Uitleg over de bio-energetische waarde

 

Uit het bio-energetisch onderzoek weten we dat elk orgaan van het menselijk lichaam elektromagnetische golven uitstraalt en een eigen frequentie of golflengte heeft.  De amplitude (hoogte van de golf) op een golflengte drukt het vermogen of de intensiteit uit.  Het vermogen zegt iets over de orgaanfunctie.  Er worden zo’n 30-tal frequenties gebruikt.

‘Als een menselijk orgaan ziek wordt, daalt de amplitude op deze golflengte/frequentie. (…) De gezondheid van een orgaan wordt bepaald door de hoogte van de amplitude op de overeenstemmende golf/frequentie.’ (p.60)

En nu komt het:

‘Dezelfde golflengte/frequentie vinden we terug in de voedingsmiddelen en kruiden. Als een patiënt bvb. een zieke maag heeft, zullen wij op de amplitude van de maag een zeer lage amplitude aantreffen.  Deze kan verhoogd worden door een kruid te geven dat op dezelfde golflengte/frequentie een hoge amplitude heeft.  Een hoge amplitude betekent immers een hoge bio-energetische waarde (BEW).’ (p.61)

 

Op basis van metingen met de Lecherantenne, die elektromagnetische golven kan opvangen, kan men het werkingsspectrum van kruiden bepalen.  De bekomen waarde zegt iets over de intensiteit op de golflengtes van het kruid en navenant op die van de corresponderende organen.  Zo kan men verschillende kruiden in een recept samenvoegen die het genezingsproces versterken door ondersteuning van andere betrokken organen.  Zo pakt men het ziektebeeld in zijn geheel aan en werkt men niet symptomatisch.

Door onderzoek weet men dat de geneeskrachtige werking van een kruid afhankelijk is van de inhoudsstoffen ‘maar vooral van de energie die door deze inhoudsstoffen op het water (alcohol) wordt overgedragen.  Dit is het uitgangspunt van de BEKG.’ (p.34)

 

Deze bio-energie, die alle eigenschappen van de plant bezit, is aanwezig in het DNA van de plantencel onder de vorm van biofotonen. 

Het blad van een plant is zo gemaakt om zoveel mogelijk zonlicht (fotonen) op te vangen en deze om te zetten in organische structuren m.b.v. de substanties die de plant uit de bodem haalt.  Zodoende is de plant een schakel tussen aarde en kosmos.  ‘Tijdens de fotosynthese worden fotonen omgezet in biofotonen.  Biofotonen zijn lichteenheden in levende organismen.’ (p.43)

Dit is mogelijk dankzij de werking van het chloroplast in de celkern, dat we kunnen zien als een zonnecollector.  Deze zet de fotonen om in biofotonen en geeft ze door aan het DNA.  De zonne-energie wordt dus gesublimeerd tot bio-energie.

Dankzij de ontwikkeling van meetapparatuur door Dr. Popp kan men de hoeveelheid biofotonen meten in een kruid of voedingsmiddel.  Hoe hoger het aantal biofotonen, hoe beter de kwaliteit is van het kruid.  Zo hangt de kwaliteit o.a. af van de teeltmethode (biologisch is beter dan chemisch), de bewaringswijze, enz.

 

Verse kruiden hebben de hoogste BEW.   Om praktische redenen gebruiken we gedroogde kruiden.  Ook al is er door het drogen een zeker verlies aan bio-energie, toch is deze nog hoog genoeg om er mee te werken.  De kruiden mogen echter niet te fijn zijn; hoe grover, hoe beter.   Ze mogen ook niet langer dan één jaar bewaard worden na het drogen.

Een voordeel van gedroogde kruiden is ook de sterke absorptie van het water dat men erover giet, waardoor de inhoudsstoffen eruit worden gespoeld en de bio-energie dankzij het potentiaalverschil met het water op het water wordt overgedragen.  Eigenlijk is een kruidenthee dus energetisch geladen water!

De plantendelen met de hoogste BEW zijn de bloemen of bloesems.  Deze zijn de minst vermaterialiseerde delen van de plant en zijn dus bijna puur energie.  De wortels zijn de meest vermaterialiseerde delen (omzetting van energie in materie) en hebben de laagste BEW. 

Er bestaan ook andere gebruiksvormen nl. het kruidenzakje, kruidenwikkels, kruidenbaden, gorgeldrank, keukenkruiden.

Kruiden hebben niet alleen een invloed op lichamelijke, maar ook op psychische klachten door de verhoging van de bio-energie van zenuw-, hersen- en immuuncellen.

 

Bron:

Dries, J., Bio-energetische kruidengeneeskunde, Arinus, Genk, 2000.

Raymaekers, P., Volksgeneeskundige raadplegingen, Eindwerk ingediend tot het behalen van het diploma van Consulent Voeding Gezondheid Levenswijze, Europese Academie voor Complementaire Gezondheidszorg, Antwerpen.

 

 

© Lucasvo@yahoo.com www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.