Rauwkost, meer dan geraspte worteltjes

 

 

Omdat de mens deel uit maakt van de natuur is het ook logisch dat hij zich voedt met natuurlijke voedingsmiddelen.   Met uitzondering van de aaseters, eten alle dieren hun voeding rauw; alleen de mens is zover van de natuur en van zijn oorspronkelijke biotoop afgeweken dat hij er toe gekomen is zijn voeding op oneindig veel manieren te bewerken en hierdoor dingen te eten waarvoor zijn spijsverteringsstelsel van nature niet geschikt is.   Denken we bvb. aan maniok of peulvruchten die rauw giftig zijn.  De ontwikkeling van de landbouw en de beheersing van het vuur hebben de mens steeds verder van zijn oorspronkelijke voeding verwijderd en dit heeft ertoe geleid dat hij steeds meer de natuurwetten heeft overtreden.  Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat mede hierdoor degeneratie en vele ziekten hun intrede hebben gedaan.

Vandaar het succes van het overschakelen naar een meer natuurlijke voeding als men zijn gezondheid wil verbeteren of herwinnen.  Omdat de mens doorheen duizenden jaren van verkeerde voeding en levenswijze danig gedegenereerd is, is het echter zo dat velen niet zomaar terug rauwkost kunnen eten en een overschakelingperiode dienen in te schakelen.

 

Ik zet enkele basisprincipes uit de natuurlijke voeding op een rijtje.

 

1.  De mens is een vruchteneter

 

De keuze van voedsel wordt in de dierenwereld bepaald door de anatomische en fysiologische kenmerken van het spijsverteringsstelsel.  Uit wetenschappelijke onderzoekingen is gebleken dat de mens van nature een planteneter is, in het bijzonder een vruchteneter.  Dit blijkt uit zijn gebit, darmstelsel, manier en frequentie van eten, wijze van drinken en transpireren, enz. 

 

2. Biologisch gekweekte voedingsmiddelen

 

De gevolgen en de nadelen van de chemische landbouw zijn intussen genoegzaam bekend; denken we maar aan de vervuiling van het drinkwater en de verzwakking van de cultuurgewassen, de lagere voedingswaarde, enz.  Door de hogere prijs is een volledige biovoeding voor slechts weinigen haalbaar.  Kies enkele voedingsmiddelen die u vaak gebruikt bio vb. aardappelen, brood, wortelen.  En zeker de vetten, omdat planten de landbouwtoxines opslaan in hun vet.

 

3. Eten volgens de seizoenen

 

Door o.a. het gebruik van serres, methodes als drogen, invriezen, steriliseren, enz. kan men tegenwoordig zowat alles eten heel het jaar door. 

 

4. Zoveel mogelijk voedingsmiddelen en zo weinig mogelijk voedingsproducten

 

Voedingsmiddelen komen uit de natuur en voedingsproducten uit de fabriek, waar ze geraffineerd, geďsoleerd, gesteriliseerd, enz. worden; al het goede wordt eruit gehaald en schadelijke zaken aan toegevoegd.

 

5. Natuurlijke vorm, structuur en karakter van de voedingsmiddelen

 

Het gaat hier om de waarde van onbewerkt, vers, rauw voedsel.  Boven 40°C ontstaan er beschadigingen aan de voedings- en hulpstoffen.  Rauwe voeding behoudt zijn bio-energie of levenskracht, die bij het koken verloren gaat.  Om zijn eigen bio-energie in stand te houden of te verhogen dient de mens voeding te gebruiken.  Als hij hoofdzakelijk bewerkt voedsel gebruikt, daalt zijn eigen bio-energie en dit geeft aanleiding tot ziektes.

De golflengte van deze energie, die bestaat uit trillingen, kan gemeten worden met een Lecher-antenne.  De verschillende organen hebben alle hun eigen golflengte en deze golflengten zijn verrassend genoeg ook te vinden in voedingsmiddelen en kruiden.  Heeft een voedingsmiddel een hoge amplitude of intensiteit op de golflengte van de lever, dan is dit voedingsmiddel geschikt om de lage amplitude op de golflengte van een verzwakte lever naar omhoog te brengen en dus een geneeskrachtige werking uit te oefenen.  Zo ziet men dat druiven goed zijn voor het hart, bananen voor het zenuwstelsel, pruimen voor de darmen, driekleurig viooltje voor de huid, enz.  Gekookt en gebakken voedsel hebben geen bio-energetische waarde meer; zo is bvb. brood eigenlijk dood voedsel.  Voor meer uitleg over bio-energie verwijs ik ook naar het stuk over bio-energetische kruidengeneeskunde.

 

5. Eten volgens een goed zuur-/basenevenwicht.

 Voor meer uitleg hierover verwijs ik naar de desbetreffende teksten elders op deze site.

 

Uiteraard kunnen we om praktische, financiële en/of sociale redenen afwijken van het ideale voedingspatroon, dat in onze streken nauwelijks haalbaar is.   Ook is het raadzaam dat mensen met een tengere lichaamsbouw matig zijn met rauwkost, omdat dit voor hen zorgt voor teveel afkoeling en kan leiden tot een verzwakking en vermagering.  In de winter is het voor iedereen beter niet teveel rauwkost te gebruiken vermits dit zorgt voor een extra afkoeling, terwijl het dan al koud genoeg is.

 

Onder rauwkost verstaat men:

 

 

Dit is de basisvoeding.

Dit kan aangevuld worden met gekookte groente, aardappelen, granen in de vorm van brood of deegwaren, gepasteuriseerde zuivelproducten, gedroogde kruiden, peulvruchten.  Men spreekt dan van een gemengde voeding.

Tot de verboden voedingsmiddelen horen dan suiker, zout, alcohol, koffie, zwarte thee, conserven, vlees, vis, schaaldieren, dierlijk vet, geprepareerde voeding, fastfood.

 

Nadelen van rauwkost:

 

Daarom is het realistisch dat men komt tot een gemengde voeding, die dan bovendien nog aangepast dient te worden naar de persoonlijke omstandigheden, soort werk, constitutie, enz.

 

Geraadpleegde literatuur

Dries, J., Vakstudie Voeding en Gezondheid, Nieuw Leven, Genk, 1986

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.