Gifstoffen in onze voeding

 

In onze voeding kunnen, naast de nuttige stoffen, nogal wat gifstoffen zitten.  Het gaat hier om contaminanten en additieven.

Bij contaminanten gaat het om stoffen die in de voeding zijn geraakt tijdens het telen, het transport of de productie, bvb. zware metalen, pesticiden, residu’s van geneesmiddelen in dierlijke producten, metabolieten van schimmels, nitrosamines, stoffen die door verbrandingsprocessen ontstaan vb dioxinen en PAK’s, stoffen die uit plasticverpakkingen naar de inhoud migreren, radioactiviteit vb doorstraling van voedsel.  Het kan ook gaan om toxische stoffen die van nature in de voeding voorkomen vb oxaalzuur, biogene aminen, solanine, lectinen, protease-inhibitoren, vicine, kropvormende stoffen.

Bij additieven denken we aan smaak-, geur-, kleur-, bewaarstoffen, antiklontermiddelen, antischuimmiddelen, verdikkingsmiddelen, stabilisators enz.

 

Voor een uitgebreide opsomming verwijs ik naar de tekst op de website.

 

Bespreking:

 

De mens moet een hoge tol betalen voor zijn comfort en zijn “culturele verworvenheden”.  We worden constant belast met alle mogelijke toxines.  We ademen ze in, nemen ze op via het spijsverteringskanaal door voedsel en drank, en via de huid. 

Om de bevolking van voldoende voedsel te voorzien, moeten er massa’s bestrijdingsmiddelen worden gebruikt tegen organismen die het eveneens op dat voedsel hebben voorzien.  Vervolgens ondergaat een groot deel van de voedingsmiddelen allerlei bewerkingen om ze tot voedingsproducten om te vormen, waarbij er additieven worden aan toegevoegd om ze aantrekkelijk en bewaarbaar te maken voor de consument.  Dan worden ze in verpakkingen gestoken, van waaruit ze gecontamineerd kunnen raken met allerlei stoffen.  Dan worden ze vervoerd naar winkels, waarbij er massa’s uitlaatgassen worden geproduceerd. 

Dit probleem, en bij uitbreiding, het wereldvoedselprobleem, kan makkelijk in verband gebracht worden met de overbevolking, waar niemand zich ernstige zorgen over maakt. Het feit dat de overheid dergelijke stoffen toelaat tot een zekere grens in plaats van ze te verbieden, stemt natuurlijk tot nadenken.   De overheid heeft vele tientallen jaren lang nagelaten de biologische landbouw te stimuleren en te promoten; dit bleef het terrein van een stelletje zonderlingen en Don Quichotes.  Het is ironisch dat de overheid nu zit te knoeien met de gevolgen van de chemische landbouw voor het milieu (o.a. het drinkwater) en de volksgezondheid.

Om de bevolking van “drinkwater” te voorzien, zijn er chemicaliën nodig om het water te zuiveren van chemicaliën.   

Vele dagelijkse  gebruiksproducten bevatten toxines, of bij de productie komen toxines te pas vb. papier, verf, TV, radio, PC, GSM, plastic, meubilair, enz.

Onze gezondheid trachten we stabiel te houden met farmaceutische producten en we trachten er een beetje goed uit te zijn met cosmetische producten.

De aandoeningen waarmee toxines kunnen in verband gebracht worden zijn zeer talrijk en uiteenlopend; het betreft organen als nieren, hart- en vaten, lever, beenderstelsel, maag, darmen, zenuwstelsel, hersenen, huid, haar, longen, luchtwegen, geslachtsorganen, enz.  We denken ook aan de toename van kanker, allergieën, astma, overgewicht, dementie, gehandicapten, depressie, gedragsstoornissen, M.S., chronisch vermoeidheidssyndroom, enz.

 

Deels worden toxines uitgescheiden, deels opgeslagen in het lichaam op diverse plaatsen. Het is niet zo dat al deze stoffen leiden tot ziekte.  Er zijn vrij onschadelijke stoffen bij, en stoffen die nooit in voldoende hoeveelheid worden opgenomen om schadelijke effecten te veroorzaken. Naar toxische effecten maakt men onderscheid tussen cancerogene (kankerverwekkend), teratogene (beschadiging van de foetus) en mutagene (wijzigen het genetisch materiaal) effecten.

Tips:

 

·         Eet zoveel mogelijk voedingsmiddelen en zo weinig mogelijk voedingsproducten

·         Groenten uit glas in plaats van blik als men al eens conserven wil gebruiken

·         Een deel van de voeding biologisch gebruiken, vooral die voedingsmiddelen waarin vet voorkomt: boter, olie, eieren, melk, noten.  Ideaal zou zijn dat men zijn voeding en drank volledig biologisch zou gebruiken maar door de hogere prijs is dit voor de meeste mensen niet haalbaar.  En zo mogelijk ook  bladgroenten zoals andijvie, sla, veldsla, selder, spinazie.  Zie ook de tekst over een vergelijking tussen biologische en niet-biologische landbouw.

·         Drank uit glas in plaats van blik, plastic

·         Vlees en vis beperken (staan hoger in de voedselketen en accumuleren makkelijker toxines); vermijd orgaanvlees (lever, nieren).  Zorg er in elk geval voor dat het vlees en vis goed doorbakken of gekookt is en gebruik geen rauwe noch gerookte vlees- of viswaren, evenmin als gebakken spek en ham (nitrosoverbindingen)

·         Drink geen “drinkwater”=leidingwater, wel mineraalarm water zoals Spa Reine, Mont Roucous, Montcalm, Lauretana, liefst uit glas.  Gebruik ook geen drinkwater om uw koffie, thee, groente, aardappelen te bereiden.

·         Was uw groente en fruit onder de kraan vóór consumptie (dat beetje leidingwater zal de zaak niet maken, hopen we)

·         Werp het kooknat van groente weg

·         Verwijder buitenste bladeren en nerven van kropsla

·         Nitraat in groenten is minder gevaarlijk omdat het tegelijkertijd vitamine C bevat

·         Verwijder de korsten van brood; die zijn nl. gecarboniseerd door het bakken.

·         Laat u niet vangen door de zgn. Light-producten, functioneel voedsel, kunstmatige zoetstoffen

·         Vermijd oude kaas, wijn, gerookte of gepekelde vlees- en visproducten, rauwe kaas, cacao, koffie, gewone thee, bier, frisdranken, schelpdieren, snoep

·         Vermijd grillen, roosteren, barbecue, frituren

·         Hou rekening met de voedingshygiëne bij het bereiden van voedsel

·         Als u zo gelukkig bent een tuin te hebben en daar gelegenheid toe heeft, kunt u ev. overwegen zelf groenten te kweken voor eigen gebruik, fruitbomen en notelaars aan te planten, evenals verse tuinkruiden

·         Eet niet méér dan je nodig hebt: al wat je teveel eet, betekent een extra belasting voor het lichaam, maar ook méér toxines…

 

 

Andere tips:

 

·         Zoek voor uw uitstapjes bij voorkeur groen en stilte op, in plaats van grootsteden in de vorm van shoppingcentra, drukke evenementen, enz. (i.v.m. uitlaatgassen)

·         Beperk drastisch het gebruik van cosmetica, make-up, spuitbussen, enz.  Zie ook de tekst over ecotherapie.

·         Stop met roken

·         Zorg voor een goede verluchting van de woning; binnenlucht is vaak vervuilder dan buitenlucht

·         Vermijd kunststofverpakkingen; glas is een inerte stof

·         Verbrand geen afval in uw tuin

·         Tracht a.u.b. het gebruik van de auto drastische te beperken en neem zo veel mogelijk de fiets, de benenwagen of het openbaar vervoer.  Als je het verkeer ziet tegenwoordig, lijkt de benzine wel gratis...

 

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.