Elke dag groene groente

 

We zouden er een gewoonte van moeten maken ervoor te zorgen dat er elke dag groene groente op tafel komt.

Wat is de waarde van groene groente?

 

·         Vitamine A, C, E, K, foliumzuur

·         IJzer, calcium e.a.

·         Chlorofyl

·         Rauwkost

·         Caloriearm

 

Hoewel er weinig mensen zijn die geen kropsla lusten, zijn er tegenwoordig heel wat slasoorten te verkrijgen, zodat we een rijke keuze hebben:

·         Groene eikebladsla

·         Rode eikebladsla

·         Raketsla of rucola of notenbladsla

·         Krulsla

·         Frisée of krulandijvie

·         Lollo rosa

·         Lollo blondia

·         Batavia bladsla

·         Veldsla

·         Rode sla of radicchio rosso

·         Ijsbergsla

·         Romeinse sla

·         Frillice of crispsla

·         Molsla of paardebloemblad

 

Foto’s van de meeste sla’s kunt u vinden op: http://home.planet.nl/~lambo082/Sla.htm

 

En waarom niet wat groene kruiden aan een schotel toegevoegd?

·         Waterkers

·         Tuinkers

·         Oostindische kers

·         Postelein

·         Zuring of zurkel

·         Raapsteeltjes

·         Kervel

·         Peterselie

·         Basilicum

·         Munt

·         Tijm

·         Daslook

·         Bieslook

·         Citroenmelisse

 

 

 

 

Tips:

·         Let bij de aankoop erop dat de bladen onbeschadigd zijn, frisknapperig en niet verlept of aan de voet roodbruinvies.  Koop geen sla in een verpakking waar het water uitloopt.

·         Enkele dagen tot een week houdbaar in de koelkast

·         Kuis de sla vooraleer hem te wassen.  De buitenste bladeren zijn het meest waardevol, maar hebben het meest te lijden onder pesticiden en nitraat.  Als de sla niet bio is, kunt u de buitenste bladen best verwijderen.

·         Bladgroente vallen onder de nitraatrijke groente

 

Nitraat

 

Nitraten komen voor in groenten, fruit, drinkwater, kaas, charcuterie.

Nitraten uit de bodem worden door planten gebruikt om eiwitten te vormen onder invloed van het licht, nodig voor de groei.  Wintergroente bevat dus meer nitraat dan zomergroente. 

Als er meer nitraten voorhanden zijn dan de plant kan omzetten, is er een probleem.  Teveel nitraat is het gevolg van chemische of natuurlijke overbemesting.  Dit overtollige nitraat komt in het grondwater terecht, in het leidingwater en zo weer in de voedselketen. 

Bladgroente slaan meer nitraat op dan andere.

Nitraat en nitriet worden als additief gebruikt in charcuterie, ter preventie van botulisme, dat tot voedselvergiftiging kan leiden.  Dit kan men echter vermijden, aangezien charcuterie niet thuishoort in een gezonde voeding.

Nitraat wordt grotendeels door de nieren uitgescheiden.

Een klein deel wordt echter in het lichaam of in de voeding door bacteriën in nitriet omgezet, dat in het bloed een reactie aangaat met hemoglobine, waardoor een zuurstoftekort kan ontstaan (blauwzucht).  Dit is vooral een gevaar bij zuigelingen.

Bij volwassenen is het grootste gevaar als nitriet zich in de maag verbindt met amines tot nitrosamines, die mogelijks kankerverwekkend zijn.  Dit gebeurt vooral bij de combinatie van nitraatrijke groente met vis, minder met vlees en ei.  Dit omzettingsproces wordt geremd door vitamine C en betacaroteen.

Nitraat kan zich reeds in de mondholte omzetten tot nitriet omwille van het basisch milieu.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de toelaatbare dagelijkse inname vastgesteld op 3,65 mg per kg lichaamsgewicht, voor leidingwater, spinazie, kropsla, ijsbergsla, kaas en charcuterie.  Test Aankoop (mei 2009) pleit voor een uitbreiding naar alle groente die een hoog nitraatgehalte kunnen hebben en een verlaging van de limiet voor kinderen.

« Het nitraatgehalte in groente kan sterk variëren, afhankelijk van de productiemethoden en het weer.  Vooral het nitraatgehalte van de bodem en de hoeveelheid licht zijn van invloed. Uit een nitraatrijke bodem (als gevolg van intensieve bemesting) neemt een plant veel meer nitraat op. Groente van de koude grond bevatten minder nitraat dan kasgroente (vb. winterspinazie). Gedurende de donkere maanden van het jaar kunnen planten het nitraat uit de (kunst)mest niet zo snel verwerken. Het is dan ook goed om zoveel mogelijk groente uit het seizoen te eten.

Hoe zonniger en warmer het is tijdens de teelt, des te minder nitraat in de groente komt. Groente uit de biologische en biologisch-dynamische landbouw bevatten minder nitraat. Er wordt namelijk minder (kunst)mest gebruikt. In EKO-groente zit soms minder nitraat, maar niet altijd. Het nitraatgehalte is namelijk ook afhankelijk van het gebruikte ras van de groente en van het seizoen. Een garantie is het dus niet. »

(Bron:  http://home.wanadoo.nl/voedingsecho/pag5ac.htm)

 

Tips ter beperking van de nitraatinname :

 

·         Nitraatrijke groente: alle soorten sla, spinazie, venkel, spitskool, postelein, raapstelen, paksoi, koolrabi, Chinese kool, rode bieten, bleekselder, andijvie

·         De nerven en de oudste bladeren bevatten het meeste nitraat; verwijder deze

·         Gebruik geen verlepte delen van bladgroente

·         Spoel alle groente en fruit af onder stromend water

·         Giet het kookvocht weg van bladgewassen; gebruik het dus niet voor bvb. soep of saus

·         Eet niet elke dag nitraatrijke groente en varieer

·         In de zomer kan men verse spinazie eten en in de winter diepvriesspinazie (gemaakt van in de zomer geteelde spinazie) ipv winterkasspinazie

·         Vermijd kasgroente

·         Tracht de combinatie van vis met nitraatrijke groente te vermijden.  Men kan daarnaast ook visgerechten besprenkelen met wat citroensap omwille van de vitamine C, die de omzetting van nitraat in nitriet afremt

·         Bevaar nitraatrijke groente niet langer dan twee dagen in de koelkast

·         Heropwarmen van restjes nitraatrijke groente (vb spinazie) bevordert de omzetting van nitraat in nitraat en is dus uit den boze

·         Personen met een verhoogd risico (zuigelingen, jonge kinderen, zwangere vrouwen, maaglijders) kunnen beter leidingwater en nitraatrijke groente vermijden

·         Ijsbergsla zou het minste nitraat bevatten van de slasoorten

 

 

Geraadpleegde literatuur :

S.n., Nitraten in groenten : fabels en feiten nader verklaard, in : LM, Ledenblad van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, juli-augustus 2009, pp. D-E

http://home.wanadoo.nl/voedingsecho/pag5ac.htm

http://home.scarlet.be/~eb024464/product1/algemeen/sla1alg.html

http://users.skynet.be/fons.nicolay/Bladgroenten.html

 

 

 

 

© Lucasvo@yahoo.com www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.