Echte honger en valse honger

 

Als de bloedsuikerspiegel te laag wordt, wordt het hongercentrum in de hersenen geprikkeld om de eetlust op de wekken.  Dit is de echte honger, die men kan merken aan een onaangenaam gevoel in de maag, scheel zien van de honger, moeilijkheden om zich te concentreren, zich slap voelen, bevingen, enz.

 

Er bestaat ook valse honger, in verscheidene vormen :

·         Men eet terwijl men geen honger heeft, uit gewoonte vb. vóór de TV, als er bezoek is, bij het lezen, voor het slapengaan, enz.

·         Honger die opgewekt wordt door een te grote aanwezigheid van gifstoffen in het lichaam.  De stofwisseling probeert immers extra vet aan te maken om deze gifstoffen in op te slaan, hiervoor is voedsel nodig en wordt het hongercentrum geprikkeld.  Het gevaar hierbij is dat het hongercentrum voortdurend wordt geprikkeld en men de neiging krijgt steeds meer te eten.  Hier is een goede ontgiftingskuur op zijn plaats.

·         Er is verder de zgn. emotionele honger.

·         De voedingsindustrie heeft er alle belang bij dat mensen zoveel mogelijk eten om hun winsten op te drijven, en is zeer creatief in het manipuleren van het hongergevoel.  Ze maakt talloze voedingsproducten zo aantrekkelijk mogelijk door een groot aantal additieven zoals kleurstoffen, smaakstoffen, geurstoffen, bewaarstoffen.  Ook de verpakking moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn.  In reclamebladen geeft men kortingen, men kan bonnetjes uitknippen, enz.  Voor TV, radio, tijdschriften, besteedt ze een kapitaal om haar producten bekend te maken. 

Hier is kritisch bewustzijn op zijn plaats : het is niet omdat een bepaald product in de media in de aandacht wordt gebracht, dat het ook een gezond product is !  Er is trouwens geen enkele overheidsinstantie die voedingsproducten controleert op hun gezondheidswaarde, alleen op hun hygiënische kwaliteit.  De overheid durft niet tegen het been te schoppen van de voedingsindustrie uit schrik voor verlies aan inkomsten (belastingen), uit schrik om een hoger aantal werkloosheidsuitkeringen te moeten financieren en uit schrik voor een dalend aantal stemmen bij de volgende verkiezingen.  Ondertussen betaalt ze zich blauw aan de gezondheidszorg waar miljoenen mensen terecht komen die de ondermijnende gevolgen ondervinden op hun gezondheid van zovele waardeloze voedingsproducten op basis van suiker en geraffineerd meel, talloze additieven, genotsmiddelen zoals tabak, koffie, alcohol, enz.

·         Ieder levend wezen heeft een instinct.  Als dieren honger hebben gaan ze instinctief op zoek naar het juiste voedsel, als ze dorst hebben, weten ze instinctief water te vinden.  Ook de mens heeft een voedingsinstinct.  Bij sommige kinderen merken we nog dat zich aangetrokken voelen tot fruit, maar dat ze een afkeer hebben van vlees, brood, voedingsproducten.  Door de opvoeding, de reclame, het eetgedrag van leeftijdgenoten, het grote aanbod aan voedingsproducten, wordt hun instinct verwaarloosd en onderdrukt.  Het instinct bevindt zich in de hersenstam, dat op het biologisch leven gericht is, en het denken, het cultureel leven behoort tot de cortex of de grote hersenen.  Dit zorgt voor tegenstrijdigheden.  Zo wordt een instinctieve drang naar zoet  beantwoordt met snoep, gebak, frisdrank, chocolade, confituur terwijl deze niet tot het biologisch leven behoren.  Door de geur en smaak van natuurlijke voedingsmiddelen te herontdekken en te herwaarderen, kunnen we bijdragen aan een stimulering van het voedingsinstinct en aan een normalisering van het honger- en verzadigingscentrum.

·         Als men ziek is, heeft men instinctief geen eetlust.  Veel mensen forceren zich dan om toch iets te eten, en dan gaat het vaak om voedingsproducten die helemaal niet bijdragen aan hun genezing…  Vooral als men ziek is, is het beter zich te ontzien van kaas, vlees, vis, charcuterie, frisdranken, instantvoedsel, voedinsproducten rijk aan suiker, zout, geraffineerd meel, verzadigde vetten, additieven.  Men kan zich dan beter beperken tot voedingsmiddelen die bijdragen aan een spoedige genezing zoals fruit en groente, wat licht verteerbare zaken zoals rijstwafel, yoghurt, karnemelk, enz.  Dit naast veel rusten, regelmatig douchen of een warm bad nemen, zuiverende kruidenthee met honing en stuifmeelpollen, enz.

·         Door tijdsdruk eten nogal wat mensen te snel.  Dit wordt verder besproken.

·         Een leeg en plat gevoel in de buik is nog niet hetzelfde als honger.  Sommige mensen voelen zich niet comfortabel als ze een lege maag hebben, ze denken dat er altijd iets moet inzitten.

 

 

Het is niet zo dat men echt honger moet hebben om te eten.  Als men gewoon is te eten op min of meer vaste tijdstippen, bvb. drie hoofdmaaltijden, kan het gebeuren dat men aan een maaltijd begint als men geen honger heeft.  Dit is niet zo erg, het voedsel van de vorige maaltijd is voldoende verteerd, men eet binnen een sociale structuur vb. lunchpauze op het werk, ontbijt met het gezin.

Er zijn mensen die geen structuur hebben in hun leven, bvb. omdat ze alleenstaande zijn, geen werk hebben, gepensioneerd zijn, op invaliditeit staan, veel reizen.  Sommige van deze mensen, vooral degenen met een uitgebreid sociaal leven, kunnen een ontsporing krijgen van hun eetpatroon.  Ze eten als ze honger hebben, wat op zich heel natuurlijk is, maar dit gebeurt dan op termijn op zo’n onregelmatige tijdstippen, dat er ook geen structuur meer zit in hun voedingspatroon, en dit maakt de verwarring in hun dag zonder structuur alleen maar erger.

 

Heel wat mensen hebben de gewoonte om tussendoortjes te eten, vb. een vieruurtje.  In principe zijn tussendoortjes niet nodig, als men voldoende gegeten heeft bij de hoofdmaaltijden en men geen echte honger heeft tussendoor.

 

 

Goed kauwen

 

 

Omdat men vlug aan zijn dagtaak wil beginnen, omdat men ergens op tijd moet zijn, omdat men geen tijd heeft, enz. eten nogal wat mensen te snel.  Dit heeft als gevolg dat er door onvoldoende vertering in de eerste fase, er te weinig suikers uit de voeding worden vrijgemaakt.  Omdat het verzadigingscentrum pas reageert op de stijging van de bloedsuikerspiegel, blijft men dan eten tot de maag goed gevuld is en de spanning op de maagwand een impuls geeft aan het verzadigingscentrum.  Door snel te eten, eet men dus in feite teveel en dat draagt bij tot overgewicht.

Eet men traag, dan wordt er redelijk snel suikers vrijgemaakt uit de voeding en in het bloed opgenomen waardoor het verzadigingscentrum een signaal krijgt en het hongercentrum een impuls om het hongergevoel weg te nemen.  In het speeksel zitten enzymen die zorgen voor een voorvertering van het voedsel en het speeksel zelf zorgt voor een verdunning van het voedsel en voor betere opname van de voedingsstoffen.  Hoe trager men eet, hoe minder voedsel men nodig heeft.

 

Wat ook een rol speelt, is organisatie.  De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk blijven slapen en in bed blijven liggen terwijl ze op een bepaald tijdstip op hun werk moeten zijn.  Dit zorgt ervoor dat ze ‘s ochtends te weinig tijd kunnen nemen om rustig te eten. 

Wat hier ook toe bijdraagt, is televisie.  Nogal wat mensen willen graag het laatavondnieuws zijn, of zijn verslingerd aan de laatavondfilms op VT4 of Kanaal 2.  Hierdoor gaan ze te laat gaan slapen, en moeten ze navenant dan ook langer blijven slapen ‘s ochtends.  En dan hebben ze vaak nog een tekort aan slaap.  Enige zelfdiscipline en organisatie is hier aangewezen.  Eventueel kan men het nieuws om 19u bekijken, het laatavondnieuws is toch maar vaak een herhaling.  Bovendien kan men gerust zonder nieuws op TV, men kan het ook horen in de loop van de dag op de radio of zelfs op straat als er iets belangrijks is.  Films kan men ev. op video opnemen en op een beter tijdstip bekijken of men kan films huren in de bibliotheek of in de videotheek.

 

Een ander probleem is dat men nogal vaak op het werk te weinig tijd krijgt om te eten.  Vijftien, twintig of zelfs dertig minuten is toch echt te weinig.  Vaak gaat een deel van deze tijd dan nog verloren omdat men naar het WC moet, omdat men bepaalde papieren moet gaan halen op de personeelsdienst, men bepaalde telefoontjes moet doen, of allerlei andere zaken.  Vijfenveertig minuten of een uur is meer realistisch.  Sommige winkels zoals apothekers geven zelfs anderhalf uur middagpauze.

 

 

 

 

Geraadpleegde literatuur

Dries, J., Bio-energetische voedingsleer, Arinus, Genk, 1996

Van den Wijngaert, L., Slank, fit en vitaal met het Tri-actief Afslankingsprogramma, Arinus, Genk, s.a.

 

 

© Lucasvo@yahoo.com www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.