Biologische voeding of niet?

 

 

Biologische landbouw en voeding voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. waarvan de minimale eisen internationaal zijn vastgelegd.

Kenmerk van die landbouwmethoden is dat er gepoogd wordt te werken met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden. Men spreekt ook van duurzame landbouw.

 

Enkele verschillen met de gangbare landbouw:

 

Volgens een langdurig onderzoek van prof. Potter en prof. Burke van een Engelse universiteit zijn er waarschijnlijk niet meer dan 50 voedingsmiddelen waarin salvestrolen terug te vinden zijn.  Zie ook de teksten ‘tips ivm het eten van fruit’, ‘tips ivm het eten van groente’.

 

 

Voordelen:

 

 

Nadelen:

 

 

Tips:

 

 

Ter informatie: Landbouwgif top-tien

1. champignon

512 kg/ha

2. aardbei

150 kg/ha

3. (ijsberg)sla, andijvie

48 kg/ha

4. schorseneren, wortel

47 kg/ha

5. radijs (kas)

44 kg/ha

6. aardappel

39 kg/ha

7. appel

32 kg/ha

8. aardbei (kas)

23 kg/ha

9. peer

18 kg/ha

10. ui

16 kg/ha

(bron: http://www.ecoline.org/verde/infobladen/32bio.shtml)

 

Een andere tabel vinden we in Natuurstemmingen 159, juni 2010, p.15):

‘Wanneer biologische voeding niet beschikbaar is, kies dan voor de minst vervuilde groenten en fruit.  Men heeft uitvoerig kunnen aantonen dat je blootstelling aan landbouwvergiften, waaronder pesticiden, met 70 tot 90% kan verminderd worden door 12 soorten groten en fruit te vermijden uit de traditionele teelten.  Van deze 12 soorten is gekend dat ze geweldige hoeveelheden aan contaminanten bevatten.  Als iemand deze 12 soorten groeten en fruit eet, moet men weten dat men minstens 20 soorten pesticiden binnen neemt.  Daarentegen zal iemand die van de 12 minst risicohoudende groenten en fruit eet, met slechts 2 soorten pesticiden geconfronteerd worden.

 

De zwarte lijst in volgorde van ernst van de contaminatie:

 1. Perziken
 2. Aardbeien
 3. Appels
 4. Nectarines
 5. Peren
 6. Kersen
 7. Ingevoerde frambozen
 8. Ingevoerde druiven (Chili, Mexico)

 

Groenten met de meeste pesticiden:

 1. Selderij
 2. Spinazie
 3. Aardappelen
 4. Rode piment

 

Minst gecontamineerde vruchten:

 1. Ananas
 2. Mango
 3. Banaan
 4. Kiwi
 5. Papaja

 

Minst gecontamineerde groenten:

1.      Zoete maïs

2.      Avocado

3.      Bloemkool

4.      Asperges

5.      Ajuin

6.      Erwten, princesseboontjes

7.      Broccoli

 

 

 

 

 

Vervuilende sierteelt: minder btw
Biologische landbouw: meer btw?

Na jarenlang lobbyen slaagde de Belgische sierteeltsector er in, de btw voor producten uit de sierteelt te verlagen van 21% naar 6%. Sierbloemen worden als luxeproduct beschouwd en daarom gold het hogere btw-tarief. Daar kwam verandering in op 1 oktober 1996: sinds toen geldt een verlaagd tarief van 6%.

 

Natuurlijk is dat goed nieuws voor telers van sierbloemen, daar valt weinig op af te dingen. Maar toch. De redenen waarom die goedkeuring er kwam, zijn onduidelijk. Zeker als je weet dat een dergelijk verlaagd tarief voor producten uit de biologische landbouw vooralsnog niet toegekend is. Ondanks het feit dat het Vlaams Platform voor de Biologische Landbouw daar met allerlei acties op aandringt.

 

En er is vooral dit. Biologische landbouw bespaart kosten voor de belastingbetaler – aan waterzuivering en aan gezondheidszorg, om maar iets te noemen. Toch krijgt die geen verlaagd btw-tarief. Intussen betalen we met zijn allen wel de verdoken kosten die de gangbare landbouw veroorzaakt, sierteelt incluis. Dat de gangbare sierteelt een btw-vermindering kreeg, is in die context dan ook onbegrijpelijk

(bron: http://www.velt.be/old/bollen/gangTeelt.htm)

 

Geraadpleegde literatuur:

 

Desmyter, P., Salvestrolen, veelbelovende en vellzijdige componenten in biologische voeding, in: BioGezond, oktober 2009, pp.18-20

http://www.ecoline.org/verde/infobladen/32bio.shtml

http://www.biologischelandbouw.net/oz/oz2004_1.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw_en_voeding

http://www.biologica.nl/docs/200506171305377619.pdf.

 

 

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.

welkom op het vermelde e-mailadres.