Algemeen belang van een gezonde voeding

 

Voeding is één van de vier basisfuncties van het leven, naast ademhaling, slaap/rust en voortplanting.  Het hoeft dus niet te verwonderen dat voedingstherapie zowat de meest efficiënte therapie is.

 

De gezondheidstherapeut bepaalt de constitutie van de patiënt, het temperament, de dispositie en de expositie.  Hij legt het verband tussen het ziektebeeld en het persoonlijkheidsbeeld.  Zonder het persoonlijkheidsbeeld kan het ziektebeeld niet worden geïnterpreteerd.

Voedingstherapie kan voorgeschreven worden bij een breed scala van klachten, bvb. maag/darmproblemen, lever/gal/pancreasaandoeningen, suikerziekte, hart- en vaatziekten, nier- en blaasklachten, reuma, zwaarlijvigheid, prostaatklachten, stress- en zenuwproblemen, emotionele problemen, menstruatieproblemen, huidproblemen, verlaagde immuniteit, allergie, voedselintolerantie, kanker, candida albicans, osteoporose, babyvoeding, enz.

 

De voordelen van een gezonde voeding:

 

 

 

Omdat veel mensen, behalve bij maag/darmklachten, geen verband zien tussen bepaalde kwalen en jarenlange voedingsfouten, zetten we de nadelen van een verkeerde voeding op een rijtje:

 

 

Het organisme probeert uit een slechte voeding de nodige voedingsbestanddelen te halen maar het kost enorm veel energie en laat vreselijk veel afvalstoffen achter.  De vervuiling van het organisme is vaak oorzaak van psychische en somatische klachten.’ (Dries, p.30)

 

 

Laten we ook  eens een vergelijking maken tussen de klassieke Westerse voeding en de Mediterrane/Aziatische voeding:

 

Klassieke Westers voedingspatroon

Mediterraan of Aziatisch voedingspatroon

 

 

Pro-inflammatoir

Anti-inflammatoir

Verzurend (zuuroverschot)

Ontzurend (basenoverschot)

Demineraliserend

Mineraliserend

Arm aan vitamines

Rijk aan vitamines

Arm aan mineralen

Rijk aan mineralen

Arm aan enzymen

Rijk aan enzymen

Arm aan ballaststoffen

Rijk aan ballaststoffen

Arm aan bio-energie

Rijk aan bio-energie

Rijk aan eiwit

Arm aan eiwit

Rijk aan vet

Arm aan vet

Rijk aan cholesterol

Arm aan cholesterol

Rijk aan geraffineerde producten

Arm aan geraffineerde producten

Rijk aan verkeerde vetten

Arm aan verkeerde vetten

Calorierijk

Caloriearm

Rijk aan vrije radicalen

Rijk aan antioxidanten

Verstoring darmflora

Opbouw en onderhoud darmflora

Depolariserend

Repolariserend

Hoger risico beschavingsziektes

Lager risico beschavingsziektes

Milieuvervuilend

Milieuvriendelijker

Verstopping van de kanalen

Reiniging van de kanalen

 

 

 

 

We zetten een aantal voedingsmiddelen op een rijtje.  We maken een beetje een zwart-wit vergelijking om didactische redenen.

 

Mediterraan/Aziatisch voedingspatroon:

Groente, fruit, olijven, avocado, noten, zaden, pitten, geitenmelk, schapenmelk, paardenmelk, buffelmelk, aardappelen, olijfolie, boekweit, maïs, quinoa, bulgur, vis, schaaldieren, verse kruiden, peulvruchten, knoflook, zoete aardappelen, aardperen, paddenstoelen, yoghurt, kefir, komboecha, zure melk, verzuurde groente vb. zuurkool, tropisch fruit, gedroogd fruit, kolen

Rijst, soja, zeewier/algen, cocos, rode palmvet, yam, shii-take en andere paddenstoelen

 

 

Klassiek Westers voedingspatroon:

Suiker, witmeelproducten, koffie, wijn, bier, alcohol, frisdranken, zout, chocolade, confituur, chocopasta, charcuterie, koeken, snoep, gebak, taart, pralines, wafels, koffiekoeken, ijscrème, margarine, koemelk, tarwe, geharde plantaardige vetten, rood vlees, leidingwater, witte deegwaren, conserven, poedersoep, poedersaus, vleessaus, geraffineerde oliën, te weinig groente en fruit, gefrituurd voedsel, gegrild, gebarbecued, gerookt, geroosterd,…

 

Ik citeer dr. Richard Béliveau, de bekende Canadese onderzoeker naar stoffen in de voeding die kankerremmend werken, over de westerse eetgewoonten:

“Als men mij, met alles wat ik in de loop der jaren van mijn onderzoek heb geleerd, zou vragen een voedingspatroon te omschrijven dat de groei van kanker maximaal bevordert, zou ik niets beters kunnen bedenken dan ons huidig voedsel!” (Servan-Schreiber, p.130)

 

Ik citeer dr. Werner Faché van het Linus Pauling Prevention Clinic te Gent:

“Zo is de preventieve waarde van een traditioneel mediterraan en Aziatisch / Japans voedingsmodel algemeen aanvaard.

De bewijskracht is zeer sterk en toont een significant lagere totale sterfte in populaties met traditionele voedingsgewoontes. Eilandbewoners uit Sardinië, Corsica, Sicilië en Okinawa in Japan zijn bekend voor hun hoge levensverwachting. Men vindt er de hoogste densiteit aan eeuwelingen. Hoewel traditionele voedingsgewoontes sterk verschillen binnen de beschouwde regio’s bezit Kreta meer specifiek voedingspatronen met belangrijke kenmerken van het paleolitisch oerdieet, waarvoor de mens eigenlijk genetisch geprogrammeerd is.

Globale kennis ervan en globale noden dienen dringend overbrugd te worden. De Linus Pauling Prevention Clinic werkt aan een multidisciplinair ethnobotanisch project gefocust op het documenteren van verschillende mediterrane voedingsmiddelen met identificatie van de bioactieve stoffen.


De kosten-batenanalyse van het mediterraan dieet, zoals gepubliceerd in de secundaire-preventie studie "Lyon Diet Heart Study 1999", bleek significant positief. (Circulation 1999). Deze studie betekende een doorbraak in de bewijskracht van de efficiëntie van een dergelijk voedingspatroon.

Een Harvard analyse voorspelt dat 80% van de coronaire vaatziekten, 70% van de herseninfarcten en 90% van type 2 diabetes kan vermeden worden door te switchen naar een traditioneel mediterraan dieet, rookstop en het opdrijven van fysieke activiteit (Public Health Nutr. 2006)

Een Cambridge studie besluit met melding van een hogere levensverwachting en lagere sterfte conform aan het mediterraan voedingspatroon (Arch Intern Med. 2007)

(http://www.linus-pauling-prevention-clinic.be/linus/therapie_02.htm)

 

In de studie over 100-jarigen komen we het dorpje Silanus tegen op Sardinië, waar er opvallend veel zijn.

‘Zeker, genen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de levensduur,’ legt dokter Hennig uit. Hij is voorzitter van de Duitse stichting tegen veroudering. ‘Maar het hangt van je levensstijl af of je je met zeventig jaar in goede conditie bevindt of niet meer op je benen kunt staan. In wezen is goed ouder worden vergelijkbaar met sparen voor je pensioen: hoe eerder je gezond begint te leven, hoe minder inspanning het je zal kosten als je ouder bent.’

(http://nl.indigomagazine.eu/001.44)

 

 

Dr. Greg Plotnikoff, directeur van het Allina’s Institute for Health and Healing, kwam tot de vaststelling bij de studie van 100-jarigen in de Blue Zone van Okinawa, Japan:

“Simple, nonprocessed foods, often found in rural societies are associated with positive ecology of friendly bacteria in our intestines.  These include immunomodulating and fiber-fermenting lactic acid bacteria.  Stressors of this healthy ecological system such as surgery, certain medications, and consumption of meats and processed foods disrupt a natural balance and shift from friendly to unfriendly bacteria.  This shift results in increased risk for diseases of urban or ‘sophisticated’ societies, such as inflammatory bowel disease, colon cancer, and more.  It’s associated with a low-grade systemic inflammation that is related to increased risk for all diseases of aging, like osteoporosis, heart disease, and dementia. (…) 

Obesity is certainly a risk factor, but eating junk food also creates chronic inflammation of the gastrointestinal tract.  The inflammatory response is good if we have an infection, but triggering it all the time by eating bad foods causes the body to produce chemicals that wreak havoc on our organs and arteries.  People think that our skin is the main way our bodies interact with the outside world, but it is actually through our digestive tract – our stomach, large intestines and small intestines.  It has a surface area about the size of a tennis court.  that’s a lot of inflammation for our bodies to deal with.”

(Buettner, Blue Zones, p.93-94)

 

 

In een gezonde voeding houden we in de mate van het mogelijke rekening met een aantal voedingsprincipes, o.a.:

 

  1. Het zuur-basenevenwicht (belangrijkste principe)
  2. Bio-energie (levend voedsel)
  3. Biologische kwaliteit van een aantal voedingsmiddelen
  4. Kwaliteit van vetten
  5. Verteerbaarheid
  6. Rijk aan antioxidanten
  7. Rijk aan enzymen, vitaminen, vitaminoïden  en mineralen
  8. Ballaststoffen
  9. Kook- en verpakkingsmateriaal

.

Ook denken mensen vaak dat er geen verband is tussen wat ze eten en hoe ze zich voelen, hoe ze denken, wat hun stemming is, enz.   Jan Dries verduidelijkt:

‘Als een patiënt overschakelt op een gezonde natuurlijke voeding heeft dit een verrassende invloed op zijn gevoelsleven, zijn gemoedstoestand en zijn stemmingen.  En ook dat levert een actieve bijdrage aan het genezingsproces.  Deze gunstige invloed is te verklaren door de sterk reinigende werking.  Ontgiften gebeurt niet alleen op somatisch maar ook op psychisch vlak.  Het normaliseren van functies, de aanwezigheid van goed verteerbare en opneembare suikers, de aanwezigheid van talrijke hulpstoffen zorgen ervoor dat het zenuwstelsel en de hersenen optimaal werken en dat heeft ongetwijfeld invloed op de gemoedstoestand.’ (p.32)

Bovendien is voedingstherapie een goed vertrekpunt voor de aanpak van de mens in zijn totaliteit. ‘Het versterkt het bewustzijn en het stimuleert de patiënt om een eigen bijdrage te leveren aan zijn genezingsproces.’ (p.33)

 

Het psychische is doorslaggevend bij de overschakeling omdat een gezond voedingspatroon sterk kan verschillen van de klassieke voeding.  De patiënt zit vaak met vooroordelen, vindt soms weinig begrip in zijn omgeving als hij iets aan zijn gezondheid wil doen, is gehecht aan bepaalde gewoontes en tradities, aan een bepaalde smaak, heeft weinig tijd en kiest voor gemakkelijke en snelle oplossingen, enz.  Bovendien kan men vaststellen dat mensen vaak die voedingmiddelen eten die voor hen niet geschikt zijn en zo klachten ontwikkelen die bij hun constitutie en temperament horen.

Door iemand zijn voeding aan te passen aan zijn constitutie, temperament, dispositie en ziektebeeld komt men tot een totaal-benadering.  Uiteindelijk tracht men te komen tot een voedingspatroon dat geen belasting is voor de gezondheid maar een stimulans.

Voedingstherapie sluit nooit medische hulp uit of medicatie voorgeschreven door de arts.

 

 

Hoe komt het dat de Westerse mens zo ver van de oorspronkelijke voeding is afgeweken?  Het voedingspatroon van de mens wordt heden ten dage bepaald door traditie, opvoeding, cultuur, industrie, media en reclame.

Historisch gezien – ik verwijs naar het boek ‘Milieu anders bekeken’ van Jan Dries waarin chronologisch de ecologische fouten van de mens op een rijtje worden gezet – is de mens als primaat een fructivoor. 

Als men mensen vraagt, wat de oorspronkelijke voedingswijze van de mens is, krijgt men vaak als antwoord dat hij een jager was en een omnivoor.  Dit klopt echter niet.  Het gaat hier om een latere fase, wanneer hij al zijn oorspronkelijke biotoop (tropen, subtropen) heeft verlaten.  In de  vroegste fase was hij een vruchteneter, daar er in zijn biotoop veel vruchten het hele jaar voorhanden zijn (fruit, noten, zaden, pitten).

Ondanks alle culture evoluties is de mens niet zodanig genetisch veranderd dat hij een ander soort spijsverteringsstelsel heeft gekregen.  Men kan wel vanuit de natuur toegevingen of compromissen maken in de richting van de cultuur.  Zo kan het oorspronkelijk dieet uiteraard aangevuld worden met andere, zo natuurlijk mogelijke, voedingsmiddelen.

Historisch-psychologisch gezien is de mens antropocentrisch geworden dwz hij denkt boven de natuur te staan en deze naar zijn eigen hand te kunnen zetten.  Voor het negeren van de wetten van de natuur betaalt de mens een hoge prijs in de vorm van de vele milieu- en gezondheidsproblemen.  De mens is immers voor zijn voeding, drank, lucht afhankelijk van de natuur en als men de natuur aantast, tast men ook zijn gezondheid aan.

We dienen dus in onze denk-, levens-, voedingswijze, een evenwicht te vinden tussen natuur en cultuur en te trachten ons allen in te spannen om de conditie van het milieu, de voeding, de drank, de lucht, het water, de bodem, de planten, de dieren, enz. te verbeteren.  En daar kunnen we toe bijdragen door bepaalde keuzes te maken, elke dag, bij alles wat we doen in plaats van ons te laten meeslepen door de paardenmolen van de industrie, de reclame en de culturele tradities.

 

 

Geraadpleegde literatuur:

Buettner, D., Blue Zones, National Geographic Society, Washington, 2008

Dries, J., Voedingstherapie, Arinus, Genk, 2000

Servan-Schreiber, D., Antikanker, een nieuwe levenswijze, Kosmos, Utrecht/Antwerpen, 2008

http://nl.indigomagazine.eu/001.44

http://www.linus-pauling-prevention-clinic.be/linus/therapie_02.htm

 

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.