Spinazie

 

 

Spinazie mag gezien worden als zowat de beste en gezondste groente om vele redenen.  Naar spinazie is veel onderzoek gedaan.

 

Gunstige eigenschappen :

 

Alfaliponzuur

 

Ongunstige eigenschappen:

 

Gezondheidswaarde:

 

Oxaalzuur

Bij het koken van spinazie worden de oxaalzuuratomen anorganisch en kan het oxaalzuurkristallen vormen in de nieren.  Daarom zou spinazie altijd rauw moeten geconsumeerd worden.  In rauwe vorm helpt het oxaalzuur de opname van calcium en stimuleert het de peristaltiek van de darm en draagt dus bij tot een normale stoelgang.  Het calcium in spinazie buffert bovendien het oxaalzuur, waardoor dit geneutraliseerd wordt.

 

Nitraat
”Alle soorten sla (ijsbergsla het minste) vallen onder nitraatrijke groente.

Nitraat is een natuurlijke gifstof die voorkomt in plantaardige voedingsmiddelen, m.n. in groente (vooral kasgroente) en drinkwater. Nitraat wordt omgezet in nitriet dat zich bindt aan hemoglobine (het ijzer in de rode bloedlichaampjes), waardoor zuurstoftekort kan ontstaan. Nitriet (een stof die in lagere hoeveelheden reeds toxisch kan zijn) kan omgezet worden in nitrosaminen, die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Nitraat vormt dus om twee redenen  een probleem. Nitraat kan gemakkelijk worden omgezet in nitriet en nitriet kan omgezet worden in nitrosaminen, stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Zoals hierboven al staat, nitriet kan zich binden aan hemoglobine (de met-hemoglobinen), waardoor de bindingscapaciteit voor zuurstof geringer wordt. Volwassenen merken hier niet zoveel van, maar bij jonge zuigelingen kunnen ernstige vormen van zuurstofgebrek ontstaan. Zuigelingen onder de 6 maanden zijn namelijk niet in staat om voldoende snel die met-hemoglobinen weer om te zetten in normaal hemoglobine.

Nitriet ontstaat op verschillende momenten. Na de oogst en tijdens het afkoelen van gekookte groente, kunnen bacteriën nitraat omzetten in nitriet. Na het eten van de groente zet ons lichaam een deel van het nitraat om in nitriet; dit gebeurt in de mondholte, waar een basisch milieu is.  

Nitrosaminen kunnen in de maag gevormd worden uit nitriet en aminen. Nitrosaminen zijn stoffen die bij dieren kankerverwekkend zijn. Of deze stoffen ook bij de mens kanker kunnen veroorzaken, is nog niet duidelijk. Vooralsnog gaat men ervan uit dat dit wel het geval is en is men voorzichtig met deze stoffen!

Ongeveer 70% van de totale nitraatinname komt via groente. De bekendste en belangrijkste zijn de bladgroente. Er zijn echter meer groente die een hoog nitraatgehalte kunnen hebben; zie later. Het nitraatgehalte in groente kan sterk variëren, afhankelijk van de productiemethoden en het weer.

Vooral het nitraatgehalte van de bodem en de hoeveelheid licht zijn van invloed. Uit een nitraatrijke bodem (als gevolg van intensieve bemesting) neemt een plant veel meer nitraat op. Groente van de koude grond bevatten minder nitraat dan kasgroente (winterspinazie). Gedurende de donkere maanden van het jaar kunnen planten het nitraat uit de (kunst)mest niet zo snel verwerken. Het is dan ook goed om zoveel mogelijk groente uit het seizoen te eten. Hoe zonniger en warmer het is tijdens de teelt, des te minder nitraat in de groente komt. Groente uit de biologische en biologisch-dynamische landbouw bevatten minder nitraat. Er wordt namelijk minder (kunst)mest gebruikt. In EKO-groente zit soms minder nitraat, maar niet altijd. Het nitraatgehalte is namelijk ook afhankelijk van het gebruikte ras van de groente en van het seizoen. Een garantie is het dus niet. »

(Bron:  http://home.wanadoo.nl/voedingsecho/pag5ac.htm)

 

Voor meer informatie zie ook:

http://www.favv-afsca.be/sp/pv-cont/nitrates_nl.asp

 

Op basis van metingen werden de volgende gewassen ingedeeld bij de voedingsmiddelen met een hoog nitraatgehalte (meer dan 1000 mg/kg) : andijvie, selder, sla (behalve ijsbergsla), veldsla, spinazie, radijsjes, peterseliebladeren en rode biet.

(http://www.favv-afsca.be/sp/pv-cont/nitrates_nl.asp-

 

Nitraatrijke groente:

andijvie, bleekselder, Chinese kool, koolrabi, paksoi, postelein, raapstelen, rode bieten, alle soorten sla, spinazie, venkel,… (Tobback, Eet wat bij je past, p. 218)

waterkers, spitskool http://baby-op-komst.nl/113/lijst-voedingsmiddelen.html)

 

Groentesoorten die weinig nitraat bevatten zijn: asperges, aubergine, bloemkool, boerenkool, broccoli, courgette, doperwten, knolselderij, komkommer, paprika, prei, rodekool, savooienkool schorseneren, snijbonen, sperziebonen, spruiten, tomaten, tuinbonen, uien, witlof, witte kool en wortelen.

(http://home.scarlet.be/~eb024464/Voeding/VoedselVeiligheid/nitraatrijke_groenten.htm)

Paprika's, tomaten, champignons, erwten, appelen, peren, sinaasappelen, perziken en druiven zijn  weer arm aan nitraten. ((http://www.favv-afsca.be/sp/pv-cont/nitrates_nl.asp-

 

Nitraatarm:

asperges, aubergine, bloemkool, broccoli, doperwten, knolselderij, komkommer, koolraap, paprika, prei, rodekool, savooienkool schorseneren, snijbonen, sperziebonen, spruiten, tomaten, tuinbonen, uien, witlof, witte kool, wortelen. (http://www.food-info.net/nl/national/ww-spinazie.htm)

 

De volgende voorzorgsmaatregelen kunnen ertoe bijdragen de nitraatinname te beperken:


• Eet niet meer dan twee keer per week nitraatrijke groenten. Vier keer per week een schaaltje salade als bijgerecht of een kom soep van nitraatrijke groenten telt daarbij mee als één keer.

• Hou rekening met de seizoenen: eet bijvoorbeeld bij voorkeur in de zomer verse spinazie en sla. Kies in de winter bijvoorbeeld diepvriesspinazie die in de zomer geteeld werd.

• Was alle groenten en fruit zorgvuldig, spoel ze bij voorkeur onder stromend water.

• Verwijder zorgvuldig de steeltjes en nerven van spinazie en de buitenste bladeren en nerven van sla.

• Koken doet het nitraatgehalte in groenten dalen omdat nitraat overgaat in het kookvocht. Gebruik om die reden nooit het kookvocht van nitraatrijke groenten om verder te verwerken in gerechten.

• Bewaar nitraatrijke groenten in de koelkast en niet langer dan 2 dagen.

- Warm restjes nitraatrijke groenten nooit opnieuw op, zeker niet voor kleine kinderen. Het relatief traag opwarmen en afkoelen bevordert de bacteriële omzetting van nitraat tot nitriet.

- Vries kleine porties nitraatrijke groenten in. Hierdoor verloopt het invriesproces sneller en wordt de bacteriële omzetting tot nitriet beperkt. Tracht het ontdooiproces om dezelfde reden altijd zo kort mogelijk te houden. De omzetting van nitraat in nitriet door bacteriën gebeurt vooral wanneer de gerechten zich langdurig in de gevaarlijke temperatuurszone bevinden, namelijk tussen 10 en 60°C.

(http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=5644)

 

Tips:

 

Gebruik:

 

 

 

Geraadpleegde literatuur:

Bohlmann, F., Gezond en fit dankzij genezende voeding, Zuidnederlandse Uitgeverij, Aartselaar, 1999

Edgson, V. & Marber, I., The Fooddoctor, Veltman, Utrecht, 2004

Elmadfa, I., De meest complete voedingsmiddelentabel, Arinus, Genk, 1994

Reader’s Digest, Gezonder leven Natuurlijk genezen, The Reader’s Digest, Amsterdam/Brussel, 1989

Servan-Schreiber, D., Antikanker, een nieuwe levenswijze, 2008

Sharon, M., Alles wat je moet weten over voeding en gezondheid, Zuidnederlandse uitgeverij, Aartselaar, 2001

Vogel, A., De kleine dokter, UGN/Sijthoff, Elburg/Amsterdam, 1987

Voorlichtingsbureau voor de voeding, Nederlandse voedingsmiddelentabel, ’s Gravenhage, 1987

 

 

 

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.