Melkwei

 

Nadat melk gestremd is tot kaas, blijft een vloeibaar deel over.  Bij dit proces worden het melkeiwit caseďne en de weiproteďne van elkaar gescheiden.  Caseďne kent nogal wat nadelen, maar weiproteďne is een hoogwaardig eiwit met gunstige eigenschappen.

 

Inhoudsstoffen:

 

Toepassingen:

 

Geraadpleegde literatuur:

Delbeke, P., Burnout, Eindwerk Consulent Voeding Gezondheid Levenswijze, Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg, 2007

Margodt, J. & Berghmans, J., Kruidenbereidingen voor de herborist, Uitgave in eigen beheer, Ave/’t Cruydhuys, Lichtervelde, 2006

 

 

 

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.

zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.