Vitamine C

 

We citeren de beroemde, onlangs overleden homeopaat Tinus Smits:

 

“Mijn belangstelling voor vitamine C komt vanuit de kankertherapie. In de Niet-Toxische Tumor therapie (NTTT) speelt vitamine C een belangrijke rol als anti-oxidant. Bovendien geven we dan naast de wateroplosbare vitamine C vaak nog vetoplosbare vitamine C (ascorbylpalmitaat), vooral bij hersentumoren. Maar vitamine C lijkt tevens een essentiĆ«le rol te spelen bij de bescherming van het kind tegen de bijwerkingen van vaccinaties of andere stress veroorzakende gebeurtenissen. De Australische arts Dr. Archie Kalokerinos constateerde een verdubbeling van de kindersterfte onder de Aboriginals na vaccinatiecampagnes. De mens kan zelf geen vitamine C maken en is geheel afhankelijk van de vitamine C in zijn voeding. Dit (samen met de cavia) in tegenstelling tot de groep levende wezens waartoe de mens biologisch behoort, de zoogdieren.Bij stress produceren dieren veel grotere hoeveelheden vitamine C. Zo produceert een niet gestresste rat 4,9 gram per 70 kg lichaamsgewicht per dag en onder stress 15,2 gram; een rustige geit 13 gram, een gestresste geit tot wel 100 gram per dag. De mens is door deze genetische misser ernstig gehandicapt, omdat hij zich slecht kan wapenen tegen stress. Bij stress zoals die van vaccinaties, emotionele stress, infecties of andere ziektes, wordt extra vitamine C verbruikt. Daarom adviseert Dr. Kalokerinos nooit een ziek kind of een kind dat nog niet volledig van een ziekte hersteld is te enten. In Nederland wordt hier al jaren door de overheid geen rekening mee gehouden met alle gevolgen van dien. Toen Dr. Kalokerinos de kinderen van aboriginals vitamine C ging geven was hij in staat de kindersterfte, die ongeveer 50% was, vrijwel tot nul te reduceren. Dit heeft er toe geleid dat ik vitamine C nu ook preventief inzet om vaccinatieschade te voorkomen; zie www.tinussmits.nl/pvs/preventie.htm. Bovendien stimuleert Vitamine C de vorming van antilichamen en verbetert dus het effect van vaccinaties. Toen ik zag dat autisme vaak verbeterde door het ontstoren van vaccins, kwam al snel de gedachte op dat vitamine C niet alleen van belang zou kunnen zijn bij de preventie van autisme ten gevolge van vaccinaties, maar dat het ook wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de genezing ervan.

De eerste keer dat ik  bij een vierjarig autistisch kind de vetoplosbare vorm van vitamine C (ascorbylpalmitaat) voorschreef, verbeterde zowel spraak als begripsvermogen op spectaculaire wijze. De moeder sprak van een wonder. Sindsdien speelt ascorbylpalmitaat een belangrijke rol in mijn behandelingsprotocol voor autistische kinderen.  Het voldoet volledig aan de verwachtingen.

 

Van vitamine C is bekend dat het de volgende effecten op het menselijk lichaam heeft, die van belang kunnen zijn voor autistische kinderen:

 1. Vitamine C neutraliseert schadelijke oxidanten (oxidatieve stress) zoals het hydroxil radicaal (OH-) en regenereert Vitamine E voor hergebruik.
 2. Als vitamine C aan anti-oxidatieve processen deelneemt, zijn de ascorbaat radicalen die ontstaan relatief onschadelijk, omdat ze noch sterk oxiderend noch sterk reducerend zijn en ze gemakkelijk gerecycled worden tot actieve ascorbaten door enzymsystemen die NADH of NADPH gebruiken.
 3. Vitamine C bevordert de uitscheiding van koper. Op deze manier draagt Vitamine C nog extra bij aan de ontstressing van hersenen en van de rest van het lichaam.
 4. Vitamine C beschermt tegen zware metalen.
 5. Vitamine C beschermt ook tegen andere schadelijke stoffen in ons milieu.
 6. Vitamine C stimleert de methylering zowel in hersenen als in de cel zelf. Methylering is belangrijk voor het herstel van beschadigd DNA.
 7. Vitamine C is helper en promotor voor het enzym dat dopamine in norepinefrine (noradrenaline) verandert. Dit is een noodzakelijke stap in de bijnier catecholamine stofwisseling en het gaat vooraf aan methylatie stappen die de catecholamine niveaus in evenwicht brengen.
 8. Vitamine C is nodig voor de vorming van L-carnitine. L-carnitine is binnen de cel nodig voor de normale gebruik van vetten voor energie (beta-oxidatie van vetzuren).
 9. Vitamine  helpt de foliumzuur stofwisseling door de omzetting van foliumzuur in folinezuur
 10. Vitamine C is betrokken bij verschillende enzymatische reacties en stimuleert de vorming van collageen, dentine, adrenaline en corticosteroĆÆden. Het handhaaft een goede functie van het immuunsysteem, de bloedstolling en de stofwisseling van verschillende aminozuren.
 11. Vitamine C maakt de ontlasting minder vast bij kinderen met obstipatie en stimuleert de darmen; bij een te hoge dosering kan het diarree veroorzaken.

 

 

Water- en/of vetoplosbare vitamine C

 

Vitamine C komt maar moeilijk in de hersenen daar de hersenbarričre alleen vetoplosbare stoffen doorlaat en zo de hersenen beschermt tegen giftige stoffen. Door vitamine C vetoplosbaar te maken (ascorbylpalmitaat) is het mogelijk meer vitamine C in de hersenen te krijgen. Om te voorkomen dat het lichaam een te groot gedeelte elders in het lichaam gebruikt of weer omzet in wateroplosbare vitamine C, geef ik ook altijd de wateroplosbare vitamine C in de ascorbaat vorm. Dat is de niet-zure vorm gebonden aan een mineraal zoals calcium, kalium, magnesium, zink. Hierdoor wordt het mogelijk ook mineralen toe te dienen gecombineerd met de vitamine C. De niet-zure vorm wordt in het algemeen ook beter verdragen.

De belangrijkste functie van vitamine C in de hersenen lijkt vooralsnog het verminderen van de oxidatieve stress. Dit gebeurt door het opruimen van vrije radicalen en de methylering van allerlei stoffen. In Amerika gebruikt men voor de methylering methylcobalamine (methyl-B12) met veel succes. Het nadeel is echter dat het nogal wat bijwerkingen kan geven en gespoten moet worden, tweemaal per week tot dagelijks. Bovendien is het geneesmiddel in Nederland nog niet toegelaten. Wat wel duidelijk is geworden door de toepassing van deze methode is dat autistische kinderen vrijwel weer volledig genezen en weer naar een gewone school kunnen. Het belang van methylering is daarmee overtuigend aangetoond en de opvatting dat autisme ongeneeslijk zou zijn, een opvatting die in Nederland nog veelvuldig gehuldigd wordt, een fabeltje gebleken. Het is nog te vroeg om te beweren dat vitamine C in zijn vetoplosbare vorm dezelfde resultaten als methyl-B12 kan geven, maar het lijkt er op dat ascorbylpalmitaat een gelijksoortige werking heeft en zolang methyl-B12 nog niet in Nederland toegepast wordt, een uitstekend alternatief is.

 

Bron: www.tinussmits.nl