Gedroogd gerstesap als natuurlijk voedingssupplement

 

 

Gerstesap wordt geperst uit biologisch geteelde gerst, die op het moment van oogsten zo’n 20 à 30 cm hoog is.  Op dat moment heeft dit gras nl. zijn hoogste samenstelling.   Dr. Hagiwara, een Japans farmacoloog, ontwikkelde een revolutionaire droogtechniek, waarbij het sap binnen 2 seconden op maltodextrine, een koolhydraat, wordt gesproeidroogd na verwijdering van de plantenvezels.  Er komt geen verhitting of invriezing aan te pas, zodat de voedings-stoffen onbeschadigd zijn.  De kwaliteit van rauw sap is ongeschonden bewaard.

Uit zo’n 250 groene eetbare planten kwam hij tot de vaststelling dat het bladgroen in gerst-grassap van de hoogste kwaliteit is.  Bladgroen is eigenlijk gesublimeerde zonne-energie en heeft een sterke chemische gelijkenis met rode bloedcellen.

Dit poeder bevat zo’n 16 vitamines (incl.vit.B12), 23 mineralen, 20 levende enzymen, chlorofyl (bladgroen), bioflavonoïden, antioxidanten, alle essentiële aminozuren en heeft een basenoverschot.  Tot de enzymen behoort het superoxidedismutase, dat vrije radicalen vernietigt.  Het is het meest geconcentreerde voedingssupplement dat ooit werd ontwikkeld.

Het wordt in de handel aangeboden onder de namen Green Magma en Barley Green.

 

Het is aangewezen bij:

 

 

Men gebruikt zo’n 3 theelepels gespreid over de dag, opgelost in water, maar bij ernstige verzwakking kan dit gerust opgevoerd worden tot 15 gram per dag.  Het is ook beschikbaar in tabletten voor onderweg.

Te verkrijgen bij Groene Dag verzendingsdienst of winkel te Flobecq.  Ook als mengeling van alfalfabald, barley green en chlorella in het gegeerde ABC-poeder bij Groene Dag.

 

Geraadpleegde literatuur

De Wever, S., Gerstegras, levend voedsel, in: leven & Gezondheid, 1995, nr.4,  p.8

De Wever, S., Just Barley, gedroogd gerstgrassap, brochure, Groene Dag vzw, Roosdaal

De Wever, S., Kennismaken met Barley Green, Infonat Groene Dag vzw, Roosdaal

Dr. Hagiwara’s Green Magma, folder aangeboden door BioServ vzw

http://www.yourlifesource.com/ref.htm

http://www.greenbarley.com/NA.html

 

 

© Luc Van Oostgezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.