Walter Kunnen (1921-2011)

 

Stichter van Archibo-Biologica, wetenschappelijk instituut voor geopathisch en woonbiologisch onderzoek te Wilrijk.

Voormalig jurist en aannemer in de bouw.

 

Activiteiten:

·        Persoonlijk stoorsporenonderzoek op het lichaam.

·        Demonstraties, seminaries en cursussen voor artsen, architecten, en ieder ander die het interesseert.

·        Zijn activiteiten worden voortgezet door zijn vrouw, die gezondheidsbegeleidster is.

 

Het begon met een onderzoek naar giftige solventen en kleefstoffen en het deinde uit tot het onderzoek naar asbest, elektriciteit, schimmels en elektromagnetische velden.

Een uiterst belangrijke ontdekking is dat al onze organen en biologische functies een eigen golflengte hebben. Niet minder belangrijk is de recente ontdekking van de rol die de polariteit hierbij speelt.

Met een eenvoudige en controleerbare demonstratie bewijst Walter Kunnen onweerlegbaar het belang van de biosfeer in onze slaapkamer tijdens de nacht, met meting op het lichaam in welke windrichting u slaapt, waar uw bed in de kamer staat en wat uw slaaphouding is.

 

Men kan vaststellen op welke golflengten (organen) de ziekmakende invloeden de persoon  treffen.  Op kruispunten van storende velden ontstaan noordelijk gepoolde, vaatvernauwende punten (omgepoolde punten) die spontaan de zuidelijke, vaatverwijdende pool van een vlakmagneetje aantrekken, waardoor de gestoorde functie en de celpolariteit onmiddellijk hersteld wordt.

Met geen enkele andere methode kunnen artsen en therapeuten zo snel een diagnose stellen en medicijnen en voedingssupplementen testen.

 

Walter Kunnen wijst op het verschil tussen dragende en gedragen golven.  Een dragende golf zoals een hoogspanningslijn is niet schadelijk, maar de gedragen golf (met luchtvervuiling, landbouwchemicaliën enz) kan heel schadelijk zijn.  Dit geldt ook voor wateraders.

Elke kamer verzamelt door "camera-effect" een beeld van meer dan 90.000 m² = 9 ha.

 

Het lichaam is een antenne, elk orgaan is een antenne die in resonantie treedt met de ruimte om de energie op te vangen die het in leven houdt.

De zon is de grote zender, zij bestaat uit een groot aantal elektromagnetische velden. Maar er zijn in de biosfeer andere invloeden aanwezig die net als de zon zenden en dus resoneren met het lichaam: deze kunnen schadelijk zijn. Het gaat hier om ondergrondse waterbewegingen, aardnetten, satellietzendingen van de antenne voor de mobiele telefonie, enz.

 

De woning kan met een aantal middelen gebiosaneerd worden.  De schadelijke invloeden worden geneutraliseerd en de gunstige invloeden geoptimaliseerd en terug gezond gemaakt.

 

Volle zalen heeft hij getrokken met zijn indrukwekkende voordrachten, demonstraties en seminaries.  Met tranen in de ogen vernamen we het heengaan van deze pionier en met een gevoel van diep respect, dankbaarheid en bewondering kijken we terug naar deze pionier in dit bijzondere domein van de natuurgeneeskunde.

 

Bron

www.archibo-biologica.be

 

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.