E.H. Prof. Paul Bouts (1900-1999)

 

250px-PaulboutsBelgisch priester, leraar normaalschool, frenoloog. 

Magister honoris causa in karakterologie. 

President Emeritus der Instituten voor Psychognomische karakterkunde van Rio de Janeiro, Brazilië, en Chicoutimi, Canada. 

 

Houder van diverse uitvinderspatenten (o.a. voor de automatische versnellingsbak).

Studeerde natuurgeneeskunde bij dr. Paul Carton in Parijs. 

Met een geboortegewicht van 2,2 kg voorspelde de arts dat het een mirakel zou zijn als dit kind 7 jaar oud zou worden.  Hij kreeg van zijn vader, die vertrouwd was met natuurgenees-kunde, zo snel mogelijk versterkende voedingsmiddelen en ademhalingsoefeningen, wat later ook altijd een specialiteit was bij zijn adviezen aan mensen.

Hij ontwikkelde een nieuwe methode om het menselijk karakter te bepalen uit de frenologie (schedelmetingen), de grafologie (handschriftkunde) en de fysionomiek (gelaatsvormkunde).

Deze theorieën werden verder uitgewerkt en ontwikkeld in gespecialiseerde instellingen die werden opgericht in Brazilië en Canada.

 

Na de oorlog kende Paul Bouts ernstige gezondheidsproblemen ten gevolge van oververmoeidheid.  Dit noodzaakte hem zich wederom toe te leggen op de studie van de Natuurlijke Hygiëne, waarbij hij de nadruk legde op gezonde voeding, rust, en ademhalingsoefeningen.  Hij fulmineerde als één van de eersten in de jaren ’50 tegen geraffineerde suiker en wit brood.  Hij stelde bij zijn patiënten in zijn praktijk de talrijke tekens vast van demineralisatie en verzuring als gevolg hiervan.

 

2Hij publiceerde een 15-tal werken over gezondheid en spiritualiteit.  Zijn bekendste werk: ‘Ik ben nooit moe’.

In 1976 vestigde hij zich op de Middelberg in Rotselaar.  Daar stichtte hij het Sint-Pauluscentrum (vzw Volkswerk voor Openlucht ) en de beroemde natuurvoedingswinkel Sol et Vita.  Hij kweekte er ook Sint-Bernardshonden.

 

Hij werd ook bekend als begeleider van bekende sportlui zoals Frans Verbeeck, Eddy Merckx, Gaston Roelandts, enz. 

Hij doceerde zijn laatste cursus psychognomie in 1991. 

Hij gaf op zijn 95e nog volop consultaties.

Annette Müller (zie foto) zet zijn werk voort in Nederland.

 

Citaat:

‘De bezoedeling in de mens neemt alarmerende vormen aan. De lichamelijke ontaarding van ons volk is daar een gevolg van. Ons neuro-fysisch kapitaal geraakt inderdaad op een verschrikkelijke wijze in verval. Kijk naar het vroegtijdige tandbederf, het toenemende brillen, de ruggengraatzwakte, het totale gebrek aan concentratie. De voornaamste oorzaak van deze achteruitgang ligt ongetwijfeld in de voeding’.  (Nieuwslijn Sol et Vita, 1999)

 

Bron

www.wikipedia.org en Sol et Vita