Belgische bevolking stevent af op nationale ramp en ligt er niet van wakker

 

Overbelasting

Nationale ramp

Beschavingsziekten als tol van de moderne comfortsamenleving

Houding van de Belgische bevolking

Meer hoopgevende visie

 

 

De huidige toestand van de maatschappij in al zijn onderdelen, en zeker de gezondheidszorg,  is niet rooskleurig, we kunnen er geen doekjes om winden:

 

 

Overbelasting

 

De Westerse industriële, vervuilde prestatiemaatschappij, 24-uurs-economie, pro-inflammatoire voedings- en levenswijze, de arbeidsdruk en het arbeidstempo, de vele toxische stoffen (in het huishouden, in de woning, op straat, op het werk, in het voedsel, de drank en de lucht, de cosmetica op de huid,…), tekort (of teveel) aan lichaamsbeweging plegen roofbouw op lichaam en geest.  Door het grote aantal stressprikkels, wordt het zenuwstelsel en het immuunstelsel overbelast en vermoeid.  Hierdoor raken de bijnieren verzwakt en uitgeput, en verhoogt de vatbaarheid voor stress en ontstaan er meer ontstekingen, infecties, allergieën, kanker naast de steeds toenemende vermoeidheid.  voedingstekorten, oxidatieve stress, enz.  Men wordt niet alleen lichamelijk ziek, maar ook psychisch ziek. 

Steeds meer mensen krijgen chronische ziektes, de bevolking degenereert generatie na generatie.  De voorspelling voor de toekomst laat een grote toename zien van aandoeningen zoals depressie, astma, allergieën, Alzheimer, ADHD, autisme, reuma, kanker, obesitas, burn-out, diabetes, osteoporose, enz. 

 

Nationale ramp

 

Het land stevent af op een nationale ramp en is er zich nauwelijks of niet van bewust.  Steeds minder mensen gaan werken of zijn werkonbekwaam, de RVA voert de druk op werklozen op om werk te zoeken en te vinden, de medische adviseurs en het RIZIV voeren de druk op langdurig zieken om hen van de ziekenkas af te kunnen schrijven, men is begonnen met werknemers uit het buitenland aan te trekken om het tekort aan arbeidskrachten hier aan te vullen, enz.

Op 5 juli 2011 werd bekendgemaakt dat er in België zo’n 300.000 langdurig zieken zijn, een stijging van 30% tov 10 jaar geleden…  (zie www.hrsquare.be/.../belgie-telt-300000-langdurig-zieken ), in de meeste gevallen kampen deze zieken met psychische problemen.

In 2010 waren er zo’n 210.000 zwaar zorgbehoevenden in Vlaanderen die een beroep deden op de Vlaamse Zorgverzekering; in 2004 waren er dat nog zo’n 150.000, op 7 jaar tijd dus een stijging met 60.000… (zie http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Vlaamse-zorgverzekering/Lopende-dossiers-tenlastenemingen/ ).

De regering wil de pensioenleeftijd verhogen tot 67, terwijl er steeds meer jonge mensen nog vóór hun 40e afhaken omdat ze chronisch moe zijn of opgebrand door te veel stress, te veel werken, blootstelling aan toxische stoffen, voedingstekorten, echtscheiding, allergieën, chronische ontstekingen, oxidatieve stress, enz.  Het aantal mensen dat lijdt aan burn-out, vitale uitputting, chronisch vermoeidheidssyndroom of fibromyalgie neemt ook altijd maar toe.  De pensioenleeftijd verhogen is in dit licht wel een merkwaardige maatregel, die getuigt van gebrek aan visie en verwaarlozing van nefaste oorzaken.

 

Beschavingsziekten als tol van de moderne comfortsamenleving

 

CVS, fibromyalgie, burn-out, reuma, allergieën, astma, kanker, hart- en vaatziekten, depressie, diabetes, huidziekten, metabool syndroom, overgewicht…  Er zijn talrijke beschavings- of welvaartsziekten.  De WHO heeft overgewicht enige tijd geleden tot epidemie verklaard.

Deze aandoeningen vormen de tol van de moderne samenleving, de drang naar steeds meer  comfort, de explosieve economie, de technische, chemische en industriële ontwikkeling, de vooruitgangs-filosofie, het Cartesiaans denken, het antropocentrisme, gebrek aan preventie, veiligheid, ergonomie; stresserende werkomstandigheden met weinig respect voor de lichamelijke en psychische gezondheid, misleidende informatie door de voedingsindustrie en tabaksindustrie, enz. 

Het is moeilijk, haast onmogelijk zich een moderne maatschappij voor te stellen zonder al deze beschavingsziekten, ze horen erbij, ze zijn er het gevolg van.   Men probeert bvb. wanhopig naar remedies te zoeken tegen kanker maar als men kanker wil uitroeien, moet men de maatschappij totaal veranderen.

De essentiële oorzaak van al deze problemen is het verbreken van de band met de natuur.  Hoe verder de mens zich van de natuur verwijdert, hoe zieker hij wordt. 

 

Ik citeer ook nog even de mening van Dirk Bogaert, hoofdredacteur van “LEEFNU” magazine:

‘De Vlaamse Milieumaatschappij gaf enkele weken geleden nog toe dat Vlaanderen nooit de  minimumeisen van de Kyotonormen zal halen.  De lucht die we inademen wordt ongezonder.  Het gevolg is dat hart- en longziekten drastisch toenemen ondanks de vooruitgang van de geneeskunde.  Het water dat we drinken raakt meer en meer besmet met restanten uit de far-maceutische wereld.  In het drinkwater vindt men kleine hoeveelheden vrouwelijke hormo-nen, xeno-oestrogenen en antibiotica. 

Het eten dat we op ons bord krijgen bevat minder voedingswaarde omdat de landbouwgron-den uitgeput raken door chemische overbemesting en te intensieve productiemethoden.  De huizen waarin we wonen, zitten vol met ongezonde en ziekmakende bouwmaterialen en elektromagnetische stralingen. 

Het dagelijks stressniveau neemt bij de meeste mensen toe.  Dit is niet enkel het gevolg van een stijgende werkdruk.  De mindere kwaliteit van de lucht, het drinkwater, het eten en de ongezonde woningen spelen hierin ieder jaar een onzichtbare, maar spijtig genoeg, grotere rol.  Wetenschappers beschikken al jaren over oplossingen om alle opgesomde problemen letterlijk ‘uit de wereld te helpen’.  Machtige lobbygroepen uit de petroleum- en chemiesector, de auto-industrie, de elektriciteitsproducenten, de farmaceutische multinationals en de bouw-wereld houden iedere vooruitgang tegen.  Wat vandaag geld opbrengt moet dat blijven doen, zelfs ten koste van de levenskwaliteit van volgende generaties.(Bogaert, D., Halen wij de Kyotonormen? In: LEEFNU, jg. I, nr.1, p.3)

 

Ik laat ook nog even Bob Vansant aan het woord:

‘De conclusie is voor mij duidelijk.  Onze samenleving is ook een ‘systeem’ dat op diverse terreinen ziekmakend werkt.  De depressieven die hierop reageren door af te haken, hebben een belangrijke boodschap voor het systeem.  Onze ‘systeembeheerders’, zoals politici, machthebbers, overheden en directies, zullen deze signalen moeten vertalen wil het systeem zelf overeind blijven.  Men zal met de depressieven moeten praten, naar hen moeten luisteren en hen niet vol pillen moeten stoppen.  Depressieven hebben ons iets te leren.’

(Vansant, B., Depressie is geen ziekte, Manteau, Antwerpen, 2001)

 

Houding van de Belgische bevolking

 

Terwijl de politici, machthebbers, bankiers, managers, advocaten, notarissen, architecten, ingenieurs, enz zich knus nestelen in hun ergonomische bureaustoel, en zich afvragen hoe ze nog meer geld naar zichzelf toe kunnen trekken en hun eigen belangen nog meer kunnen verdedigen, wordt de bevolking zoet gehouden met snoep, chocolade en patisserie vol geraffineerde suikers, geraffineerd meel, geraffineerde vetten, geraffineerd zout en additieven; met VTM-spelletjes en shows, boeiende laatavondprogramma’s waardoor ze te laat in hun bed kruipen en ’s ochtends niet uitgeslapen zijn, met stapels reclamebladen waarin ze kunnen lezen wat ze nu weer moeten kopen om gelukkig te zijn, met Story en Dag Allemaal, met een puinhoop aan culturele evenementen, met erotiek, met het bal van de burgemeester, met het aan de toog hangen en lullen over voetbal en vrouwen, enz.  Als men zich wat slapjes voelt of een dipje krijgt, pept men zich op met Pepsi Cola, frisdranken, koffie, sigaretten, bier, wijn, likeur, Red Bull, guarana, ginseng, marihuana, spacecake, lijmsnuiven, en de eeuwige opzwepende disharmonische muziek die men overal moet aanhoren in wachtzalen, zwembaden, op de werkplek, enz.

De bevolking is dan ook zo suf geworden dat ze alleen gaan betogen voor hun loon.  De enige plaats waar ze gaan roepen, is op de voetbal.  Ze protesteren ook als er aan hun genotsmiddelen wordt geraakt of iemand er een opmerking over maakt, zie bvb. het rookverbod in café’s.  Op een uitzending van Peeters en Pischal, een consumentenprogramma op Radio 1, op de dag vóór het officiële rookverbod in café’s, vertelde een caféhouder dat zijn klanten nog steeds mogen roken maar hij vraagt een euro in een urne te steken als bijdrage voor eventuele boetes die hij zal moeten betalen.  Een luisteraar deed de suggestie dat de rokers ook een euro zouden steken in een urne voor de Kankerliga.  Misschien zouden de nabestaanden van de roker ook nog een euro kunnen steken in de urne met de as van de overledene.  Tienduizenden wetenschappelijke en medische studies zijn er nodig geweest om te komen tot deze wet.  Hoeveel studies zullen er nodig zijn om de mensen ervan te overtuigen te stoppen met koffie drinken, bier, wijn, likeur, frisdranken, enz.  Hoeveel studies, obesitas- en diabetespatiënten zullen er nodig zijn vóór de regering verbiedt dat er geraffineerde witte suiker en meel wordt toegevoegd aan voeding?  Integendeel, de suiker- en aspartaamindustrie is erin geslaagd de onschuldige stevia te verbieden als vervanger.

 

Over het grootste deel van de bevolking kunnen we dan ook de visie van dr. Coucke bijtreden:

“De Vlaming -  en Bart De Wever zegt dit ook - we zijn ‘lamme goedzakken’. Ze mogen met ons doen wat we willen. We nemen alles. Buitenlanders zeggen dat ook altijd, wij Vlamingen zijn lamme goedzakken. Wij reageren niet.”

(http://www.wakeupcallbeweging.be/index.php?page=verslag-symposium-dr-maes#expand4)

Zo moeten we zeker geen betoging verwachten van bvb. obesitas- en diabetespatiënten tegen de suikerfabriek van Tienen.  Neen, deze fabriek wordt gesubsidieerd met miljoenen euro’s per jaar!

 

Zie ook de andere teksten:

Beschavingsziekten en de toestand van de wereld

Steeds meer mensen haken af

Medische statistieken

 

Meer hoopgevende visie

 

Voor zij die het in hun leven anders willen aanpakken, biedt de natuurgeneeskunde een meer positief antwoord, zie hiervoor de betreffende rubrieken op de site:

http://www.lucvanoost.be/natuurgeneeskunde2.html

http://www.lucvanoost.be/visie2.html

http://www.lucvanoost.be/pioniers.html

 

Hierbij aansluitend is het wetenschappelijk onderzoek naar de Blue Zones, gebieden in de wereld waar opvallend veel 90- en 100-jarigen voorkomen en die tot hoge ouderdom actief, onafhankelijk en gezond blijven.  Vanuit de onderzochte eigenschappen en factoren die hiertoe bijdragen, kunnen we preventief veel leren.

Zie http://www.lucvanoost.be/bluezones.html

en ook www.bluezones.com

 

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.