Co-enzym Q10 of ubiquinone

 

Is een vetoplosbare, vitamineachtige stof die overal in het lichaam voorkomt (ubiquinon is Latijn voor ‘overal’) in de mitochondriën van de cellen, dit zijn de fabriekjes waar energie geproduceerd wordt.  Komt vooral voor in organen die veel energie verbruiken, zoals lever, hart, immuunsysteem.  Wordt vanuit tyrosine gemaakt met behulp van 8 vitaminen en verschillende mineralen.

 

De voorraad en concentratie van Q10 daalt al vanaf de leeftijd van 21 jaar.  Wordt aangebracht door de voeding maar ook aangemaakt in het lichaam, afhankelijk van factoren als leeftijd, gezondheidstoestand, medicatie.

Q10 vindt men vooral in vlees en vis en in beperkte mate in noten, soja, groenten en fruit.  De gehaltes zijn echter laag, zodat voedingsaanvulling het overwegen waard is, rekening houdend met andere factoren.

De cholesterolverlagende medicijn statines remmen de lichaamseigen productie van Q10 en veroorzaken hiermee de typische spierpijnen die soms gepaard gaan met statinegebruik.

 

Functies:

·         Uit de eindverbranding van koolhydraten en vetten ontstaat ATP (adenosinetrifosfaat), dat in de mitochondrieën van onze cellen wordt geproduceerd (oxidatieve fosforylatie).  Het co-enzyme Q10 speelt een rol in de aaneenschakeling van functionele eiwitten die zorgen voor een stroom van energie en bepaalt ook de snelheid van de aanmaak van bruikbare energie voor het lichaam.

·         Werkt als elektrondrager en zorgt voor de translocatie van protonen tijdens de respiratieketen en bij de ATP-productie;

·         Bij deze energieproductie ontstaan onvermijdelijk vrije radicalen.  Q10 (gereduceerd) is een krachtige antioxidant die deze vrije radicalen onschadelijk maakt.  Het werkt aldus beschermend op de celmembranen, bloedvatwanden en het zenuwstelsel, samen met vitamine E.  De geoxideerde vorm (ubiquinone) heeft antioxidatieve eigenschappen

·         Q10 verdedigt ook ons lichaam tegen oxidatie van vetten.

·         Q10 helpt ook de oxidatie van LDL-cholesterol verhinderen.  Het gevaarlijke oxycholesterol kan zich immers vastzetten aan de bloedvatwanden en bijdragen tot het dichtslibben van de bloedvaten.

·         Q10 zorgt voor de recyclage van vitamine E, een andere antioxidant

·         Vermindert vermoeidheid en verhoogt het gevoel van welzijn

·         Ondersteunt de bloedcirculatie en het hart; vaatverwijdend effect, arterioscleroseremmend, bloedviscositeitverminderend

·         Vertraagt de veroudering, ook die van de huid

·         Vermindert de pro-inflammatoire cytokines

·         Ziektebestrijdend door de invloed op het immuunsysteem, samen met carnitine

 

Toepassing bij:

·         Gebrek aan energie

·         Vermoeidheid, lusteloosheid

·         CVS, fibromyalgie, burn-out

·         Sportbeoefening

·         Bejaarden, ouderdomsverschijnselen vb Alzheimer

·         Gebruik van statines

·         Gebrekkige zuurstofvoorziening van de hartspier; hartinsufficiëntie

·         Tandvleesontsteking, parodontitis, loszittende tanden

·         Zwak immuunsysteem

·         Hemodialyse

·         Diabetes, hepatitis, levercirrose, hyperlipidemie, obesitas, premature kinderen, syndroom van Prader-Willi, myopathie, ataxie van Friedreich, respiratoir distress syndrome, B-thalassenmie, ziekte van Parkinson, enz.

 

De kwaliteit van een Q10 supplement is erg belangrijk.  Bij een chemische synthese bekomt men zowel een cis-vorm als een trans-vorm van co-enzyme Q10.  Met een fermentatiemethode uit gisten bekomt men alleen trans-co-enzyme Q10, de natuurlijke vorm zoals die in ons lichaam en in de voeding voorkomt.  De cis-vorm is niet werkzaam.

 

Q10 supplementen bestaan in droge preparaten (tablet, poeder, gelule) of in olie als suspensie en in een 100% homogene oplossing.

De opname van Q10 in poedervorm is gering omdat dit slecht oplost in de vochtrijke spijsverteringssappen.  De opname van Q10 opgelost in olie is eveneens gering, omdat de Q10 zich dan in een te groot volume olie bevindt.  Goed opneembaar is Q10 wanneer het zich bevindt in zuurstofvrije capsules en als kleine vetdruppeltjes in de maag of darmen bevindt; dit kan men bekomen door het toevoegen van een emulgator aan de olie.  Minder opneembaar is het als de Q10 voorkomt als kristallen in de olie.

Ubiquinone wordt in het lichaam omgezet mits een enzymatisch complex tot ubiquinol wat extra antioxidanten kost en wat bij een deel van de bevolking moeilijker lukt, zoals rokers, ouderen, mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes en hart- en vaataandoeningen.    Sinds enige tijd wordt ubiquinol op de markt gebracht, dit is de gereduceerde, geactiveerde vorm, die direct door het lichaam geabsorbeerd wordt.

 

Niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding.  Niet combineren met orale antidiabetica.  Er is interactie mogelijk met hartmedicijnen.  Te gebruiken onder supervisie van een arts.

 

Geraadpleegde literatuur

Geysels, E., Co-enzym Q10, een waardevol voedingssupplment met positieve effecten op de hartfunctie, in: De Specialist, nr.8, 2006

Reader’s Digest, Lichaam en gezondheid, Hersenen en centraal zenuwstelsel, Uitgeversmaatschappij The Reader’s Digest nv, Amsterdam/Brussel, 2007

S.n., Rol van co-enzym Q10, in hartziekten, hypertensie en Ménièrelike syndroom, in: tijdschrift voor nutri- & fytotherapie, VIII, nr. 3, juli-aug-sept 2009, p.14

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.