Magnesium

 

Bronnen :

 

Groene groenten, noten, zaden, pitten, volle granen, schaaldieren, bonen, sojabonen, chocolade, bananen (geen rekening houdende met magnesiumopnamebelemmerende factoren zoals oxaalzuur en fytinezuur)

 

Speelt een rol bij :

 

         Meer dan 300 enzymatische reacties, waarbij energierijke fosfaatverbindingen betrokken zijn

         Energiestofwisseling: de synthese van ATP uit suikers en vetten

         Activering van vitaminen B door enzymen die afhankelijk zijn van magnesium

         Vergemakkelijkt het vrijmaken en gebruik van energie thv de zenuw- en spiercellen

         De eiwitsynthese

         Overdracht van zenuwprikkels

         Normale hartfunctie

         Botontwikkeling

         Normale functie van de bijschildklier (stimuleert afscheiding van parathormoon dat van invloed is op de calciumabsorptie), vorming van calcitriol, gevoeligheid van weefsels voor het PTH en vitamine D-metabolieten

         Normale functie van de bijnieren

         In stand houden van de juiste polarisatie van de cel inzake de balans Magnesium-Calcium en Natrium-Kalium intracelullair-extracelullair

         Het zuur-basenevenwicht

 

Systemen en organen:

 


         Hersenen

         Zenuwen

         Spieren

         Hart en vaten

         Enzymen

         Serotonine

         Insuline

         Skelet

         Immuunsysteem

         Ademhaling

         Voortplanting

         Hormonaal stelsel


 

Indicaties:

·        Stress

·        Vermoeidheid

·        CVS, burn-out, fibromyalgie, astenie

·        Pijn

·        Depressie en andere psychische klachten

·        Sportbeoefening

·        Zwangerschap en borstvoeding

·        Alcoholmisbruik

·        Diabetes; verhoogde insulineresistentie

·        Verhoogde reactiviteit van bloed-plaatjes

·        Cardiovasculaire aandoeningen; arteriosclerose

·        Hyperlipidemie; hypertensie

·        Studeren

·        Problemen thv nagels, tanden, haar

·        Prikkelbaarheid

·        Hoog sensitieve personen

·        Zware arbeid

·        Krampen en spasmen, bevingen

·        Osteoporose

·        Ontstekingen

·        Weefselschade

·        PMS

·        Hart- en vaataandoeningen

·        Premenstrueel syndroom

·        Astma

·        Nier- en galstenen

·        Hypoglycemie

·        Infecties


 

Effect:

                                       

         Tonicum

       Relaxerend op spieren en zenuwen (stimuleert parasympathisch zenuwstelsel en sedeert het sympathisch zenuwstelsel)

     Minder vochtretentie door het binnendringen van natrium en ijzer in de cellen te verminderen

         Concentratie

         Helderheid van geest

         Stemming, gemoed verbetert

         Betere tolerantie van lawaai

         Betere tolerantie voor temperatuurswisselingen

         Beter glucosetransport en gebruik van glucose in de cellen

         Minder vermoeidheid

         Stressbestendigheid neemt toe

         Verhoogt de pijntolerantiedrempel

         Uithoudingsvermogen neemt toe

         Spiertonus verbetert

         Neuroprotectieve eigenschappen

         Energieproductie verbetert

         Recuperatievermogen verbetert

         Uithoudingsvermogen verbetert

         Betere slaap

         Anti-depressief

         Angstverminderend

         Vertraagt het verouderingsproces

         Antitrombotisch

         Verhoogt de productie van leukocyten en hun fagocytose capaciteit en speelt een rol in de vormng van antilichamen

         Vermindert ontstekingsreacties

         Vermindert de oppervlaktespanning in de longen en verbetert de ademhaling

         Verbetert mobiliteit van spermatozoïden

         Draagt bij tot de hechting van calcium en fosfor in het bot

         Draagt bij tot voorkoming van afzetting van calcium in de vaatwand (arteriosclerose)

         Verhoogt HDL-cholesterolgehalte

         Verlaagt totale en VLDL-cholesterolgehalte

         Verhoging emotionele stabiliteit

         Vermindert allergieverschijnselen

         Vermindert oxidatieve verschijnselen en risico op degeneratieve aandoeningen

         Verlaagt de kans op colorectale en andere kankers, hoge bloeddruk, osteoporose, diabetes, metabool syndroom

Magnsiummalaat is een chelaatvormer: door het magensium te verwisselen met aluminium, helpt het aluminium te verwijderen uit de hersenen en zenuwstelsel, wat nuttig is bij Alzheimer en Parkinson.  Dit geldt ook voor appelzuur.

 

 

Behoefte:

 

ADH: 300 à 350 Mg per dag voor een volwassene, volgens sommige bronnen zelfs 400-800mg.  De gemiddelde biologische beschikbaarheid uit de voeding bedraagt ongeveer 50%. 

Volgens een Franse studie op meer dan 5000 volwassenen blijkt dat slechts één vierde van de mensen dagelijks voldoende magnesium binnenkrijgt en dat één derde nog niet eens 20% van de ADH haalt.  Veel jongeren halen evenmin de norm als gevolg van eenzijdige, onevenwichtige en geraffineerde voeding.  Bij een magnesiumtekort wordt magnesium aan de botten onttrokken, waar de heflt van de hoeveelheid Mg in het lichaam zich bevindt.  Dit zal dus bijdragen aan risico op osteoporose, aangezien Mg nodig is voor een goede calciumbalans en een rol speelt bij de eiwitsynthese voor de botmatrix.  Uit de Framing Heart studie blijkt dat een hogere magnesiumopname met een hogere botdichtheid gepaard gaat.

Magnesium werkt synergetisch met borium, calcium en vitamine D.

Bij zwangerschap en borstvoeding is er een verhoogde behoefte aan magnesium.

Men dient zijn arts te raadplegen als men extra magnesium wil innemen.

 

 

Opname:

 

De opname van Mg wordt negatief beïnvloed door:

 

         oxaalzuur (spinazie, rode biet, chocolade)

         fytinezuur (volle granen)

         de consumptie van veel vet

         consumptie van veel calcium

         consumptie van alcohol

         consumptie van koffie, zwarte thee, cola (cafeïne)

         een grote hoeveelheid basische mineralen

         eiwitrijke voeding

         grote hoeveelheid ruwe vezels

         toenemende leeftijd

         aandoeningen van het maag-darmkanaal (vb leaky gutt agv voedselintoleranties, ziekte van Crohn, colitis ulcerosis, fistels, steatorrhea, diarree, coeliakie, cirrhose,...)

         aandoeningen van de nieren

         koken (verlies 17% tot 59%) (aardappelen in de schil gekookt: geen verlies van Mg)

         grote hoeveelheid basische mineralen

         ondervoeding; eenzijdige voeding

         te veel fosfor

         overdreven gebruik van laxerende middelen

         diabetes

         lawaai en overdaad aan andere stimuli betekenen een dagelijks verlies van een belangrijke hoeveelheid magnesium

         hyperthyroïdie, hyperaldosteronisme, kwashiorkor, hyperparathyroïdisme, ziekte van Addison, Cushing syndroom, chronische bronchopathie, epilepsie, multiple myeoloma, rheumatoïde arthritis, rachitis, pancreatitis, hypertensie, hypocalcemia

         brandwonden

         anticonceptiva, hongerremmers, antibiotica, anticholinergica, vochtafdrijvende middelen, cholesterolverlagende middelen, psychofarmaca, urinezuurafdrijvende middelen, middelen tegen tbc

         stress; hierdoor scheiden de bijnieren noradrenaline af dat de spieren activeert, het hartritme verhoogt door het binnenstromen van calcium in de cellen, dat magnesium uit de cellen jaagt, waardoor de nieren als reactie meer urine produceren

         te weinig selenium (België en Nederland behoren tot de landen met seleniumarme bodem); selenium speelt een rol bij de instandhouding van het intracellulair magnesiumniveau; selenium staat centraal bij de werking van glutathionperoxydase en bij het vermijden van problemen thv de celpermeabiliteit

         tekort aan zink verhoogt de behoefte aan magnesium

 

De opname van Mg wordt positief beïnvloed door:

 

         vitamine D

         hoeveelheid PTH

         zure voedingsmiddelen of dranken

         gevarieerde, evenwichtige voeding

 

De aanbevolen dosis niet overschrijden.  Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en hartaandoeningen.  Niet gelijktijdig innemen met ketoconazole, tetracycline, fluoride, fenytoïne.  Bij urineblaasontsteking geen magnesium gebruiken.

 

 

Suppletie:

 

Let erop dat in supplementen organische verbindingen worden gebruikt (aspartaat, lactaat, glycerofosfaat, orotaat, pidolaat, gluconaat, picolinaat, citraat, glutamaat) ipv anorganische (oxide, hydroxide, carbonaat, sulfaat, fosfaat, chloride) waarvan de opname veel slechter is.

Combineer Mg nooit met Lithium. Neem Mg niet tegelijkertijd in met calcium of fosfor, vanwege de biologische interactie, waardoor de opname van Mg wordt geïnhibeerd door calcium en fosfor.

Neem magnesium onder supervisie van uw huisarts.

 

Risico

 

Het is mogelijk dat men door suppletie met magnesium zich na enkele weken zo goed voelt dat men de fout maakt teveel hooi op de vork te nemen, werk dat men vroeger niet aankon omdat het te belastend, te zwaar, teveel uren, te stresserend, te lawaaierig was nu wel kan of denkt te kunnen.  Op deze manier past men zich aan aan de eisen van het werk of de maatschappij, terwijl het eerder zo moet zijn dat het werk wordt aangepast aan de mogelijkheden, beperkingen, grenzen, veiligheid en ergonomie van het individu.

 

 

Geraadpleegde literatuur:

Cursus Nutritherapie, Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg, Deurne

 

 

© Lucasvo@yahoo.com

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.