Jodium

 

Jodium vormt een onderdeel van de schildklierhormonen T3 en T4.  Deze worden door de schildklier gevormd onder invloed van het TSH, het thyroïdstimulerend hormoon, dat afgescheiden wordt door de hypofyse onder invloed van het TRH, het thyrotrophine releasing hormoon, gevormd door de hypothalamus.

De schildklier heeft een invloed op de energieproductie (koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisseling), de stofwisseling in rust en regelt het lichaamsgewicht, de omzetting van betacaroteen in vitamine A.  Jodium komt ook voor in de huid, de longen, spieren, skelet.

De behoefte aan jodium bedraagt zo’n 100-200 microgram per dag (volwassenen), 50 mcg per dag (kinderen), baby’s (20-40 mcg per dag).

 

Er bestaat discussie of urinetesten voor hypothyroïdie betrouwbaar zijn.  Volgens biochemicus Walter Faché is een methode: neem een week je temperatuur; zijn de resultaten < 36,7°C, zou dit kunnen wijzen op hypofunctie van de schildklier, rekening houdende met de klachten die er mogelijks op wijzen.

 

In deze streken komt een jodiumtekort vrij veel voor.  Meerdere studies hebben een mild jodiumtekort aangetoond bij de Belgische bevolking.  Het eten van te weinig vis en andere zeeproducten, en van melk wordt aangehaald als belangrijkste oorzaak van het jodiumtekort in België.  In de context van het Nationale Voedings- en Gezondheidsplan wordt nu ook in België begonnen met de aanpak van het jodiumtekort, door de stimulering van de bakkkerijsector om gejodeerd zout te gebruiken.  In sommige landen wordt het gebruik van gejodeerd zout bij de bereiding van brood zelfs verplicht.

Het joderen van zout zou echter leiden tot bepaalde nadelen, zoals hoger zoutgebruik terwijl het zoutgebruik al veel te hoog is, en tot problemen bij mensen die al voldoende of zelfs teveel jodium binnenkrijgen.  Bovendien staan er op de broodzak vaak geen ingrediënten vermeld die gebruikt werden bij de bereiding van brood, zodat de consument dan niet weet of hij brood koopt met of zonder gejodeerd zout.

Kropgezwellen komen meer voor in verontreinigde streken, door de nadelige gevolgen van PCB’s en dioxines, en de vernietiging van schildklierweefsel door radioactief jodium tgv Tsjernobyl.

Voor een optimale schildklierwerking zijn verder ook nodig ijzer, mangaan, molybdeen, selenium, zink, koper, omega-3 vetzuren en vitamine E, A, B1, B2, B6

 

Functie :

 

Symptomen bij tekort :

 

Symptomen bij een teveel:

 

Voedingsmiddelen :

 

Sommige voedingsmiddelen bevatten antithyroide stoffen, die een nadelige invloed uitoefenen op de vorming van het schildklierhormoon, zoals kolen (vb. broccoli, zuurkool,  spruiten,...), soja, walnoten, cassave (maniok), rapen, rammenas, radijs, mierikswortel, mosterd, pinda’s, waterkers,...

 

Waarschuwing:

Het kan riskant zijn grote hoeveelheden jodiumrijke voedingsmiddelen te gebruiken, vooral bij een gevoelige schildklier.  Laat u door uw arts opvolgen en adviseren ivm eventuele jodiumsuppletie.

 

 

 

 

Geraadpleegde literatuur:

De Geeter, H., De jodiuminname van de Belgische bevolking is reden tot bezorgdheid, in: Nutrinews, 2009 n°1, pp. 20-22

den Ottolander, G.J.H., Interne geneeskunde, Bohn, Scheltema & Holkema, 1989

de Wijn, J.F. & Hekkens, W.Th.J.M., Fysiologie van de voeding, Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, 1985

Elmadfa, I., De meest complete voedingsmiddelentabel, Arinus, Genk, 1994

Reader’s Digest, Gezonde voeding, Uitgeversmaatschappij The Reader’s Digest, Amsterdam/Brussel, 1999

Reader’s Digest, Gezonder leven/natuurlijk genezen, Uitgeversmaatschappij The Reader’s Digest, Amsterdam/Brussel, 1989

Vogel, A., De kleine dokter, Sijthoff/UNG, Amsterdam/Elburg, 1987

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.