Steeds meer mensen haken af

 

“Wacht niet op een catastrofe, we zitten er midden in” (Jan Dries, 1991)

 

Inleiding

Krantenartikels

Financiële en materiële problemen

Stress

Ziekten

De Belgische burger betaalt zich blauw aan zijn eigen staatsstructuur

Drukte: rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan

Milieuproblematiek

Criminaliteit en schandalen

Verdwijnen van nationale industrieën

Positieve aspecten

Uitsmijter: de echte man

 

Het is mijn overtuiging dat we graag in vrede en rust met onze medemensen willen samenleven in een maatschappij die goed werkt en georganiseerd is.  Ook al zijn er veel goede dingen, toch worden we elke dag geconfronteerd met slecht nieuws, maatschappelijke problemen en dit doet ons pijn en stelt ons teleur, tenzij men lijdt aan onverschilligheid of  onwetendheid.  Het maatschappelijk aspect is natuurlijk iets wat alle mensen delen.

We beginnen met een overzicht van krantenkoppen en zetten daarna enkele maatschappelijke aspecten op een rijtje.

 

Krantenartikels en gevonden feiten op internet

 

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren - België en de gewesten (1997-2010), mannen en vrouwen

Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/sterfte_leven/tafels/

 

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep

Zie http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/Doodsoorzaken.jsp

 

Helft dokters instorting nabij

Brussel-

45% van de Belgische artsen is emotioneel sterk uitgeput.  Die toestand is de voorbode van een klassieke burn-out, maar dát is nog steeds taboe, zeker voor artsen.  “Patiënten vinden een arts met dit soort gezondheidsklachten al snel verdacht.  Omdat die zelf een hulpverlener is”, verklaart Pascal Selleslagh van de Artsenkrant, die een enquête hierover in haar jongste nummer toelicht.  De Artsenkrant peilde naar drie factoren die wijzen op burn-out: emotionele uitputting (EU), depersonalisatie (DP) en persoonlijke (on)bekwaamheid (PB).  Bijna de helft van de artsen scoort hoog qua EU, maar 20% scoort hoog op alle drie de categorieën.  3,5 % zou daadwerkelijk aan een zware burn-out lijden.  Slechts 2% van de huisartsen en specialisten zou zich in zijn beroep als een vis in het water voelen.

(Gazet van Antwerpen, 24/04/2001)

 

Aantal zwaar zorgbehoevenden in België blijft stijgen

 

Het aantal zwaar zieken dat hulp nodig heeft bij de eenvoudigste dingen: ’s morgens opstaan, boodschappen doen, de trap op- en afgaan, tanden poetsen ... is van 150.000 in 2004 gestegen tot 217.500 in 2011.


Lees verder http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Vlaamse-zorgverzekering/Lopende-dossiers-tenlastenemingen/

 

Aantal langdurig zieken in België fors toegenomen

 

België telt momenteel zo'n 300.000 langdurig zieken. In de meeste gevallen kampen de zieken met psychische aandoeningen. In tien jaar is het aantal langdurig zieken gestegen met 30 procent.

De gezondheidsproblemen zijn vooral te wijten aan psychische klachten. Stress, moeilijke werkomstandigheden, flexibiliteits- en productiviteitsdruk zijn volgens ULB-professor Freddy Falez de verklaring voor deze verhoging. [Luc]

 
Lees verder

http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1287382/2011/07/04/Aantal-langdurig-zieken-voorbije-decennium-met-30-procent-gestegen.dhtml

 

Gehandicapten die willen werken worden gestraft

In vergelijking met twintig jaar geleden krijgen nu driemaal zoveel Belgen een uitkering voor personen met een handicap. Het waren er vorig jaar welgeteld 314.701, of 1 Belg op 30. Er zijn nieuwe groepen ontstaan die ook als gehandicapt kunnen worden erkend. Bijvoorbeeld mensen met autisme en mensen met kanker. Het is nooit de aandoening of de ziekte zelf die toegang geeft tot de uitkering, maar wel de eventuele gevolgen. Wie voor 66 procent invalide is, heeft er recht op.

Lees meer op http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120622_089

 

Rapport Mentaal welbevinden bij jongeren in Vlaanderen 2010

 

Op 17-18 jaar heeft reeds 15% van de jongens en 20% van de meisjes meerdere keren gedacht een einde te maken aan hun leven.

15% van de jongeren in de laatste graad van het secundair onderwijs 1 of meerdere keren zichzelf opzettelijk lichamelijk gekwetst (overmatig pillen nemen, krassen in het lichaam met een mes, …). De meerderheid van de Vlaamse jongeren geeft aan vrij tevreden te zijn over zijn leven.

Deze en andere vaststellingen vindt u in het rapport Mentaal welbevinden bij jongeren in Vlaanderen in 2010.

 

Lees verder

 http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Ziekten/Depressies-en-zelfdoding/Geestelijke-gezondheid-van-jongeren/

 

Zorgkwaliteit en tevredenheid in ziekenhuizen in 12 landen

 

Tekortkomingen in ziekenzorg komen in alle landen voor, incl. België en Nederland.  Verbetering van de werkomgeving verhoogt de veiligheid en kwaliteit van de zorg evenals de patiënttevredenheid.  Opmerkelijk in dit grootschalige onderzoek van het King's College waren de hoge burnoutcijfers van verpleegkundigen, lage arbeidstevredenheid en het veelvoorkomende voornemen de job te verlaten.

 

Lees verder http://www.bmj.com/content/344/bmj.e1717

 

Belgen vermoeider dan ooit

 

In 1987 en 1988 werd aan 4698 vrouwen en 4681 mannen gevraagd of zij de laatste 14 dagen last hadden van moeheid; 'moeheid' was onderdeel van een vragenlijst met 43 klachten. 24% van de mannen en 38% van de vrouwen rapporteerde toen vermoeidheid. Deze studie werd recent met dezelfde onderzoeksmethode herhaald. De nieuwe cijfers laten zien dat de afgelopen vijftien jaar een sterke toename heeft plaatsgevonden van moeheidklachten zowel bij mannen (van 24% naar 33%) als bij vrouwen (van 38% naar 50%).

 

Lees verder http://www.e-gezondheid.be/de-belgen-vermoeider-dan-ooit/actueel/860

 

Helft van de Belgen wordt moe wakker

Steeds meer mensen kampen immers met slaapproblemen. ,,Uit Nederlands onderzoek kunnen we afleiden dat de helft van de Belgen al moe is van bij het opstaan. Dat komt onder andere omdat we te weinig slapen. Zo bouwen we een slaapschuld op. Wanneer die te groot wordt, plegen we roofbouw op ons lichaam. Afgezien van enkele uitzonderingen, zou iedereen dagelijks 7,5 tot 8 uur moeten slapen. Maar dat aantal uren slaap halen veel mensen absoluut niet.''

 

Lees meer op http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G5416TC7G

 

 

Job satisfaction and the belgian workplace

 

In 2005, the Belgian workforce reported the lowest job satisfaction in Europe. That's been a big issue for the society and the Belgian government moved to try to correct the situation.

 

Lees meer op

http://www.jobs-brussels.com/job_search/job_satisfaction_and_the_belgian_workplace.html

 

 

Observatorium voor Chronische Ziekten

 

Federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) gaf woensdag het startschot voor het Observatorium voor Chronische Ziekten. Dat zal voor een keer niet de chronisch zieken maar het beleid in het oog houden. De oprichting ervan erkent dat de Belgische gezondheidszorg te veel gericht is op acute ziekten en weinig op chronische aandoeningen hoewel die laatste almaar meer patiënten treffen. Volgens dr. Ri De Ridder van het Riziv telt ons land één miljoen chronisch zieken.

 

Lees verder

http://www.mediplanet.be/nl/node/13195?if=13195&utm_campaign=1110480575&utm_content=1047150040840&utm_medium=email&utm_source=Emailvision

 

Meer dan 200 chemicaliën ontdekt in navelstrengbloed


Van de 287 chemicaliën die onderzoekers ontdekten in navelstrengbloed, zijn er 180 kankerverwekkend en 217 toxisch voor de hersenen en het zenuwstelsel. [Luc]

 

Lees meer op http://www.ewg.org/reports/bodyburden2/execsumm.php

 

Meer dan 3 nieuwe hiv-besmettingen per dag in België

 

In 2010 werden in totaal 1 196 nieuw gediagnosticeerde gevallen van hiv-infectie gerapporteerd in België. Dit is het hoogste aantal registraties sinds het begin van de epidemie.

 

Lees verder http://www.belgium.be/nl/nieuws/2011/news_jaarrapport_HIV_infectie_2010.jsp

 

3 a 4% van de pasgeborenen heeft een ernstige afwijking

 

Bij ongeveer 3 tot 4% van de pasgeborenen manifesteert zich een ernstige aangeboren afwijking. Eén zuigeling kan meerdere aangeboren afwijkingen hebben.

 

Lees meer op www.merckmanual.nl/mmhenl/sec23/ch265/ch265a.html

 

Vlaanderen krijgt wachtlijsten niet onder controle

 

De wachtlijst voor opvang voor gehandicapten is het voorbije jaar opnieuw fors aangegroeid. Eind juni telde die 21.304 mensen, zo blijkt uit een nieuw rapport van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Dat is een stijging van 12 procent in een jaar tijd. Een inventarisatie van De Morgen toont aan dat ook andere Vlaamse wachtlijsten schrikbarend stijgen. .  Zoals de wachtlijsten voor sociale woningen, scholenbouw en geestelijke gezondheidszorg.

 

Lees meer op http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1185260/2010/11/20/Vlaanderen-krijgt-wachtlijsten-niet-onder-controle.dhtml

 

 

Gezonde levensverwachting daalt

 

24 januari 2011 - De levensverwachting neemt nog wel toe, maar de ‘gezonde levensverwachting’ neemt dramatisch af. Nederlanders krijgen op steeds jongere leeftijd een chronische aandoening en leven daardoor langer met ziekte.

Een vrouw van 35 jaar had in 1988 nog 24,3 gezonde jaren voor de boeg, in 2008 was dat al afgenomen tot slechts 16,7 jaar (CBS).Een zorgelijke ontwikkeling, zegt Marjolein Visser, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

 

zie www.plantina.nl/nieuws/5782/Gezonde-levensverwachting-daalt/

 

Gezond op kantoor: nog veel werk aan de winkel

Voor vele bedrijven gaat gezondheidsmanagement niet verder dan ongevallenpreventie.  Zonde, want aandacht voor het welzijn en de gezondheid van werknemers kan veel voordelen opleveren.  Gezonde en fitte werknemers voelen zich goed in hun vel, kunnen beter tegen stress en zijn minder vaak ziek.

De welzijnswet van 4 augustus 1996 zegt het duidelijk: stress op het werk, ergonomie, arbeidshygiëne, fraaie arbeidsplaatsen en milieubewustzijn maken allemaal deel uit van gezondheid op het werk.  Gezondheid gaat dus niet enkel over het lichaam, maar ook over geestelijke aspecten.  En daarmee durft het wel eens mislopen.  Hoe vaak hoor je mensen niet klagen over stress en het gevoel de controle te verliezen over hun job?  Volgens een Europees onderzoek bleef in 2000 wel 13% van de werknemers thuis wegens ziekte.

Niet gezond eten wordt vernoemd als één van de grote barrières voor een gezonde levensstijl.  Volgens maar liefst 35% van de Belgen liggen tijdsgebrek en onregelmatige werkuren aan de basis van dit probleem.  Daarnaast haalt een derde van de Belgen een drukke leefwijze aan.  Wel 18% van onze bevolking neemt ’s morgens geen ontbijt.  19% eet niet elke dag groenten en 39% geraakt niet aan één stuk fruit per dag.  Intussen heeft slechts een vijfde van de bedrijven bij zijn maaltijdenleverancier een gezond menu, terwijl dat weinig of niet duurder is dan een andere maaltijd.

Update 2012:

      In 2007, 2009 en 2011 onderzocht InSites Consulting in opdracht van VLAM wie wat waar en wanneer consumeert.  Als we alle eetmomenten in beschouwing nemen, dan is brood het meest geconsumeerde product. Groenten en fruit blijven we te weinig eten: op een gemiddelde dag eet slechts 62% van de Belgen groenten, voor fruit is dit zelfs maar 35%. Binnen de maaltijdbegeleiders blijven aardappelen en aardappelbereidingen de koploper voor pasta en rijst.

      Op een gemiddelde dag eet 79% van de Belgen vlees (incl. vleeswaren, vleessnacks en vleessoep), 21% vis (incl. verwerkte vis en vissoep) en 15% vis noch vlees. Zuivel stond bij 61% van de ondervraagden de dag voordien op de menu en eieren bij 13%.

      Op een gemiddelde dag eet of drinkt 29% van de Belgen minstens 1 biologisch product.

(www.landbouwleven.be)

 

Totaalaanpak

Een degelijk welzijnsbeleid vraagt een totaalaanpak.  De algemene kwaliteit van de werkorganisatie en omgeving verbeteren, een actieve participatie van medewerkers  aanmoedigen en kansen creëren voor persoonlijke ontwikkeling: het heeft allemaal een positief effect op de gezondheid.  Dit klinkt misschien onoverkomelijk, maar gelukkig kunnen bedrijven een leidraad volgen bij het opstellen van zon beleid.  Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspreventie, het expertisecentrum van de overheid, werkte immers concete tips uit voor bedrijven en werknemers die werk willen maken van een goede gezondheid.

Je vindt die tips op de website: www.vig.be

(Passe-Partout, editie Wilrijk, n°9, 28 februari 2007)

 

Steeds meer werkende moeders lijden aan ‘stressorexia

Brussel-

Vijftig jaar geleden volstond het om een goede moeder te zijn.  Maar het eisenpakket voor moderne vrouwen is met de jaren een stuk uitgebreider geworden.  Naast de perfecte mama en partner zijn, streven veel vrouwen tussen de 20 en 40 ook een glanscarrière, een perfect draaiend huishouden en een intelligente uitstraling na.  De druk om te presteren op zoveel vlakken werkt een nieuwe fenomeen in de hand: stressorexia.  Een psycholoog verklaarde aan de Briste krant Daily Mail: “Steeds meer vrouwen raken uitgeput, waardoor hun hongergevoel verdwijnt en de kilo’s er razendsnel afvliegen.”  Intelligente vrouwen zouden het meest vatbaar zijn voor de eetstoornis.  De naam is een afleiding van anorexia, een ziekte die veeleer tienermeisjes treft.

(Metro, 8 februari 2008)

 

Werk en privéleven: een duivels koppel

Volgens een studie over de arbeids- en levensomstandigheden van de Belgen blijkt dat 73% er in slaagt werk en privéleven met elkaar te verzoenen, maar dat ze de uitputting nabij zijn.  Daarbij hebben ze de indruk de hele tijd te hollen en hebben nauwelijks hun kinderen zien opgroeien...

(De Nieuwe Werker, LXIII, n°4, 22 februari 2008)

Commentaar: het ABVV heeft hiermee in haar blad een baanbrekende studie verricht obv een enquête uitgevoerd door de firma ‘Dedicated Research’ onder 1700 personen.

In het middenkatern van dit blad wordt dit probleem uitvoerig besproken en naar allerlei oplossingen gezocht inzake deeltijdse arbeid, vakantie, flexibiliteit, moederschap, beleidssuggesties, enz.

Men kan dit blad bestellen bij redactie ABVV: 02/5068243)

 

Leven in een wereld vol chemie

In 1980 werden er 180 miljoen ton synthetische stoffen geproduceerd.  Dat cijfer krijgt pas betekenis als we het gaan vergelijken met de productie van 1955 die toen slechts 25 miljoen bedroeg.  Er zijn op dit ogenblik minstens 44.000 chemische producten in de handel.  Met al deze producten komt de mens rechtstreeks of onrechtstreeks in contact.  Het wil nu niet zeggen dat al deze stoffen giftig zijn of direct schadelijk voor de gezondheid kunnen genoemd worden, maar het is een feit dat deze stoffen vreemd zijn aan de natuur.  Ze zijn wel geproduceerd uit organische grondstoffen, ze zijn echter zodanig geïsoleerd en verwerkt, dat er niets meer van hun oorspronkelijke structuur overblijft.

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek heeft nog maar 442 producten getest doch er bestaan ernstige vermoedens dat er tussen de 43.568 andere stoffen, zeker nog kankerverwekkende of kankerbevorderende stoffen aanwezig zijn.  Nu wordt 3% van de kankergevallen toegeschreven aan beroepsfactoren maar volgens ramingen van een aantal goed geïnformeerde wetenschappers ligt dat in werkelijkheid veel hoger, nl. rond de 20% (...)

(Dries, J., Het bewust, onbewuste, onderbewuste, Nieuw Leven, Genk, 1982)

 

Psychische problemen op hol

De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat psychische aandoeningen geleidelijk de belangrijkste gezondheidsproblemen zullen worden in de Westerse wereld.  In ons land wordt die prognose bevestigd door het laatste jaarverslag van de ziekteverzekering.

Voor 175.000 werknemers die langer dan een jaar arbeidsongeschikt waren, lagen bij maar liefst 28,5% (50.000) psychische aandoeningen aan de basis van het werkverzuim.  Daarbij ging het vooral om depressies.

(Profiel, n°59, september-oktober 2000)

 

De keerzijde van de medaille

Nochtans bedreigen economische, ecologische problemen en voedingsschandalen onze welvaart die de afgelopen vijftig jaar werd opgebouwd.  Bovendien scoren wij betreffende ecologische land- en tuinbouw één van de laagste van Europa.  Wij hechten heel weinig aandacht aan gezondheidspreventie en offeren weinig financiële inspanningen om onze gezondheid te behouden of terug te winnen.  Maar toch geeft de overheid miljarden uit om ziekten te behandelen met dure medicijnen.

 

382000 chemische en elektromagnetische stressoren per dag

De Wereldgezondheidsorganisatie in Genève waarschuwt dat iedereen in West-Europa langzaam maar zeker af te rekenen krijgt met chronische vergiftigingsverschijnselen.  Zelfs het best uitgebalanceerde dieet is vandaag niet meer in staat om de mens iedere dag te voorzien van voldoende gezonde antioxydanten die hem moeten beschermen tegen de 382000 onzichtbare chemische en elektromagnetische stressoren.

 

Slechts 10% van de stress is zichtbaar in onze samenleving.  Menselijke spanningen, werkdruk, agressieve autobestuurders en ziekte zijn de voornaamste gekende stressoren.  Het overgrote deel van de kleine fijne stofdeeltjes of elektromagnetische golven die vrije radicalen produceren in ons lichaam is echter onzichtbaar.  We zijn er ons maar van bewust omdat we moe, prikkelbaar en uitgeput raken. Burn-out is écht veel meer dan een modewoord.  Het is een dagelijks  harder wordende realiteit.

 

In de stad en op de autoweg is er voortdurend sprake van massale chemische stress.  Uitlaatgassen veroorzaken een onophoudelijke nevel met allerlei schadelijke stoffen.  Vroeger was het vooral lood.  Van dit zware metaal is bekend dat het de mentale functies vermindert, vooral bij kinderen. (...)

 

Medici vergeten o.a. dat groenten en fruit zijn vergeven van herbiciden, pesticiden.  Het achtervoegsel ‘-cide’ duidt op doden.  Welnu, de stoffen waarmee onkruid, schimmels, parasieten en insecten worden gedood, zijn ook echt niet bevorderlijk voor onze gezondheid.  Zij reageren als xeno-oestrogenen die veel agressiever zijn dan de oestrogenen die vrouwen en ook mannen aanmaken.  Zij zorgen ervoor dat vrouwen een oestrogeendominantie opbouwen die borstkanker en heel wat menopauzale klachten kan veroorzaken.  Het gebruik van al deze chemische stoffen draagt er in hoge mate toe bij dat het fenomeen allergie de laatste tijd zo schrikbarend toeneemt.

Niet voor niets worden maximum toegelaten hoeveelheden vastgesteld voor het gebruik van al deze ‘-ciden’.  Er wordt echter geen rekening mee gehouden dat gebruik van al deze stoffen samen op een gegeven moment wel een erg hoge belasting wordt voor de gezondheid.  Er bestaat spijtig genoeg geen gecombineerd toegelaten maximum voor al deze stoffen.

(Bogaert, D., LeefNu, I, n°1, maart 2003, p.6)

 

Onderzoek bevestigt. Voedingswaarde bio is hoger.

Hoe gezond is bio? Dikwijls wordt deze vraag verengd tot het al dan niet aanwezig zijn van

schadelijke stoffen of organismen op biologische producten. Denken we maar aan

pesticidenresidu’s, mycotoxinen, nitraat, Salmonella… Maar daarnaast spelen ook nuttige

stoffen in een voedingsmiddel een belangrijke rol. De meest gekende zijn vitaminen en

mineralen, de primaire inhoudsstoffen. Meerdere instanties (FAO, Louis Bolk Instituut, Soil

Association …) maakten reeds een uitgebreide vergelijking tussen biologische en gangbare

voedingsmiddelen naar het droge stofgehalte en de gehaltes aan vitaminen en mineralen. Het

besluit is dat, gemiddeld beschouwd, hun gehalte in bioproducten hoger is.

Daarnaast spreekt men ook over secundaire inhoudsstoffen, bv. antioxidantia, de natuurlijke

bewaarmiddelen. Hierover ontbreekt nog heel wat kennis: wanneer worden ze gevormd, welke

functie hebben ze in de plant, welke invloed hebben ze op de gezondheid van de mens… Wel

worden aan deze stoffen dikwijls kankerwerende en andere positieve eigenschappen

toegeschreven. Uit de vergelijkende onderzoeken komt meestal naar voor dat hun gehalte in

bioproducten hoger is, waarvoor verschillende wetenschappers de meer natuurlijke

productiemethode als reden naar voor schuiven.

Lees meer op http://www.biomijnnatuur.be/sites/default/files/FAQbiogezonder_0.pdf

 

Vitaminengehalte in groente drastisch gedaald

De aanwezigheid van vitamine en mineralen in groenten als andijvie, bloemkool en wortelen is de afgelopen twintig jaar flink teruggelopen, meldt De Telegraaf. Soms zelfs met meer dan 50%.

Lees meer op http://fitforwork.nl/vitaminegehalte-in-groenten-drastisch-gedaald/

 

De gemiddelde Belg zijn eetpatroon ziet er armtierig uit.

Dat blijkt uit een rondvraag van het onderzoeksbureau InSites Consulting.

In een ideale wereld eten we dagelijks 300 gram groenten en 3 stukken fruit. Maar komt u aan die porties? 25% van de ondervraagde Belgen alvast niet, zij gaven aan helemaal geen groenten te hebben gegeten op de bewuste ondervragingsdag. Slechts 1 op de 3 zei fruit te hebben verorberd. Toch is er ook positief nieuws. Zo gaf 15% aan geen vis of vlees te hebben gegeten. "Bemoedigend, we hebben dat inderdaad niet elke dag nodig", aldus Annemie Van de Sompel, voedingsspecialiste van het UZ Antwerpen in een krant van Corelio.

 

Zie http://www.vandaag.be/lifestyle/95185_belg-eet-veel-te-weinig-groenten-en-fruit-.html

 

Helft jongeren is moe!

Bijna één op de twee jongeren in Nederlandstalig België zit ’s ochtends suf en vermoeid op de schoolbanken.  Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van de WHO.  Dit cijfer is volgens experts alarmerend en is te wijten aan de opkomst van Internet, PlayStation en gsm’en voor het slapengaan.  Tien jaar geleden stapte amper 1 op 7 moe uit bed.  Bij de Franstalige Belgische jongeren liggen de cijfers opvallend gunstiger (27,7%).  Onderzoekers van de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg van de universiteit Gent – die het Nederlandstalig luik van de studie voor hun rekening namen – ondervroegen 11.000 kinderen tussen 11 en 18 jaar.  De vermoeidheid neemt toe met de leeftijd.  Slaapexpert Philippe Snauwaerts zegt hierover: “Het is al langer zo dat veel kinderen een eigen tv op hun slaapkamer hebben, maar gsm’s, PlayStation en laptop vormen de nieuwste slaapplaag.”

Het grote probleem is dat de kinderen de dag niet kunnen afsluiten en te lang mentaal actief blijven waardoor het natuurlijke slaapritme verstoord geraakt.  Slapen betekent overschakelen van een actief dagritme naar een passief nachtritme.  De nachtrust is uitermate belangrijk om het lichaam te reinigen, te herstellen en om de actieve fase voor te bereiden.  Het is niet vreemd dat aan een verstoorde nachtrust de fysieke en mentale ontwikkeling van het kind afremt.  Groeistoornissen, obesitas en minder goede schoolprestaties zijn er een direct gevolg van.  Te weinig slaap leidt tot verwardheid en dat heeft ongetwijfeld invloed op verkeersveiligheid of andere handelingen.

(Dries, J., BBNa Nieuwsbrief n°1/09, p.6)

 

“Onze kinderen zijn te moe om naar school te gaan”

Schoolgaande kinderen (tussen 6 en 15) moeten 9 à 12 uur slapen zeggen experts. Drie op vier Britse kinderen haalt echter de 7 uren niet, wat zelfs voor veel volwassenen te weinig is. Weinig verwonderlijk zegt 80 procent van de kinderen zich niet te kunnen concentreren in de klas. Eén op vier zegt te moeten vechten tegen de slaap tijdens de les, en dat minstens een keer per week. Dat blijkt uit een studie van Travelodge bij 2.000 kinderen.

Leerkrachten wijzen met een beschuldigende vinger naar de ouders, die de kinderen een gsm, tv en spelconsoles geven op de kamer. Ook kinderpsychologen en slaapspecialisten leggen de schuld bij de ouders.

 

Lees meer op http://www.hln.be/hln/nl/14/You/article/detail/1413259/2012/03/23/Onze-kinderen-zijn-te-moe-om-naar-school-te-gaan.dhtml

 

Een kwart van de Belgen lijdt aan chronische pijn

Eén op de vijf Europeanen lijdt aan chronische pijn en in België ligt dat cijfer zelfs nog hoger: niet minder dan 2,9 miljoen Belgen of 27,2% zegt aan chronische pijn te lijden. 73% van hen ervaart zelfs pijn iedere dag.
Dat blijkt uit een recente Europese studie rond chronische pijn die werd uitgevoerd met de steun van het farmaceutische bedrijf Pfizer.
Rugproblemen (67%), gewrichtspijnen (59%), nekpijn (30%), fybromyalgie (21%) en artritis (23%) zijn de 5 belangrijkste oorzaken van pijn voor Belgische chronische pijnpatiënten. Bijna elk van die aandoeningen komt in België vaker voor dan in de rest van Europa. Bovendien zegt 55% van de Belgische chronische pijnpatiënten dat hun pijn niet op een adequate manier aangepakt wordt en ook hier scoort België slechter dan het Europese gemiddelde (38%).

Lees meer op http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=8330

 

Ouders en stress

Een onderzoek over ouders en stress doet de wenkbrauwen fronsen.  Cijfers zijn abstracte begrippen, doch ze geven soms een goed idee over de ernst van een probleem.  Slechts 10% van de ouders met kinderen begint de dag op een ontspannen wijze.  Van de 90% die overblijft, geeft de helft aan dat ze matig tot erg gestresst zijn.  Vooral de huishoudelijke taken in de ochtend en het klaarmaken van de kinderen geven veel kopzorgen. 

Dit is vreemd in een tijd met vreselijk veel comfort.  Het probleem is niet wat als probleem wordt aanzien maar wel het feit dat ouders heel de dag door gestresst zijn en daardoor niet in staat zijn de dag op een normale en rustige manier te starten.  Heel wat buitenhuiswerkende  moeders zijn tijdens de avond extra gestresst en dat is voor de vaders een flink stuk minder.  De nieuwe man bestaat wel maar komt nog te weinig voor.  Dit is de zware tol die de materialistische samenleving eist.  Het leven zoals het in de media wordt voorgespiegeld, is onbetaalbaar geworden en dwingt man en vrouw tot een vaste baan.  Nochtans zien we een duidelijke verschuiving bij vrouwen en soms ook bij mannen die kiezen voor een deeltijdse job of werkonderbreking aanvragen om hun kinderen, het kostbaarste wat men bezit, op te voeden.  Het echte leven is helemaal niet zo duur en de voldoening die men er van heeft, is niet te koop.

(Dries, J., BBNa Nieuwsbrief n°1/09, p.6-7)

 

 

Vlaamse Zorgverzekering: aantal zwaar zorgbehoevenden swingt de pan uit

Is een initiatief van de Vlaamse overheid.  Ze betaalt aan zwaar zorgbehoevende personen die thuis wonen € 115 per maand voor hun niet-medische kosten (vb huishoudhulp).  Wie in een rusthuis of RVT woont, ontvangt maandelijks € 125.

Maandelijks ontvingen in 2007 zo’n 170.000 mensen een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering.  Dit aantal is inmiddels opgelopen tot 230.000!

De verzekering wordt gefinancierd door de Vlaamse gemeenschap en door de verplichte bijdragen die alle inwoners van Vlaanderen vanaf de leeftijd van 26 jaar moeten betalen.

 

Bij het betalingsformulier dat iedereen krijgt, staat een hele sanctieregeling vermeld voor wie niet of laattijdig betaalt.

Het eerste jaar was deze premie nog facultatief, niet verplicht.  Het tweede jaar werd deze premie verplicht, en werden degenen die het eerste jaar niet betaald hadden, verplicht deze premie alsnog te betalen...

We vinden ook deze merkwaardige clausule in de brief:

“Waarschuwing voor de lezer:

De onderstaande tekst kan zwaar of zelfs storend overkomen.  Wij verontschuldigen ons daarvoor.  De overheid legt echter strenge sancties op voor wie deze wettelijk verplichte bijdrage niet op tijd betaalt.  Om te voorkomen dat u zelf het slachtoffer wordt van zo een sanctie, verplicht de overheid ons u duidelijk en in expliciete termen te informeren over de sancties die opgelegd worden wanneer één of meerdere bijdragen niet, niet volledig of niet op tijd betaald worden.”

(Bron: Informatie en verplichte mededelingen Vlaamse Zorgverzekering 2008)

 

Steeds meer vrouwen aan de drank

Amerikaanse onderzoekers zeggen dat het aantal alcoholverslaafde vrouwen toeneemt.  Zij legden de resultaten van twee langetermijnstudies naast elkaar.  Daaruit blijkt dat het aantal vrouwelijke geheelonthouders afneemt, terwijl het aantal alcoholverslaafden toeneemt.  Bij mannen blijft het aantal geheelonthouders en alcoholverslaafden stabiel.  Dat vrouwen alcohol drinken, is nu meer sociaal aanvaard dan pakweg tien of twintig jaar geleden.  Volgens de onderzoekers zijn vrouwen veel gevoeliger voor de effecten van drank dan mannen.  Zelfs met kleinere dosissen alcohol lopen zijn een groter gezondheidsrisico dan mannen.

(Vandormael, U., S-magazine, juni-juli 2008, p.9)

 

Steeds meer jonge mannen zijn onvruchtbaar

Professor Stefan Schlatt: "Al verschillende jaren daalt het geboortecijfer in westerse landen en steeds meer koppels doen beroep op vruchtbaarheidsbehandelingen. Recent onderzoek toont aan dat de oorzaakde afnemende vruchtbaarheid van jongemannen is. In de industrielanden is de laatste vijftig jaar vooral bij deze groep de kwaliteit van het sperma duidelijk achteruitgegaan. Er zijn steeds meer mannen die zo weinig zaadcellen produceren dat de kans dat hun kans op een natuurlijke verwekking onwaarschijnlijk klein is."

Lees meer op:

http://www.goedgevoel.be/gg/nl/142/Onvruchtbaarheid/article/detail/1172827/2010/10/21/Steeds-meer-jongemannen-zijn-onvruchtbaar.dhtml#

 

Groeiend aantal Belgische koppels heeft hulp nodig om zwanger te raken

 

1 op 6 Belgische koppels heeft medische begeleiding nodig om zwanger te geraken. In 1993 was dit 7 op 100.

Ongeveer de helft van de koppels die beroep doet op medische begeleiding, had vruchtbaarheidsproblemen kunnen vermijden. De negatieve impact van leeftijd, roken en overgewicht op onze vruchtbaarheid én die van het ongeboren kind, is nog steeds te weinig gekend.
Vervuiling, roken en overgewicht tasten onze vruchtbaarheid aan ... én die van het ongeboren kind. De meeste rooksters worden wel zwanger, maar het duurt langer voor ze zwanger zijn.

Lees meer op http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=5195

 

Maandloon volstaat niet meer

Eén op vijf Belgische werknemers behoort tot de categorie van de ‘working poor’.  Het gaat om mensen die geen eigen woning kunnen kopen, niet op reis kunnen gaan en hun vrijetijdsuitgaven niet kunnen betalen.  De cijfers komen van de socialistische vakbond die dit voorjaar een enquête liet uitvoeren.  De helft van de werkende Belgen zegt op een of andere manier te worden geconfronteerd met koopkrachtverlies.  Ze moeten creatief omspringen met hun centen om rond te komen.  Sparen wordt moeilijk en wie het met één inkomen moet rooien, staat voor een zware opgave. 

Vooral jongeren en ouderen hebben het moeilijk.  Voor 82% van de werkenden is het arbeidsloon de enige bron van inkomsten.  Door het hoge werkritme en de stress op het werk is slechts een kleine minderheid bereid om betaalde overuren te presteren om het verlies aan koopkracht te compenseren.

 

Koopkrachtverlies in cijfers:

51% heeft het moeilijk om rond te komen

47% ervaart het koopkrachtverlies in de geldbeugel

44% vindt één loon te weinig om van te leven

37% slaagt er niet in om te sparen

35% heeft moeite om schoolfacturen te betalen

25% kan geen eigen huis kopen

18% kan niet op reis gaan

 

(Vandormael, U., S-magazine, juni-juli 2008, p.8)

 

Oplossingen zijn er

Wetenschappers beschikken al jaren over oplossingen om alle opgesomde problemen letterlijk uit de wereld te helpen.  Machtige lobbygroepen uit de petroleum- en chemiesector, de auto-industrie, de elektriciteitsproducenten, de farmaceutische multinationals en de bouwwereld houden iedere vooruitgang tegen.  Wat vandaag geld opbrengt, moet dat blijven doen zelfs ten koste van de levenskwaliteit van volgende generaties

(Bogaert, D. & Faché, W., LeefNu, I, n°1, maart 2003, p.1)

 

Aantal zelfdodingen neemt toe in Vlaanderen

In 2009 stierven 1.102 Vlamingen door zelfdoding. Ruim twee op de drie van hen waren mannen: 792 mannen tegenover 310 vrouwen. In  de jaren na 2000 daalden de suïcidecijfers maar deze trend wordt sinds 2007 gebroken. Sinds 2007 stijgen de cijfers opnieuw, vooral bij de economisch actieve bevolking. De trend tekent zich ook af in andere Europese landen en deed zich ook voor bij vorige economische crisissen.

Achter elke zelfdoding of zelfdodingspoging schuilt onnoemelijk veel leed. Het is aan alle beleidsdragers en aan de hele samenleving na te gaan waarom het aantal zelfdodingen blijft toenemen en al het mogelijke te doen om deze kwalijke ontwikkeling te stuiten.”

Lees meer op http://www.weliswaar.be/nieuws/p/detail/aantal-zelfdodingen-in-vlaanderen-neemt-toe

 

 

Financiële en materiële problemen

 

We sommen enkele nieuwsfeiten op vanaf 2008:

·         Sparen brengt niets meer op

 

Dit staat in contrast met andere feiten zoals

 

Maar kan worden verklaard door feiten als

 

Vooralsnog niet te plaatsen of verklaren:

 

 

Stress

 

Als men met mensen praat die werken, hoort men vaak hetzelfde liedje :

Hoge werkdruk, te weinig personeel, te veel werk, overuren vaak onbetaald, onderbetaald, geen verlof  kunnen opnemen, teveel stress, deadlines, bazen die met het grote geld gaan lopen en hun personeel onderbetalen, enz.  Het zijn de zotten die werken, zong Juul Kabas al tientallen jaren geleden.

Men wordt steeds veeleisender.  Een foutje, wat te traag zijn, en men krijgt al onder zijn voeten.  Kritiek is gratis, voor waardering moet je betalen.  Uit bedrijfsenquêtes blijkt steeds weer dat waardering de belangrijkste verwaarloosde factor is inzake tevredenheid van de werknemers.

De druk lijkt altijd groter te worden.  We zien nu al dat steeds meer jongeren die tijdens hun te zware opleiding bvb universiteit of hoge school – dus nog vóór ze gaan werken - afhaken, uitgeput raken, een burnout krijgen door het te volle en te veeleisende studieprogramma en de examenstapels... 

Denken we bvb. ook aan de kinderen die al op jonge leeftijd, naast de school, ook nog overal naar toe gevoerd worden, zoals de tekenschool, dictielessen, manège, voetbal of tennisles, enz.  Wordt hier al een kiem gelegd voor de latere overvolle agenda?

 

Laten we hierbij niet vergeten dat men naast het werk, ook nog met het huishouden zit, de boodschappen, de administratie, de maaltijden, de kinderen,...

Nogal wat jonge mensen doen om één of andere reden hun best om alles al te bereiken vóór hun dertigste: een opleiding, een vaste job, een huis, een auto, een partner, kinderen,... 

Steeds meer mensen zijn bovendien alleenstaanden, al of niet met kinderen.

De combinatie van al deze omstandigheden wordt mensen te veel.    Ook de communicatie en de sociale contacten gaan achteruit.  Veel mensen lopen op de toppen van hun tenen, zijn slechtgezind, gejaagd, enz.  We denken ook aan de toenemende vereenzaming, het immense aantal echtscheidingen en relatiebreuken.

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan, zong Herman Van Veen ook al tientallen jaren geleden.

 

In dit kader kunnen we makkelijk begrijpen waarom zo enorm veel mensen lijden aan vermoeidheid, oververmoeidheid, CVS, burn-out, depressie, stress en ook fibromyalgie.  Steeds vaker zien we hoe de gezondheid van mensen op steeds jongere leeftijd wordt vernield. 

Uit een fitheidstest bij 34000 leerlingen uit 49 middelbare scholen blijkt dat negen op de tien Vlaamse jongeren niet fit genoeg zijn. (www.letsgetphysical.be)

 

Om een of andere reden wíllen mensen zo veel.  Vroeger deed men een heel leven lang hetzelfde beroep, ging de man werken, zorgde de vrouw voor het huishouden en de kinderen.  Dit lijkt niet meer te kunnen.  We worden wijsgemaakt dat we tientallen elektrische en elektronische apparaten nodig hebben om ons goed te voelen, een auto, een heel huis, een tuin, een garage, liefst twee vakanties per jaar, enz.  Dat kan natuurlijk allemaal niet meer met één inkomen... met alle gevolgen vandien, en dat zijn er heel wat.

 

 

Ziekten

 

Ondanks de wereldwijde voedselcrisis en stijgende hongersnood in arme landen, ondanks  dalende koopkracht en stijgende voedselprijzen, lijden steeds meer mensen in de Westerse landen aan overgewicht.  Wist u dat 47% van de Belgen lijdt aan overgewicht (artikel De Standaard juni 2012)?  Op de website kan je een artikel vinden met een overzicht van medische statistieken met allerlei aandoeningen en het aantal mensen dat eraan lijdt.  Bijna alle aandoeningen nemen toe.

Als het aantal mensen met chronische aandoeningen, handicaps en andere werkonbekwamen zo blijft toenemen, ligt over 20 jaar misschien de hele economie plat, omdat er te weinig mensen zijn die in staat zullen zijn om te gaan werken en thuiszitten in ziekteverlof of op invaliditeit, ziek, uitgeblust, depressief, enz..  Een implosie van de economie vroeg of laat is niet denkbeeldig....   Men is intussen al op het idee gekomen om mensen in het buitenland te zoeken om hier te komen werken, net zoals in de jaren ‘50 en ‘60.

 

De zorgverzekering was eerst facultatief, het jaar daarna al verplicht en dan moest je ineens het bedrag van het jaar ervoor erbij betalen.  Als je niet betaalt, krijg je een boete enz.  Er waren twee jaar geleden 100.000 mensen die deze premie niet hadden betaald.  Hoe erg moet het al niet gesteld zijn met de gezondheid van onze bevolking dat de overheid allerlei dreigementen moet gebruiken om het gat in de gezondheidszorg te kunnen dichten?  Het aantal mensen dat zwaar zorgbehoevend is en gebruik maakt van de Vlaamse zorgverzekering, bedraagt 170.000 in 2007 en meer dan 200.000 in 2008.

Ondertussen is het quotum op het aantal studenten dat geneeskunde mag beginnen studeren nog niet afgeschaft.  Mijns in ziens kunnen er nooit genoeg artsen zijn, gezien de toestand van de volksgezondheid, de megaziekenhuizen, de wachtlijsten her en der.  Voor een afspraak in een pijnkliniek moet men makkelijk 3 maanden wachten, hoe verantwoord is dat?

Ondertussen slaagt de regering er pas in 2007 in om de regeling voor zelfstandigen inzake kleine en grote risico’s eindelijk eens deftiger te maken.  Het is ook pas een paar jaar dat als men als zelfstandige faalt en zijn zaak of praktijk moet opgeven, men tot 9 jaar na de start van een zaak terug kan stempelen, voorheen kon dit niet en moest men naar het OCMW.  De regering voert wel al meerdere jaren een beleid om mensen te stimuleren om zelfstandige te worden.  Met de traagheid in de verbeteringen van het statuut van zelfstandigen is dat ongeveer hetzelfde als aan mensen vragen om aub in de afgrond te willen springen.

 

 

De Belgische burger betaalt zich blauw aan zijn eigen staatsstructuur

 

Wie in een district van Antwerpen woont, betaalt belastingen voor zijn district, de stad, de provincie, het arrondissement, het Vlaamse niveau, het federale niveau, het Koningshuis en het Europees niveau.  Dit zijn 8 overheidsniveau’s waarvoor we ons allen blauw betalen aan belastingen, BTW en accijnzen en die ervoor zorgen dat we te maken hebben met een hallucinante en inerte bureaucratie, met politici die weinig of geen voeling hebben met de basis, met wantrouwen en ergernis van de burger naar alles wat van de overheid komt.

Het hoeft ons niet te verwonderen dat er zoveel stemmen op gaan om België te splitsen, om het Koningshuis af te schaffen, om provinciale overheden te laten vallen, de Senaat af te schaffen en om aldus minder belastingen te betalen, een doorzichtigere en eenvoudigere staatsstructuur te hebben, die nu kisten vol geld kost.  De staatssecretaris van administratieve vereenvoudiging geeft zelf toe dat hij vecht tegen de bierkaai.  Een drastische vereenvoudiging van de Belgische staat  zou voor onze samenleving een groot verschil maken.  Voka, de Vlaamse werkgeversorganisatie, heeft berekend dat er zo’n 70.000 ambtenaren teveel zijn bij het overheidsapparaat (Metro 26 juni 2008).

Het toenemend aantal stand-up comedians in België heeft hier in elk geval inspiratie genoeg.

 

 

Drukte: rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan

 

In 2020 zullen er 50% meer vrachtwagens op onze wegen rondrijden en 20% meer auto’s.  Er is nog geen einde in zicht van de verkeersimpasse; het aantal auto’s blijft maar toenemen.  Als men het verkeer ziet tegenwoordig, lijkt het wel alsof de benzine gratis is.  Laten we vooral het lawaai van al dit verkeer niet vergeten.  Ondertussen overlijden enkele duizenden mensen per jaar aan het fijn stof, waar het verkeer een grote bijdrage aan levert.

Haast nergens in België vindt men nog een plaats waar het stil is en waar men geen verkeer hoort.

 

We zitten met onze fulltime job, ons huishouden, onze boodschappen, maaltijden, administratie, cursus of opleiding, partner en/of kinderen, hobby, sport.  En we zitten met het feit dat er in een dag maar 24 uur zijn.  We zullen dus moeten jagen, ons haasten, rennen, tempo maken, voortwerken. (zie het schema 24-uursprobleem)  Hoeft het te verwonderen dat zoveel mensen opgebrand raken, oververmoeid, burn-out, depressie, uitgeput, zich voortslepen, fibromyalgie, chronisch vermoeid enz. 

Steeds meer mensen lijden aan burn-out.  Bovendien wordt geschat dat er zo’n 150.000 mensen in de gevarenzone zitten.

Ondertussen proberen mensen nog steeds aan onrealistische verwachtingen en prestaties te beantwoorden, getuige het gebruik van drugs in de sport, van plastische chirurgie, van supplementen en tonica om toch nog de laatste druppels uit de citroen te persen, van bodybuilding, van superhelden in comics en films zoals de Bionische vrouw, de man van 6 miljoen, Superman, The Hulk, Spiderman, Electra, van superhelden in films met Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Kurt Russel e.v.a.

Het moet allemaal snel, super, bijzonder en spectaculair zijn, want gewoon is niet meer goed genoeg.

 

 

Milieuproblematiek

 

De vervuiling kent maar één oorzaak, nl. de mens, maar veel symptomen:

·         opwarmend klimaat

·         luchtvervuiling

·         lichtvervuiling

·         chemische landbouw

·         zware metalen

·         stijgend aantal milieurampen

·         de overbevolking

·         het steeds maar toenemende verkeer

·         steeds maar toenemend lawaai

·         het verdwijnend groen; alles raakt volgebouwd

·         het nucleair spook

·         genetische manipulatie

·         de hallucinante elektromagnetische vervuiling (GSM, radar, satellieten, hoogspanningslijnen, trein- en tramlijnen, mobiele telefoon, computer, radio, TV, magnetron, enz.)

·         in 2007 hebben rijke landen ongeveer 15 miljard dollar gespendeerd aan steun voor de productie van biobrandstoffen, terwijl dit meer dan 30 miljoen mensen de armoede heeft ingejaagd (www.anotherinconvenienttruth.org)

 

Ik citeer ook nog even de mening van Dirk Bogaert, hoofdredacteur van “LEEFNU” magazine:

‘De Vlaamse Milieumaatschappij gaf enkele weken geleden nog toe dat Vlaanderen nooit de  minimumeisen van de Kyotonormen zal halen.  De lucht die we inademen wordt ongezonder.  Het gevolg is dat hart- en longziekten drastisch toenemen ondanks de vooruitgang van de geneeskunde.  Het water dat we drinken raakt meer en meer besmet met restanten uit de farmaceutische wereld.  In het drinkwater vindt men kleine hoeveelheden vrouwelijke hormonen, xeno-oestrogenen en antibiotica.  Het eten dat we op ons bord krijgen bevat minder voedingswaarde omdat de landbouwgronden uitgeput raken door chemische overbemesting en te intensieve productiemethoden.  De huizen waarin we wonen, zitten vol met ongezonde en ziekmakende bouwmaterialen en elektromagnetische stralingen.  Het dagelijks stressniveau neemt bij de meeste mensen toe.  Dit is niet enkel het gevolg van een stijgende werkdruk.  De mindere kwaliteit van de lucht, het drinkwater, het eten en de ongezonde woningen spelen hierin ieder jaar een onzichtbare, maar spijtig genoeg, grotere rol.  Wetenschappers beschikken al jaren over oplossingen om alle opgesomde problemen letterlijk ‘uit de wereld te helpen’.  Machtige lobbygroepen uit de petroleum- en chemiesector, de auto-industrie, de elektriciteitsproducenten, de farmaceutische multinationals en de bouwwereld houden iedere vooruitgang tegen.  Wat vandaag geld opbrengt moet dat blijven doen, zelfs ten koste van de levenskwaliteit van volgende generaties.’  (Bogaert, D., Halen wij de Kyotonormen? In: LEEFNU, jg.I, nr.1, p.3)

Het ziet er meer en meer naar uit dat de 21e eeuw voor de mens er op of er onder zal zijn.

 

 

Criminaliteit en schandelen

 

We worden elke dag geconfronteerd met agressie : op het nieuws, in films, in de krant, maar ook in het eigen leven maken veel mensen regelmatig vormen van agressie mee bvb in het verkeer, diefstal, inbraak, beschadigingen aan de auto, handtasroof, fraude enz. 

 

In Amerika zit 1 op 32 mensen in de gevangenis.  Dichter bij huis, in Antwerpen worden er elk jaar zo’n 50.000 criminele feiten gepleegd bij een inwonertal van ong. 450.000.  Dit zou statistisch betekenen dat elk jaar 1 op 9 inwoners slachtoffer is van een crimineel feit en dat op 9 jaar tijd iedereen slachtoffer is van een crimineel feit.  Dit klopt natuurlijk niet helemaal, omdat er ook mensen zijn die op een jaar tijd meer dan één keer slachtoffer zijn en er ook mensen zijn die op 9 jaar tijd geen enkele keer slachtoffer zijn.  Verder omdat er dan ook criminelen zelf zouden zijn die slachtoffer zijn van andere criminelen, maar ook omdat er heel wat feiten zijn die niet worden aangegeven bij de politie daar nogal wat mensen vinden dat dit toch geen zin heeft of uit schrik voor represailles.  Met statistieken moet men voorzichtig zijn.

Bij de Belgische parketten kwamen in 2007 in totaal 703.344 zaken binnen.  (Metro, 26 juni 2008 p.1)

 

We leven in een tijd van ontmaskering: alle mogelijke heilige huisjes, schandalen en taboes worden aan het licht gebracht en zo kunnen we zien hoe we langs alle kanten worden belogen en bedrogen, hoe er van ons geprofiteerd wordt. 

We geven enkele voorbeelden van fraude, sjoemelarijen, zakkenvullerijen en ander profitariaat:

·         de onredelijk hoge lonen van topmanagers

·         doping in de sport

·         omkoop- en gokschandalen in het voetbal

·         de graai- en grijpcultuur van vele machthebbers

·         het aanspannen van een proces door de immobiliënsector tegen een goedkoop werkend immobiliënkantoor

·         de zakkenvullerij van de tandartsen ivm prothesen en valse gebitten en kronen

·         de banken die mensen beleggingen aansmeren waar ze zelf niet achter staan

·         de zotte uitgaven en spelletjes van minister Flahaut van defensie

·         de verkoop van de Financietoren in Brussel

·         Belgische ambassadeur organiseert wilde feestjes met belastinggeld

·         België de hoogste internettarieven van Europa

·         het bedrijf Janssen ivm toewijzing verkeersborden

·         het misbruik van een tankkaart door staatssecretaris Frédéric Laloux

·         voogdijminister Marie Arena die een douche in haar kabinet had laten installeren van 5000 €

·         de schandalen rond Anne-Marie Lizin, burgemeester van Luik

·         het jarenlange wachten op geld van verzekeringsmaatschappijen voor geleden schade

·         de woekerwinsten van Electrabel

·         de schandalen rond prins Laurent

·         de buitenechtelijke dochter van koning Albert

·         Peeters en Janssens van het BIS (Begeleid Individueel Studeren)

·         De 70 senators kregen in 2006 elk 1 miljoen euro dotatie; er werd 600.000 euro uitgetrokken voor de renovatie van de salons van de voorzitter.  Een volksvertegenwoordiger kreeg “slechts” 745.000 euro.

 

Iets verder in het verleden:

de dioxine-affaire, de antibiotica en hormonenaffaires, de moord op Karel Vanoppen, de Picanol-affaire, de Francorchamps-affaire, de schandalen bij de sociale huisvestingsmaat-schappijen, de PS-schandalen in Charleroi, verspillingen van openbare instellingen, nutteloze werken, de Visa-affaire, tapijtenfabrikant Declercq, Lernaut & Hauspie, Leo Delcroix, Frank Vandenbroeke die het geld in brand wou laten steken, de Smeerpijpaffaire, Ambassadeur Jean De Ruyt, het Agusta-schandaal, de affaire Dutroux, de affaire Kelchtermans enz.

 

Voor wie aan het watertanden is, hier een link naar een overzicht van 50 schandalen: http://60gp.ovh.net/~novacivi/blog/archives/000020.html

En hier ook een boek:

Barrez, Dirk, Het land van de duizend schandalen. Encyclopedie van een kwart eeuw Belgische affaires

Wie geïnteresseerd is in schandalen in de VS kan de boeken, films en website van Michael Moore bekijken.

 

Verdwijnen van nationale industrieën:

·         De mijnbouw

·         De scheepsbouw

·         Baksteennijverheid

·         Sabena

·         Textielnijverheid

·         Visserij (binnenkort)

·         Belgische automerken (in de eerste helft van de vorige eeuw waren er zo’n 150 Belgische automerken waarvan de bekendste waren  Imperia, Minerva, Nagant, FN, Excelsior, Metallurgique)

 

 

 

Mogelijks kunnen er ook positieve betekenissen gehecht worden aan sommige tendensen.

Zo bieden de stijgende energie- en olieprijzen hoop en uitzicht op een aantal zaken:

·         In vraag stellen van zotte transporten (vb garnalen hier vangen, naar Marokko om te pellen en dan terug naar hier; melk van de Aldi dat in Nederland wordt gemolken, naar Duitsland om te verpakken en naar hier om te verkopen: dit soort dingen zal  niet meer rendabel zijn en creëert de kans om Belgische melk in België te verpakken en te verkopen.

·         Meer op de voorgrond treden van alle mogelijke alternatieven op alle mogelijke vlakken: andere en duurzamere energiebronnen, energiebesparingen allerhande, het nemen van fiets en openbaar vervoer ipv altijd de auto, gezondheidskundig en ecologisch verantwoorde bouwmaterialen, huishoudproducten, huidverzorgingsproducten, voeding, enz.

·         Meer kans op solidariteit onder de mensen

·         Terugkeer naar waarden zoals eenvoud, soberheid, samenhorigheid, stilte, zelfzorg, matigheid, orde, discipline, natuur,...

·         In vraag stellen van het krijgen van kinderen in deze moeilijke tijden met weinig hoop voor de toekomst

·         In vraag stellen van het onrealistische schoonheidsideaal, waar nog geen 1% van de bevolking aan beantwoordt, maar dat wel een psychische druk creëert bij mensen

·         Minder of niet meer kopen van overbodig voedsel dat ook geld kost, zoals snoep, taart, gebak, cake, koffiekoeken, chips en andere geraffineerde suiker- , zetmeel- en vetproducten die de gezondheid ondermijnen

·         Meer terug zelf gaan kweken van groente, aardappelen, fruit, kruiden, enz gezien de stijgende voedselprijzen

·         Meer zelfzorgboerderijen waar mensen tegen betaling van een abonnement het hele jaar zelf hun benodigd fruit en groente kunnen komen oogsten

·         Alternatieven voor het milieuverwoestende autoverkeer: Taxistop, Cambio rijden, enz.

·         Daling van het autoverkeer, minder files

·         Minder fijn stof wegens daling autoverkeer

·         Meer binnenlandse uitstapjes ipv buitenlandse; België heeft ook vele mooie plaatsen

 

Wie meer inzicht wil krijgen in de historiek van de ecologische fouten van de mens en het antropocentrisme, kan de tekst lezen op de website: “De toestand van de wereld”.  Deze tekst is gebaseerd op het boek “Milieu anders bekeken” van Jan Dries.

 

 

 

Uitsmijter : De echte man

 

Bron : Dahlke, R., Agressie als uitdaging, Ankh-Hermes, Deventer, 2004.

 

“De onder jongens gebruikelijke uitdrukkingen die de spot drijven met deugden als empathie, spreken een schrikbarend duidelijke taal en maken duidelijk wat voor ideaal in werkelijkheid in onze samenleving opgeld doet.  De ‘echte’ Duitse man hanteert tegenwoordig termen die in vertaling ongeveer als volgt luiden: warme-doucher, parachutegebruiker, eitje, halve-zachte, brilzitplasser, sokkenverschoner, groenlichtpassant, schaduwparkeerder, houdbaarheidsda-tumfetisjist, crèmesmeerder, filterroker, eenmalig-condoomgebruiker, buffetwachter, excuseerder, geitenwollensokkendrager, huisvuilsorteerder, onderbroekverschoner, op-tijd-komer, na-drie-biertjeskotser, dankjezegger, eendenvoerder, bloempjesplukker, vrouwenbe-grijper en levensplanner voor mannen die geen ‘echte’ man zouden zijn.

Wie dit inschat als een ‘nieuwe’ trend, zou even moeten terugdenken aan de wat oudere, maar niet minder onverbloemde voorlopers van dit soort kreten, zoals de onbenul, huilebalk, slappe lul, moederskindje, oud wijf, angsthaas, zwakkeling en doetje.

 

Met al deze ‘typen’ wil de echte jongeman natuurlijk niets te maken hebben.  Voor hem is het belangrijker om bij zijn maats indruk te maken met uitspraken en grappen die voor vrouwen en al wat vrouwelijk is vernederend en geringschattend zijn.  Alleen al uit al deze uitdrukkingen blijkt wat mannen vroeger bezighield en wat jongemannen momenteel prikkelt en aanspreekt.  Het is allemaal schrikbarend gelijk gebleven.

 

De termen onbenul en huilebalk drijven de spot met mannen die emoties hebben die uit hun teleurstellingen voortkomen en ze ook tonen.  De slappe lul verwijst naar de man die seksueel tekortschiet of geen seksrobot is.  Met moederskindje wordt de jongeman gehoond die nog aan zijn moeder gehecht is en nog niet het ouderlijk huis heeft verlaten.  Dit gaat overigens voorbij aan het feit dat de kans dat zo’n jongeman dat alsnog doet groter is dan bij de schijnbaar onafhankelijke scheldnaamgebruiker.  Uitdrukkingen als oud wijf en angsthaas zijn geringschattende benamingen voor degenen die hun angst laten zien en er noodgedwongen voor uitkomen.  De echte man heeft natuurlijk geen angst, zij het meestal uit gebrek aan fantasie.  De zwakkeling heeft zwakke kanten en laat ze nog zien ook, waardoor de krachtpatser – die zijn angsten en zwakheden vaak achter protserige spierbundels verstopt – op hem neerkijkt.  Het doetje is een slappeling die zicht voor een echte kerel veel te vaak wast.  Kennelijk moet de laatste altijd een beetje stinken of op mijn minst te ruiken zijn.

De nieuwe terminologie maakt het allemaal nóg duidelijker en pijnlijker.  Een eitje is blijkbaar iemand die een harde en een zachte kant heeft.  De brilzitplasser houdt teveel rekening met de meestal vrouwelijke schoonmakers die de door hem bevuilde bril moeten reinigen.  Alleen dat al lijkt hem als man te diskwalificeren.  De op-tijd-komer heeft dit teveel aan consideratie met hem gemeen; een echte kerel laat anderen wachten en komt liever te laat – behalve bij seks, want daar komt hij vanwege de druk waaronder hij voortdurend staat meestal te vroeg.  Het maakt hem echter niets uit, want hij vermijdt zorgvuldig de schijn te wekken een vrouwenbegrijper te zijn.  Dat het leven hem bestraft voor zijn laatkomerij neemt hij op de koop toe.  Alleen al een excuus zou hem ontmaskereren als een excuseerder.

 

Consideratie met anderen wordt verder nog gehekeld in de persoon van de buffetwachter die keurig achter in de rij gaat staan om een drankje te halen; een echte kerel moet kennelijk brutaal voordringen en daardoor tonen dat hij zichzelf belangrijker acht dan wie ook, of dan de regels en gebruiken van de samenleving.  Hij zal bijvoorbeeld onder geen beding een groenlicht-passant willen worden, iemand die niet alleen de wegenverkeerswet in acht neemt, maar ook nog het voorbeeld geeft aan kleine kinderen.  Zoiets kan voor echte man uiteraard niet door de beugel.  Wie geen medelijden heeft met zichzelf, hoeft dat ook niet te hebben met anderen, anders zou hij het risico lopen te worden aangezien voor een crèmesmeerder, warme doucher, parachutegebruiker of dubbelparkeerder.  Kennelijk is een echte vent zo stom om zichzelf al ’s morgens onder de douche te folteren; hij trekt zich niets aan van zijn overgevoelig geworden, pijnlijke huid en heeft geen koesteringen nodig.  Zijn auto moet hij ook ’s middags in de volle zon zetten, en zich indekken tegen risico’s (de parachute) is er al helemaal niet bij.

Hij behoort de grootste vijand van zijn gezondheid te zijn en degradeert zo tot een karikatuur voor een hele samenleving.  Om niet aan de kaak te worden gesteld als houdbaarheidsfetisjist moet hij zelfs half bedorven etenswaren nog verorberen.   Hij leeft bij voorkeur in verpeste lucht, want wie wil er nu doorgaan voor een frisselucht-fanaat?  En vanzelfsprekend zal hij als een ‘grote kerel’ moeten zuipen, anders wordt hij aangezien voor een na-drie-biertjeskotser.  Bij voorkeur rookt hij Gauloises of zware shag, want als filterroker zou hij een modderfiguur slaan in de groep.  Van lever- of longenschade heeft hij nooit gehoord, maar zelfs als hij er wel iets van wist, zou hij zich er niets van aantrekken: zelfdestructief gedrag strookt met zijn ideaal.  Geitenwollensokkendragers zijn hem een gruwel, want die term staat voor ‘halve zolen’ die aandacht schenken aan de behoeften van hun lichaam.  Zoiets zou hij nooit doen. 

 

Hij is voor zichzelf even hard als voor zijn omgeving – hij maakt daar althans aanspraak op, hoewel hij in werkelijkheid zijn toevlucht neemt tot pijnlijke projectie en juist daar zacht en zwak is waar hij dat het minst mag zijn, want niets maakt zo impotent als nicotine en alcohol.  Zelfs dankbaarheid tonen is voor hem taboe.  Dat zou hem brandmerken als een dankjezegger, een term die voor een echte man op teveel afhankelijkheid zou wijzen.  Echter, hoe afhankelijk moet iemand zijn die daarmee al zoveel moeite heeft?  Ook eenmalig-condoomgebruiker is voor hem een scheldwoord; nee, dan brengt hij liever zijn eigen leven en dat van anderen in gevaar en gedraagt zich als een zwijn door hetzelfde condoom meerdere keren te gebruiken.  Blijkbaar ziet hij er geen been in om kleine meisjes op te zadelen met een kind, want echte vrouwen zouden zich nooit met hem inlaten.  Het feit dat vrouwen als gevolg van deels een gebrek aan hygiëne steeds vaker baarmoederhalskanker krijgen, wéét hij niet eens, omdat onwetendheid en stommiteit voor hem een prima bescherming zijn.  Met termen als sokken- en onderbroekverschoner wordt iedere vorm van hygiëne geminacht; een echte vent stinkt een uur in de wind, zoals een windbuil betaamt.

 

Voorts moet hij er nauwlettend voor waken geen vlaag van milieubesef of zelfs milieu-inzicht toe te laten, want dan valt hij door de mand als een huisvuilsorteerder of statiegeldflesterugbrenger.  Hij mag geen mededogen hebben met dieren of zwakkere mensen, want dan loopt hij het gevaar voor menselijk te worden aangezien en zich als een bijnaam als eendenvoerder op de hals te halen.  En om niet als bloempjesplukker aan de schandpaal te worden genageld, mag hij een meisje dat in weerwil van zijn sterk verwrongen zelfbeeld toenadering tot hem heeft gezocht, vooral geen plezier doen.  Tenslotte gunt hij zichzelf ook geen pleziertje – of toch?  Zich met haar laten zien is al helemaal taboe, want zoiets is niet cool.  Dat is hij pas, als hij vuil spel met haar speelt.  Zoiets als plannen maken voor zijn leven verfoeit hij, reden waarom hij zijn kansen in het leven niet zelden over het hoofd ziet – maar op deze manier hoeft hij zichzelf ten minste niet als levensplanner te blameren tegenover zijn maats.

Zo worden in zijn omgeving eigenschappen die voor het (over)leven essentieel zijn, zoals angst en respect, geminacht.  Eigenschappen als zorgzaamheid, gevoel voor de medemens, hulpvaardigheid en fijngevoeligheid – die ons tot mens maken en ons in staat stellen met een partner samen te leven – worden zelfs weggehoond.  Voorzover de socialisering van jongens vaak tot vereenzaming en isolement voert, kunnen we daarin een onmenselijk element herkennen.

 

Tot zover dit citaat uit het leerrijke boek van dr. Rüdiger Dalhke.

 

© info@lucvanoost.bewww.lucvanoost.be

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.