Valeriaan wortel

 

Gunstige eigenschappen:

·         mild kalmerend

·         angstwerend

·         bloeddrukverlagend

·         krampwerend, spierontspannend

·         mild slaapopwekkend, slaapkwaliteitsverbeterend

·         herstelt de balans van sympathicus/parasympathicus

·         opwekkend, stemmingsverbeterend

·         windverdrijvend

·         galafscheidingsbevorderend

·         slijmoplossend

·         vochtafdrijvend

·         libidoremmend

·         kransslagaderverwijdend, anti-aritmatisch

 

Nuttig bij verteringsstoornissen door stress, motorische onrust, menstruatiepijnen, nerveuze hartkloppingen, spastisch colon, diarree of constipatie, concentratrieproblemen, overdreven emotionaliteit, paniek, overbezorgdheid, snel opgewonden raken, depressie na intellectuele overspanning, ADHD (niet onder 3j), spanningshoofdpijn, migraine, plankenkoorts, examenvrees, oorsuizingen, astma, ontwenning, verhoogde schildklierwerking,...

Niet geschikt voor lever- en nierpatiënten, kinderen onder 3j, zwangerende en zogende vrouwen.  Niet langer dan 3 weken na elkaar gebruiken.  Bij hoge dosis kunnen chauffeurs en bedieners van machines slaperigheid ondervinden.  Hoge dosis kunnen leiden tot een vorm van afhankelijkheid (valerianisme), hoofdpijn, onrust, hartkloppingen, hallucinaties, verwardheid, hartritmestoornissen, borstbeklemming, verminderde darmperistaltiek, borstbeklemming, beven van handen en voeten.

Bij de aangegeven dosis wordt valeriaan zeer goed verdragen.  Een aantal mensen kunnen van valeriaan nachtmerries krijgen.

Er zijn mogelijke interacties met sedativa, hypnotica, anxiolytica, antidepressiva, antipsychotica, barbituraten, antihistaminica.  Vraag in dat geval advies aan uw arts.

 

 

Geraadpleegde literatuur:

De Wever, S., Oergeneeskunde met wilde kruiden, Groene Dag/Infonat, Ninove, 2003

Margodt, J., Fytotherapie, Arinus, Genk, 2000

Verhelst, G., Groot handboek geneeskrachtige planten, Mannavita, Wevelgem, 2004

 

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.