Sint-Janskruid

 

Bij milde tot matige depressies, nerveuze onrust, angst, wisselende stemmingen, maar niet bij zware depressies.

Als inhoudsstoffen werden 0.05 tot 3% etherische olie gevonden, hyperine, kleurstoffen (o.a. hypericine), 10% looistof, pectine, choline, saponinen, antibacteriële verbindingen, xanthonderivaten, hyperforine, flavonoïden zoals rutine, quercitrine.

 

‘Sint Janskruid is niet enkel een sedativum maar oefent eveneens een gunstig effect uit bij depressieve toestanden.  (…) Het is geen fytotranquilizer maar heeft eerder een euforiserend effect op de stemming en gemoed. Het bezit adstringerende en ontstekingswerende eigenschappen. (…) Het is een fyto-antidepressivum.  (…) Het zwaartepunt van het toepassingsgebied van Sint-Janskruid is gelegen in de behandeling van symptomatische, reactieve en neurotische depressies.’ schrijft Van Hellemont (p.309-310)

 

Verder waarschuwt hij ook voor intense blootstelling aan zonlicht omdat het hypericine de huid lichtgevoelig maakt.  Hij raadt ook aan het kruid langere tijd i.c. maanden te gebruiken; na 2 à 3 weken zijn de eerste gunstige effecten te verwachten.

Er wordt in de literatuur ook gewaarschuwd voor het gelijktijdige gebruik van Sint-Janskruid en bepaalde medicamenten.  De reden hiervoor ligt in de versterking van de werking van het leverenzyme cytochroom P450, dat een aantal medicijnen sneller doet afbreken, zodat die minder gaan werken.  Het gaat hier o.a. om medicijnen bij epilepsie, psoriasis, reumatoïde artritis, HIV, antidepressiva...  Men dient te overleggen met de arts of apotheker als men dit kruid wil nemen.

 

Dr. Wuyts vertelt ons dat de meeste werking van het kruid wordt verklaard door het aanwezige hypericine, hyperforine en flavonoïden.  Er wordt steeds meer aangetoond dat wellicht vooral het hyperforine de sterkste antidepressieve werking heeft.  Ik zet samen met hem even enkele details op een rijtje (p.5)

 

 

Zo ziet men dus de waarde van een volledig kruid ten overstaan één enkele inhoudsstof zoals in een antidepressivum.

 

Dr. Wuyts vat samen (p.5)

‘Hypericum neemt bij ongeveer 75% van de depressieve patiënten de vermoeidheid weg.  Daarenboven verbetert het het humeur, de onverschilligheid en de ochtendlusteloosheid.  Hypericum werkt anxiolytisch, sederend en relaxerend.  Het vermindert bij gedeprimeerde patiënten de slapeloosheid met 80% en hartproblemen met 60%.  Er is ook aangetoond bij mannelijke ratten dat Hypericum de agressiviteit vermindert.  (…) Volgens verschillende wetenschappers is de antidepressieve werking van de SSRI’s sterker dan Hypericum, maar ook de nevenwerkingen.  De combinatie van een SSRI met Hypericum zorgt voor een risico op het serotoninerg syndroom wat zich uit in gastrointestinale problemen, tremor, agitatie en hoofdpijn.  Het beste is dus om eerst met Hypericum te proberen en indien dit niet voldoende is om het te substitueren en niet te associëren met een SSRI.’

 

Verder vermeldt Pahlow dat het kruid de klieren van het verteringskanaal en de galproductie prikkelt en de bloedsomloop versterkt en ook nog gebruikt wordt bij longkwalen, zenuwpijn en wondbehandeling.

Volgens Bratman bedraagt de gangbare dosis die men per dag dient in te nemen drie maal 300mg totaal extract, wat overeenkomt met 2,7 mg hypericine. 

 

 

Geraadpleegde literatuur:

De Wever, S., Oergeneeskunde met wilde kruiden, Groene Dag/Infonat, Ninove, 2003

Margodt, J., Fytotherapie, Arinus, Genk, 2000

Van Oost, L., Melancholie en depressie, Eindwerk ingediend tot het behalen van het diploma Gezondheidstherapeut, Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg, 2004

Verhelst, G., Groot handboek geneeskrachtige planten, Mannavita, Wevelgem, 2004

 

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.