Rooibos

 

Gunstige eigenschappen:

·         Adaptogeen

·         Rustgevend, ontspannend

·         Tonicum voor het ZS; bevordert de stofwisseling van neurotransmitters

·         Slaapbevorderend

·         Helpt cariës voorkomen

·         Vermindert allergische verschijnselen, antihistaminicum

·         Bevordert de darmtransit

·         Leverbeschermend

·         Bloedsuikerspiegelverlagend; nuttig bij diabetes

·         Reinigend

·         Licht bloeddrukverlagend

·         Immuunsysteemnormaliserend en –versterkend

·         Krampstillend

·         Ontstekingswerend op het maagdarmslijmvlies

·         Bevordert de darmtransit; verbetert de darmflora

·         Antioxidans; preventie van ouderdomsverschijnselen

·         Beschermt de vaatwanden, antitrombotisch, bloedverdunnend

·         Melkproductiestimulerend

 

Rooibosthee is een ideaal alternatief voor koffie en gewone thee.  Kies voor een biologische kwaliteit want pesticiden halen de waarde sterk naar beneden.

 

 

Geraadpleegde literatuur:

De Wever, S., Oergeneeskunde met wilde kruiden, Groene Dag/Infonat, Ninove, 2003

Margodt, J., Fytotherapie, Arinus, Genk, 2000

Verhelst, G., Groot handboek geneeskrachtige planten, Mannavita, Wevelgem, 2004

 

 

 

© Luc Van Oost – gezondheidstherapeut – www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.