Passiebloem kruid

 

Gunstige eigenschappen:

         mild kalmerend op het centrale ZS, maar niet sufmakend

         zwak pijnstillend en zenuwpijnstillend

         angstdempend

         mild slaapverwekkend, slaapkwaliteitsverbeterend

         krampwerend op maagdarmstelsel

         perifeer bloedvatverwijdend

         libidoremmend

         licht antidepressivum

         licht vochtafdrijvend, zweetdrijvend

Nuttig bij nervositeit, overactiviteit, stress, rusteloosheid, jachtigheid, ADHD, prikkelbaarheid, klachten agv nervositeit zoals hartkloppingen, astma, hoge bloeddruk, hoofdpijn, migraine, maagdarmklachten, spastisch colon, verhoogde schildklierwerking. Bij beklemd gevoel, overbezorgdheid, paniek, slaapstoornissen, rusteloze benen, spierspanningen, menstruatiekrampen, emotionele angsten.

Te hoge dosis leiden tot slaperigheid. Klachten zoals zwakte, misselijkheid, braken, goedaardige hartritmestoornissen, duizeligheid worden zelden vermeld. Niet gebruiken tijdens zwangerschap. Er zijn mogelijke interacties met sedativa, hypnotica, anxiolytica, antidepressiva, antipsychotica, barbituraten, antihistaminica. Vraag in dat geval advies aan uw arts.

 

 

Geraadpleegde literatuur:

De Wever, S., Oergeneeskunde met wilde kruiden, Groene Dag/Infonat, Ninove, 2003

Margodt, J., Fytotherapie, Arinus, Genk, 2000

Verhelst, G., Groot handboek geneeskrachtige planten, Mannavita, Wevelgem, 2004

 

 

Luc Van Oost gezondheidstherapeut www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld. Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is. De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens. Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts. De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.