Slecht ruikende adem

 

 

Mogelijke oorzaken:

 

 

Behandeling:

 

 

 

Bron:

 

http://www.therabreath.com/Slechte_Adem-NL.htm

http://net.info.nl/hoenu/..%5CZuurgraadRSI.htm

http://www.e-gezondheid.be/magazine/article.asp?idArticle=2939&idRubrique=410

 

 

© info@lucvanoost.bewww.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.