Inleiding

 

Het streven om ons volledig te ontplooien lukt het beste als we positieve emoties, gevoelens, gemoedstoestanden hebben en lichamelijke en geestelijke gezondheid nastreven.

Het bevorderen van het positieve en het verwerken van het negatieve kunnen we bereiken door:

 

Negatieve emoties en overtuigingen leiden tot stress en stress leidt tot:

 

Chronische stress is een sluipmoordenaar.  Mensen hebben nogal eens de neiging te denken dat een ziekte hen overvalt, dat ze plots getroffen worden door een ziekte.  In feite was er al lange tijd iets in wording, en hebben ze de signalen verwaarloosd, niet opgemerkt of begrepen.

Een herstel houdt volgens dr. Diamond ook een verandering in van de levenshouding, overtuigingen over zichzelf, over het leven of de wereld.

In zijn benadering wordt ziekte gezien als het resultaat van spanningen die een daling in de levensenergie en in de energiedoorstroming in het lichaam veroorzaken.

 

 

De thymus

 

De thymus ligt net onder het bovenste deel van het borstbeen, in het midden van de borstholte, waar de tweede rib aan het borstbeen vastzit.

De thymusklier beheerst de levensenergie van het lichaam.  De klier schrompelt snel ineen als reactie op acute stress, een infectie, een ernstige ziekte maar vertolkt een belangrijke rol in het immuunsysteem.  De klier houdt de energiestroming door het hele lichaam onder controle en voert onmiddellijke correcties uit bij storingen in de energiestroom.  Ze is het eerste orgaan dat door stress, emoties en attitudes wordt beïnvloed.  Ze weerspiegelt onze wil om gezond te zijn en te blijven.

Bij stress, treedt er nog vóór de ineenschrompeling van de thymus, een directe verlaging op van het niveau van levensenergie, en zal er een zwakke thymustest zijn.  Dit betekent dat onze wil om beter te worden niet sterk genoeg is en het peil van onze levensenergie niet hoog genoeg om een verbetering tot stand te brengen.

Als we een thymusextracttablet in de mond laten nemen door de pp, zal de indicatorspiertest sterk testen bij de thymustest.  Bij het kauwen op andere klierextracttabletten zal dat niet het geval zijn.

 

De thymus kan o.a. worden geactiveerd door:

·         Kloppen op het borstbeen thv de thymus

·         Activiteiten zoals bvb lezen van poëzie om de hersenhelften in balans te brengen

·         Uitspreken van of denken aan positieve affirmaties voor de thymusklier

·         Denken aan iemand van wie je houdt, die je liefhebt, graag ziet

·         Positieve gedachten

 

De thymusklier test zwak o.a. in volgende situaties:

·         Laat pp denken aan iemand die hij haat en test: zwak

·         Idem met een situatie met hevige angst bvb een verkeersongeval

·         Kijkend naar een brandende TL-lamp

·         Bijna elke patënt die komt met een diagnose van een arts, heeft een zwakke thymustest.  Eerste taak is de angst voor de ziekte uit de weg te ruimen, dan kan de wil om gezond te worden beginnen werken

·         Luisteren of kijken naar het nieuws

·         Negatieve gedachten

 

Eén van de opvallendste resultaten van Diamond is dat bij zo’n 90% van de mensen de test “Ik houd van mijn werk” een zwakke spier geeft.  Dit wil nog niet zeggen dat ze allemaal een verkeerde job hebben gekozen die niet bij hun roeping aansluit, het kan ook zijn dat er kleinere aspecten zijn aan het werk die de energie wegnemen en die moeten aangepakt worden.  Zo kan ook getest worden of iemand gelukkig is in zijn relatie, met de woning, vrijetijdsbesteding, met zichzelf enz.

De vraag is niet “wat moet ik doen?” maar “wat wil ik worden?”  Men dient dus op de eerste plaats te redeneren vanuit de eigen persoonlijke ontwikkeling, niet vanuit geld verdienen.

 

Als we de thymus activeren, verhoogt het peil van de levensenergie en komt er een sterke thymustest.

Hierdoor zal elke willekeurige storing in de energievoorziening van het lichaam zich makkelijker herstellen.  De thymus wordt beheerst door liefde en haat of angst, de sterkste emoties waaruit alle andere voortkomen.

Naast deze globale activering, past men een ook specifieke behandeling toe voor de klachten, omdat de wil om te verbeteren al is geactiveerd.

Om te genieten van een zo hoog mogelijke levensenergie en thymusactiviteit richten we ons zoveel mogelijk op positieve emoties en houden we ons verwijderd van haat, angst, afgunst enz of trachten we deze om te vormen.

 

Het sterke thymustype enkele kenmerken:

·         Richt zich op het positieve, hoe ze voordeel kunnen halen uit tragische gebeurtenissen, tegenslag, mislukkingen, blunders.

·         Denkt aan alle mooie eigenschappen van moeilijke mensen, aan alle prachtige eigenschappen van overleden dierbaren.

·         Sterke wil om gezond te zijn of te worden, bezit liefde en vertrouwen.

 

Het zwakke thymustype enkele kenmerken

·         Kiest de weg van de minste weerstand, de gemakkelijkste weg, passief aanvaarden.

·         Jaren na een tragische gebeurtenissen nog altijd terneergeslagen, nog niet hersteld.

 

 

Twee primaire emoties: liefde en haat (liefde en angst)

Angstjes voor ditjes en datjes, angst voor ziekte, angst voor de dood, angst dat datgene wat we hebben niet kan duren.  Kranten staan vol angst.  Ook al zijn we afgestompt door het dagelijkse nieuws, toch heeft dit een invloed zoals blijkt uit de thymustest.  Het verzwakt onze levensenergie.

Volgens Freud bezitten we een levensinstinct en een doodsinstinct.  We hebben de neiging onszelf te verwezenlijken, drang naar groei, prestatie, liefde én de neiging om onszelf te gronde te richten, een zwakke wil om gezond te zijn, de wil om er de brui aan te geven, wanhoop, onverschilligheid, enz.  Willen doodgaan is een uiting van haatgevoelens tegen onszelf.

We haten vaak degenen die we vrezen, die ons pijn doen en een trauma hebben bezorgd.

 

 

Daar de thymus onze levensenergie beheert of beheerst, activeren positieve gedachten de thymus, terwijl negatieve gedachten haar belemmeren in haar werking.  Men kan ook bepaalde uitspraken aangaande dagelijkse beslissingen of keuzes testen of ze voor het onbewuste waar zijn of niet, goed aanvoelen of niet.

Als men zich weet te concentreren op iets aangenaams, dat de levensenergie stimuleert of sterk houdt, kan men deze energie ook op peil houden terwijl men verkeert in onaangename situaties, hoewel het natuurlijk beter is om aan deze onaangename situaties iets te veranderen of in de perceptie ervan.  Essentieel is de drang, verlangen naar wat je wat en wie je wil zijn en worden.  Dit beeld, dit verlangen, deze bestemming, dit levensdoel activeert de levensdrang, levensenergie, de wil om gezond te worden.

 

Hersenhelften

 

De meeste mensen reageren op stress door één hersenhelft te gebruiken, waardoor ze al direct hun mogelijkheden om het probleem creatief op te lossen sterk beperken.

Iemand met een linkerhersenhelftdominantie zal zijn logische en analytische vermogens op het probleem toepassen maar de intuïtieve benadering achterwege laten.

Iemand met een rechterhersenhelftdominantie zal liever wegvluchten van het probleem, het vergeten, in fantasie en dagdromen vertoeven, enz.

Als we beide hersenhelften kunnen gebruiken om een probleem te benaderen, zijn we veel beter af.  Hiertoe dienen we de stress die leidt tot het eenzijdig reageren, te verminderen en dit kan bvb door de thymus te activeren en te testen wat ons onbewuste werkelijk wil en wat onze diepste gevoelens en verlangens erover zijn zodat we dienovereenkomstig kunnen handelen.

Het vertrouwen hierin groeit langzaam met het toepassen ervan.  Het vraagt wel een nauwkeurige vraagstelling.  De test is niet 100% betrouwbaar, gezien de mogelijkheid van het over hoofd zien van details, vermoeide spier bij het testen, enz.

 

We kunnen beide hersenhelften leren gebruiken o.a. door:

·         Op de thymus kloppen

·         Je concentreren op een doelgedachte of doelbeeld, wensdroom

·         Van oor verwisselen tijdens een telefoongesprek

·         Lezen van poëzie

·         Je scheren met de andere hand dan je gewoon bent

·         Een boek of tekst in grote letters voor de spiegel houden en in spiegelschrift lezen

 

 

 

De reële stressfactor kan een zwakke test opleveren, maar ook de gedachte aan die stressfactor levert een zwakke test op.

 

 

De testprocedure

 

0.  Kennismaking met de spiertest

De pp (proefpersoon) strekt een arm uit.  Je houdt met je ene hand de schouder vast en met de andere ondersteun je de arm thv de pols, zodat die op jouw duim ligt, jij draagt dus de arm.  Zeg dat als jij “hou tegen” zegt, zijn arm naar beneden zal drukken en dat hij moet proberen dat te voorkomen, maar alleen de arm hiervoor te gebruiken.  Druk kort en hard genoeg op de arm om de veerkracht te vullen.

Herhaal de test terwijl je de pp vraagt aan iets onaangenaams te denken bvb iets dat afschuwelijk slecht smaakt of terwijl hij met de andere hand een klontje suiker vasthoudt.

Vraag steeds vóór het testen aan de pp alle juwelen uit te doen en elektronica voldoende ver weg te leggen bvb gsm, digitale horloge.

 

1.  De thymustest.

Je test de indicatorspier (deltaspier) terwijl de pp met twee vingers van zijn vrije hand de thymus aanraakt.

Als de test sterk is, dan staat de levensenergie bij de pp op een voldoende hoog peil en is op het testmoment ongevoelig voor allerlei stress-invloeden, zijn de hersenhelften in balans, enis in staat creatief en productief de eigen problemen op te lossen.  De diverse gemoedstoestanden zijn ook in balans en geneutraliseerd en er zijn belangrijke negatieve emoties die de levensenergie verstoren op het moment van testen.

Zorg ervoor dat je eigen gelaatsuitdrukking neutraal is en je de pp tijdens het testen niet aankijkt, want gelaatsuitdrukkingen, foto’s enz beïnvloeden het testen.  Ook niet glimlachen, want dit kan aanleiding geven tot een sterke test.

Uitzonderlijk krijgt men te maken met een pp die omgekeerd test: sterk bij haatgedachten, zwak bij liefde, sterk bij contact met suiker, enz.  Dit kan gecorrigeerd worden door de pp een RNA-tablet te laten opkauwen of vasthouden.

 

2. Test de hersenhelften

als de thymus zwak is.  Zo kom je te weten welke hersenhelft dominant is en dat er correctiemaatregelen nodig zijn om het evenwicht te herstellen.

Laat de pp de palm van zijn rechterhand op ong 6 à 12 cm van de linkerzijde van het hoofd thv het oor.  Als de spiertest van de linkerarm zwak is, is de linkerhersenhelft dominant.

Als de pp de palm van zijn rechterhand naast het rechteroor houdt en dit zwak test, is de rechterhersenhelft dominant.

Als beide sterk testen, zijn de hersenhelften in balans op dat moment.

De meeste mensen zijn linkerHH (HH= hersnehelft) dominant.

 

3. Je weet hierbij ook of je de mediale of bilaterale meridianen moet onderzoeken:

Dominantie linkerHH: mediale meridianen

Dominantie rechterHH: bilaterale meridianen.  Het is meestal voldoende om één van de twee bilaterale testpunten te testen; als je aan de ene kant van het lichaam niets vindt, test je het punt aan de andere kant.  De pp raakt met twee vingers van zijn vrije hand een meridiaanpunt op het lichaam aan.

Een zwakke spiertest op een testpunt van een orgaan, wijst op een onevenwichtige energietoevoer naar dit orgaan.

Met deze test kan men punten op acupunctuurmeridianen testen.  Deze meridianen staan in verband met emotionele gemoedstoestanden en met organen.  Zo kunnen we bepalen welke organen onder stress staan en welke specifieke emotionele gemoedstoestanden jou op dat moment beheersen.

 

4. Als je een zwakte in een meridiaan vindt, is de energievoorziening van die meridiaan niet in orde en weet je de overheersende gemoedsgesteldheid op het moment van de test.  Bespreek dit even met de pp en laat je de pp enkele keren de positieve affirmatie uitspreken, terwijl hij deze ook visualiseert en voelt.

Laat pp bvb. luidop zeggen: “ik ben verdrietig (of gulzig, teleurgesteld, ongelukkig, woedend enz)”.  Als dit de juiste overheersende emotie zal de test op het meridiaanpunt zwak zijn.

Laat hem de affirmatie luidop zeggen bvb “ik ben tevreden”, “ik ben bescheiden” enz. terwijl  hij zich daarbij een goede voorstelling vormt van wat die woorden inhouden.  Dit zal een sterke test geven.

 

5. Test dan de pp opnieuw en de betreffende meridiaan zal opnieuw energie geven, de blokkade in de levensenergiestroom is opgeheven.

 

6. Herhaal de thymustest. 

Als deze sterk is, hoef je niet verder te gaan. 

 

7. Als deze zwak is, herhaal dan de tests voor de hersenhelften en zoek de zwakke meridiaan op, corrigeer deze dmv affirmaties.  Herhaal dan de thymustest.  Is deze nog steeds zwak, herhaal dan de procedure.

 

Er zijn factoren die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op het testen:

·         TL-verlichting

·         Radio

·         TV

·         Computer

·         Digitale horloge

·         Juwelen

 

Tracht deze zoveel mogelijk uit te schakelen en vraag aan de pp zijn horloge en juwelen uit te doen.  Ook piercings zijn niet goed.

 

Alternatief

Test alle affirmaties bij de meridianen door deze één keer te laten uitspreken door de pp en te testen.

 

 

Dit systeem toont de kracht van de gedachte aan en hoe deze ons lichamelijk en psychisch welzijn beïnvloeden.

 

 


Meridianen

 

Het doel van de acupunctuur is het in balans brengen van de levensenergie in heel het lichaam.  Als deze sterk en vrij door het lichaam loopt, is de thymustest sterk en zijn de hersenhelften in balans.

De energiestroom door het lichaam volgt een patroon langs vaste banen en komt het lichaam binnen uit de adem via de longmeridiaan en vandaaruit overgaand naar de andere meridianen.

“De chinezen zeiden dat de ch’i als adem het lichaam binnenkomt en dat zij vervolgens door twaalf paarsgewijs over en door het lichaam lopende kanalen, die wij de meridianen noemen, stroomt en ten slotte in zekere zin wordt ‘opgevangen’ in twee meridianen die over het midden van het lichaam lopen, een aan de voorkant en een aan de achterkant van het lichaam”.  Die aan de achterzijde van het lichaam noemen we de gouverneurmeridiaan of het gouverneurvat; die aan de voorzijde noemen we het conceptievat of ook wel de centraalmeridiaan.

De levensenergie houdt ons lichaam in stand, zorgt voor het zelfgenezend mechanisme.  Deze is deels opgeslagen in de nieren (geërfde voorraad energie), en wordt deels gevoed door ons voedsel als dat van goede kwaliteit is, deels aangevuld door de zon, en deels in stand gehouden en gevoed door de ademhaling, de lucht.

 

De meridianen krijgen een naam naar het orgaan dat zij van energie voorzien.  Als er een evenwichtsverstoring optreedt in de energiestroom van een meridiaan, kan dit op lange duur lijden tot klachten aan dat orgaan.

Alle meridianen houden verband met je lichamelijke toestand.  Ze vormen de schakel tussen lichaam en geest.

 

Elke meridiaan staat in verband met bepaalde spieren die de mimiek, gebaren en stem beheersen en bedient één of meerdere organen.

 

Op de meridianen liggen er meerdere zgn maximaalpunten.

Door naalden aan te brengen op deze punten of andere middelen kan de energiestroom terug in balans geraken.

 

Elke meridiaan staat ook in verband met een emotionele geesteshouding, of deze nu positief of negatief is.  De negatieve emoties kunnen de energie in de meridiaan en het orgaan doen afnemen, wat dus kan leiden tot klachten van dat orgaan.  De positieve emoties optimaliseren de werking van de meridiaan, zorgen ervoor dat zich een maximum aan positieve energie in die meridaan bevindt en bevorderen daardoor de werking van het betreffende orgaan.

Het is mogelijk precies te weten te komen waar een emotie zich bevindt in het meridianenstelsel en onderscheid te maken tussen soms dicht bij elkaar liggende emoties of gevoelens zoals depressief zijn of zich ongelukkig voelen, door op de meridiaanpunten te testen.

Dr John Diamond gaat ervan uit dat er achter elk lichamelijk en geestelijk probleem een negatieve emotie of gemoedstoestand ten grondslag ligt, die ook de levensenergie afremt of wegzuigt.

 

Alle emoties worden in de grond beheerst door de dieperliggende emoties liefde en haat of angst, dit zijn de emoties die bij de thymusklier horen en de stabiliteit van alle levensenergie regelen.  De thymusklier is de beheerder van al onze emoties en de hoofdschakelaar van de hele levensenergie en van de hersenhelffuncties.

Er zijn twaalf paren meridianen en zes ervan houden verband met de linkerhersenhelft en de andere zes paren met de rechterhersenhelft.  Deze hersenhelften reguleren hun meridianen en de zes bijhorende emotionele gemoedstoestanden.  Iemand met een linkerhersenhelftdomi-nantie zal naar verwachting storingen hebben in de groep meridianen die verband houden met de linkerhersenhelft.

Zes meridianen lopen mediaal, langs de middellijn van het lichaam, terwijl zes meridianen bilateraal lopen, langs beide zijden van het lichaam.  Als iemand linkerhersenhelftdominant is, zal elk testpunt op de middellijn een zwakke test geven maar geen van de tweezijdige testpunten.  Als iemand rechtersenhelftdominant is, zal elk tweezijdig testpunt een zwakke test geven, maar geen van de mediale punten.

De zes linker- en rechterhersenhelftmeridianen kunnen naast elkaar gezet worden en dan zal men zien dat elke mediale meridiaan een bepaalde relatie heeft met de tegenhanger van de bilaterale meridianen.

 

 

Stel dat je verdrietig bent, kwaad, of angstig, dan zal dit een daling in de thymusactiviteit tot gevolg hebben, een daling van de levensenergie, en een vermindering van energie in de meridiaan die te maken heeft met die specifieke gemoedstoestand, en als deze toestand lang duurt, ook een verzwakking van de fysiologie van het betreffende orgaan mogelijks leidend tot een fysieke kwaal.  Dit is de psychosomatische component.

Stel dat je lange tijd de gewoonte had slechte vetten te gebruiken, bvb bakboter, goedkope geraffineerde olie, gebakken of geroosterde vetten zoals chips, frieten, pinda’s, boterkoeken, popcorn, hardgekookte eieren enz., dan zou het kunnen dat je lever hierdoor belast raakt.  Deze leverbelasting kan leiden tot een aantasting van de levermeridiaan en dit kan zich uiten in jezelf ongelukkig voelen, en in deze maatschappij zijn er meer dan genoeg aanleiding te vinden om jezelf ongelukkig te voelen.  Hierbij zie je over het hoofd dat er een inwendige oorzaak is voor dit ongelukkig voelen en een goede voedingstherapie met leverdrainage zal voor jou een hele opluchting betekenen en je er bovenop helpen en de kracht en de moed geven om die dingen waar je ongelukkig over bent aan te pakken of de perceptie daarover te veranderen.  Dit is de somatopsychische component.

 

Een praktisch probleem kan zijn dat niet iedereen onder een bepaalde emotie hetzelfde verstaat.  Bepaalde emoties kunnen ook dicht bij elkaar liggen.  Zo liggen bvb zich depressief voelen en zich ongelukkig voelen op twee verschillende meridianen.  Op één meridiaan kunnen er ook verschillende schijnbaar afzonderlijke emoties liggen.

Een praktische test is de pp naar een foto laten kijken van iemand die een bepaald gevoel uitstraalt vb minachting, onzekerheid, ontevredenheid en dan testen of de betreffende meridiaan zwak test.

 

Met dit systeem kan men testen of er op lichamelijke klachten een emotionele component zit.  Het is niet bedoeld als primaire behandeling voor ziektes ter vervanging van medische hulp.  Het is eerder een aanvulling.

 

Gouverneur- en centraalmeridiaan zijn verzamelaars van energie die al door het meridiaanstelsel is gevloeid.  Qua gemoedsgesteldheid gaat het hier om secundaire emoties, die zichzelf zullen herstellen als de bijbehorende primaire emoties worden behandeld op de betreffende meridianen.

 

Elke bilaterale meridiaan heeft een relatie met een tegenhanger van de mediale meridianen:

Long (afwijzing) – 3V (verdriet, eenzaamheid, depressiviteit)

Lever (zich ongelukkig voelen) – Maag (teleurstelling, onvrede, verslaving, bitterheid)

Gal  (razernij)  -  Hart (woede)

Milt (angst voor de toekomst) – Blaas (radeloosheid, frustratie, ongeduld)

Nier (seksuele besluiteloosheid) – Kringloop-seksmeridiaan (jaloezie, seksuele spanning)

Dikke darm (schuldgevoelens) – Dunne darm (bedroefdheid)

 

 

Gevoelens in detail

 

Afgunst = willen vernietigen wat een ander heeft omdat je het zelf niet mag of kan hebben omdat je niet in staat ben het zelf te doen zonder afhankelijk te zijn van een ander

Jaloezie = zelf ook willen bezitten wat een ander heeft, ons eigen bezit (incl partner) verdedigen of trachten terug te krijgen of ervoor te vechten.  Omvat ook een toestand van rivaliteit.  Houdt altijd een driehoekssituatie in.  Jalouzie is geen teken van liefde, maar van zelfzucht en gevoel eigenaar te zijn van een ander, zonder rekening te houden met diens keuzes of wensen.  Bij ware liefde is er geen sprake van jaloezie.  Gaat dikwijls gepaard met koppigheid.

 

Afgunst en dankbaarheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.  Een afgunstige patiënt zal niet beter worden, de hulpverlener of de gegeven hulp saboteren vb niet de oefeningen doen, niet de medicatie nemen, tegenargumenten zoeken enz.  Een dankbare patiënt zal de voorgeschreven adviezen opvolgen vanuit de wil om beter te worden en vanuit vertrouwen in de hulpverlener.

Afgunst wordt door Chaucer in the parson’s tale beschouwd als de ergste zonde omdat zij gericht is tegen alle deugd en goedheid, terwijl andere zonden slechts gericht zijn tegen één deugd.  Roddelen is een teken van afgunst.

 

 

Longmrd: hooghartigheid: borst gezwollen van eigendunk <-> stoot tegen de borst

Lopen met je neus in de wind, zich verheven voelen

 

Nederigheid: zachtmoedigheid, meegaandheid in tgst tot hoogmoed, hoevaardigheid, zich superieur of verheven voelen boven anderen.  We mogen anderen niet naar onze eigen maatstaven beoordelen en moeten begrip hebben voor onze eigen plaats in het leven.

Bescheidenheid: hebben van gematigde opvattingen over eigen talenten, vaardigheden en waarde.  Onszelf niet over- of onderwaarderen, onszelf juist inschatten en onze eigenschappen binnen passende grenzen zien.

 

Levermeridiaan:

 

Depressiviteit: zwaar, terneergeslagen, naar beneden gedrukt, gevoel dat het zijn schuld is

Ongelukkig: schuld ligt bij iemand anders, klagen dat je niet genoeg wordt gegeven, het zou allemaal in orde zijn als maar dit of dat..., als, als, als

We zijn zelf verantwoordelijk voor ons eigen vervulling, geluk, mogen niet verwachten van een ander dat hij of zij ons gelukkig maakt, dat de regering, de paus, de hond enz ons gelukkig zal maken.  Niet afhankelijk zijn van een ander, maar zelfstandig zijn.

 

Galblaasmrd:

 

Zijn gal spuwen over iets, zwartgalligheid.

Woede: houdt iets in van iets aan je boosheid willen doen

Razernij::de uitbarsting naar buiten is al een feit

Wrok: brandende woede die blijft zitten en nog moet geuit worden

 

Dikke darmmrd:

 

Voelen zich vuil, niet schoon genoeg

 

Kringloop of circulatie-seksmrd

 

Spijt: verdriet of teleurstelling vanwege een externe omstandigheid of gebeurtenis, ergernis over iets uit het verleden,

Berouw: bittere spijt, blijft ons bijten, achtervolgen, niet kunnen loslaten van het verlaten vb echtscheiding, klagen over verkeerde opvoeding, betrokken bij ernstige tragedies

Uitademen terwijl verleden loslatenen zin ‘ik laat nu het verleden los’ en je leven in het heden zoeken.

Vaak trachten we een probleem in het heden op te lossen op een manier die wordt vertroebeld door oude problemen in het verleden.  In een nieuwe intieme relatie zouden we de partner moeten behandelen alsof hij of zij de eerste is.  Hou je in het heden bezig met het heden.

Afzwerenis een gelofte het los te laten, een afwijzing, afzien van iets.

 

Seksuele gespannenheid

Veel advertenties spelen hier doelbewust op in, eveneens de kleding, schmink, cosmetica, fitnesscentra enz.  De prijs die we hiervoor betalen, is een verzwakking van de energietoevoer in de kringloopmeridiaan.

 

Hartmrd

 

Woede

Komt heel vaak voor bij ptn met hartkwalen.  Kwaadheid met vaak wraakgevoelens.  Alles spuien en naar buiten brengen tegen de persoon die je iets heeft aangedaan, gekwetst blijkt de storingen in de hartmeridiaan niet op te heffen.  Dit is wel het geval met vergeving.

 

Vergeving

kwijtschelden

 

maagmrd

 

afschuw, walging, walgen, misselijkmakend, slecht smaken

teleurstelling, kan een gevoel van een soort leegte geven.  Sommige mensen gaan dan meer eten en snoepen, wegens het knagende gevoel in de maagstreek, eten als surrogaat voor de liefde, waardering, genegenheid die weg is zoals langgeleden toen de baby aan de moederborst alle voedsel en warmte en genegenheid ontving.

Reik: “een overmatig innemen van voedsel heeft de functie van troost en schadeloosstelling, gebrek of armoede.”

Storing van de energietoevoer in de maagmrd, lijkt het zoeken van bevrediging in voedsel een veel voorkomende poging om de storing te bestrijden, tot vraatzucht toe.

De maagmrd is de mrd die hfdz verband houdt met het ontvangen van liefde en voedsel van de moeder.

 

Verbittering, bitter, slecht smakend, afschuw, moeilijk te slikken

De meeste gevallen van voedselallergie hebben te maken met een verzwakte energie in de maagmrd, behandeling door affirmaties, met ook affirmaties vd thymus.

 

Hebzucht, gulzigheid, nooit genoeg bevredigd

Angst dat men ooit iets tekort zal hebben, daarom nu zoveel mogelijk hamsteren. 

 

Misselijkheid

Men kan ook van iets psychisch misselijk worden, afkeer, gevoel van walging, afkeer van voedsel, ligt dicht bij elkaar

 

Honger naar iets

Oorspronkelijk honger lichamelijk naar voedsel, moedermelk om dat vervelende, knagende gevoel in de maagstreek tot rust te brengen.  Moedermelk betekent voor de baby ook moederliefde en warmte, genegenheid.  Zij die naar voedsel hongeren, hunkeren in feite ook naar liefde en tevredenheid, rust, waardering.

Verslaving: honger naar, hunkeren naar, drang naar, grijpen naar.  De sigaret, bier, wijn, voedsel, drugs, seks enz.   Surrogaat.  Tijdelijk gevoel van verzadiging, bevrediging, maar alleen in de opppervlakte, in de diepte blijft een leegte, een onvoldaanheid, ontevredenheid leidend tot een gevoel van ongelukkig zijn.

Veel reclame speelt ook in op de maagmrd, waarbij we ontevreden worden gemaakt met ons lot, er wordt ons subtiel gesuggereerd om meer te willen, te hebben, te kopen, te krijgen.

 

Tevreden zijn

Aanvaarden dat we, hoewel we misschien meer zouden wensen, op dit moment genoeg hebben en daarvoor dankbaar zijn.  Ik neem genoegen met.  Ik heb misschien niet alles dat ik verlang of begeer, maar ik heb wel genoeg.  Ik heb er vrede mee.

 

Lawaai

Eén van de ontdekkingen van dr Diamond is dat stress tgv lawaai van het verkeer, overbodig gekletter, geruis de maagmrd vaak zal storen.

 

Schildkliermrd of 3V

De mrd vd hoop, schildklier is de thermostaat vh lichaam, hoofd vaak scheef, brildragers, dyslexie, neiging tot haaruitval en kaalhoofdigheid, fluitspelers

Niet iedereen met een zwakke 3V test is depressief en heeft antidepressiva nodig.  Het grootste deel vd mensen die zich depressief voelen en een zwakke test tonen op de 3V lijdt niet aan een depressie.

 

Depressiviteit

Zich terneergeslagen voelen, naar beneden gedrukt, zware last op schouders of rug 

 

 

Diepere lagen

 

In plaats van de emotionele toestanden te testen die in ons bewuste of voor-bewuste liggen, kunnen we ook dieper gaan en de onderliggende, onbewuste emoties corrigeren.

Als je de zwakke meridiaan sterk hebt gemaakt via de affirmaties, kan het zijn dat andere meridianen die eerst sterk testten, nu zwak blijken.  Je corrigeert deze meridiaan en dan weer de andere tot ze alle sterk zijn en ook de thymustest.

Voorbeeld:

1e testniveau: milt zwak

2e testniveau: lever zwak

3e testniveau: 3V zwak

 

Op deze manier worden lagen afgepeld: eerst wordt er een evenwicht in de oppervlakte hersteld, daarna dieper en dieper.  De diepste laag meridiaanstoring is degene die het meeste invloed heeft, en vertoont de neiging terug te komen, het is het zwakke punt van de pp., de meest onbewuste factor die je afremt of tegenhoudt.  Volgens de vaststellingen van Diamond is dit vaak de longmeridiaan of de 3V; dit zijn de twee meridianen die bij onze vroege ontwikkeling betrokken zijn.  De longmeridiaan houdt verband met de eerste fase van psychoanalyste Melanie Klein “afgunst” en de 3V met de tweede fase van Klein “depressiviteit”.  De meest fundamentele meridiaan is de longmeridiaan en als die wordt gecorrigeerd, kunnen zich grote veranderingen voordoen.

Dit verwondert mij niet, want de longmeridiaan heeft ook te maken met afwijzing.  Wat er gebeurt als het jonge kind het gevoel krijgt van vaak of diep afgewezen te worden, hebben we gezien in de tekst over zelfsabotage en dit blokkeert immers vooruitgang of therapie.

 

Onbewuste determinanten

In de ervaringen van het hier en nu, spelen vaak verwachtingspatronen uit vroegere ervaringen mee op grond van associaties met gelijkaardige elementen in de ervaringen van het verleden.

Door het opruimen van onbewuste emotionele energiestoringen worden we beter in staat de problemen van nu aan te pakken zonder belasting van het verleden.

 

Dubbele binding

Dit is een communicatiepatroon waarbij het verbale in tegenspraak is met het non-verbale: wat iemand zegt, komt niet overeen met diens lichaamstaal.  Dit is een erg gevaarlijk communicatiepatroon want als de moeder of vader op dergelijke wijze communiceert, kan dit  bij het jonge kind leiden tot schizofrenie.  Dit patroon komt meer voor dan we denken en bij confrontatie ermee, weten we niet wat we ervan moeten denken.

Voorbeeld:

De dochter komt thuis om 2 uur ’s nachts.  De vader vraagt: “Wat heb je gedaan?” en de dochter antwoordt: “Niets!”

Een milieu-organisatie die geen spaarlampen in haar bedrijfszetel installeert, noch dubbel glas, of warmte-isolatie en waar in de winter de voordeur openstaat en waar de verwarming op springen staat.

Een regering die allerlei zaken belooft maar niet uitvoert.

Een man loopt met een donderwolk gezicht.  Zijn vrouw vraagt: “wat scheelt er, schat?”.  Hij zegt: “Niets, alles is OK.”

Een man komt gezellig naast zijn vrouw zitten in de zetel, omdat zij vriendelijk naar hem kijkt en zij gaat een eindje verder zitten.

 

Er is dus een incongruentie, een conflict tussen woord en daad.

Dit heeft een verzwakkende invloed.

 

 

 

 

 

Het dagelijks programma voor uw levensenergie

 

Bedoeld als een vorm van preventie, meditatie.  Het helpt u het juiste evenwicht te behouden o.a. ivm je gemoedstoestanden corrigeren, in evw houden van beide hersenhelften, en ook je lichamelijke gezondheid te verbeteren, en een optimale levensenergie te hebben en je ware verlangens en wensen te ontdekken. 

 

Neem hierbij de Alexander-houding aan, deel van de Alexander-techniek, die het lichaam in lijn brengt en de weg vrijmaakt voor een ongehinderde energiestroom door het hele lichaam en die de thymus in staat stelt gevallen van onevenwicht beter vast te stellen en te corrigeren.

In deze houding kun je je makkelijk ontspannen en ontvankelijk zijn.

 

·         Ga op de grond liggen met de knieën opgetrokken

·         Voeten plat op de vloer

·         Dijen in lijn met de heupen

·         Leg een dik boek of een paar dunne op zo’n manier onder je hoofd dat ook je nek en je ruggegraat met elkaar in lijn zijn

·         Leg de punt van je tong tegen het tandvlees een halve cm boven de inzet van de voortanden

·         Adem in en uit door je neus tot je ontspannen bent.

·         Spreek nu elke affirmatie uit driemaal hardop en visualiseer telkens de erbij horende emoties en gevoelens.  Begin bij de thymus en eindig met de thymus terwijl je op het thymuspunt klopt, terwijl je denkt dat je energie nu in balans is en makkelijk al je organen binnenstroomt en dat je organen samenwerken in volle harmonie ter ondersteuning van je gezondheid en welzijn.

·         Sluit af met: “Mijn levensenergie heeft een hoog niveau en ik bevind me in een toestand van liefde.”

 

 

Testen

In situaties met veel stress, kan iemand zo verzwakt zijn, dat de indicatorspier altijd zwakke tests geeft.  In zo’n gevallen zal blijken dat slechts één meridiaan sterk test.  Dit is de meridiaan waar het om te doen is.

 

Bij fobieën is bijna altijd de kringloop-seksmeridiaan de boosdoener.

 

 


Transmutatie

 

Dit besluit in het boek van psychiater dr John Diamond neem ik bijna integraal over, omdat het haast niet korter samen te vatten is en omdat het de theoretische achtergrond weergeeft van EFT, New Neuronet® en ook verbanden legt tussen de werking van de meridianen, de hersenhelften, de thymus, negatieve overtuigingen, het maken van doelbeelden, positieve overtuigingen of affirmaties, het creëren van je eigen geluk en levensdoelen, zelfsabotage, psychosomatiek, preventie.

 

“De moderne psychiatrie versterkt vaak onze gevoelens van hulpeloosheid en afhankelijkheid doordat zij geen rekening houdt met de rol die de wil van de patiënt speelt.  Natuurlijk, wij weten allen dat er veel mensen zijn, die de indruk wekken in het negatieve te willen blijven, maar dit kan best zo zijn, omdat zij zich niet realiseren dat zij zich in de negativiteit bevinden – dat er ook een positieve levenshouding mogelijk is.  Ik ben ervan overtuigd, dat zij, als zij zich dit zouden realiseren, daarheen zouden overstappen. (p.259)

Een van de grootste problemen waarmee de tegenwoordige psychiatrie wordt geconfronteerd, is het feit dat tijdens alle gesprekken de patiënt wordt aangespoord te blijven stilstaan bij het negatieve, de psychiater alles te vertellen over alle ellende die hem is overkomen en dit zeer gedetailleerd te doen.  Een dergelijke psychotherapie en psychoanalyse kan wel een aantal jaren duren.  Het uiteindelijke resultaat hiervan is voor de meeste patiënten, dat zij zich meer bewust worden van wat er bij hen niet goed zit, maar dat ook het niveau van hun levensenergie – evenals dat van hun psychiater – laag blijft.  Wat nodig is, is niet te blijven steken in het negatieve.  We moeten natuurlijk het negatieve wel herkennen en begrijpen.  Maar dan moeten we het loslaten en omzetten in iets positiefs.  Op die manier is het mogelijk jezelf te genezen, snel en zeer affectief.  Dit zal nooit worden bereikt door voortdurend te blijven stilstaan bij het negatieve. (p.15)

Een van de problemen in de psychiatrie is, dat we geobsedeerd zijn geraakt door het waarom we van streek zijn.  Het belangrijkst is niet wat ons van streek gemaakt heeft, maar de vorm van van streek zijn en hoe we dat kunnen veranderen en hoe we onze vitaliteit, onze levensenergie kunnen vergroten en versterken.  Het waarom heeft te maken met een onderzoek, dat uitgaat van de linkerhersenhelft, maar de ware verandering binnen de persoon zelf komt pas naar voren, wanneer de beide hersenhelften en de thymus bij de conclusievorming betrokken worden.  En zij komt voort uit het ontdekken van de juiste geestestoestand, die de oorzaak van die afwijking is en er vervolgens aan te werken die negatieve gemoedstoestand te transmuteren (om te vormen) in de bijbehorende positieve geesteshouding.  Het is dus helemaal niet een kwestie van waarom.  Het is een kwestie van het vaststellen van de negatieve emotie of gemoedstoestand en daarna van het activeren van de levensenergie (de wil gezond te zijn) teneinde haar om te vormen tot iets positiefs.  Dat is de creatieve aanpak van het probleem via de beide hersenhelften.

Met transmutatie bedoel ik hier de vaardigheid, het in staat zijn het negatieve ogenblikkelijk om te zetten in het positieve.  Laten we, bijvoorbeeld, eens aannemen dat u door een vriend(in) getest wordt en dat u beiden ontdekt dat uw levermeridiaan zwak is.  Uw eerste stap om dit om te zetten in het positieve is te erkennen dat u ongelukkig bent.  Doe vervolgens de keuze en verkies uw ongelukkig zijn op te geven en daarvoor in de plaats een positief gevoel van geluk en gelukzaligheid terug te krijgen.  Daartoe hoeft u alleen maar de bijbehorende positieve affirmatie met overtuiging uit te spreken, deze krachtig en duidelijk te visualiseren en... het negatieve wordt positief.  Dit is dan de transmutatie.

Om dit blijvend te willen doen moet in u de wil leven om gezond te zijn.  Dit is uw eigen actieve bijdrage aan uw gezondheidstoestand, aan uw leven en aan het bereiken van uw levensdoel.  U moet gezond willen zijn en pas dan kunt u dit op uw gemak gaan verwezenlijken.

Laat ik hier nog eens erg duidelijk zijn over wat wij met transmutatie bedoelen.  Als u bvb boos bent, raad ik u niet aan die woede in uzelf terug te dringen.  Dat schaadt uzelf op een andere manier.  Ook raad ik u niet aan uw woede door bepaalde handelingen naar buiten te dragen.  Dat schaadt zowel uzelf als de andere persoon.  Wel raad ik u echter aan uw woede te transmuteren, haar om te zetten in iets positiefs.  Hiertoe moet u erkennen dat u door uw woede beheerst wordt, dat zij u en anderen schaadt en vervolgens dient u dan met overtuiging de passende affirmaties uit te spreken.  Dan zult u uw wil gezond te zijn en gezond te blijven activeren en door middel van positieve emoties uw woede overwinnen.  Uw woede bestaat dan niet meer.  Zij is omgevormd, getransmuteerd tot iets positiefs en productiefs en uw levensenergie is gestimuleerd.

Dit alles heeft belangrijke implicaties voor de psychosomatische geneeskunde.  Enerzijds weten we nu dat negatieve gemoedstoestanden uiteindelijk leiden tot lichamelijke kwalen – hartaandoeningen, kanker, suikerziekte, astma, enz.  Maar ook weten we nu precies welke kwalen we kunnen verwachten door toedoen van welke emoties en gemoedstoestanden, omdat wij de gemoedstoestanden kennen die met elke acupunctuurmeridiaan verband houden en dus ook weten welke organen kunnen worden aangetast.

Hier ziet u tevens hoe een psychosomatische kwaal begint.  De mentale houdingen en emotionele toestanden hinderen de energietoevoer via de meridiaan naar het bijbehorende orgaan.  Zo beïnvloedt de geest het lichaam.  In de meeste psychosomatische gevallen zien we ‘een wisselwerking tussen psychische factoren en een fysiologische aanleg voor de kwaal’.   Ook kunt u nu inzien, dat we, als we voortdurend onze emotionele geestestoestanden corrigeren en als we ons hier steeds weer bij steunen door het negatieve om te zetten in het positieve, onze energiestromen in balans kunnen houden en zo primaire preventie in praktijk kunnen brengen.

Wat gebeurt er, als iemand al ziek is?  We weten dat er lichamelijke ziekten zijn die terugslaan en emotionele problemen veroorzaken.  Dit zijn dan de somatopsychische ziekten.  Ook hier weten we weer welke specifieke emotionele problemen gewoonlijk veroorzaakt worden door of gepaard gaan met diverse lichamelijke kwalen..  Zo kunnen we, zelfs indien we niet geloven dat de gemoedstoestand de kwaal veroorzaakt, in elk geval, wanneer mensen ziek zijn de bij hun kwalen horende emotionele geestestoestanden bepalen.  Zelfs als het voor iemand te laat is om zijn emotionele onevenwichtigheden te corrigeren en ziekte te voorkomen, kan tenminste voorkomen worden dat de emotionele component nog verder bijdraagt aan de ziekte.  Dit kunt u o.a. bereiken door het toepassen van de passende positieve affirmaties bij de desbetreffende meridiaan.

Het klikt ongelooflijk dat elk orgaan een bepaalde, ermee corresponderende geestestoestand kent, maar dat is nu juist wat we inderdaad hebben ontdekt.

Mijn hoop bestaat hierin, dat u in zekere zin hebt geleerd hoe u gezond kunt zijn en blijven, hoe u de specifieke problemen en gemoedsaandoeningen die u daarbij in de weg hebben gestaan kunt onderscheiden en identificeren.  U kunt nu op een gemakkelijke manier, positief en simpel, eraan werken ze te transmuteren, het negatieve om te zetten in de positieve geesteshoudingen van liefde, geloof, vertrouwen, dankbaarheid en moed.  Ons uiteindelijke doel in het leven is zoveel mogelijk als een volwassene (in de letterlijke zin van het woord) te handelen, vrij van hinder door vroegere problemen en stess-toestanden.  Dit kunnen we bereiken door de diepere lagen ‘af te pellen’ en daarin de specifieke emotionele problemen die ons hinderen uit te schakelen.  Onze thymus zal dan actief zijn en onze energieën zullen niet meer verspild worden aan gevechten vol stress in ons lichaam en onze geest.  We kunnen beginnen onze diepste levensdoelen, ons ware zelf, te ontdekken en onze energieën te mobiliseren voor het bereiken van onze positieve doelen.” (p. 259-261)

 

© info@lucvanoost.bewww.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.