Prostaatvergroting

 

De prostaat ligt onder de blaas en voor het rectum en omsluit het bovenste deel van de urinebuis.  Deze klier produceert het prostaatvocht.

Met het ouder worden wordt de prostaat geleidelijk groter.  30% van de mannen boven 50 jaar, ong. 60% van de mannen boven 60 jaar en ong. 85% van de mannen boven 80 jaar lijdt aan een goedaardige vergroting van de prostaat.  Het komt ook voor op steeds jongere leeftijd.

Een goedaardige zwelling is echter geen voorloper van een kwaadaardige zwelling.  Er sterven trouwens meer mannen met dan aan prostaatkanker.

Klachten ontstaan pas als de urineafvoer door de plasbuis wordt gehinderd door de vergroting van de prostaat.

De klassieke PSA-test is niet zo betrouwbaar, geeft aanleiding tot valse kankerdiagnoses en onnodige biopsieën.  Soms kan ondanks een negatieve test toch sprake zijn van kanker.  Een nieuwe test is de Progensa PCA-3 test, geeft aanwijzingen ivm prostaatkanker zelfs in een vroeg stadium, en ivm volume en graad van de aandoening.

 

 

Mogelijke symptomen

 

 

 

Beïnvloedende factoren

 

 

  

Mogelijke verwikkelingen

 

 

 

Deze aandoening kan ernstige gevolgen hebben op sociaal en professioneel vlak, zoals vermoeidheid door te weinig slaap, minder drinken om te vermijden dat men moet gaan plassen, vermijden van plaatsen zonder toilet, het uitgaansleven of vergaderingen mijden, enz.

Meestal is er echter geen pijn tijdens het plassen.  Als dat wel het geval, kan er sprake zijn van een infectie of een kwaadaardig gezwel, wat door de huisarts kan onderzocht worden. 

 

 

Preventie en behandeling

 

 

Geraadpleegde literatuur:

 

Dries, J., Voedingstherapie, Arinus, Genk, 2000

Duckaert, W.J., Prostaat, goedaardige zwelling en kwaadaardig gezwel, in: Maar natuurlijk!, nr.28, winter 2009, pp.16-18

Franckaert, D., Pathologie, Arinus, Genk, s.a.

Margodt, J., Fytotherapie, Arinus, Genk, s.a.

 

© info@lucvanoost.bewww.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.