Oorsuizen en verminderd gehoor

 

 

Om de tekst beter te begrijpen voeg ik hier een afbeelding van het oor:

 

 

http://orkestengehoor.nl/gehoorschade/hoe_werkt_het_gehoor/

 

 

Oorsuizen (tinnitus)

Is geen ziekte maar een symptoom.  Er word geschat dat er een 400-tal mogelijke oorzaken zijn.

 

Enkele mogelijke oorzaken en beÔnvloedende factoren:

 

Behandeling:

 

 

Plotseling verminderd gehoor of gehoorsdaling

 

Enkele mogelijke oorzaken en beÔnvloedende factoren:

 

 

Behandeling:

De behandeling is specifiek naargelang de oorzaak en dient te worden uitgevoerd door een arts, specialist, enz.  Een complementaire behandeling kan gegeven worden door een gezondheidstherapeut.

 

In het algemeen mag men niet lichtzinnig omspringen met gehoorproblemen, gezien de mogelijk ernstige gevolgen.  U kunt dus best een arts raadplegen.

We kunnen vaststellen dat in het algemeen het geluidsniveau in de samenleving toeneemt.  Tot nu toe heb ik van overheidswege daar weinig visie of maatregelen van gezien.  Toch lijkt het me duidelijk dat er iets zou moeten gebeuren, gezien het stijgende aantal gehoorskwalen en ook gezien het toenemende aantal mensen dat aan stress lijdt.  Lawaai is immers een belangrijke stressfactor.  Het grote nadeel is dat we onze oren niet kunnen afsluiten in tegenstelling tot onze ogen.

 

Geraadpleegde literatuur

Franckaert, D., Pathologie, Arinus, Genk, s.a.

Haneveld, G.T., Atrium Geneeswijzer, Atrium, Alphen aan de Rijn, 1997

Pietroni, P., De complete familiegids voor alternatieve geneeskunde, Terra/Lannoo,

Tielt, 1996

Vogel, A., De kleine dokter, Sijthoff/UGN, Amsterdam/Elburg, 1987

http://www.hoorzaken.nl/oorzaken_van_oorsuizen.htm

http://www.kno.nl/voorlichting/oorsuizen.php

http://www.kno.nl/voorlichting/plotsdoof.php

 

Aanbevolen websites:

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=volglink&lk_id=1873

 

© info@lucvanoost.be Ė www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.