Misselijkheid en duizeligheid

 

 

Misselijkheid

 

Is geen ziekte maar een symptoom.

 

Enkele mogelijke oorzaken en beÔnvloedende factoren:

 

Behandeling:

 

Duizeligheid of vertigo

 

Is een symptoom bij een aantal aandoeningen.  Men heeft het gevoel dat de ruimte ronddraait, een licht gevoel in het hoofd.  Bij vertigo gaat het om oorzaken in het binnenoor.

 

Enkele mogelijke oorzaken en beÔnvloedende factoren:

 

 

Behandeling:

Is aangepast aan de specifieke oorzaak of oorzaken en dient door een arts of specialist te gebeuren.

 

 

Pseudo-vertigo

 

Hierbij ligt de oorzaak niet in het binnenoor.

 

Enkele mogelijke oorzaken en beÔnvloedende factoren:

 

 

Behandeling:

 

Is aangepast aan de specifieke oorzaak of oorzaken.  Bvb.

 

 

Geraadpleegde literatuur:

Franckaert, D., Pathologie, Arinus, Genk, s.a.

Pietroni, P., De complete familiegids voor alternatieve geneeskunde, Terra/Lannoo,

Tielt, 1996

http://www.consumed.nl/database/indicaties/indicatie.php3?id=4235

http://www.kno.nl/voorlichting/duizeligheid.php

http://www.seniorgezond.nl/SeniorGezond/Oorzaken/Duizeligheid+en+evenwicht.htm

 

© info@lucvanoost.be Ė www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.