Migraine

 

 

Symptomen:

 

 

Bij migraine gaat het om een neurovasculaire hoofdpijn, waarbij een neurale prikkeling een abnormale samentrekking en verwijding van de bloedvaten die het bloed naar de hersenen brengen tot gevolg heeft. Dit leidt tot het ontstaan van pijn en verdere stimulatie van het centrale zenuwstelsel. Uit onderzoek blijkt dat de hersenstam geactiveerd wordt tijdens een migraineaanval. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen.  Ongeveer 10% van de bevolking zou er last van hebben. 

 

BeÔnvloedende factoren:

 

 

Zoals men ziet zijn er heel wat beÔnvloedende factoren.  Als er meerdere factoren samen gaan, wordt een gevoelige situatie gecreŽerd en loopt men meer kans op een aanval.  De aangeboren gevoeligheid van de slagaders voor prikkels is niet te behandelen, maar wel de factoren of prikkels zelf.   De migrainelijder moet op zoek gaan naar zijn of haar uitlokkende prikkels en deze trachten te vermijden.

Zo ziet men dat een migrainelijder goed op zijn levens- en voedingswijze en omgevingsfactoren moet letten zodat de kans op een aanval sterk wordt verminderd.  Soms hebben de mensen het idee dat ze zich veel moeten ontzeggen, terwijl een meer natuurlijke levens- en voedingswijze niet gezien moet worden als een straf, maar als een voorrecht en een middel om langer en gezonder en gelukkiger te leven.  Gezondheid gaat samen met bewustwording, maar ook een stuk met zich verzetten tegen de commerciŽle diarree die over ons gespoten wordt in de vorm van reclame voor ongezond voedsel, frisdranken, koffie, tabak, snoep, bier, fastfood, enz.  Veel mensen zijn nog lang niet toe aan deze bewustwording en verzet en kiezen liever voor de gemakkelijkheidsoplossing in de vorm van een pilletje tegen de migraine.  Ook dit is een keuze die moet gerespecteerd worden.

 

 

Preventie en behandeling:

 

 

 

Aanbevolen site:

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=79

 

Geraadpleegde literatuur:

 

Bohlmann, F., Gezond en fit dankzij genezende voeding, Zuidnederlandse Uitgeverij, Aartselaar, 2004

Dries, J., Hoofdpijn en migraine, Arinus, Genk, s.a.

Haneveld, G.T., Atrium geneeswijzer, Atrium, Alphen aan de Rijn, 1997

Mathijssen, E., Vitaminen en mineralen, Elmar, Rijswijk, s.a.

Sharon, M., Alles wat je moet weten over voeding en gezondheid, Zuidnederlandse Uitgeverij, Aartselaar, 2001

UNDA, Compendium van de specialiteiten, UNDA, 2000

 

 

© info@lucvanoost.be Ė www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.