Maagzweer

 

Bij een maagzweer gaat het om een irritatie van het maagslijmvlies dermate dat de maagwand aangetast wordt door de inwerking van maagzuur.  Het maagslijmvlies beschermt normaal de maagwand.  Het maagzuur is noodzakelijk om het voedsel te verteren, maar onder bepaalde omstandigheden kan er teveel maagzuur geproduceerd worden.  Treedt de beschadiging op in het eerste deel van de dunne darm, dan spreken we van een dunne darmzweer.  Dunne darmzweren komen vaker voor dan maagzweren.  Bijna één Belg op tien heeft te kampen met een maagzweer. 

 

Mogelijke symptomen:

 

Mogelijke oorzaken en beïnvloedende factoren:

 

Mogelijke verwikkelingen:

 

Gezien de ernst van de aandoening dient er steeds een arts geraadpleegd te worden.

 

Mogelijke preventie en behandeling:

 

 

 

Maagontsteking of gastritis

 

Het gaat hierbij om een ontsteking van het maagslijmvlies.

 

Mogelijke symptomen:

 

Mogelijke oorzaken en beïnvloedende factoren:

 

Mogelijke verwikkelingen:

 

Mogelijke preventie en behandeling:

 

Deze opmerkelijke vinding van dr. Hazel Parcells wil ik u niet onthouden:

“Je hebt lopen klagen over indigestie; daarom wilde ik de oorzaak daarvan proberen op te sporen – ik bedoel de echte oorzaak.  En hier heb je hem.  De oorspeekselklier is niet zo actief als ze wel zou kunnen zijn.  Mensen als jij, die als zuigeling geen borstvoeding hebben gehad, hebben later in hun leven dikwijls zekere spijsverteringsproblemen. 

Biest is een vloeistof die direct na de bevalling wordt uitgescheiden door de borstklieren.  Bij de zuigeling stimuleert ze de oorspeekselklier, die onder de oren en de kin ligt.  Als de oorspeekselklier in die tijd niet geactiveerd wordt, blijft de juiste stroom van verteringssappen uit.  En die verminderde werkzaamheid kan de betrokken heel zijn verdere leven parten spelen.” (Dispenza, J., Optimaal gezond en vitaal, p.164)

 

Maagbreuk

 

Een deel van de maag verplaatst zich doorheen het middenrif naar de borstholte, via de opening in het middenrif voor de slokdarm.  Dit komt vaak voor; +/- de helft van de 60-plussers zou eraan lijden.

 

Mogelijke symptomen:

 

Zie onder refluxoesofagitis.

 

Mogelijke oorzaken en beïnvloedende factoren:

 

Mogelijke vormen:

 

1. Sliding hernia:

 

De maagingang en het bovendeel van de maag komen in de borstholte terecht.  Hierbij raakt het sluitingsmechanisme van de maagingang gestoord en kan er maagzuur naar de slokdarm vloeien (reflux).

 

2. Para-oesofageale hernia

 

De maagingang blijft op zijn normale plaats maar de grote maagbocht komt in het borstholte terecht.  Hierbij is er geen stoornis van het sluitingsmechanisme van de maagingang en geen maagzuur dat naar de slokdarm vloeit.

 

Mogelijke verwikkelingen:

 

 

Mogelijke preventie en behandeling:

Zie onder refluxoesofagitis

Chirurgie in het uiterste geval als medicatie geen effect heeft.

 

 

 

 

Refluxoesofagitis

 

Het gaat hier om een ontsteking van het slijmvlies van de slokdarm als gevolg van het terugvloeien van maagzuur in de slokdarm, die hiertegen niet bestand is.

 

Mogelijke symptomen:

 

Mogelijke oorzaken en beïnvloedende factoren:

 

Mogelijke verwikkelingen:

 

Mogelijke preventie en behandeling:

·        Het bed of de matras op een helling zetting van +/- 20 cm zodat maagzuur niet in liggende houding terugvloeit naar de slokdarm, dankzij de werking van de zwaartekracht

 

 

 

Geraadpleegde literatuur:

 

Faché, W., Orthoceutica compendium, Publimedia VIOW, Laarne, 2005

Faché, W., Gezond ontbijten met Walter en Karine, Publimedia VIOW, Laarne, 2005

Franckaert, D., Pathologie, Arinus, Genk, s.a.

http://web.archive.org/web/20080101043332/http://www.cigmtr.nl/meermaagzuur.html

http://web.archive.org/web/20080101043332/http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=77

http://web.archive.org/web/20080101043332/http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=924

http://web.archive.org/web/20080101043332/http://www.kring-apotheek.nl/zz/mainzz26.html?CFID=734404&CFTOKEN=45631067

 

 

© info@lucvanoost.bewww.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.