Hypermobiliteit of hyperlaxiteit

 

Samenvatting

 

Hyperlaxiteit is geen ziekte maar een eigenschap van gewrichten die door erfelijke en constitutionele redenen te soepel zijn, overstrekbaar.  Bij de slanke types speelt bovendien de moeilijke spieropbouw in het nadeel.  Op langere termijn geeft deze constitutionele toestand sneller aanleiding tot klachten als ontstekingen, artrose, discusproblematiek, fibromyalgie,...

Voedingsfactoren, zeker in de jonge jaren, spelen hierbij een belangrijke rol inzake de voorziening van calcium, silicium, zwavel, magnesium, vitamine D, K, enz.  We denken hierbij ook aan de talrijke vitaminen- en mineralenrovers die in het Westers voedingspatroon voorkomen en bijdragen tot een verminderd botkapitaal.

Cruciaal in het dagelijks leven van hyperlaxe personen is het gebrek aan  ergonomie inzake zit- en slaapmeubilair, onaangepaste woningen, te lage pompbakken, WC’s, tafels, enz.  Essentieel in de therapie is dan ook aanpassing van de werkplek, de leefruimte, het meubilair, de werkhoudingen, de slaaphouding, houding aan de computer, lichaamshouding bij alle bewegingen,...  Kinesitherapie is sterk aangewezen, bvb in de vorm van rugschool, medische trainingtherapie, isometrische oefeningen.  Sommige sporten dienen vermeden te worden (vb turnen, yoga), andere verstrekken aanbeveling (vb zwemmen).

Vanuit de natuurgeneeskunde kunnen waardevolle adviezen verstrekt worden inzake voeding, kruiden, natuurlijke voedingsaanvullingen, lichaamshouding, beweging en psychische componenten of achtergronden.

 

Omschrijving

“Het bewegingsbereik van een gewricht vertoont sterke interindividuele verschillen.  Redenen hiervoor zijn onder andere de erfelijke collageenstructuur in de gewrichtskapsels en ligamenten, erfelijke vorm van de benige gewrichtsoppervlaktes en de neuro-musculaire tonus.  Hypermobiliteit van gewrichten is een gevolg van abnormale (hyper)laxiteit van ligamenten, gewrichtskapsels en tussenwervelschijven.

Hypermobiliteit op zich is een toestand waarin men zich bevindt en geen ziekte.  Gewrichtshyperlaxiteit kan in sommige sporten zelfs een voordeel zijn.  Het kan echter wel leiden tot gegeneraliseerde gewrichtspijn (arthralgia) of locale symptomen zoals frequente enkeldistorsies, knie-effusies (waterknie), schouderontwrichtingen en wederkerende episodes van rugpijn.  Gewrichtsstabiliteit daarentegen reduceert het risico op kwetsuren.  De term hypermobiliteitssyndroom wordt gedefinieerd als een combinatie van hypermobiliteit met arthralgia, lage rugpijn, frequente dislocaties of distorsies en is meestal het gevolg van een erfelijke aandoening van bindweefsel.

Mensen met hypermobiliteit lopen een verhoogd risico op vroegtijdige osteo-arthrose of tussenwervelschijfdegeneratie.  Mensen die bovengenoemde rugklachten niet ontwikkelen ervaren meestal een spontane verbetering met toenemende leeftijd (tussen 30 en 40 jaar), wanneer ze hun juveniele hyperlaxiteit verliezen.  Bij mensen met hyperlaxiteit is het vooral van belang veel van houding te wisselen: actief zitten is hier heel belangrijk.  Ook moet men tijdens de nachtrust voldoende makkelijk van houding kunnen wisselen.”

(Bron: Puttemans, A. & alteri, Gezond zitten en slapen, Leuven)

 

Hier voeg ik aan toe de bevinding van dr. J. Beunk ivm voeding, o.a. dat fosfor in koemelk (en cola) te goed opneembaar is en dit veroorzaakt o.a. overdreven lengtegroei, slappe banden en spieren. 

Daarbij komt ook nog dat de calcium in koemelk nauwelijks opneembaar is omdat het gaat om een anorganische verbinding nl. calciumcarbonaat. (in: Arts en Apotheker, mei 2002, pp.5-6).  Hier vinden we dus een verklaring voor de overdreven lengtegroei van jongeren én voor de zwakke ligamenten.  Aan de ene kant dus lengtegroei en aan de andere een te zwakke structuur van beenderen, ligamenten, gewrichtskapsels,...  Overdreven lengtegroei wordt ook medeveroorzaakt door te eiwitrijke voeding zoals die algemeen gangbaar is in de Westerse wereld.

Voeg hierbij nog de factor erfelijkheid en hyperlaxiteit en je hebt een broze mix van spieren, ligamenten en beenderen...

 

Men stelt dat mensen met een hypermobiele of hyperlaxe constitutie een hoger risico hebben om vroeg of laat fibromyalgie te ontwikkelen. 

Met zwakke ligamenten of bindweefsel en overstrekbare gewrichten, moeten de spieren twee keer zo hard werken om de “boel bijeen te houden”.  Met haken en ogen aaneen hangen, is een andere manier om de hyperlaxe constitutie ietwat oneerbaar te beschrijven.  Dit zijn daarom niet altijd lange, slanke, slungelachtige types.

 

Bij de slanke types bestaat soms ook een probleem van de spieropbouw.  In tegenstelling tot de meer gedrongen, stevige types die makkelijker spieren aanmaken, hebben slanke types meer lange spieren geschikt voor uithoudingssporten, niet voor krachtssporten.  De ligamenten en gewrichten moeten hierdoor echter meer opvangen dan bij kortere spieren en worden hierdoor meer belast.  Met kortere, krachtigere, dikkere  spieren zouden de gewrichten en ligamenten niet zo ver overstrekken.

Als ze niettemin sterkere spieren kunnen kweken door oefening bvb door medische trainingtherapie en isometrische oefeningen, is dat in hun voordeel omdat het de pezen, ligamenten, gewrichten ontlast bij de vele duizenden dagelijkse bewegingen.

 

Andere factoren:

 

1.      Te zwakke buik- en rugspieren dragen bij tot verkeerde lichaamshouding en belasting van spieren, pezen, gewrichten, wervels.  Deze spieren kunnen best getraind worden onder leiding van fysiotherapeuten die werken met hiervoor aangepaste trainingstoestellen, o.a. het zgn. David Back-programma of het Geniusprogramma (Gymna).  Deze training wordt bovendien vergoed door het ziekenfonds mits voorschrift door een arts in de fysische geneeskunde.  Voor adressen zie www.david.de

2.      Gebrek aan ergonomie: niet gebruiken van ergonomische toetsenbord en muis of zitmeubilair, verkeerde matras, slechte lattenbodem, slecht hoofdkussen, onaangepaste houding voor computerscherm of bij het TV-kijken.  Al deze zaken dragen bij tot een extra belasting en spanning voor spieren, gewrichten, pezen, ligamenten, wervelkolom.  Zie ook www.sit-and-sleep.be en www.backshop.nl

3.      Onaangepaste woningen en meubilair: te lage tafels, stoelen of zetels, te lage deurhendels, te lage WC’s, te lage lavabo’s, te lage spiegel enz.   Architecten bouwen nog steeds huizen op basis van standaarden volgens de lengte van mensen van de jaren ’60.  Idem voor meubelmakers.  Onder de architecten en meubelmakers zijn er bovendien geen lange mensen, anders zouden ze zelf aan den lijve wel voelen dat er iets niet klopt.  Zie ook:

http://www.productergonomie.be/onderzoek/dinbelg.htm

4.      Een bekkentorsie met als gevolg ongelijke lengte van de benen, leidt tot spanningen op spieren, pezen, gewrichten, wervels.  Zie www.dewegnaargezondheid.com voor de Dorn-massage.

5.      Te zware fysieke belasting van het lichaam met overbelasting van gewrichten en spieren (vb postbode, vuilkarbelader, wegenwerker, tuiniers,...)

6.      Chronische belasting van bepaalde spieren, pezen, gewrichten (bvb RSI ten gevolge van veel werken aan computer; zie verderop onder RSI)

7.      Verkeerde lichaamshoudingen (zie rugschool, zie ergonomie) houden in dat men honderden keren per dag de rug verkeerd belast, wat op lange termijn leidt tot functionele en anatomische problemen vb inzakkingen tussenwervelschijven, hernia, lumbago, isiasch, artrose, spierspanningen, lage rugpijn,...

 

Behandeling

 

Lichaamsbeweging en –houding

·         Training van rug- en buikspieren onder toezicht van fysiotherapeuten, zie www.david.de

·         Aanpassing van hoogte van stoelen, tafels, zetels, bed enz. in functie van lichaamslengte

·         Medische trainingtherapie (kinesist) ter behandeling van eventuele hyperlaxiteit van gewrichten en wervelkolom

·         Zorg voor een aan jou aangepaste matras, lattenbodem, hoofdkussen; zie hiervoor www.sit-and-sleep.be (gratis advies en de beste brochure die op de markt te verkrijgen is over alle relevante thema’s inzake de rug)

·         Zorg voor ergonomisch verantwoord computermateriaal en een juiste zithouding aan de PC; zie www.backshop.nl en www.sit-and-sleep.be

 

 

Kinesitherapie:

 

Mogelijkheden:

1.      Medische trainingtherapie

2.      Isometrische oefeningen versterken de spieren zonder beweging van de gewrichten; ze versterken niet de ligamenten

3.      Rugschool

4.      Een bekkentorsie met als gevolg ongelijke lengte van de benen, leidt tot spanningen op spieren, pezen, gewrichten, wervels.  Behandeling van eventuele bekkentorsie bvb door propioceptieve zolen (zie www.aost.be van Patrick Goris) of door Dornmassage (zie www.dewegnaargezondheid.com )

5.      Houdingsanalyse door een kinesist die bvb de spierkettingen volgens Busquet gevolgd heeft, met aangepast oefenprogramma om bepaalde spieren te rekken en andere te versterken

 

 

Gedragstherapie

 

Ten allen tijde, op het werk, op school, thuis, vrije tijd de rug op de correcte manier gebruiken, dit voorkomt slijtage en artrose op de oudere dag en zelfs op jonge leeftijd.  Dit kan aangeleerd worden in lessen rugschool, die gegeven worden door kinesisten of ergotherapeuten of in ziekenhuizen.

Het gaat hier om een echte gedragstherapie, waar men constant dient aan te denken, bij het zitten, het liggen, de slaaphouding, de houding voor computer, het tillen of heffen, het huishouden, het poetsen, enz.  Dit is ontzettend belangrijk om ernstige klachten van de rug te voorkomen zoals hernia, ischias, scoliose, discusproblematiek, operaties,.... 

 

Hou er nl. ook rekening mee dat er uiterst zelden op de werkvloer, het kantoor, de school rekening wordt gehouden met preventie, ergonomie, rugschool enz., Men vindt het niet belangrijk en men besteed er geen geld aan, dit ten koste van werknemers die stilaan met de jaren steeds meer klachten gaan ontwikkelen ter hoogte van het skelet en de spieren. 

Er zit dus niets anders op dan zelf je eigen verantwoordelijkheid te nemen, je erin te verdiepen, je te documenteren, te oefenen, je zal er elke dag profijt van hebben, tot in je oude dag!

 

De beste sport is wellicht zwemmen, aangezien het lichaamsgewicht in water veel kleiner is dan op land, dit ontlast de gewrichten.  Zwemmen is ook een heel evenwichtige sport voor de spierontwikkeling.  Eén van de beste manieren om een mooi figuur te krijgen is lid worden van een zwemclub op jonge leeftijd en meerdere keren per week zwemtraining te doen.  Hiervan kan men heel het leven profijt hebben.

Een sport die niet geschikt is voor hyperlaxe mensen is joggen.  Door de schokken worden de gewrichten en de rug teveel belast en dit gaat artrose vroeger doen intreden.  Andere ongeschikte bewegingsvormen zijn turnen en yoga; hyperlaxe mensen zijn immers al te soepel van zichzelf.

 

 

Natuurgeneeskundige adviezen

 

In het natuurgeneeskundig consult en behandelingsplan kunnen u talrijke adviezen verstrekt worden inzake voeding, kruiden, voedingsaanvullingen, lichaamshouding en beweging die een waardevolle bijdrage zullen vormen om de risico’s, huidige of toekomstige klachten die bij hyperlaxiteit horen te beperken of voorkomen.  Ook kunnen mogelijke psychische componenten of achtergronden worden geduid.

 

 

Voedingsadviezen

 

Het is uiterst belangrijk in de jonge jaren zo veel mogelijk botmassa te vormen door een goede opname van calcium.

Om te zorgen voor een optimale botdensiteit en osteoporose te voorkomen is een calciumrijk dieet vooral belangrijk in de kinder- en tienerjaren en op jongvolwassen leeftijd wanneer de botmassa nog toeneemt.  Een fastfood- en suiker/snoepdieet op jonge leeftijd zorgt ervoor dat de botten niet de optimale dichtheid bereiken en dat men meer kans loopt later osteoporose te krijgen.

 

In het klassieke Westerse dieet (ook genoemd: industriële voeding, fabrieksvoeding, pro-inflammatoire voeding,...) zitten er nogal wat elementen die helaas

zorgen voor een slechte calciumopname of een verhoogde uitscheiding van calcium:

 

Zorg dus voor een betere opname van calcium: (mg per 100g):

Noten, zaden, pitjes:

vooral sesamzaad (783), amandelen (252), hazelnoten (225).  Er bestaan notenpasta’s (vb amandelpasta, tahin (=sesamzaadpasta, helaas altijd geroosterd))

Groente

vooral andijvie (68), broccoli (113), bleekselder (80), artisjok (53), zoete aardappel (bataat), knolselderij, bladselder, pastinaak, groene kool, snijbiet, schorseneer, venkel (109), witte kool, rode kool, witte raap, zuurkool (48)

Fruit

vooral bessen, frambozen, gedrood fruit, vijgen, olijven, dadels, kiwi, rozijnen, krenten, mispel, mandarijn, sinaasappel

Zuivelproducten:

Eidooier (141), schapenmelk (183), geitenmelk (123), geitenkaas (430)

Groenen:

Chlorellapoeder (341), brandnetelbladpoeder (+/- 1000), paardebloembladpoe-der (+/- 1000)

Kruiden (worden echter in kleine hoeveelheden gebruikt)

Waterkers (180), bieslook (129), peterselie (245), paardebloemblad (173), tuinkers (214), kervel

 

 

Verdere voedingsadviezen:

 

1.      Een goed zuur-basenevenwicht in de voeding is doorslaggevend voor een goede opname van calcium : 80% voedingsmiddelen met basenoverschot (fruit, groenten, aardappelen, kruiden, melk, karnemelk, yoghurt, room, honing) en 20% met zuuroverschot (kaas, kwark, vlees, vis, granen, olie, boter, noten, peulvruchten, soja).  Zie de tekst over het zuur-basenevenwicht op de site.

2.      Beperk het gebruik van kaas, wegens het zuuroverschot.  Melkproducten zoals yoghurt, karnemelk hebben een basenoverschot, maar hier bestaat dus discussie ivm de calciumverbinding.

3.      Beperk het gebruik van vlees tot bvb eenmaal om de 2 dagen.  Gebruik zeker geen charcuterie.  Zie ook de tekst over vlees op de website.

4.      Gebruik ook honing in plaats van suiker.  Honing bevat waardevolle mineralen,  vitaminen, enzymen.  Een andere mogelijkheid is melasse, zie de tekst op de website.

5.      Beperken of vermijden van fastfood, suiker en zijn oneindige variaties, alcohol, zout, koffie, zwarte thee, tabak, frisdrank, te veel eiwitrijke voeding, voedingsmiddelen rijk aan oxaalzuur of fytinezuur.  Bijf dus weg uit de patisserie en uit de charcuterie, het zal uw gezondheid ten goede komen.

6.      Probeer rauwe melkproducten te gebruiken en geitenmelk; het calcium hierin zou beter opneembaar zijn.  Gebruik volle melkproducten, omwille van de vitamine D, maar met mate.  Ook al is het calcium in melk niet goed opneembaar, het calcium in volle melk wordt nog altijd beter opgenomen dan uit magere melk.  Geef bovendien de voorkeur aan verzuurde melkproducten zoals yoghurt, melkwei.

7.      Vermijd voedingsmiddelen rijk aan oxaalzuur (in mg per 100g): spinazie (571), rabarber (537), rode biet (72), bonen (44), postelein, zuring, chocolade, choco, chocomelk, ovomaltine; zwarte thee (china, india), rapen, cola

8.      Streef naar een normaal gewicht.  Voor meer informatie over ondergewicht en overgewicht, zie de desbetreffende teksten op de website.

9.      Voor het hormonaal evenwicht, is het gebruik van lijnzaadolie aan te bevelen.

10.  Silicium is een bouwstof voor huid, haar, nagels (verband met collageen en elastine), voor kraakbeen, beenderen, pezen, voor bloedvaten (elasticiteit), voor bindweefsel en slijmvliezen.    De hoeveelheid silicium in het lichaam bedraagt ongeveer 7 gram, hfdz anorganisch.  De dagelijkse behoefte wordt geschat op ongeveer 100 mg.   De organische vorm, die een biologische functie heeft, vermindert in het lichaam al vanaf de leeftijd van 10 jaar.  Het lichaam gebruikt langzaamaan de voorraad aan silicium op en haalt het bij het ouder worden o.a. uit de huid (verrimpeling), nagels (verbrokkeling), tanden, de gewrichten en de beenderen.

Silicium komt in de natuur vooral in niet-oplosbare vorm voor en is dus moeilijk opneembaar. De oplosbare vorm is weinig stabiel en polimeriseert snel.  Zodoende raakt het lichaam moeilijk aan zijn dagelijkse behoefte voor het metabolisme en is suppletie met organisch silicium aanbevelenswaardig.  Rijk aan silicium: brandnetelbladpoeder, heermoespoeder, bamboescheuten, gierst, champignons, tarwekiemen.  Wordt ook vaak gebruikt als voedingsaanvulling vb Hübner Silicea balsem/kiezelgel dat niet duur is.

11.  Rijk aan magnesium, dat een belangrijke bijdrage levert aan de verhoging van de botdensiteit : sesamzaad, zonnebloempitten, cashewnoten, amandelen, paranoten, boekweit, gerst, gierst, banaan, papaya, passievrucht, gedroogde vruchten

12.  Rijk aan vitamine K, een co-factor voor de gamma-carboxylase enzymen betrokken bij de calciumhuishouding: zuurkool, bloemkool, rode kool, broccoli, spruitjes, donkergroene bladgroenten, tarwekiemen, waterkers, haver

13.  Het is belangrijk om overgewicht te vermijden, want 10kg teveel betekent 40kg ballast voor je rug.

14.  Zie verderop voor meer uitleg over vitamine D en zwavel

 

 

 

Nota: vitamine D

 

Vitamine D en zonlicht

Zonlicht op de huid activeert de aanmaak van vitamine D.  Hiervoor volstaat een half uur blootstelling aan de zon per dag tijdens de warme maanden, hoewel dit niet over het volledige oppervlak van het lichaam nodig is.  Ongeveer 70% van onze vitamine D-behoefte kan door de huid geproduceerd worden, waarin een precursor zit die onder invloed van de zon wordt omgezet in vitamine D.

Volgens sommige bronnen wordt via de voeding zelden voldoende vitamine D aangebracht, hoewel het wel een stabiele vitamine is, die bestand is tegen hitte en zuurstof.

Vitamine D wordt vnl. opgeslagen in de lever, en in kleinere mate ook in beenderen, bloed, darmwand en nieren.  De lever kan uit vitamine D calcidiol maken, dat door hydroxylering wordt omgezet in calcitriol in de nieren, maar ook in osteoblasten, bijnier-, pancreas-, haarfollikel-, vaatwandendotheel- en synoviale cellen, colonocyten, keratinocyten en macrofagen.  In vrijwel alle weefsels vindt men cellen met receptoren voor calcitriol.  Dit is een aanwijzing dat vitamine D ook een rol speelt voor heel wat andere weefsels dan alleen maar spieren en skelet.

 

Bronnen in de voeding:

Paddenstoelen, melkproducten, brandnetelblad, eidooier, vis, oesters, lever, room, boter

 

 

Nota: zwavel

 

Zwavel draagt bij aan de stabiliteit van proteïnen (zwavelbruggen) zoals bvb keratine, het belangrijkste bestanddeel van huid, haar en nagels.

·         heel belangrijk opbouwend element in kraakbeen, pezen, spieren, gewrichtskapsel , gewrichtsbanden en ligamenten. 

·         bevordert de productie van glutathion en remt mede hierdoor ontstekingen af. 

·         verbetert de plaatselijke bloeddoorstroming

·         verlaagt overmatige spierspanning

·         vermindert chronische pijn

·         zorgt voor betere permeabiliteit van de celwanden, waarvoor voedingsstoffen beter opgenomen worden en afvalstoffen beter afgegeven worden.

·         versnelt het herstel van verwondingen

·         maakt littekenweefsel soepeler

·         bevordert de beweeglijkheid van gewrichten in combinatie met glucosamine

·         bindt zich aan slijmvliezen van luchtwegen, maag en darmen, urogenitaal stelsel en remt hierdoor de binding van parasieten aan de slijmvliezen

·         remt eveneens de binding van allergenen aan slijmvliezen en vermindert allergische klachten

·         in een aantal onderzoekingen op proefdieren vond men een kankervertragende werking

·         eveneens op proefdieren vond men een preventieve werking op het ontstaan van auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis.

 

Bronnen in de voeding:

Vlees, vis, prei, ajuin, knoflook, bieslook, kolen, peulvruchten, eieren, groene groenten, volle granen, sommige citrusvruchten.  Door monocultuur in de  landbouw, verwarming of invriezen van voedingsmiddelen hebben nogal wat mensen een tekort aan dit mineraal.  Vegetariërs die geen vlees, vis, eieren eten en die om reden van spijsverteringsmoeilijkheden geen kolen, ajuinen, peulvruchten of prei eten, kunnen een zwaveltekort hebben, wat zich kan uiten in problemen thv gewrichten, beenderen, tanden, pezen, huid, nagels, reumatische aandoeningen, luchtwegen.

 

Voedingsaanvulling bestaat in de vorm van MSM..

 

 

Drank

·         Maak geen gebruik van mineraalrijk (o.a. kalkrijk) water; de anorganische mineralen zijn alleen door een plant opneembaar, niet door de mens.  De mineralen in het water zijn eerder een belasting voor het lichaam, o.a. voor de nieren.  Als de mens mineralen wil opnemen, moet hij dit doen in organische vorm, dwz via groente, fruit, aardappelen, noten, enz.  Drink mineraalarm water zoals Spa Reine, Montcalm, Volvic, Mont Roucous.

·         Vermijd koffie, alcohol, zwarte thee, chocomelk, frisdranken.

·         Kweek jezelf de gewoonte aan om kruidenthee te drinken

 

Kruidenadviezen

·         Remineraliserende kruiden: blaaswier, heermoes, brandnetel, alfalfablad, gerstegroen, kamutblad, paardebloemblad, spirulina, chlorella. 

Blaaswier en heermoes hebben een slechte smaak en worden daarom vaak in capsules verkocht.  Brandnetelbladpoeder heeft echter een neutrale smaak, irriteert niet, is rijk aan calcium, silicium, ijzer en andere mineralen, en kan worden toegevoegd aan soep (niet meekoken), groentensap, puree, platte kaas enz.  Kan bekomen worden bij Groene Dag (verzendingsdienst) Flobecq, zie info en prijzen op www.groenedag.org  Zie op de site ook de tekst over de ‘groene supplementen’, brandnetel, paardebloemblad, alfalfascheuten en –blad, gerstegroen, spirulina, chlorella.

Geldt eveneens voor tarwegras, kamutgras, havergras, dat wordt gedroogd en gemalen en als poeder is te verkrijgen bij www.groenedag.org

·         Blaaswier bevat veel mineralen zoals jodium, fosfor, mangaan, calcium, natrium, kalium, chloor, ijzer, silicium, zwavel, borium, magnesium, broom e.a  Bij klachten van het bewegingsstelsel, overgewicht, kraakbeen, gewrichten, beenderen, spieren. 

·         Chlorella, een groene micro-zoetwateralg en een bijzonder complete voedingsbron voor de mens.   Het bevat alle vitamines behalve vitamine D.  Bevat in het bijzonder meer vitamine B12 dan orgaanvlees, en veel bètacaroteen.  Ook bevat één soeplepel chlorella 3 maal zoveel ijzer als de Dagelijks Aanbevolen Hoeveelheid.  Het bevat 60% eiwit, dat is het hoogste eiwitgehalte van elk voedsel.  Het bevat ook de grootste hoeveelheid omega-3-vetzuren en chlorofyl van alle zoet- en zoutwateralgen; deze helpen de “slechte cholesterol” te verlagen.  Onderscheidt zich door zijn grote hoeveelheid volwaardig eiwit, natuurlijke DNA/RNA, dat helpt het verouderingsproces te vertragen, chlorofyl en chlorella groei factor.  Chlorofyl reinigt de darmen en het bloed, versterkt de wand van maag en darmen, heeft een antibacteriële en antischimmel werking.  Werkt als een chelator voor zware metalen.  De groei factor zorgt voor een verbetering van het vermogen om weefsels te herstellen en heeft een gunstige invloed op de darmflora.  Eveneens te verkrijgen bij www.groenedag.org  Niet iedereen houdt van de smaak van chlorella, daarom kan men best het ABC-poeder gebruiken van Groene Dag; dit is een combinatie van alfalfabladpoeder, barley (gerstegroen) en chlorella; dit heeft een zoete smaak.  Men neemt 1 à 2 koffielepels per dag als onderhoudsdosis en tot 2 soeplepels per dag als therapeutische dosis.

·         Andere bronnen van mineralen: luzernescheuten, rooibosthee, honing, stuifmeelpollen, melasse, appel/perenstroop (Luikse siroop, let op: neem de versie zonder toegevoegde suiker).  Zie de desbetreffende teksten op de website.

 

 

Versterkende voeding

 

Iedereen kan in deze tijd van veel stress, jaarlijks terugkerende epidemieën, zwaar werk, studies, enz. versterkende voeding gebruiken.  Dit geldt ook voor onze jongeren, zwangere vrouwen, herstellenden en ouden van dagen.

 

Ook prof. Paul Bouts, pionier van de natuurgeneeskunde in Vlaanderen en stichter van de beroemde natuurwinkel Sol et Vita te Rotselaar, propageerde reeds in de jaren ’50 aan zowat al zijn patiënten versterkende voeding, temeer daar hij zelf een zwakke constitutie had, met een geboortegewicht van 2.2 kg.  De dokter verwachtte dat het een wonder zou zijn als hij de leeftijd van 7 jaar zou bereiken.  Hij werd er 99.

 

Welke voedingsmiddelen werken versterkend, dankzij ofwel een hoog gehalte aan bepaalde vitaminen, mineralen, sporenelementen, enzymen, bio-actieve stoffen, antioxidanten, bio-energetische waarde, enz.?

 

Over bijna alle voedingsmiddelen vindt u een aparte en uitvoerige tekst met bespreking van de gunstige eigenschappen en waarde op de website www.geocities.com/lucasvo

 

Vetten en oliën

Tarwekiemolie (vit E)

Lijnzaadolie van Barlean’s (rijkste bron van plantaardige omega-3 vetzuur)

Avocado

Bio eierdooier

Extra vierge bio kokosolie

Extra vierge bio rode palmolie

 

Groente

Alle scheuten of kiemen van vb alfalfa of luzerne, fenegriek, hop, broccoli, prei, radijs, enz.

Paddenstoelen

Spinazie

Broccoli

Shii-take paddenstoelen

 

Kruiden

Gember

Rooibosthee

Groene thee

Waterkers

Ginseng

Curcuma

 

Fruit

Banaan

Gojibessen (gedroogd)

Blauwe bosbessen

Tropisch fruit: ananas, kiwi, papaja, mango, passievruchten, lychee, kaki, cactusvruchten, avocado, cactusvruchten, granaatappel,...

 

Noten

amandelen, sesamzaad, walnoten, pijnboompitten

 

Green foods (alle te verkrijgen bij vzw Groene Dag te Flobecq (Vloesberg)

ABC-poeder (alfalfa, barley, chlorella-mengeling) (zoete smaak)

Spirulina (niet voor tengere mensen wegens het jodiumgehalte)

Brandnetelbladpoeder

Heermoespoeder (bittere smaak)

Paardebloembladpoeder

Spinaziepoeder

Kamutbladpoeder

 

Zuivelproducten

Schapenmelk

Bio eierdooier

Melkwei

Slagroom (bij ondergewicht)

 

Bijenproducten

Raathoning

Stuifmeelpollen

Koninginnebrij

Honing

 

Granen

Tarwekiemen (Germalyne, Tritex) (Sol et Vita) of van dr. Grändl (bioshop)

Haver

Boekweit (glutenvrij)

Brood van de Essenen (gemaakt van gekiemde granen)

 

Andere

Biergist (tabletten, vlokken, vloeibaar)

Edelgist

Bevitagist (Sol et Vita te Rotselaar 016/580952)

Naturine (fenegriekpoeder) (Sol et Vita)

Melasse

Komboecha

Appel-perenstroop zonder toegevoegde suiker

 

 

Psychische componenten of achtergronden

 

Het thema van skelet en gewrichten is soepelheid versus stevigheid.  Psychische beweeglijkheid, aanpassingsvermogen, flexibiliteit, toegeeflijkheid, opoffering,  versus starheid, verkramping, halsstarrigheid, koppigheid, vastberadenheid, weerbarstigheid, weigering van evolutie en veranderingen.

Ga in je leven na of je dus op bepaalde vlakken te soepel bent, te toegeeflijk met als gevolg dat je over je heen laat lopen, je de voetveeg bent van anderen, de lasten draagt van anderen, meedraait met de wind, de vuilbak van anderen, tot zelfs het gevoel geleefd te worden of het helperssyndroom.  Of misschien ben je op andere vlakken dan weer te star, te verkrampt, te angstig, koppig, enz tot zelfs autoritair of zelfs het bulldozerssyndroom.

Ga ook na of je voldoende luistert naar je innerlijke zelf, vertrouwt op je innerlijke zelf, je je roeping volgt in functie van je talenten en gaven, en je durft over te geven aan de stroom van het leven.  Of ervaar je eerder een gevoel van zinloosheid, overgeleverd zijn aan je angsten en emoties of die van anderen, opgesloten zijn in een gevangenis van angsten, wanhoop, teleurstelling, zinloosheid,...

Wat geeft stevigheid: aarding, levensvreugde, enthousiasme, vertrouwen, daadkracht, zelfzekerheid, het volgen van je roeping.

(naar: Beerlandt, Ch. en Dalhke, R.)

 

© info@lucvanoost.be  

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.

 

 

 

 

 

© info@lucvanoost.be  

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.