Hoofdpijn

 

Vormen:

 

Karakter:

 

Aard:

 

Locatie:

 

Hoofdpijn is geen ziekte, maar een symptoom of begeleidend verschijnsel.  De oorzaak dient dan ook opgespoord te worden.  He gaat bijna altijd om een verwijding of vernauwing van bloedvaten.  Er zijn drie componenten betrokken: het zenuwstelsel, de bloedsomloop en het spierstelsel. 

Sommige mensen zijn hoofdpijn zo gewoon dat ze denken dat het bij het leven hoort, nemen een middel tegen de hoofdpijn tot het weer overgaat.  Ze gaan niet op zoek naar de oorzaak of hebben de speurtocht naar de oorzaak opgegeven.  Het langdurig gebruiken van pijnstillers kan echter tot andere klachten leiden.

 

Pijn loopt langs zenuwbanen en wordt waargenomen in de hersenen.  In het hoofd vertrekken of arriveren veel zenuwen: sensorische, motorische, autonome zenuwen.  De gewaarwordingen van de zintuigen gebeuren ook in het hoofd.  Gezien de concentratie van zenuwen en zintuigen in het hoofd, is het wel te begrijpen, dat er makkelijk hoofdpijn kan optreden als er ergens in het lichaam iets misloopt.

 

Heel wat ziektes kunnen hoofdpijn als symptoom hebben:

 

 

 

Andere beÔnvloedende factoren:

 

 

Er zijn zoveel kwalen, ziektes en beÔnvloedende factoren, dat men zich haast de vraag kan stellen hoe het komt dat niet iedereen constant met hoofdpijn rondlooptÖ  Sommige mensen hebben inderdaad zo veel en zo vaak last van hoofdpijn dat een groot deel van hun leven erdoor verpest is.

 

 

Soorten hoofdpijn

 

1.      Cervicale hoofdpijn

Komt voort van de halswervels en de omliggende spieren als gevolg van degeneraties van werels of tussenwervelschijven, gespannen spieren in schouders, nek, achterhoofd.

 

2.      Allergische hoofdpijn

Is het gevolg van een allergie voor bvb. granen, voedingsadditieven, melkproducten, eieren, enz.  AllergieŽn en intoleranties kunnen met behulp van een EAV-toestel getest worden (Electroacupuntuur naar dr. Voll).

 

3.      Toxische hoofdpijn

Treedt op bij het gebruik van verfproducten, kuisproducten, enz.

 

4.      Focale hoofdpijn

Is het gevolg van een storingsveld of haard (focus), meestal bij de tanden en kiezen, die een reflectorische werking hebben op organen.  Sanering van de mond door biologische tandarts is hier aangewezen.

 

5.      Clusterhoofdpijn

Deze hoofdpijn is van korte duur, komt meestal op hetzelfde tijdstip en is een borende, onuitstaanbare pijn.  Aan de getroffen kant wordt het oog wordt en traant, de neus raakt verstopt of er treedt neusloop op, roodheid van de gezichtshelft, uitbreken van zweet.   Deze hoofdpijn zou te maken hebben met roken, alcohol, maagzweer, beroepsstress.

 

6.      Scalenussydroom

Het gaat hier om een vernauwing van de spierruimte boven het sleutelbeen waar aders en zenuwen doorlopen, wat hoofdpijn veroorzaakt.

 

7.      Vasomotorische hoofdpijn

Ook spanningshoofdpijn genoemd, hoewel de grens met cervicale hoofdpijn niet zo duidelijk te trekken is.  Men dacht lang dat hoofdpijn werd veroorzaakt door bloedvatvernauwing.  Het zou echter kunnen dat de bloedvaten van de huid en de spieren van het hoofd zich uitzetten, waardoor er onvoldoende bloed stroomt naar de hersenen, wat hoofdpijn veroorzaakt.  De pijnzones zijn slecht doorbloede zones.

 

8.      Hoofdpijn bij reizen

Het gaat hier om het niet op elkaar afgestemd zijn van horen en zien, waardoor er een verstoring ontstaat in het  zenuwstelsel.  Het kan hier gaan om reizen in een auto, bus, soms zelfs de lift.  In het vliegtuig komt dit door de veranderde aantrekkingskracht bij landen en opstijgen.

 

9.      Psychische oorsprong

Dit kan ontstaan door te veel geestelijke arbeid en verkrampte spieren door een verkeerde houding en/of te weinig lichaamsbeweging.  Verder ook door emoties, verdrongen gevoelens, verkrampte spieren door een depressie, enz.  Hiertoe kunnen we ook de hysterische hoofdpijn rekenen. 

 

 

Op zoek naar de oorzaak van hoofdpijn zal de arts trachten via de anamnese de oorzaken in

9 groepen trachten in te delen:

 

1. Het zenuwstelsel

 

2. Metabole oorzaak

 

3. Hormonale oorzaak

 

4. Milieu-invloeden

 

5. Vasculaire oorzaak

 

6. Ontstekingen en infecties

 

7. Erfelijkheid

 

8. Traumatische oorzaak

 

9.      Diversen

 

 

 

Preventie en behandeling

 

Gezien de talrijke oorzaken van hoofdpijn, kunnen ook de behandelingen zeer uiteenlopend zijn.  We sommen enkele mogelijkheden op.

 

1.      Dieptemassage van spierweefsel, bindweefsel, zelfs het bot op de plaatsen waar ťťn en ander is komen vast te zitten: nek, schouders, hoofd maar ook de rug.  Ook borstelmassage en warme douches werken ontspannend op de spieren en verbeteren de bloeddoorstroming.  Ook gebruik van warmtegevende zalven zoals tijgerbalsem en zelfs mosterd hebben een gunstig effect.

 

2.      Aangezien lichaam en geest ťťn zijn, zijn psychische spanningen ergens in het lichaam terug te vinden.  Als men deze plaats kan vinden en behandelen vb. de nekspieren, de schouders, de maag, enz. verbeteren of verdwijnen de spanningen die zich daar vastgezet hebben, op voorwaarde dat men natuurlijk de psychische oorsprong nader bekijkt en behandelt.  Het is mogelijk dat psychische spanningen bvb. rond een echtscheiding, van de baan zijn, maar dat de fysieke verstoring toch blijft, omdat deze te vast is komen te zitten.  Beide dienen dus uitgezocht en behandeld te worden.

Het behandelen van psychische spanningen zelf kan bvb. door relaxatieoefeningen, gesprekstherapie over situaties op het werk, in het gezin, in de opvoeding, enz.  Leren positief denken, op een andere manier leren omgaan met gevoelens in plaats van ze te laten bestaan of verdrukken, kan een grote hulp zijn.  Ook het inschakelen van Bachremedies kan hierbij een hulp zijn.

 

3.     Relaxatieoefeningen met spierontspannings-, ademhalings-, visualisatieoefeningen, gedachtenloosheid e.a. of stressbeheersing.

 

4.      Aanpassen van de voeding in functie van de constitutie en aanleg voor bepaalde kwalen.  In een gezonde voeding houdt men rekening met het zuur-basenevenwicht, voedselcombinaties, bereidingswijze, smaak, seizoen, ballaststoffen, antioxidanten, enz.  Uiteraard worden ongezonde zaken zo veel mogelijk afgebouwd of vermeden: suiker en suikerproducten zoals confituur, choco, snoep, gebak, enz.; geraffineerd zetmeel (wit brood, witte deegwaren, gebak, taart, enz.); koffie, frisdranken, gewone thee, bier, wijn, enz.; verzadigde vetten zoals in vlees, boter, de eerder beschreven bakkerswaren, gefrituurde voeding, enz.

We denken ook aan onderzoek naar allergieŽn voor voedingsmiddelen en additieven.  Ook verkeerde voedselcombinaties kunnen aanleiding geven tot een allergie.  We verwijzen naar de talrijke teksten over voeding elders op de site.  Hoofdpijn is vaak het gevolg van vervuilde of verzwakte darmen en een overbelaste lever.  Ook daarom is een goede voeding belangrijk.

Hoofdpijn, migraine, allergische reacties verdwijnen vaak na het toepassen van de juiste voedselcombinaties.  Het gaat hier om een metabole oorzaak.

 

5.      Bij stoornissen in het zweten kan men ofwel zweetremmende kruiden gebruiken zoals salie of zweetbevorderende zoals vierbloesem, lindebloesem, enz.

 

6.      Kruidenthee voor hoofdpijn naargelang de oorzaak, met bvb. meidoornbloesem, lavendelbloesem, kamillebloemen.  Voor het juiste gebruik van een kruidenthee zie de tekst hierover.

 

7.      Een koude wikkel leggen: men neemt een doekje, legt dit in koud water, wringt dit uit, plooit het samen en legt het op de getroffen plaats.  Hierop legt men een andere doek en laat dat er zoín 15 ŗ 20 minuten op.  Dit geeft vaak een grote verbetering.  Dit kan men ook doen in de nek.

 

8.      Het verwijderen van piercings, zilveren armband en halskettingen, enz.

 

9.      Vooral bij windering en koud weer dient men zich goed in te pakken met sjaal, muts, enz.

 

10.  Vermijden van overbelasting van zintuigen en van het zenuwstelsel door te grote blootstelling aan prikkels en stress.

 

11.  Een goede nachtrust en een regelmatig levenspatroon doet veel.

 

12.  In de homeopathische repertoria is een zeer uitgebreid hoofdstuk over hoofdpijnen aanwezig; homeopathie kan baat bieden bij vele vormen van hoofdpijn.  Homeopathie mag echter geen excuus zijn om niets aan de levens- en voedingswijze te veranderen.

 

13.  In verband met de kwaliteit van de bloedsomloop dienen we natuurlijk te wijzen op een regelmatige lichaamsbeweging, het vermijden van overgewicht, een gezonde voeding met weinig of geen suiker noch zout noch alcohol, een cholesterolbeperkend dieet, een goede kwaliteit van vetten met voldoende omega-3-vetzuren, het vermijden van koffie, enz.

 

14.  Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat hoofdpijn kan veroorzaakt worden door allerhande gifstoffen.  Deze kunnen in de buiten- en de binnenlucht aanwezig zijn in de vorm van geuren die worden ingeademend.  Maar deze zijn ook in het lichaam zelf aanwezig door de afbraak van de voeding.  Zo heeft constipatie een kwalijke invloed, omdat de giftige stoffen te lang in de darm blijven, waardoor ze via de bloedsomloop naar lever gaan en vandaaruit naar de rest van het lichaam, als de lever ze niet of onvoldoende kan ontgiften.  Een goede stoelgang is dus onontbeerlijk.  Soms kunnen hoge darmspoelingen nuttig zijn om eens een deftige reiniging door te voeren.

 

15.  Bij acupunctuur verhoogt men de energiestroom door het aanbrengen van naalden op bepaalde punten.  Hoofdpijn ligt vaak op bepaalde meridianen, zodat het logisch is dat acupunctuur een goede hulp zou kunnen zijn.  Deze therapie heeft echter geen invloed op een slechte voeding, een vervuilde darm of een verkeerde levenswijze.

 

16.  Chiropractie of osteopathie is uitstekend als het gaat om het terugbrengen van wervels op hun juiste plaats.

 

 

Geraadpleegde literatuur

Dries, J., Hoofdpijn en migraine, Arinus, Genk, s.a.

 

© info@lucvanoost.be Ė www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.

 

 

 

1