Fibromyalgie

FM is een aandoening die pijnklachten vanuit bindweefsel en spierweefsel veroorzaakt. Deze aandoening komt meestal voor bij vrouwen en de klachten openbaren zich vaak tussen het 25e en 40e levensjaar. FM wordt gekenmerkt door gegeneraliseerde pijn en stijfheid in het houdings- en bewegingsapparaat, chronische vermoeidheid en een gestoorde slaap.

Hoewel de pijnklachten in het hele bewegingsapparaat voor kunnen komen, zijn ze meestal geconcentreerd in de nek- en schouderregio, het gebied van de lumbale wervelkolom en de knien. Slaapstoornissen uiten zich in verschillende malen wakker worden. De patint wordt s ochtends niet uitgerust wakker, heeft last van ochtendstijfheid en voelt zich geradbraakt. De aanwezigheid van pijnlijke drukpunten op bepaalde plaatsen in het houdings- en bewegingsapparaat wordt karakteristiek genoemd voor FM. Deze pijnlijke drukpunten worden in de moderne literatuur tenderpoints en myofasciale triggerpoints genoemd.

Waarschijnlijk ontstaat de pijn ten gevolge van langdurige overbelasting en microtrauma van de cervicale en lumbale wervelkolom. De pijn die in deze diepgelegen structuren ontstaat, uit zich in oppervlakkig gelegen structuren van dezelfde segmentale innervatie en is vooral geconcentreerd in spierbuiken en peesinserties. In de weefsels waarin referred pain tot uiting komt, ontstaat een gestoorde circulatie, een veranderde consistentie van het bindweefsel, hypertonie, enz.

Mechanische factoren lijken in ieder geval belangrijk te zijn. Verkeerde houdingen in rust en bij bewegen, verkeerde belastingen van spieren, lijken in dit opzicht van belang te zijn. Het bedsysteem, de slaaphouding en dergelijke kunnen tekortschieten in ergonomische zin. Foutieve slaaphoudingen of ongeschikte slaapsystemen kunnen ook de symptomatologie onderhouden.

(Mannekens, P., Rug en bed : slaapsystemen en de preventie van rugklachten, De Tijdstroom, Genk, 1996, p. 44-45)

 

Fibromyalgia is een chronische, onzichtbare systeemaandoening, die zeer complex en moeilijk te begrijpen is. Het is geen spiertoestand. Het is een dysfunctie van de informatiesubstanties, zoals neurotransmittors, hormonen, peptides en andere biochemische boodschappers, die de communicatie verzorgen tussen lichaam en hersenen. Het veroorzaakt hypersensitiviteit voor alle soorten van stimuli, waardoor tevens pijn kan versterkt worden. Griepachtige algemene pijn is daarbij een symptoom van FM. Het lijkt alsof het lichaam geen echte rust kent maar constant overprikkeld wordt, als een radio met een volumeregelaar die op maximum is blijven steken. Tevens heb je 11 van de 18 specifieketenderpoints, verdeeld over de 4 kwadranten van het lichaam, die bij compressie aanleiding geven tot pijn. Een belangrijk symptoom van FM is verder een dysfunctionele slaap: de alfa-delta slaap anomalie. Wanneer je een dieper slaapnieveau bereikt, dringen alpha-golven binnen en trekken je terug naar oppervlakkige slaap of maken je wakker. Hierdoor krijg je geen verfrissende slaap en mis je de herstellende werking en biochemisceh regulatie van de delta-golven.

Personen met FM lijden aan een chronisch slaaptekort en kunnen daardoor onvoldoende recupereren van de lichamelijke en menstale belasting van overdag. Het komt vaak voor in combinatie met het chronische myofaciale pijn syndroom, hetgeen een neuromusculaire chronische pijnconditie is met trigger points die onverdraaglijke pijn kunnen veroorzaken. Deze triggerpoints kunnen overal op het lichaam voorkomen en lokken zeer vele symptomen uit zoals gerefeerde pijn, spierspasmen, impotentie, tandengeknars tijdens de slaap, pijnlijke maandstonden. De vernauwde en rigide myofascia kunnen zenuwen, bloed- of lymfevaten afknellen. Mensen met MPS moeten langdurige inactiviteit zeker vermijden om pijnlijke spierstijfheid te vermijden. MPS kan tevens symptomen uitlokken zoals extreme duizeligheid, migraines, onhandigheid en kuitkrampen. Evenals pijn in gelocaliseerde delen van het lichaam: rug, handen, nek en andere delen. Beide gevallen (FM en MPS) geven aanleiding tot ernstige ochtendstijfheid. De symptomen fluctueren echter constant o.i.v. verscheidene stimuli. De symptomen kunnen erg uitgesproken zijn maar geen enkele gebruikelijke diagnostische testen, zoals X-ray of bloedtesten kan FM of MPS aantonen. Er bestaat geen genezing voor beide syndromen.

(Bron: Puttemans, A. & alteri, Gezond zitten en slapen, Leuven)