Het computerstresssyndroom

Door de toenemende automatisering zijn talrijke taken in het arbeidsmilieu sterk veranderd.  Zware, dynamische inspanningen worden meer en meer vervangen door zittend, schijnbaar licht uit te voeren werk.  Uit studies blijkt dat 80 tot 85% van de werktijd op kantoor wordt uitgevoerd in een statische, zittende houding.  Momenteel werkt 35 tot 40% van de beroepsbevolking in de geļndustrialiseerde landen regelmatig aan beeldschermen en dat neemt nog steeds sterk toe.  Beeldschermwerk wordt gekenmerkt door een langdurig werken in dezelfde zithouding, gecombineerd met kortcyclische, repetitieve handelingen, waarbij statisch spierwerk ter hoogte van de nek, schouders en rug vereist is om de lichaamspositie te behouden.  Door het zitten zou het werk minder vermoeiend zijn en zou het comfort van de werknemer verhoogd worden maar...

Naast de problemen ter hoogte van de lage rug, worden in toenemende mate klachten gerapporteerd ter hoogte van de schouders, enke, polsen en handen.  Ook visuele problemen zoals vermoeide ogen, branderige ogen, droge ogen, oogirritatie en troebel zicht komen frequent voor bij computergebruik.

(Bron: Puttemans, A. & alteri, Gezond zitten en slapen, Leuven)