Blaasontsteking

 

Mogelijke symptomen:

 

Bij nierinfectie kunnen gelijkaardige symptomen optreden.  Hierbij is de koorts echter hoger, is er pijn in de flank, kloppijn t.h.v. de nierloge, algemeen ziektegevoel en misselijkheid.  In elk geval dient bij dergelijke symptomen een arts geraadpleegd te worden.  Een aantal symptomen kunnen ook wijzen op vaginale infectie.  Bij de differentieeldiagnose wordt ook nagegaan of er sprake is van een seksueel overdraagbare aandoening.

In 80% van de gevallen komt de infectie door bacteriŽn die zich rond de anus bevinden en in de urinewegen terechtkomen vb. E. coli

 

BeÔnvloedende factoren:

         Geslacht: komt bij vrouwen meer voor dan bij mannen door de kortere urinebuis

         Leeftijd: hoe ouder, hoe meer kans op een blaasontsteking

         Meer kans bij gebruik van rood vlees, veel vet, koffie, alcohol, suiker en zijn variaties (snoep, confituur, gebak, etc.), zout, azijn

         Meer kans bij gebruik van synthetisch ondergoed, pantyís, strakke broeken waar de bacteriŽn zich beter kunnen in vermenigvuldigen, bepaalde wasmiddelen

         Onvoldoende hygiŽne o.a. bij het vrijen.  In 60% van de gevallen is geslachtsverkeer de oorzaak.

         Zitten op een koude bodem (vb. stenen vloer, metalen zitjes in bushaltes)

         Te weinig drinken waardoor men te weinig moet plassen; dit verhoogt de tijd dat bacteriŽn zich in de urinewegen kunnen bevinden

         Verzwakte weerstand door veel stress, te weinig rust, ongezonde voeding, vermoeidheid, te veel sport

         Gebruik van een urinekatheter waarbij bacteriŽn hun kans grijpen

         Verkeerd afvegen

         Prostaatvergroting of tumor bij de man kan ervoor zorgen dat de blaas niet voldoende geledigd raakt; de achterblijvende urine kan een broeihaard vormen voor bacteriŽn

         Gebruik van diafragma, spermiciden

         Zwangerschap

         Gebruik van antibiotica 2 tot 4 weken voordien verhoogt de kans op infectie

         Openbare toiletten

         Aangeboren afwijkingen zoals hypoplastische nier, polykystische nieren, dubbele aanleg van de nier en de ureter

         Nier- of blaasstenen, nierinsufficiŽntie, blaaskanker, enz.

 

Preventie en behandeling:

         Klassiek worden door de arts antibiotica voorgeschreven

         Bij regelmatig terugkerende infecties bestaan bezwaren om telkens antibiotica voor te schrijven gezien het gevaar op antibioticaresistentie, aantasting van de darmflora en natuurlijke afweer.  Daarom wordt ook aanvullend cranberryconcentraat aanbevolen; dit belet de bacteriŽn zich vast te hechten aan de slijmvliezen van de urinewegen, al enkele uren na de inname.

         Goede hygiŽne

         Bij aandrang niet ophouden maar gaan plassen

         Vermijden van te zitten op een koude bodem

         Losse kleding

         Urineren na het vrijen

         Ontsmetten van toiletbril van openbare toiletten met een antibacteriŽle spray

         Vermijden van te veel stress en overmatig sporten; rusten bij vermoeidheid

         Douchen is beter dan het nemen van een bad vanuit bacterieel oogpunt bekeken

         Trachten gezonder te eten en alcohol, suiker, zout enz. vermijden

         Alleen vaginale douches gebruiken op voorschrift van de arts

         Niet wachten met het behandelen van infecties elders in het lichaam

         Veel drinken om veel te kunnen plassen en zo te verhinderen dat bacteriŽn zich aan de blaaswand vasthechten

         Veenbessensap of Ėcapsules verhoogt de pH van urine waardoor bacteriegroei wordt afgeremd

         Antibiotica die door de arts wordt voorgeschreven

         Diverse fytotherapeutische middelen .

 

 

Geraadpleegde literatuur:

 

Atrium, Atrium geneeswijzer, Alphen aan de Rijn, 1997

Franckaert, D., Pathologie, Arinus, Genk, s.a.

Margodt, J., Fytotherapie, Arinus, Genk, s.a.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=684

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=volglink&lk_id=24

 

 

© info@lucvanoost.be Ė www.lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.