AllergieŽn en intoleranties

 

Samenvatting

Mogelijke symptomen of ermee verband houdende ziektes

Oorzaken en beÔnvloedende factoren van toenemende overgevoeligheid

Mogelijke verwikkelingen

Mechanisme

Indelingen

Overzicht

Onderzoek

Preventie en behandeling naargelang de allergenen

 

 

Samenvatting

 

Overgevoeligheid (allergie of intolerantie) voor allerlei stoffen in de omgeving en de voeding komt steeds meer voor.Hiervoor bestaat er een waaier aan oorzaken en beInvloedende factoren.

Overgevoeligheid kan zich op ontzettend veel manieren uiten, zůdanig zelfs dat er geen verband wordt gelegd tussen de klachten en een overgevoeligheid.Dit betekent dat het jaren kan duren vůůr de oorzaak ontdekt wordt.

Overgevoeligheid kan op diverse manieren ingedeeld worden, evenals de allergenen.Er bestaan allerlei manieren om overgevoeligheden te testen, zowel klassieke als complementaire.

Naast de klassiek geneeskundige mogelijkheden, kan u aanvullend baat vindenbij voedingstherapie, fytotherapie, kruidengeneeskunde en andere therapieŽn.

 

Mogelijke symptomen of ermee verband houdende ziektes:

 

 

Een mogelijke indeling van symptomen i.v.m. voedselovergevoeligheid:

(http://www.managersziekte.nl/meervoedingsfactoren.html)

 

Oorzaken en beÔnvloedende factoren van toenemende overgevoeligheid

 

         Milieuvervuiling tgv de geÔndustrialiseerde samenleving (lucht, water, landbouw,...)

         De vele voedseladditieven

         Gevolg van infectie door virus, bacterie, schimmel,Ö

         Chemische stoffen in de lichaamsverzorgingsproducten

         Het samenleven met dieren

         Onvoldoende opbouw van het immuunsysteem (vb te korte borstvoedingsperiode, te vroeg zetmeelrijke voedingsmiddelen,,..)

         Onvoldoende opbouw van de Ďimmuniteití op psychologisch vlak: zelfbeeld, zelfvertrouwen, eigenwaarde, geborgenheid, probleemoplossingsvaardig-heden, vertrouwen in mensen en in de toekomst, respect, omgaan met negatieve gevoelens, enz.

         Psychologische factoren

         Te doorgedreven hygiŽne

         Chronische stress waardoor het immuunsysteem verzwakt

         Langdurige blootstelling aan een potentiŽel allergene stof

         Emotionele schok

         Elektromagnetische of geopathische belasting

 

 

Mogelijke verwikkelingen:

 

 

 

Mechanisme

 

Een allergie is een overgevoeligheidsreactie van het immuunsysteem op meestal onschadelijke stoffen, die altijd eiwitten of glycoproteÔnen bevatten.Het lichaam maakt tegen deze eiwitten antistoffen aan bvb. IgE of immunoglobuline E.Als het eiwit in contact komt met het specifieke IgE, dan ontstaan de klachten.

De symptomen situeren zich vooral op vlak van neus, keel, oren; maag, darmen en huid en ogen.De klachten kunnen zich enkele minuten tot zelfs een dag later voordien, zodat het niet altijd eenvoudig is om de juiste oorzaak te vinden.Allergie is in feite geen ziekte, maar wel een functiestoornis van het immuunstelsel.Men legt een verband tussen de toename van allergieŽn en de stijgende milieuvervuiling als gevolg van ons streven naar comfort.

 

Meer in detail geven we hier de verklaring van het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum:

ďDe reactie op een voedingsmiddel of andere stof verloopt in bijna tachtig procent van de gevallen via bepaalde cellen gelegen in de slijmvliezen (mestcellen) en in het bloed (basofiele leukocyten). Wanneer een allergeen voor de eerste maal door de darmwand in het bloed van de mens terecht komt, maakt het lichaam daartegen een antistof aan, die naadloos op het allergeen past als een sleutel in een slot. Deze antistoffen worden met het bloed meegevoerd en hechten zich aan de eerder genoemde mestcellen en basofiele leukocyten.

Wordt het voedingsmiddel opnieuw gegeten dan zal het allergeen zich aan deze antistoffen op de mestcellen hechten. De cel zal dan diverse stoffen vrijmaken, waaronder histamine. Deze stof kan de spieren van de longen en darmen laten samentrekken, het activeert bepaalde klieren, het verwijdt de wanden van bloedvaten en stimuleert de zenuwuiteinden. Het resultaat hiervan kan zijn benauwdheid, darmklachten, slijm ophoesten, overtollig maagzuur, roodheid van de huid, vochtophoping en jeuk.Ē

(Bron: http://www.keac.nl/patienteninfo.htm)

 

In geval van neusklachten spreekt men dan bvb. van allergische rhinitis.Gelijkaardige klachten kunnen veroorzaakt worden door niet-allergische prikkelende stoffen zoals tabaksrook, verfdampen, mist, temperatuurswisselingen, enz.Men spreekt dan van een vasomotorische rhinitis.

Bij een voedingsallergie raken bepaalde eiwitten niet afgebroken in de darmen en deze veroorzaken dan klachten.Planten worden ingedeeld in families, zodat men allergisch kan zijn voor voedingsmiddelen die tot dezelfde familie behoren; men spreekt van kruisallergieŽn.

HuidallergieŽn kunnen een reactie zijn op allergenen binnen in het lichaam of buiten op het lichaam.

 

In verband met ontstekingen en overgewicht:

ďOp het moment dat er een overmatige reactie ontstaat worden de zogenaamde immuuncomplexen opgeslagen in spieren, huid, longen, bloedvaten e.d. en kan zo leiden tot ontsteking, pijn en overgewicht. Met name als de immuuncomplexen zeer groot worden laten de neutrofiele witte bloedlichaampjes de gifstoffen vrij, waardoor ook in de buurt van de cellen schade kan ontstaan, leidend tot chronische ontsteking zoals eczeem, Morbus Crohn en reumatoÔde artritis.Ē

(http://www.managersziekte.nl/meervoedingsfactoren.html)

En verder:

ďEen vroeg antwoord van neutrofiele witte bloedlichaampjes is het vrijkomen van een signaalstof: TNF a (Tumornecrose factor a). De signaalstoffen zijn er normaal om het lichaam in een alarmfase te brengen. Naast een aantal positieve eigenschappen (tenslotte hebben we ook een goed immuunantwoord nodig), heeft het chronisch vrijgekomen TNF a ook een aantal negatieve eigenschappen. Zo leidt een verhoging van deze stof tot een zogenaamde insulineresistentie.De cellen in ons lichaam nemen alleen de koolhydraten op onder invloed van de hormonen insuline en insuline-like growth factor 1. De prikkel van deze stoffen vindt plaats op zogenaamde receptoren aan de celwand. Dit kan je vergelijken met antennes waar het signaal binnenkomt. Op het moment dat TNF a de antenne blokkeert, blokkeert deze dus ook de opname van de koolhydraten in de cel. De koolhydraten worden dan opgeslagen als vet en de cel zal minder voedingstof opnemen. TNF a speelt ook een rol in de beschadiging van weefsels leidend tot reumatische klachten, Morbus Crohn, chronische ontstekingen etc.

Al met al dus een situatie welke men vaak niet direct aan de lichamelijke reacties bemerkt maar waarbij het bestaan van deze overgevoeligheden leidt tot een veelheid aan klachten.

 

 

 

De bekende immunoloog Dr. Van Montfort stelt dat ong. 45% van de Westerse bevolking lijdt aan een voedselintolerantie en dat overgevoeligheidsreacties daarmee de meest voorkomende oorzaak zijn van chronische ziektebeelden in de industrielanden.Ze kunnen de grootst mogelijke waaier aan symptomen en ziektes veroorzaken waarvan men er veel totaal niet in verband zou brengen met de voeding of drank die men gebruikt.We denken hierbij bvb aan reumatische aandoeningen, CVS, diabetes, MS, ADHD, postpoliomyelitis, eczema, psoriasis en andere huidaandoeningen, teveel maagzuur, constipatie, diarree, lekkende darm of leaky gutt, ziekte van Crohn, snurken, migraine, hoofdpijn, slaapapnoe, krampen, gewrichtspijnen, obesitas, schildklierproblemen, aderverkalking, hoge bloeddruk, te hoge cholesterol, oogproblemen, sinusitis, rhinitis, oorontsteking, vermoeidheid, slaapproblemen, enz.

Ook het scala aan mogelijke psychische symptomen en gevolgen van deze allergieŽn en intoleranties is indrukwekkend, van depressie tot psychose toe.

Als arts of therapeut loopt men het risico te dweilen met de kraan open, omdat men patiŽnten jarenlang kan behandelen zonder de ware oorzaak van hun problemen te kennen, om nog niet te denken aan de financiŽle gevolgen hiervan voor de patiŽnt.

Zoals u weet, slaat de overheid in haar gezondheidsbeleid de bal vaak mis.Het veronachtzamen van dit gigantische probleem en het niet vergoedbaar maken van bvb. de wetenschappelijk aan de strengste Duitse medische criteria beantwoordende ImuPro 300 test voor voedselovergevoeligheden, is onbegrijpelijk.De gedocumenteerde verbeteringen van de lichamelijke en psychische gezondheid naar aanleiding van het opvolgen van dieetadviezen obv de resultaten van een ImuPro 300 onderzoek zijn op zijn zachtst gezegd opzienbarend.

 

 

Indelingen

 

Prof. Dr. Stevens en Prof. Dr. Abo van het UZ Antwerpen maken een onderscheid tussen vier typen voedselovergevoeligheden.

 

1. IgE-gemedieerde allergie of anafylaxis (de directe vorm)

 

Komt het meeste voor en treedt snel op na contact met het voedsel.

ďDe darm wordt dagelijks blootgesteld aan multipele vreemde stoffen die via de voeding worden ingenomen.Ons organisme ontwikkelt een tolerantie tegen vreemde eiwitten in de darm.Wanneer deze tolerantie niet ontstaat of teloorgaat, kan zich een voedselallergie ontwikkelen.Dit gaat meestal gepaard met de synthese van IgE-antistoffen tegen de als vreemd ervaren voedingseiwitten.De aangemaakt IgE-antistoffen zetten zcich vervolgens vast op de celwand van basofiele leucocyten in het bloed en van mestcellen in de huid en in de verschillende slijmvliezen.Bij een hernieuwde blootstelling binden de voedselallergenen zich met het celgebonden IgE, waarna de basofielen en de mestcellen mediatoren zoals histamine, leukotriŽnen en prostaglandinen vrijzetten.Deze vrijgekomen stoffen gaan vervolgens inwerken op onder meer bloedvaten en gladde spiercellen.Afhankelijk van de plaats waar de mediatoren vrijkomen, ontstaan symptomen zoals shock, astma, netelkoorts, diarree en braken.Ē (Nutrinews, XVI, nį4, p. 21)

 

2. Immuuncomplex-gemedieerde allergie

 

Komt zelden voor.Symptomen treden op zoín 6 ŗ 8 uur na gebruik van een grote hoeveelheid voedsel die hfdz de aanmaak van IgG antistoffen induceert.

ďAntigenen en IgG-antistoffen in oplossing gaan verbindingen aan en vormen immuuncomplexen die neerslaan in de darmwand maar ook in andere organen.Als gevolg hiervan grijpt een ingewikkelde cascade van reacties plaats waarbij geactiveerde factoren op hun beurt weer andere factoren activeren.Tijdens de activatie van dit complementsysteem kunnen anafylatoxinen worden gevormd (...)De vorming van beperkte hoeveelheden IgG- en IgA-antistoffen tegen oplosbare voedselantigenen is een normaal verschijnsel dat normaliter niet met pathologie geassocieerd is.het kan daarom niet als een diagnostisch middel worden gebruikt.Ē (p.21)

 

3. Cytofiele antistoffen met celdood tot gevolg

 

ďBij dit type van allergie worden antistoffen gevormd tegen antigenen aanwezig op celmembranen.Deze cytofiele antistoffen behoren meestal tot de IgG- of de IgM-klasse.Hun rol is zelden aantoonbaar bij een voedselallergie.

 

4. Vertraagde overgevoeligheidsreacties

 

Wordt veroorzaakt door gesensibiliseerde T-lymfocyten, die een ontstekingsreactie veroorzaken met een hoogtepunt 2 tot 3 dagen na het contact met het allergeen.Hierover zijn nog veel onduidelijkheden en is nog onderzoek nodig.

 

 

Er bestaat ook nog zoiets als een pseudo-allergie.Hierbij is het immuunsysteem niet betrokken, maar de patiŽnt vertoont dezelfde symptomen als bij een allergie.Het gaat hierbij om allergenen zoals kleurstoffen, bewaarmiddelen, sulfieten, tyramine, histamine.

 

Bij een intolerantie is het immuunsysteem niet betrokken.Zo spreekt men van een gluten- of lactose-intolerantie maar van koemelkeiwitallergieÖ.Men kan zowel allergisch als intolerant zijn voor bepaalde stoffen.

 

Nog even iets meer over gemaskeerde of vertraagde allergieŽn:

ďVaak zien we dat er sprake is van ziekte ondanks een gezond leefpatroon.De oorzaak hiervan kan liggen in zogenaamde gemaskeerde, verborgen voedselovergevoeligheden. Vooral als deze voedselovergevoeligheden al langer bestaan kan dat leiden tot een reactie op steeds meer voedingsmiddelen. Ook kan het geheel leiden tot een verhoging van cholesterol en triglyceriden, het ontstaan van overgewicht bij toch een normale hoeveelheid calorieŽn in de voeding, een verhoging van het urinezuur en reumatische klachten, winderigheid, opgeblazen gevoel, darmontstekingen, migraine, hooikoorts, huidproblemen, etc.Ook de suikerhuishouding kan hierdoor gestoord worden.Ē

ďVertraagde of gemaskeerde overgevoeligheid wordt uitgelokt door de antistof immuunglobuline G ( IgG ). De reactie vindt plaats binnen 8-72 uur na het gebruik van het voedingsmiddel. Dat betekent dat reacties pas na dagen kunnen optreden en dan wordt de relatie met het voedingsmiddel niet meer gelegd . Helemaal wordt het onduidelijk als het betreffende voedingsmiddel ook (bijna) dagelijks gegeten of gedronken wordt, omdat er dan een voortdurend reactiepatroon onderhouden wordt.Ē

(http://www.managersziekte.nl/meervoedingsfactoren.html)

 

 

Overzicht

 

Voor een goed overzicht kunnen we de allergieŽn onderverdelen in een aantal rubrieken.

 

VoedselallergieŽn:

 

InhalatieallergieŽn:

 

ContactallergieŽn:

 

 

 

Onderzoek:

 

Er zijn een aantal klassieke mogelijkheden:

         De anamnese.Hieruit kan de arts soms al een mogelijke boosdoener vermoeden.

         Plakproeven
Wanneer een contactallergie vermoed wordt kunnen de zogenaamde epicutane allergietesten of 'plakproeven'. Bij dit onderzoek worden de verdachte allergenen op de rug aangebracht onder pleisters. De stoffen dienen 48 uur contact te maken met de huid en daarna worden ze verwijderd. Ten tijde van het verwijderen en 24 uur daarna wordt de huid geÔnspecteerd. Bij een reactie op de allergenen ontstaat op de plek roodheid en zwelling, en soms zelfs een blaar. In principe kunnen alle stoffen worden getest die worden verdacht van het veroorzaken van contactallergie. Er is een standaard reeks van te testen stoffen ontwikkeld waar Europeanen het meest frequent allergisch op reageren: de zgn. Europese Standaardreeks.

         Priktesten
Priktesten zijn zinvol wanneer een allergie vermoed wordt op voedsel (ei, melk, pinda etc.) of luchtwegallergenen (stuifmeel, huisstofmijt etc.). Een druppeltje allergeen-extract wordt op de huid gedruppeld, en vervolgens wordt met een naald door het druppeltje heen in de huid geprikt, zodat er een kleine hoeveelheid van de allergene stof in de huid terecht komt. Na korte tijd (15-45 minuten) ontstaat bij een allergie roodheid en zwelling van de huid ter hoogte van de prikplaats. Hoe groter de zwelling hoe meer de geteste persoon allergisch is voor de geteste stoffen.

         Bloedtesten
Allergie voor voeding en luchtwegallergenen kan ůůk worden vastgesteld met een bepaling van een bepaald soort eiwitten in het bloed, het IgE. Deze test wordt ook wel RAST-test genoemd. Meestal is deze test iets minder betrouwbaar dan de huidpriktest.

         Ademhalingstesten

         Bijhouden van een voedseldagboek

         Geen enkele allergietest geeft voor 100% duidelijkheid: een negatieve uitslag hoeft niet altijd te betekenen dat er geen allergie is, dit noemen wij dan een vals negatieve uitslag.Een positieve uitslag kan betekenen dat er wel sprake is van een allergie, maar dat de gevonden allergie niet de klachten veroorzaakt.In de meeste gevallen kan toch een betrouwbare uitspraak worden gedaan wanneer de testuitslag en de anamnese goed op elkaar aansluiten.

         De 'gouden test' is de eliminatie-provocatietest: deze test houdt in dat het contact met het verdachte allergeen wordt gestopt (eliminatie). Wanneer de klachten verminderen of verdwijnen kan de patient dan eventueel weer aan het verdachte allergeen worden blootgesteld (provocatie). Wanneer de klachten dan weer terugkomen is het echte bewijs voor een allergie geleverd. Echter: deze eliminatie-provacatie testen moeten ALTIJD onder supervisie van een deskundige worden uitgevoerd. Wanneer heftige allergische reacties verwacht kunnen worden is supervisie van een gespecialiseerd arts noodzakelijk.

(Bron: http://www.huidinfo.nl/allergie.html)

         Bloedonderzoek naar voedselallergieŽn type 3 (IgG) is eveneens noodzakelijk, zeker als er sprake is van chronische aandoeningen. Voor meer uitelg hierover zie labo Roman Pais: www.rplab.be

 

 

Er bestaan ook andere mogelijkheden, zoals:

         Electro-acupunctuurtoestel naar dr. Voll (EAV): hiermee kan men in principe duizenden stoffen testen

         Bicom-bioresonantietoestel met mogelijkheid zich te laten testen op talrijke factoren zoals allergieŽn, zware metalen, infecties, elektropollutie, geopathie, emotionele factoren, enz.Men kan tegelijk hiermee behandeld worden.

         Quintsysteme: dit is de meest gesofisticeerde vorm van EAV waarmee men ook onderliggende emotionele oorzaken van allergieŽn kan testen.Met dit toestel kan men ook ineens behandeld worden (zie www.holopathie.nl).

         Spierspanningstesten (kinesiologie)

 

 

Allergie therapie

 

I.Sanering

Globaal kunnen we spreken van een vermijding van contact met allergenen op de huid, in de voeding, in de lucht.

 

Sanering van de woning:

         Geen huisdieren

         Saneren van de slaapkamer: beddengoed behandeld tegen huisstofmijt, geen tapijten of stofferige gordijnen, dweilen in plaats van stofzuigen, Medicott beddenhoes, enz.Regelmatig beddengoed en gordijnen wassen op 60įC.

         Masker dragen die stof of dampen tegenhoudt.

         Luchtfilterapparaten hebben geen aangetoond effect.

         Binnenblijven op dagen dat er veel stuifmeelpollen in de lucht zijn (weerberichten voor hooikoortslijders).Raadpleeg ook de stuifmeelpollenkalender.Boodschappen doen als het regent.Vermijd bloeiende kamerplanten.†† Het kan te overwegen zijn planten te verwijderen vermits daarop makkelijk stof neerslaat.

         Er bestaat stuifmeelpollengaas, dat men, net zoals muggengaas, aan raamkozijnen kan bevestigen en dat de pollen tegenhoudt, zodat men toch de woning kan verluchten zonder dat pollen ongehinderd de kamers binnendringen

         Verwijder schimmels van de muren met azijn of met een schimmeldodende spray; vermijd contact met schimmels (GFT-bak, boswandeling in de herfst, kamerplantenpotgrond, champignons..); verlucht de ruimte goed ís morgens vroeg of tijdens een regenbui.Overdag ramen en deuren gesloten houden wegens het mogelijk binnendringen van stuifmeelpollen.Een schimmeldodend product kan men verkrijgen bij Archibo Biologica te Wilrijk

 

Sanering van de verzorging:

         Wasproducten gebruiken zonder parfums en kleurstoffen vb. van het merk Neutral of Eko Line

         Kleren dragen van katoen in plaats van wol

         Natuurlijke cosmetica gebruiken zonder chemische stoffen vb. Weleda

 

 

Sanering van de tuin:

         Saneren van de tuin: aanleg van tuin met pollenarme bomen, struiken, bloemen, enz. en geen berken, eiken, linde, els, wilg, hazelaar; gras niet in bloei laten komen, enz.Er bestaat een lijst met pollenvriendelijke en Ėonvriendelijke planten.

         Gazon laten maaien door iemand anders als de allergische persoon niet thuis is.

 

Sanering van de voeding:

         Aanpassen van het voedingspatroon met weglating van de allergenen en ev. zoeken naar een alternatief vb. geiten- of schapenmelk, lactosevrije melk, glutenvrije granen (maÔs, rijst, boekweit, quinoa, amaranth, sorhum, tapioca en gierst), enz.Het is goed uitkijken, want veel producten bevatten tarwe of andere glutengranen, een lijst van producten vindt u bij het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum.

         Wie geen lactose kan verdragen, kan gebruik maken van melk, kaas, room en boter van Zero lactose van Valio.

         Geen voedingsproducten gebruiken met additieven

         Preventief voor babyís kan men zolang mogelijk borstvoeding geven; geen bijvoeding geven voor de leeftijd van 6 maanden in verband met de ontwikkeling van de darmen en de kans op allergieŽn.Zitten er in het gezin mensen met allergische klachten en/of heeft de moeder zelf last van allergieŽn, dan kan de borstvoedinggevende moeder zelf een hypoallergeen dieet volgen.Idealiter zou de baby 1 jaar borstvoeding moeten krijgen.

         Slechte voedselcombinaties spelen soms een duidelijke rol.

         Zenuwversterkende voeding (rijk aan vitamine B, magnesium, lecitine vb. bananen, druiven, aardappelen, noten,Ö) en natuurlijke voedingssupplementen als men er niet allergisch of intolerant voor is: tarwekiemen, tarwekiemolie, stuifmeelpollen, honing, chlorella, lijnzaadolie, enz.

 

 

II. Andere mogelijkheden:

         Hyposensibilisatiekuur, sublinguale immunotherapie of corticoÔdsprays of antihistaminica voorgeschreven door de huisarts.Deze kan ook voor preventief gebruik bvb. natriumchromoglycaat voorschrijven.

         Soms kan er een onderliggend psychologisch thema zitten: een hekel hebben aan bepaalde aspecten van de wereld en/of van zichzelf, zich ergens tegen verzetten, alleen willen zijn, ruimte nodig hebben, onverwerkte emoties rond een bepaald thema waarbij het allergeen betrokken is.In psychotherapie kan dit behandeld worden, of met bepaalde technieken zoals Applied Kinesiology, FEET, hypnose enz.

         In hypnose kan men te weten komen of er onderliggende psychologische, emotionele componenten zijn die de overgevoeligheid in stand houden, zie www.hypnovision.be

         NAET: Nambudripadís Allergy Eleminating Techniques.Dit is een techniek gebaseerd op de combinatie van kinesiologische spiertesten op allergenen en van acupunctuur.Met deze techniek kan men op 25u tijd van een allergie of intolerantie af geraken.Zie ook http://www.naeteurope.com/

         We mogen ook het sociaal aspect van allergieŽn niet vergeten, zeker als het gaat om allergenen die u als gast worden aangeboden door een welwillende en nietsvermoedende gastheer, of waarmee u te maken krijgt op de werkvloer of in de refter, of waarmee u in contact komt als u gewoon de straat opgaat zoals parfums en andere dampen, of als u ergens komt waar huisdieren u dartel tegemoet komen of waar tapijten liggenÖHieraan zie je hoe het vermoeden ontstaat dat er ergens een psychologisch ondergrond aanwezig kan zijn.En waarom zich verdedigen tegen onschuldige stoffen?Is dat veiliger dan reageren op de echte schuldigen?

         TAT: Tapas Acupressure Technique.Eveneens een techniek om van allergieŽn af te geraken.

         Zie http://www.tatlife.com/

         of http://www.realisatietrainingen.nl/pb/tat/index.html

         NAET: Nambudripadís Allergy Eleminating Techniques.Dit is een techniek gebaseerd op de combinatie van kinesiologische spiertesten op allergenen en van acupunctuur.Met deze techniek kan men op 25u tijd van een allergie of intolerantie af geraken.Zie ook http://www.naeteurope.com/

         Mensen die hooggevoelig zijn hebben vaker last van allergieŽn.Ik raad het lezen van lectuur hierover aan om beter te leren omgaan met deze eigenschap (vb. Elaine Aron of Susan Marletta-Hart).

         Fytotherapie: ogentroost-kruid voor zijn ontzwellende en ontstekingswerende werking bij N.K.O.-allergieŽn, smalle weegbree bij atopische allergie, zwarte aalbes-blad voor wisselende allergieŽn, koningskaars-bloem bij allergische hoest, katteklauw-schors voor algemene allergie en astma, duivekervel-kruid bij hooikoorts en astma, enz.Bij huidallergie gaat men een anti-allergicum (vb. uitwendig etherische olie van bergamot-schil en blad, geranium bourbon, lavendel; uitwendig zoethout-wortel en sarsaparilla-wortel in lotion of crŤme) combineren met een drainerende plant.(vb. brandnetel-blad, driekleurig viooltje-bloem, ortosifon, guldenroede-kruid)

         Verlichting brengende kruidentheeís: keuze uit o.a. passiebloem-blad, hop-bellen, rozen-blaadjes, moerasspirea-kruid, paardebloem-bloem, melisse-blad, kamille-bloem, ogentroost-kruid

         Aromatherapie: gebruik van geranium bourbon, lavendel, patchouli

         Toepassen van gastro-intestinale therapieŽn bvb. hoge darmspoelingen

         Homeopathie, acupunctuur

         Lopende neus en tranende ogen: primarin van Primrose

         Bij allergisch hoesten: Primatux (Primrose)

         Oogdruppels: VisMED-wach (TRB-chemedica)

         Bij gezwollen neussijmvliezen: Sinusol of zoutwater opsnuiven (fysiologisch serum)

         Uitgedroogde slijmvliezen: omega-7 Membrasil (TS products)

         Huisstofmijt uitwerpselen en speeksel in bed: Paradustspray van Christal met probiotica die de uitwerpselen en speeksel snel verorberen.

         Ademhalingsallergie: op nachttafel een potje tijm zetten en rglm water geven

         Bij astma en chronische bronchitis: luchtzuiveringstoestel met negatieve ionen en stoffilters.

         Bij cortisonemedicatie geen zout gebruiken;

 

Voedingsaanvullingen

MSM ondersteunt de afweer en helpt allergieŽn te verminderen en lichaamsvreemde stoffen te elemineren

 

 

Geraadpleegde literatuur:

 

Dries, J., Bio-energetische kruidengeneeskunde, Arinus, Genk, 2001

Dries, J., Voedingstherapie practicum, Arinus, Genk, 2000

Margodt, J., Fytotherapie, Arinus, Genk, s.a.

Stevens, W. & Abo, D., Een voedselallergie is geen voedselintolerantie, in: Nutrinews, XVI, nį4, oktober 2008, pp. 20-27

http://www.ziekenhuis.nl/index.php?cat=ziektebeelden&ziektebeelden=ziektebeeld_item&item_id=443&CFID=770825&CFTOKEN=98888908

http://www.stichtingvoedselallergie.nl/?CFID=770825&CFTOKEN=98888908

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&c=29

http://www.hooikoorts.com/index_ie.html?cache=no

http://www.astma-en-allergiekoepel.be/allergie/index.html

http://www.keac.nl/werk.htm

http://www.autisme-nva.nl/histamin.htm

http://www.allergieplein.nl/showpage.asp?Page=1103&ForumID=25&lObjectAction=Add&ThreadID=420

http://www.allergenenconsultancy.nl/

http://www.managersziekte.nl/meervoedingsfactoren.html

 

 

© info@lucvanoost.be

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur.

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.

.