R.S.I.

Repetitive Strain Injury wordt veroorzaakt door een langdurige statische spierbelasting en door kortcyclische, repetitieve belastingen die schade toebrengen aan pezen, zenuwen, spieren en andere zachte lichaamsweefsels.  Bewegingen zijn repetitief als zij gedurende minimaal 2 uur per dag of minimaal 1 uur achter elkaar worden uitgevoerd.  Elk beroep heeft zijn specifieke R.S.I.’s die het gevolg zijn van de fysieke belasting eigen aan het beroep.  Langdurig beeldschermwerk is echter tegenwoordig de grootste beroepsgebonden risicofactor.  De klachten worden tevens verergerd door een verkeerde techniek te gebruiken bij het typen en een slechte, statische houding die onnodige stress veroorzaakt op pezen en zenuwen in de handen, pols, armen en zelfs op de schouders en de nek.

Slechts in 10% van de gevallen kan men een duidelijk omlijnde dignose stellen, zoals: tenniselleboog, golfarm, supraspinatus-tendinitis, zenuw-inklemming, een muispols... In de meeste gevallen spreekt men echter van een samengestelde verwonding of Cumulative Trauma Disorder.  Meestal breiden de klachten zich tevens uit naar de oorspronkelijk niet-gekwetste hand, arm of schouders, hetgeen wijst op de rol van de hersenen bij R.S.I.  De ontwikkeling van R.S.I. verloopt in drie fasen.  De eerste fase houdt in dat je klachten ontwikkelt tijdens het werk, maar de pijn stopt zodra je ophoudt met werken.  In fase twee krijg je ook in het weekend en tijdens de vakantiedagen last van de aandoening.  In de derde fase zijn de klachten chronisch geworden.  Denken we hierbij onder andere aan de volgende klachten:

          Verstrakking, ongemak, stijfheid, pijn of branderig gevoel in de handen, polsen, vingers, armen en schouders

          Tintelingen, koude in de hand of vingergevoelloosheid

          Onhandigheid of krachtverlies en coördinatieverlies van de handen

          Pijn die tot slapeloosheid leidt

          Nood aan het masseren van de handen, polsen en armen

 

(Bron: Puttemans, A. & alteri, Gezond zitten en slapen, Leuven)