Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM):

pathologische en structurele oorzaken

 

Inhoud

 

Inleiding

Symptomen

Pathologische oorzaken

 • overbelast en verzwakt immuunsysteem
 • hormonale stoornissen
 • neurologische stoornissen
 • stoornissen in de mitochondriŽn
 • kwalitatieve ondervoeding

Structurele oorzaken

 • in het domein van de geneeskunde
 • in het domein van de voedingssector
 • andere domeinen

Bespreking

Samenvatting

Aanbevolen literatuur, websites en videoís

 

Inleiding

 

CVS, myalgische encefalitis (ME) en FM zijn verwante aandoeningen, de ene keer met vnl. vermoeidheid op de voorgrond en de andere keer met pijn in spieren en bindweefsel.Tot 70% van de mensen met FM lijdt ook aan CVS/ME.Bijna elke patiŽnt met CVS/ME heeft ook last van fibromyalgische klachten (Maes).

Prof. Dr. Michael Maes hanteert het model van uitlokkende factoren of triggers (vb. infectie, overwerkt zijn, te zware lichamelijke inspanningen) die specifieke biologische veranderingen (of ziekmakende factoren) veroorzaken.Hij spreekt ook van onderhoudende factoren.

Volgens dr. Coucke bestaat CVS en FM niet, want zodra er een andere diagnose(s) gevonden wordt - en dat is bijna altijd het geval - die de klachten kan verklaren, vervalt de diagnose CVS of FM.

Ook prof. Maes vermeldt dat er nogal wat problemen zijn met de diagnose CVS/ME o.a.:

        de term kan men alleen gebruiken als er geen lichamelijke stoornissen gevonden worden, maar de klassieke bloedonderzoeken die door de meeste artsen worden uitgevoerd zijn ontoereikend; gespecialiseerde onderzoeken kunnen daarentegen heel wat stoornissen aan het licht brengen

        als men een andere diagnose vindt bij de patiŽnt, wordt deze wel daarvoor behandeld, maar de chronische vermoeidheid wordt over het hoofd gezien en niet specifiek behandeld.Daarom zou de diagnose CVS toch moeten gesteld worden ook als er andere aandoeningen aanwezig zijn

        als de patiŽnt te weinig immunoglobulines heeft ťn aan CVS/ME lijdt, weigert het RIZIV een terugbetaling van behandeling met immunoglobulines

        de term CVS drukt niet uit dat het eigenlijk om een ontstekingsziekte gaat

        de term CVS drukt niet uit dat de patiŽnten aan veel meer symptomen lijden dan alleen moeheid

        ook de term ME (myalgische encefalitis) geeft problemen: het geeft wel aan dat het om een ontsteking gaat, maar het accent ligt teveel op de hersenen en het ruggenmerg, en te weinig op ontstekingen in het lichaam en moeheid

Prof. Maes stelt zelfs een andere term voor: inflammatoir uitputtings- en pijnsyndroom (IUPS), waarbij ook de individuele specifieke biologische stoornissen en uitlokkende factoren vermeld dienen te worden.Deze diagnose zou dan ook gesteld kunnen worden als andere ziekten de ontstekingen en symptomen veroorzaken, vb. bij kanker, hiv, auto-immuunziekten.

 

Symptomen

 

zie bvb. http://www.levenmetmecvs.nl/over-mecvs/symptomen/ en

http://www.fibromyalgie.be/index.php/wat-is-fibromyalgie/68-fibromyalgie-in-het-kort

 

Pathologische oorzaken

 

1. Overbelast en verzwakt immuunsysteem :

 

 • lekke darmsyndroom: te permeabele darm die ongewenste stoffen (vb. bacteriŽn, voedselallergenen, zware metalen) doorlaat in de bloedbaan waarop het immuunsysteem reageert met verhoging van cytokines met als gevolg ontsteking.Lekke darm is zowel een ziekmakende als onderhoudende factor.

zie ook: http://lucvanoost.be/aandoeningen/Lekkendedarm.htm

 • verstoring van de mechanische barriŤres (vb. darmslijmvlies, slijmlaag, darmflora, longslijmvlies, vet- en vochtlaag van de huid) waardoor ongunstige bacteriŽn en toxische stoffen niet worden tegengehouden.
 • extracellulaire infecties (bacteriŽn vb. staphylococcen, streptococcen, E. coli, pseudonomas, candida, parasieten vb. blastocystis, schimmels) en/of intracellulaire infecties (bacteriŽn, virussen): het kan gaan om een primo- of re-infectie of een reactivatie.Een chronisch sluimerende infectie kan jarenlang hoge titers vertonen (hoge hoeveelheid oude antistoffen) en een hoog cytokinepeil geven met bijhorende cytokinegedrag (vb. epstein-barrvirus, chlamydia, mycoplasma, borrelia, pseudonomas aeruginosa)
 • verlies van tolerantie (dat ervoor zorgt dat het immuunsysteem de eigen lichaamscellen niet aanvalt) en orgaanspecifieke of niet-orgaanspecifieke autoimmuunreacties (abnormale aanval tegen eigen lichaamscellen, weefsels of organen (vb. coeliakie, lupus, Crohn, scleroderma, reumatoÔde artritis, Hashimoto, Graves, diabetes type 1,...).ContinuŽ immuunactivatie kan aanleiding geven tot verhoogde cytokines en cytokinegedrag
 • voedselallergieŽn en -intoleranties
 • primaire of secundaire immuundeficienties tgv een tekort aan antistoffen (vb. a- of hypogammaglobulinemie) of slecht gevormde antistoffen (vb. monoclonal gammopathy of undetermined significance MGUS)
 • cellulaire dysfunctie van de immuuncellen zelf (vb. low natural killercell syndrome)
 • te veel langdurig verhoogde pro-inflammatoire cytokines (bij griep stijgen ze zeer hoog gedurende korte tijd), met bijhorend cytokinegedrag (moeheid, hoofdpijn, spierpijnen, slaapstoornissen, apathie, depressie, geheugen- en concentrattiestoornissen, misselijkheid, spierzwakte, verminderde eetlust, libidoverlies, lichte koorts,...)
 • dysbiose in darmen (overwicht van ongunstige bacteriŽn op gunstige) :

zie http://lucvanoost.be/aandoeningen/Darmflora.htm

 • door een chronische inflammatie daalt ook de productie van testosteron, schildklierhormoon, DHEA, groeihormoon waardoor de spiermassa afneemt en de vetmassa toeneemt
 • chronisch systemische inflammatie, wat eigenlijk de rode draad is van zowat alle beschavingsziektes.Het klassieke Westerse voedingspatroon werkt dit in de hand, omdat het pro-inflammatoir is: http://lucvanoost.be/aandoeningen/Ontstekingen.htm
 • (opm.: 80% van het immuunsysteem bevindt zich in de darmen)

 

Als het afweersysteem bedeigingen waarneemt, wordt het geprikkeld en in gang gezet om de indringers te proberen te vernietigen, o.a. met antilichamen en vrije radicalen.

Het afweersysteem bestaat uit meerdere soorten witte bloedcellen (WBC) en tientallen ontstekingsboodschappers, o.a. cytokines zoals interleukine-1, interleukine-6, interferon-gamma en tumornecrosefactor-alfa die de WBC prikkelen om zichzelf te vermenigvuldigen en die in de bloedbaan terechtkomen en ook op de lever en zelfs de hersenen inwerken om er een ontsteking te veroorzaken zodat er koorts kan ontstaan, de eetlust vermindert, slaperigheid ontstaat, een grieperig malaisegevoel, moeheid en na enige tijd ook gedragsveranderingen zoals depressiviteit, prikkelbaarheid, spanningen, slecht humeur, sombere gedachten, angst omdat bepaalde biochemische systemen uitgeput raken, o.a. het serotoninesysteem.

De generaal van het immuunsysteem is de nucleaire factor kappa B (NFkB), die in de WBC zit en in de meeste andere lichaamscellen, en die actief wordt door triggers zoals virussen, bacteriŽn, de lipopolysaccharidewand (LPS) van gramnegatieve bacteriŽn, chemotherapie, kankercellen, te zware lichamelijke training, lichamelijke uitputting, te veel psychologische stress.NFkB stimuleert de productie van andere ontstekingsstoffen en Ėboodschappers zoals COX-2 waardoor spierpijn, zenuwpijn, gewrichtspijn ontstaat, algemene moeheid, concentratie- en geheugenstoornissen.NFkB stimuleert ook de aanmaak van inducible NO-synthase (iNOS) dat zelf nitrietoxide (NO) aanmaakt.Deze stof kan gebruikt worden om indringers onschadelijk te maken, maar een teveel leidt tot de zgn. nitrosatieve stress, wat klachten geeft als vermoeidheid, concentratiestoornissen en het grieperige malaisegevoel.

Als de triggers te lang duren, wordt NFkB te actief, maakt teveel COX-2 en cytokines aan, en ontstaan er inflammatoire aandoeningen vb. slagaderverkalking, reuma, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, depressie, dementie, Parkinson, CVS/ME, enz.

 

 • bij ME/CVS is aangetoond dat de NFkB en COX-2 sterk verhoogd zijn, evenals IL-1, IF-gamma, IL-6. iNOS, peroxides, verhoogde beschadiging van vetten, verhoogde antilichamen tegen geoxideerde LDL (met op lange termijn slagaderverkalking en bloedklonters tot gevolg), verhoogde beschadiging van eiwitten, verhoogde 8-OH-desoxyguanosine wat wijst op beschadiging van genetisch materiaal door oxidatieve stress
 • een ontsteking leidt tot oxidatieve stress, een ziekmakende factor.Om activiteiten uit te voeren is er zuurstof nodig waarmee de cellen energie kunnen aanmaken, waarbij ook vrije radicalen ontstaan.Dit zijn moleculen die een elektron missen waardoor ze instabiel worden en die daarom een elektron gaan inpikken van een andere molecule die daardoor gaat oxideren; dit kan leiden tot een kettingreactie.Deze kunnen door de WBC worden ingezet in de strijd tegen indringers.Als er teveel vrije radicalen worden gevormd, kunnen ze ook lichaamseigen cellen beschadigen, waarna het immuunsysteem ook deze cellen gaat aanvallen.Heel gevoelig voor beschadigingen door vrije radicalen zijn vetten rond de cel, eiwitten, DNA (erfelijk materiaal) en de energiecentrales (mitochondriŽn) waardoor ze niet alleen het verouderingsproces versnellen, maar ook ontstekingen doen ontstaan, slechter werken van de rode bloedcellen en autoimmuunreacties van het afweersysteem kunnen uitlokken.Deze beschadigingen door oxidatie leiden tot pijn, spierspanning, sterke prikkeling van de spieren en vermoeidheid.
 • de aanmaak van vrije radicalen wordt bevorderd door infecties, overdreven sporten, psychologische stress, roken, alcohol, zonnebaden, antibiotica, milieuvervuiling, uitlaatgassen, elektromagnetische velden van GSMís en DECT-telefoons en computers, ziekten zoals diabetes, reuma, colitis ulcerosa, enz.
 • antioxidantia vormen een beschermende buffer rond de cellen die hen beschermt tegen vrije radicalen en zijn dus levensnoodzakelijk.Danzij het extra elektron dat ze hebben kunnen ze een vrije radicaal neutraliseren.Er zijn vetoplosbare en wateroplosbare antioxidanten.Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er in groente 50% minder antioxidanten aanwezig dan vroeger door de gevolgen van de moderne landbouwmethodes, lange transport- en opslagtijden, zure regen, enz.Het raffineren van voeding (tot suiker, zetmeel) maakt deze voeding waardeloos.Uit onderzoek blijkt dat mensen met CVS/ME vaak een tekort hebben aan de antioxidantia zink, DHEA-S, CoQ10
 • verband tussen vaccins en autoimmuunaandoeningen, zie vb lezing dr. Tent:

††††† https://www.youtube.com/watch?v=r8FCJ_VPyns

 

De darmwand bestaat uit een spierlaag, een bindweefsellaag (submucosa) en vervolgens het slijmvlies (mucosa) met een laagje epitheelcellen aan de buitenwand.De darmwand vertoont plooien die zelf nog kleinere plooien vertonen, de zgn. darmvlokken (villi), die de oppervlakte 600 keer zo groot maken, om zo goed mogelijk voedingsstoffen op te nemen via de kleine bloedvaatjes die hierin aanwezig zijn.In de darmholte leven miljoenen bacteriŽn (darmflora) die de voedingsstoffen helpen verteren door ze af te breken.Er zijn echter niet alleen nuttige maar ook ongunstige bacteriŽn waarvan de wand bestaat uit lipopolysacchariden (LPS) waarop de nucleaire factor kappa B (NFkB), de generaal van het immuunsysteem, reageert met een ontstekingsreactie als dit in de bloedbaan terechtkomt.In het darmslijmvlies zijn veel antilichamen aanwezig, waarvan het secretory immunoglobuline A (sIgA) de belangrijkste is en dat bacteriŽn, schimmels en parasieten kan uitschakelen.

De epitheelcellen worden bijeengehouden door eiwitten, de zgn. tight junctions, zodat er een hechte barriŤre gevormd wordt.Als de tight junctions niet goed werken, ontstaan er hiaten of lekken tussen de cellen, waardoor bacteriŽn en toxische stoffen in de bloedbaan dringen.Men spreekt van een verhoogde translocatie van gramnegatieve bacteriŽn.waardoor de NFkB, COX-2, iNOS en andere ontstekingsstoffen toenemen en een ontstekingsreactie en oxidatieve stress ontstaat.†† Het is aangetoond dat bij CVS/ME zeer hoge waarden IgA en IgM aanwezig zijn tegen LPS van de bacteriewand.

Oorzaken van lekke darm zijn o.a.:

 • infecties
 • antibioticakuren
 • pijnstillers
 • cortisone
 • alcohol
 • langdurige psychologische stress
 • te grote lichamelijke belasting
 • inflammatoire darmziektes zoals Crohn en colitis ulcerosa
 • AIDS/HIV
 • tekorten aan antioxidanten vb. glutamine
 • bacteriŽle overgroei in de dunne darm (te meten met de H2-ademtest na inname van lactulose)
 • lactose-intolerantie
 • fructose-intolerantie (te meten met H2-ademtest na inname van fructose)
 • voedingsallergieŽn type 1 (IgE- en mestcellen-gemedieerd, op te sporen door huidtesten en RAST-testen in het bloed)
 • voedingsovergevoeligheden type 3 (IgG-gemedieerd; waarbij de IgG-antilichamen zich hechten aan eiwitten uit het voedingsmiddel waardoor immuuncomplexen gevormd worden)
 • glutenallergie (coeliakie) of glutensensitiviteit
 • ontstekingen in de pancreas

 

2. Hormonale stoornissen :

 

 • bijnierinsufficiŽntie met te lage aanmaak van het antistresshormoon cortisol tgv infectie, autoimmuuniteit, genetische oorzaak (primaire cortisoldeficiŽntie of ziekte van Addison) of tgv hypofyseproblemen (secundaire cortisoldeficiŽntie), langdurige stress of zware lichamelijke of psychische belasting.Wie het allergie- en autoimmuunreactieonderdrukkend cortisol krijgt voorgeschreven, kan ook best tegelijk DHEA bijkrijgen om geen disbalans tussen katabole en anabole hormonen te krijgen
 • hypofysaire insufficiŽntie tgv hersentraumaís (vb. hersenschudding, whiplash, hersenbloeding, mishandeling, sportongeval), cysten en tumoren, bestraling, zware bevalling (syndroom van Sheehan), chirurgische ingreep, autoimmuunreactie (auto-immune hypofysitis) met als gevolg tekort aan ťťn of meerdere hormonen vb. groeihormoon, ACTH, cortisol, TSH, LH, FSH
 • onderactieve schildklier tgv autoimmuniteit, een hypofyseprobleem, schildklierhormoonresistentie, een tekort aan jodium, selenium, zink; zware metalen (zie bvb. dr. Joseph Mercola & dr. Jonathan Wright, Effective treatment protocols for hypothyroid and hyperthyroid disease
 • daling van de productie van oestrogeen, progesteron, testosteron tgv toenemende leeftijd, menopauze
 • onevenwicht tussen anabole (vb. testosteron, DHEA, groeihormoon) en katabole hormonen (vb. cortisol)
 • onvoldoende receptoren tgv genetische fouten of andere omstandigheden: hormoonresistentie, ondanks voldoende hormoonproductie
 • problemen met het transport van hormonen in de bloedsomloop
 • xeno-oestrogenen en andere hormoonverstorende stoffen (zie vb. http://www.duurzaamnieuws.nl/voedselverpakkingen-blijven-onze-hormonen-verstoren/)
 • te lage officiŽle ondergrenzen (cut off values) in de referentiewaarden waardoor de uitslag valt binnen de normaalwaarden terwijl klinisch onderzoek, anamnese, familiale medische geschiedenis een ander beeld geeft; bovendien zijn de referentiewaarden niet bepaald obv een populatie gezonde, jonge mensen
 • zware metalen kunnen werken als hormoonverstoorders (zie o.a. Bogdan Georgescu, Carmen Georgescu e.a., Heavy metals as endocrine disruptors, in: Animal Science and Biotechnologies, 2011, 44 (2))

 

3. Neurologische en neuromusculaire stoornissen

 

 • tekort of teveel aan bepaalde neurotransmitters
 • een toename van de pro-inflammatoire IL-6 doet het IDO-peil stijgen en dit zorgt ervoor dat meer tryptofaan wordt omgezet in kynurenine ipv serotonine.Hierdoor neemt de kans op depressie tgv ontsteking toe.Lekke darm, dysbiose, en ontsteking verminderen in belangrijke mate het vrijkomen van serotonine.De meeste serotonine in het lichaam wordt aangemaakt in de darmen.
 • een tekort aan het anti-inflammatoire IL-10, dat als antidepressivum werkt, doet de kans op depressie stijgen.Door probiotica, aangepaste voeding en nutritherapie kan de darm en de darmflora herstellen en de IL-10 stijgen en de IL-6 dalen.
 • spierspanningen en -pijnen kunnen ontstaan door vertraagde bloedsomloop, langdurige prikkelingen van de zenuwen, hyperventilatie waardoor de zuurgraad van het bloed stijgt (alkalose), een evenwichtsstoornis in het autonome zenuwstelsel, tekort aan slaap waardoor spieren zich onvoldoende kunnen herstellingen, tekort aan vitamine B, magnesium, calcium, kalium
 • onevenwicht tussen parasympathisch zenuwstelsel (dat zorgt voor rust en herstel) en sympathisch zenuwstelsel (dat zorgt voor activiteit), vb. lage bloeddruk, vertraagde spijsvertering, warmte- en koudeopwellingen, veel zweten, nachtelijke zweetaanvallen, duizeligheid, evenwichtsstoornissen, flauwvallen,...
 • neuropathie (zenuwschade) wordt vermoed aanwezig te zijn bij veel CVS/ME-patiŽnten
 • prikkelbare darm, ook spastisch colon of IBS (irritable bowel syndrom) genoemd
 • neuroexcitotoxines zijn stoffen die ontstekingen, beschadigingen en afsterven vanmicroglia (hersencellen) kunnen uitlokken, vb. kwik, aluminium, natriumglutamaat, aspartaam, fluor, arsenicum, glyfosaat (Monsantoís roundup herbicide), formaldehyde, cysteÔne, caseÔne, (zie

https://www.youtube.com/watch?v=7arAcj-ZP6U (lezing dr. Russell Blaylock)

 

4. Storingen in de mitochondriŽn (energiecentrales)

 

De voedingsstoffen die we eten worden verbrand door zuurstof (oxidatie) die we via onze longen inademen en die door de rode bloedlichaampjes naar heel het lichaam wordt gebracht.In dit verbrandingsproces wordt energie gemaakt voor onze spieren, hersenen, organen, enz. en deze energie kan worden opgestapeld in deeltjes in het binnenste van de mitochondriŽn, in de vorm van adenosinetrifosfaat (ATP).95% van de energie in het lichaam komt door verbranding van vetten die door L-carnitine, acetylcarnitine en co-enzymeA van de buitenste wand van de mitochondriŽn via kanaaltjes naar het binnenste van deze cellen worden gebracht.Bij dit verbrandingsproces komen giftige bijproducten vrij, de zgn. vrije radicalen die worden geneutraliseerd door antioxidanten zoals co-enzyme Q10 en liponzuur, anders zouden de mitochondriŽn zelf beschadigd worden waardoor problemen ontstaan in de energievoorziening van het lichaam en vermoeidheid ontstaat en toeneemt.Door gebrek aan beweging daalt het aantal energiecentrales en vermindert de energieaanmaak.Door beweging en sport worden er meer energiecentrales aangemaakt.

In onderzoek werd vastgesteld dat bij CVS/ME-patiŽnten:

 • carnitine- en acylcarnitinegehaltes veel lager zijn (ook bij FM)
 • er een tekort is aan CoQ10 (bij 50% van de patiŽnten)

Behandeling met beide stoffen en met liponzuur vermindert aanzienlijk spierpijnen,vermoeidheid, geheugenstoornissen en oxidatieve stress.

 

5. Kwalitatieve ondervoeding waardoor immunodeficiŽntie ontstaat

 

 • tekorten aan bepaalde vitaminen, mineralen, oligo-elementen.Veel mensen krijgen bvb. te weinig vitamine C binnen en maken te weinig vitamine D aan omdat ze te weinig buitenkomen in de zon en in de herfst en winter geen extra vitamine D nemen terwijl dit zo belangrijk is voor de preventie van autoimmuunziekten, kanker, dementie, osteoporose, enz. Zie http://lucvanoost.be/vitaminen/VitamineD.htm
 • aan de epidemische tekorten die bij de bevolking voorkomen, ontsnappen vele CVS/ME en ĖpatiŽnten ook niet, vb. jodium, selenium, magnesium, vit B12, vit D, foliumzuur
 • te weinig vet eten waardoor hormoonproductie in het gedrang komt o.a. leptine, IL-6, prostaglandines, adiponectine en waardoor ook imunodeficiŽntie optreedt
 • tekorten aan bepaalde vetzuren vb. omega-3 vetzuren, gammalinoleenzuur, omega-7 vetzuren, ook mogelijks tgv tekort aan vetsplitsende enzymen
 • ongezond lichaamsvet, te weten visceraal vet (buikvet of vet tussen de organen), geeft teveel pro-inflammatoire cytokines af, veroorzaakt vermoeidheid, spierafbraak, insulineresistentie en verstoort ook het signaal aan je hersenen (via gezond lichaamsvet afgescheiden hormonen leptine, peptideYY, GIP, GLPt, amyline, cholecystokinine) dat je voldoende gegeten hebt.Veel mensen met CVS of FM hebben overgewicht
 • leptinereceptordefect of defect gen dat verantwoordelijk is voor leptine: iemand kan wel voldoende leptine aanmaken, maar als de receptoren niet goed werken, ontbreekt het verzadigingsgevoel zodat men teveel eet en te snel terug opnieuw begint te eten: leptineresistentie
 • de hoeveelheid leptine wordt ook verstoord door een slechte slaap, emotionele stress, diŽten en te lage testosteronproductie.Een daling van de leptine doet bovendien de kans op ontstekingen stijgen
 • het basale metabolisme, de lichaamssamenstelling en insulineresistentie zijn voor een stuk genetisch bepaald
 • disbalans tussen pro-inflammatoire omega-6 en anti-inflammatoire omega-3 vetzuren
 • tekorten aan bepaalde aminozuren
 • onevenwichtige balans tussen koolhydraten, eiwitten, vetten met als gevolg onevenwichtige lichaamssamenstelling met te hoog vetpercentage en te lage spiermassa
 • tekort aan enzymen
 • slecht zuur-/basenevenwicht door teveel voedingsmiddelen met een zuuroverschot zoals dat gangbaar is in het klassieke Westerse voedingspatroon
 • tekort aan antioxidanten, teveel vrije radicalen
 • malabsorptie van voedingsstoffen
 • onvoldoende maagzuurproductie tgv toenemende leeftijd, autoimmuunreactie waardoor de opname van mineralen verslechtert, een tekort aan vit B12 ontstaat, de darm met teveel niet-gedode bacteriŽn wordt overladen,...
 • geen goede darmflora die het immuunsysteem stimuleert en ondersteunt
 • autoimmuunreactie tegen de intrinsic factor waardoor pernicieuze anemie ontstaat (bloedarmoede tgv vit B12-tekort)
 • verkeerde dranken: koffie, alcohol, frisdranken, limonade, spuitwater,...
 • verdwijnen van het hongergevoel, grijpen naar zoet en zout, horror carnis (walging van vlees) door verhoogd cytokinepeil
 • door het verdwijnen van traditionele vastenkuren en door het overaanbod van voedsel wordt er niet meer regelmatig overgegaan tot het aanspreken van vetten die worden omgezet in ketonen, die het lichaam gevoeliger maken voor allerlei hormonen
 • veel mensen met CVS of FM hebben overgewicht waarbij ze te weinig spiermassa hebben (sarcopene obesitas) maar er is ook een niet te verwaarlozen groep die ondergewicht heeft (een te lage Body Cell Massindex) met een tekort aan spiermassa en eiwitten, waardoor ze in een spiraal van vermoeidheid, dalende immuniteit, stijgende inflammatie, slechtere werking van maag- en darmspieren, lekke darm, daling van anabole hormonen, gebrek aan eetlust, minder beweging, enz. terecht komen.In extreme gevallen dienen deze mensen aminozuren, vitaminen, mineralen toegediend te krijgen enteraal (via een sonde langs de neus) of parenteraal (via infuus), evenals pre- en probiotica, gammaglobulines, hormonen, enz.
 • gluten in granen is een kleverige stof in hun eiwitten die het darmslijmvlies beschadigt, ook bij mensen die niet glutengevoelig zijn.Het ware beter, vanuit preventief opzicht, dat iedereen gluten zou vermijden.Laten we niet vergeten dat de moderne tarwe, geselecteerd en gekruist op een zo groot mogelijke oogstopbrengst en handelbaarheid in de bakkersindustrie, totaal niet meer lijkt op de oorspronkelijke tarwe en de tarwe van zoín 50 jaar geleden (zie aanbevolen literatuur en videoís). Veel mensen met CVS of FM zijn glutenintolerant en/of hebben coeliakie.Glutenovergevoeligheid is bij mensen vaak de primaire allergie die vroeg of laat gevolgd wordt door secundaire allergieŽn.

 

Prof. Maes maakt een onderscheid tussen interne uitlokkende factoren van het IUPS, vb. infecties, auto-immuunziekten, aids, kanker, medicamenten zoals cytostatica en interferon-alfa, bestralingstherapie en externe uitlokkende factoren, vb. overtraining bij sporters, toxische stoffen tgv milieuvervuiiling, zware metalen, psychologische stress, negatieve levensgebeurtenissen, zware traumaís.Beide kunnen de ziekmakende factoren veroorzaken: ontstekingen, oxidatieve stress, lekke darm, stoornissen in de energiecentrales.Deze ziekmakende factoren verklaren de symptomen.Persoonlijkheidskenmerken zoals perfectionisme of prestatiedrang zijn volgens hem echter onbewezen.Een factor kan zowel uitlokkend als onderhoudend zijn, vb. chronisch sluimerende infectie, langdurige stress, bacteriŽle overgroei.Behandeling richt zicht op het elemineren van de uitlokkende en onderhoudende factoren en het genezen van de ziekmakende factoren.

 

Andere beÔnvloedende factoren

 

        slechte doorstroming van de kanalen of transportbanen (bloedsomloop, lymfestelsel, darmen, extracellulair vocht)

        onvoldoende uitscheiding van afvalstoffen

        blootstelling aan te veel toxische stoffen (vb. zware metalen, AGEís, VOCís, pesticiden, herbiciden, phtalaten, parabenen, chemische huidverzorgings-/was-/kuisproducten, roken, alcohol, GMO,...)

        stress, fysieke en/of psychische overbelasting

        chronische ontstekingshaarden (vb. dode tanden, implantaten, ontstoken sinussen,...)

        te weinig beweging.Mensen met CVS of FM zijn te moe of hebben teveel pijn om aan een regelmatige vorm van beweging of sport te doen en mensen met obesitas schamen zich vaak om sport te doen, hebben dikwijls artrose of gewrichtsproblemen en raken minder makkelijk op gang en worden couchpotatoes.Dit leidt mee tot een neerwaartse spiraal in de gezondheidsproblemen.Te snel afvallen verzwakt echter het immuunsysteem, zodat dit geleidelijk aan dient te gebeuren.

        door een operatie zoals gastric bypass bij obesitas valt de maagzuurbarriŤre waag, zodat mineralen slechter worden opgenomen, er tekorten ontstaan, de met het voedsel binnenkomende bacteriŽn niet meer worden gedood, er een overwoekering van slechte bacteriŽn ontstaat, meer kans op lekke darm, en meer kans om... in een CVS-referentiecentrum terecht te komen

        onvoldoende slaap waardoor bvb. te weinig groeihormoon wordt aangemaakt voor het herstel van de cellen en weefsels

        hyperlaxiteit of hypermobiliteit van de gewrichten en wervelzuil waardoor makkelijker en vroeger artrose en ontstekingen ontstaan van pezen, ligamenten, fascia, bindweefsel,...

        gebruik van bepaalde medicijnen (maagzuurremmers, aspirine, non-steroÔdale ontstekingsremmers, cortisone,...)

 

 

Waarom stijgt het aantal mensen met autoimmuunziektes ?

        Lekke darm neemt steeds meer toe door omgevingsfactoren vb. metalen zoals kwik, virussen, bacteriŽn, gluten, caseÔne, die zich gaan nestelen in cellen en organen en het uiterlijk ervan gaan veranderen zodat het immuunsysteem deze niet meer herkent als lichaamseigen

        Door verandering van de celwandstructuur ten gevolge van oxidatie door teveel vrije radicalen en te weinig antioxidanten en van ontsteking tgv nitrosering (NO-productie)

        Vermindering van tolerantie door een fout in het gen voor tolerantie, daling van de productie van autoimmuniteitsonderdrukkende cortisol en DHEA, epitdemisch tekort aan de tegen autoimmuniteit beschermende vitamine D, tekort aan ontstekingsremmende omega-3 vetzuren door de moderne landbouw

        Alles wat leidt tot immunodeficiŽntie verhoogte de kans op ontsteking, infecties en lekke darm

        Door te hygiŽnische levensomstandigheden is de oeroude symbiose met bacteriŽn en parasieten verstoord geraakt zodat het immuunsysteem niet meer gestimuleerd wordt in de richting van tolerantie (stimulering van de darm om T-regs suppressorcellen aan te maken) zodat er minder anti-inflammatoire IL-10 worden aangemaakt en meer pro-inflammatoire IL-6 zodat risico op ontsteking en allergieŽn toeneemt

        Kinderziektes leiden tot betere bescherming tegen allergieŽn en autoimmuunziektes

        Verstoring van de darmflora door talrijke onnatuurlijke voedingsproducten

        Massaal gebruik en misbruik van antibiotica dat de darmflora verstoort

        Vaccinaties

 

 

Structurele oorzaken van de toename van CVS en FM

 

CVS en FM kunnen beschouwd worden als een nepdiagnose of vuilbakdiagnose, die gesteld worden door een arts die onvoldoende kennis heeft van immunologie, endocrinologie, biochemie, toxicologie, nutripathologie en voedingswetenschappen.In deze domeinen zijn immers de pathologische oorzaken te vinden.Omdat de arts deze oorzaken niet kent of er niet naar zoekt, denkt hij dat er daadwerkelijk niets aan de hand is en de klachten tussen de oren zitten.

Het benoemen van CVS en FM als een psychosomatische aandoening of het psychiatriseren ervan is een verkeerd spoor dat leidt tot een jarenlange onderbehandeling, mishandeling en het onnodig rekken van het leed van deze ernstig zieke mensen en een sterke daling van de levenskwaliteit en levensverwachting.Ze moeten vaak kinesitherapie en cognitieve gedragstherapie volgen om hun uitkering te behouden, terwijl in internationale studies en door het Kenniscentrum Gezondheid al lang is aangetoond dat deze therapieŽn niet werken, ja zelfs hun toestand verergeren.

CVS en FM zijn ook uitsluitingsdiagnoses.Zodra er een diagnose gevonden wordt die de klachten veroorzaakt, heeft men een verklaarbare aandoening en een doeltreffende behandeling.

 

Veel patiŽnten zijn zich niet bewust van de structurele oorzaken van hun klachten en veel gezondheidswerkers dweilen om dezelfde reden met de kraan open.

 

In het domein van de geneeskunde:

        Verouderde en inefficiŽnte aanpak van deze aandoeningen, gepropageerd door het Ministerie, RIZIV, de mutualiteiten, de universiteiten en de CVS-referentiecentra

        Het grootste deel van het budget in de gezondheidszorg gaat naar het zeer zieke deel van de bevolking zodat er te weinig geld overblijft voor de chronische zieken en voor preventie, voorlichting en gezondheidseducatie

        De vermelde domeinen zijn weinig populair bij studenten geneeskunde daar er te weinig geldopbrengende technische prestaties geleverd worden zodat deze specialisten hun inkomen vooral moeten halen uit consultaties.

        Eris een tekort aan endocrinologen en degenen die er zijn specialiseren zich vooral in diabetes en schildklieraandoeningen omdat de doelgroep en het aantal consulten groot is en Big Farma veel geld kan verdienen aan insuline en schildklierhormoon

        Het klassieke zorgtraject, de standaardprocedures en de academische opleiding bemoeilijken het denken outside the box, de intellectuele vrijheid en het onafhankelijk denken.Met FM en CVS weet men binnen dit zorgmodel dan ook geen blijf en men vindt hen lastposten

        Geneeskunde is geen geneeskunst meer

        De geneeskunde blinkt uit in de behandeling van acute aandoeningen maar komt schromelijk tekort in de behandeling van chronische aandoeningen

        De academische opleiding van artsen vertoont ernstige tekortkomingen in de vermelde domeinen waar de oorzaken te vinden zijn zodat men in de behandeling van chronische aandoeningen zich hfdz..beperkt tot het onderdrukken van de klachten.De geneeskunde en het grootste deel van de artsen en paramedici dweilen bij chronische aandoeningen eigenlijk met de kraan open.

        In de opleiding van artsen wordt weinig of niets verteld over antioxidanten, oxidatieve stress, nitrosatieve stress, lekke darm.

        De opleiding, de universiteiten en onderzoeksinstituten zijn ingepalmd door het geld waarin de farmaceutische firmaís zwemmen: wiens brood men eet, diens woord men spreekt.Professoren en artsen krijgen allerlei voordelen in natura als ze goed hun medicamenten verkopen, zoals snoepreisjes, verblijf in hotels, diners, mooie vertegenwoordigsters, vergoedingen voor het geven van lezingen, enz. Professoren worden de stroop aan de baard gesmeerd als ze bereid zijn door farmaceutische firmaísgeschreven artikels te ondertekenen als eerste auteur (vb. de grote COX-2-remmerspecialist dr. S. Rueben, inzake het levensgevaarlijke Vioxx, waarbij goede resultaten werden ďgefabriceerdĒ en ongunstige effecten werden verzwegen).

        Universiteiten, instanties en artsen laten zich al te makkelijk verblinden en leiden door wetenschappelijk onderzoek gesponsord door de farmaceutische industrie.Dit terwijl de laatste jaren steeds meer zaken ontmaskerd worden: vervalsing en ďmasserenĒ van statistische data, manipuleren van onderzoek, niet publiceren van negatieve resultaten, klokkenluiders uit farmaceutische firmaís zelf, monsterboetes voor overtredingen van de wetgeving, het gebruik van geneesmiddelen in VS is de vierde belangrijkste doodsoorzaak, enz.Wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door de farmaceutische industrie laat 20 maal zo vaak gunstige resultaten zien in vergelijking met onderzoek door onafhankelijke wetenschappelijke laboratoria (prof. Lisa Bero:

http://www.medscape.com/viewarticle/776058 ).

 

Merck voor de rechtbank wegens fraude inzake vaccins

Terwijl er in de VS een echte oorlog woedt tussen de pro- en antivaccinlobby (link), ziet vaccinfabrikant Merck een federal lawsuit en een class action suit van artsen tegemoet.En dit nadat twee klokkenluiders van het bedrijf en ťťn binnen het CDC aan de alarmbel trokken.Het gaat om manipulatie van testmethodologie, vervalsing van data, het onder de mat vegen en niet rapporteren van ongunstige testresultaten en een tekort aan veiligheid en efficiŽntie van het vaccin tegen bof. (link1, link2, link3)

 

        Vele artsen getuigen van een onwetenschappelijke houding inzake vele duizenden artikels die gepubliceerd worden over antioxidanten, oxidatieve stress, orthomoleculaire geneeskunde, kruiden, enz. en inzake het succes van de pioniers in de biomedische benadering

        Ook bij de ďsupplementenfirmaísĒ loopt er wel eens wat mis: er zit minder in dan op de verpakking wordt vermeld, ongeschikte grondstoffen, werking die wordt overdreven, te lage dosering, te duur, enz.

        Hoewel er zeer goede medicijnen zijn, loopt het al te vaak mis met de marketingmethodes, de wetenschappelijke studies, enz.

        Er zijn te weinig artsen en de artsen worden overspoeld door patienten die ze aan de lopende band ontvangen en ze hebben te weinig tijd voor het bestuderen van wetenschappelijk onderzoek en van andere denkpistes

        Net zoals er slechte elektriciens, slechte metselaars, slechte tuinmannen zijn, zijn er ook slechte artsen.PatiŽnten kijken al te vaak op naar iemand die gestudeerd heeft, een titel heeft en een witte jas draagt.Ze moeten leren deze luchtballon te doorprikken en zichzelf bijscholen door het lezen van gezondheidskundige literatuur.

        Heel wat artsen worden geplaagd door gevoelens van jaloezie als ze horen dat een andere arts wel succes heeft bij de behandeling van deze aandoeningen.Ze vervallen in vooroordelen, spot, roddel en achterklap in plaats van de hand in eigen boezem te steken, hun onwetendheid en hun machteloosheid toe te geven.In plaats daarvan zouden ze kunnen de intellectuele nieuwsgierigheid opbrengen om andere werkwijzes en denkpistes te bestuderen, stage te lopen bij deze artsen, met hen samen te werken, enz.

        Intimidatie en inquisitie door RIZIV en Orde van Geneesheren van artsen die outside the box denken en niet het klassieke zorgtraject volgen; ze dreigen met monsterboetes terwijl talrijke farmaceutische firmaís zelf monsterboetes moeten betalen voor oneerlijke praktijken (zie meerdere nieuwsbrieven)

        De meeste tandartsen hebben ook hun duit in het zakje gedaan door de mensen te belasten met zware metalen (kwik, lood, tin,... in amalgaamtandvullingen) en met chronische ontstekingshaarden (implantaten, dode ontzenuwde tanden,...):

        Toxische stoffen werden en worden ook zorgeloos toegediend door artsen en verpleegkundigen in vaccins: kwik, aluminium, natriumglutamaat, enz.Een verband met vele aandoeningen is al lang gelegd: autoimmuunziektes, neurologische stoornissen zoals autisme, ADHD, enz.

        Er zijn een twaalftal bacteriŽn die borreliose of de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken.Ivm de ziekte van Lyme gebruikt men vaak een minder gevoelige test, de ELISA-test om de IgG en IgM te meten.Er bestaat echter een zeer gespecialiseerde test, een lymphocyte transformation test, die de overgevoeligheid test van de WBC voor kleine stukjes van de bacterie.Deze wordt niet terugbetaald door de mutualiteiten.In feite wordt deze test zelfs niet eens in BelgiŽ uitgevoerd, men moet het bloedstaal naar een gespecialiseerd, immunologisch labo in Duitsland sturen.

        Er is ook iets mis met de justitie in ons land, dat weet iedereen.Maar dat tandartsen en artsen vrijgesteld zijn van vervolging voor het inbrengen of inspuiten van zware metalen in het lichaam o.a. ťťn van de meest toxische stoffen nl. kwik, is op zijn minst bizar.Nog vreemder is dat een arts wel zijn licentie zou kwijtraken als hij het in zijn hoofd zou halen om formaldehyde (formol) in zijn patiŽnt in te spuiten, maar dat dit niet het geval is als hij een vaccin inspuit waar formaldehyde in zit.

        De inertie van de academische geneeskunde en de officiŽle instanties inzake de aanvaarding van nieuwe onderzoeks- en behandelmethodes

        Inertie van de overheid inzake het implimenteren van veranderingen; zo is pas vanaf 1 september 2014 een verplichting opgelegd aan bedrijven om een preventiestrategie uit te werken ter preventie van burn-out.

        Door deze inertie en door het hopeloos achteroplopen van de academische geneeskunde en verantwoordelijke instanties in BelgiŽ op het internationaal wetenschappelijk onderzoek inzake CVS en FM, maken deze artsen en instanties zich wereldwijd belachelijk.

        Bedenk ook dat een kwart van de bevolking eigenlijk psychologische hulp nodig heeft en dat er nog altijd geen terugbetaling is voor consulten bij een psycholoog of psychotherapeut.Hierbij komt het gebrek aan personeel en de lange wachttijden voor therapie in de centra voor geestelijke gezondheidszorg, waar het consult aangepast is aan het inkomen.

        Evidence based medicine is een goed principe, maar niet het enige wat van belang is.

        Het overheidsbeleid is doorgaans zelf niet evidence based :

http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/06073/Overheidsbeleid-doorgaans-niet-evidencebased.htm

        De meeste verzekeringen geven geen terugbetaling voor psychiatrische ziekten of psychische diagnoses en hebben er dus belang bij dat er geen correcte lichamelijke diagnose gesteld wordt.

        De klassieke bloedonderzoeken zijn ontoereikend bij CVS en FM

        De referentiewaarden van bloed- en andere onderzoeken zijn opgesteld o.b.v. theoretische beschouwingen en studies en o.b.v. niet-gezonde mensen waarvan bloed-, urine- en andere stalen zijn binnengebracht bij het labo.Hiervan stelt men een Gausscurve op en bepaalt men wat normaal is en niet normaal.Als u net boven het minimum valt, dan wordt dit beschouwd als normaal en uw klachten genegeerd, gebagatelliseerd of gepsychologiseerd.De referentiewaarden zijn niet realistisch en de cut-off waarden zijn onjuist.Hierdoor blijven veel aandoeningen onbehandeld en veel klachten onverklaard.Het zou heel wat anders zijn als men referentiewaarden zou opstellen o.b.v. bloed en urine van gezonde personen.Dan zouden de uitslagen van veel meer mensen als niet normaal worden geÔnterpreteerd maar dit zou grote gevolgen hebben voor het budget van het RIZIV inzake medicatie en behandelingen.Het RIZIV heeft er dus belang bij dat de referentiewaarden blijven zoals ze zijn: ondermaats.

        Uw bloeduitslagen worden bovendien vergeleken met uw leeftijdscategorie, niet met de leeftijdscategorie van 18-25j wanneer alles optimaal werkt.Wanneer men dit wel zou doen als u ouder bent dan 25j, dan zou de geneeskunde er helemaal anders uit zien.Dat een groot deel van de bevolking zich niet optimaal voelt, vindt men normaal.

        De niet-terugbetaling van testen naar oorzaken van CVS of FM in het bloed, de urine, stoelgang, enz., heeft tot gevolg dat artsen zich beperken tot terugbetaalde testen die vaak niets abnormaals aantonen waardoor ze dus de bal misslaan.

        Bovendien laten veel artsen zich teveel leiden door de te strenge referentiewaarden en te weinig door het klinisch beeld, de anamnese, de familiale geschiedenis, de lichaamssamenstelling, enz.

        Rekening houdende met de vitamine- en mineralenrovende alsmaar toenemende stress en milieuvervuiling, is de officiŽle ADH voor vitamines, mineralen, sporenelementen al tientallen jaren veel te laag.Big Farma wil deze graag zo laag houden, want hoe meer zieke mensen, hoe meer winst ze kan maken.Bedenk dat de meeste ziekten eigenlijk gebreksziekten zijn.Een mooi voorbeeld is hoe artsen tientallen jaren lang geen rekening hiielden met het epidemische tekort aan vitamine D en dit advies aan hun patiŽnten ontzegden, met alle gevolgen vandien.

        Het aantonen van ontstekingen in het bloed is essentieel.Veel artsen komen niet verder dan het meten van de CRP (C-reactief proteÔne).De uitslag hiervan is vaak normaal, terwijl de patiŽnt toch ontstekingensverschijnselen heeft, die kunnen aangetoond worden met andere testen zoals haptoglobine, orosomucoid, lysozymen, myeloperoxidase, elastase, IL-1, IL-6, TNF-alfa, neopterine en indirecte metingen zoals bepalingen van immuuncomplexen en complementfactoren C3 en C4.

        De type 1-voedselallergieŽn worden erkend door de meeste artsen, maar de type 3-voedselallergieŽn worden met ongeloof en hoongelach bejegend.Door deze houding blijven vele patiŽnten verstoken van een efficiŽnte oorzakelijke behandeling van het prikkelbare darmsyndroom, vermoeidheid, reuma, lekke darm, enz.

        Het gebruik van synthetische oestrogeen bij de oestrogeensubstitutie met Primarin heeft geleid tot verhogen van de kans op borstkanker, bloedklonters, enz. en tot een argwaan tegen hormoonsubstitutietherapie.Het gebruik van bio-identieke hormonen geeft echter een totaal ander beeld.

        Topsport is niet gezond.Van sport een beroep of inkomen maken is eigenlijk niet de bedoeling.Het gebruik van doping in de competitiesport en in de bodybuilding heeft geleid tot een slechte reputatie van hormonen.Ook het gebruik van hormonen in de veeteelt heeft tot deze reputatie bijgedragen en tot weerstand van mensen en artsen om medisch verantwoorde fysiologische dosissen te gebruiken bij vastgestelde tekorten en/of bij het klinisch beeld dat hoort bij tekorten en bij een onevenwichtige lichaamssamenstelling.

        Preventie van aandoeningen is niet interessant voor het medisch-industrieel complex want de ziekenhuizen, artsen, paramedici kunnen er niet aan verdienen

        Vele ziekenhuizen, die nu al in het rood staan, zouden failliet gaan als het budget voor preventie sterk zou verhoogd worden, als er wekelijks op school lessen gezondheidseducatie zouden gegeven worden, als de frisdrankautomaten enz. zouden afgeschaft worden en als mensen hun gezondheid in eigen handen zouden nemen.De gezondheidszorg heeft er dus belang bij dat mensen halfziek zijn, en dat hun noodzakelijke medicatie en supplementen die de tekorten aan vitaminen, mineralen, hormonen, antistoffen, enz. zouden kunnen opheffen, ontzegd worden.Anders komen er weer een massa werklozen bij, terwijl er nu in feite een tekort is aan artsen en verplegend personeel.

        De vele chronische aandoeningen vormen slechts het topje van de ijsberg.Onder het water bevinden zich de vele oorzaken zoals voeding, stress, toxines, enz. en hier wordt nog steeds te weinig aan gedaan, ja, ze worden zelfs al te vaak over het hoofd gezien.

        Het niet terugbetalen van sommige onderzoeken (IgG voedselallergietest, stoelgangonderzoek ter bepaling van IgA, bŤta-defensines, schimmels en parasieten; bloedonderzoek naar fragmenten van LPS, en antistoffen tegen ziekmakende gramnegatieve bacteriŽn, mannitol lactulose permeabiliteitstest, metabolieten in urine,...) en substitutietherapie van vitamines, mineralen, enzymen, gammaglobulines (tenzij men dodelijk ziek is), hormonen (tenzij men onder de laagste referentiewaarde zit), probiotica, enz. is niet alleen het gevolg van budgettaire beperkingen en verouderde visie van het RIZIV maar betekent voor vele mensen ook een grote hap uit hun budget.En sommigen zullen het zich zelfs niet kunnen veroorloven en blijven, in het slechtste geval te ziek om te kunnen gaan werken.Was terug gaan werken eigenlijk niet de bedoeling van de medische adviseurs en artsen van mutualiteiten, RVA en VDAB ?

        Heel de gastro-enterologie houdt zich vnl. bezig met onderzoek van slokdarm, maag, dikke darm en verwaarloost het belangrijkste orgaan, de dunne darm, waar de resorptie plaatsvindt

        De psychiatrie draagt een grote schuld.Historisch gezien is het benoemen van CVS/ME of FM als een psychosomatische aandoening voortgekomen uit de surrealistische hersenspinsels en behandelingen van de aan cocaÔne verslaafde dr. Sigmund Freud. Zijn gerapporteerde genezingen bleken vervalsingen en leugens te zijn en belastende documenten werden jarenlang achtergehouden.Dr. Beard omschreef meer dan 100 jaar geleden eigenlijk als eerste de symptomen van CVS/ME, maar noemde dit neurasthenie, met als oorzaak een verzwakking van het centraal zenuwstelsel of uitputting van de energiecentrales.Freud slaagde erin deze term, die een lichamelijke oorzaak veronderstelde, te kapen om de zgn. psychische conflicten aan te duiden, waaraan deze patiŽnten lijden en die zich vertaalden in lichamelijke klachten.Hij verving ook de term door het begrip neurose.Een lichamelijke oorzaak werd een psychische oorzaak, met name onderbewuste vaak sexuele conflichten of psychologische traumaís die angst opwekten en verdrongen moesten worden.Hetzelfde gebeurde met de term hysterie, die door dr. Charcot gebruikt werd en waarvoor hij een lichamelijke afwijking in de hersenen als verklaring zag.De behandeling bestond dan uit een praatkuur, met interpretaties, vrije associaties, droomduidingen, hypnose en symboliek.Freud miste vaak een correcte diagnose en stapelde de medische blunders op met alle gevolgen vandien, zelfs de dood van enkele patiŽnten.

        Bedenk dat de theorieŽn van de verschillende psychoanalytische scholen niet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek.Nooit werd een bewijs geleverd dat lichamelijke klachten het gevolg zijn van psychische conflicten en dat maanden- en jarenlange praatkuren enig nut hebben bij de behandeling van lichamelijke klachten. Toch worden behandelingen bij een dergelijke psychoanalytisch werkende psychiater terugbetaald door het RIZIV...Evidence based medicine ?

        Bedenk dat er een verschil is tussen ďEr is niets te vindenĒ, ďHet zit tussen uw orenĒ, en ďIk zit op een verkeerd spoorĒ, ďIk ken er niets vanĒ, ďIk heb niet goed gezochtĒ, ďIk heb onvoldoende kennis van de materie om de oorzaken te kunnen vindenĒ.

        Andere termen die werden of worden gebruikt om psychologiseren van lichamelijke klachten te gebruiken zijn: neurose, hypochondrie, conversiehysterie, somatisatiestoornis, ziekte van Briquet, somatoforme stoornis, psychosomatische klachten, psychogene klachten, psychische decompensatie, la belle indiffťrence.

        Bedenk ook dat deze diagnoses altijd worden gesteld zonder enig lichamelijk onderzoek of als men niets vindt met het klassieke ontoereikende bloedonderzoek

        U dient zich ervan bewust te zijn dat het psychologiseren van lichamelijke klachten bij CVS/ME of FM berust op bedrog van artsen, overheidsinstanties en verzekeringsmaatschappijen die bewust de vele wetenschappelijke studies die biologische oorzaken aantonen, in de doofpot steken.Eens een een psychisch probleem vastgesteld, kan de patiŽnt zijn ziekteuitkering stopgezet worden, daar in de kleine lettertjes van private verzekeringsmaatschappijen staat vermeld dat psychische aandoeningen buiten de polis vallen.

        Het RIZIV is niet van plan 4% van de bevolking een invaliditeitsuitkering toe te kennen.Wie gaat dat betalen ? De overheidsschuld swingt nu al de pan uit en wordt zwaar belast door de vele immigranten (aldus een RIZIV-directeur).

        Zo worden mensen van de ziekenkas gezet en komen in de werkloosheid terecht, waar ze na afzienbare tijd door het RVA ook van worden geschrapt omdat ze niet voldoende zich inspannen om werk te vinden, waarna ze bij het OCMW terecht komen.Dit is een pingpongspelletje dat jarenlang kan aanslepen.

        Ontdekkingen in de biologische psychiatrie die onderzoek doet naar afwijkingen in neurotransmitters, cytokines, hormonen, enz. zijn in BelgiŽ onbestaande, maar zijn bvb. in Amerika top of the art.

        Vergeet intussen niet dat de WHO CVS/ME beschouwt als een medische, neurologische aandoening, een organische ziekte.Dit betekent dat de Belgische regering het internationale WHO-verdrag overtreedt omdat ze de CVS/ME als een psychische aandoening beschouwt.

        In veel landen wordt de psychoanalytische aanpak ten dele verdrongen door de biopsychosociale school met dr. Wessely als drijvende kracht in het V.K.Ook in BelgiŽ en Nederland wordt deze visie door het ministerie omarmd.Deze school erkent dat CVS/ME kan uitgelokt worden door lichamelijke factoren zoals infecties, vaccinaties, zwangerschap maar poneert dat psychologische en sociale factoren een hoofdrol spelen in het ontstaan en de instandhouding.In veel punten is deze school een aftreksel van de psychoanalytische benadering.De lichamelijke oorzaken zoals stoornissen in het afweersysteem worden verdrongen door ze te psychologiseren... De patiŽnt en de arts die denkt dat resultaten en eventuele afwijkingen in het bloedonderzoek de oorzaak zijn van de aandoening, die somatiseren om de schaamte, schuld en stigma van de patiŽnt te kunnen ombuigen in respect voor de ingebeelde ziekte zodat deze de ziekterol op zich kan nemen.Freud en Wessely vinden patiŽnten met lichamelijke klachten neurotisch en psychiatrisch; de oorzaak van lichamelijke klachten zijn volgens Freud psychische conflichten en volgens Wessely negatieve denkpatronen, angstwekkende, disfunctioneleovertuigingen en bewegingsangst.De behandeling moet dan ook bestaan uit cognitieve gedragstherapie (CGT) en graded exercise therapy (GET), een stapsgewijs opbouwende conditietraining.†† Deze school beweert dat deze behandelingen evidence based zijn wat de psychoanalytische school nooit heeft kunnen beweren van hun praatkuren.

        Het onderzoek waarop ze zich baseren bleek uitgevoerd te zijn door niet onafhankelijke onderzoekers.Uit ander onderzoek elders in de wereld over CGT/GET bleek dat er slechts een paar aan de kwaliteitscriteria voldeden (vb. aanwezigheid van een controlegroep), dat de meeste niet de criteria van CVS/ME gebruikten zodat ze chronisch vermoeide mensen onderzochten ipv CVS/ME-patiŽnten.Het enige onderzoek dat het effect op lange termijn onderzocht, toont aan dat er na vijf jaar geen effect meer was van de therapieŽn.Herstel werd in de twee onderzoeken van Jason et alt. omschreven als een subjectief ervaren verbetering van slechts 20%.Uit ťťn onderzoek bij patiŽnten in het VK bleek 50% van de patiŽnten door CGT/GET een verslechtering van de gezondheid te ervaren en in een ander onderzoek in Schotland was dit zelfs 74%.In een enquÍte met Nederlandse patiŽnten bleek 30% een verbetering te kennen, 30% geen verandering en 38% bleek achteruitgegaan te zijn en het aantal patiŽnten dat werkte of studeerde was na de behandeling sterk verminderd.

        De bewering dat de therapieŽn evidence based zijn berust dus op misleiding en de ministeries en CVS-referentiecentra doen gewoon alsof hun neus bloedt.Elke vorm van zelfreflectie lijkt te ontbreken.

        Behandelingen met CGT/GET verslechteren de lichamelijke klachten omdat is gebleken bij CVS/ME-patiŽnten dat ze een zeer lage inspanningscapaciteit hebben, een laag vermogen om te herstellen na inspanning en een te lange herstelduur die verband houden met de ontstekingen in de cel en met afwijkingen in de ontstekingsboodschappers.Verder verergert CGT/GET de cognitieve stoornissen, die berusten op stoornissen in het geheugen, het geheugennetwerk en afname van de motorische handelingssnelheid; dit wordt veroorzaakt door verhoging van de COX-2, verminderde doorbloeding van de hersenen, verminderde capaciteit van de energiecentrales.De toename van spier- en gewrichtspijn door CGT/GET wordt verklaard door ontstekingen, oxidatieve stress, verminderde stofwisseling in de energiecentrales, verminderde doorbloeding van de hersenen, overgevoelig autonoom zenuwstelsel, lagere pijndrempel van spieren die verband houdt met afwijkingen in het spierweefsel.Inspanningen door GET leiden tot een toename van NFkB, iNOS, COX-2, IL-6, TNF-alfa, C4a, oxidatieve stress, verzuring, daling van glutathion, verhoogde prikkelbaarheid van de spiercellen, spierafwijkingen zoals tekortschieten van en structurele schade aan de energiecentrales, veel dode cellen, abnormale elektrische activiteit, slechtere aanmaak van eiwitten, verhoogde prikkelbaarheid van de spiermembranen, abnormale verzuring in de spieren, lage zuurstoftoevoer naar de spieren, verhoogde gevoeligheid van systemen die pijn onderdrukken.

        CGT helpt niet om de lichamelijke klachten te genezen, maar dat is dan volgens deze school natuurlijk de fout van de patiŽnt, omdat die vasthoudt aan zijn negatieve denkpatronen, zijn verleden niet kan loslaten, te veel weerstand heeft, niet mee wil werken, enz.Zo is de cirkel rond.

        Het theoretisch fundament van deze school is drijfzand.Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er bij CVS/ME zelfs geen sprake is van bewegingsangst, ťťn van hun premisses.Andere onderzoekingen hebben aangetoond dat bij CVS/ME geen specifieke psychologische factoren of persoonlijkheidskenmerken of Ėstoornissen worden waargenomen.Het model van deze school is dus niet evidence based.

        De bewering dat CGT/GET evidence based is, is niet wetenschappelijk, misleidend, bedrog en medisch-ethisch immoreel.Desondanks beschouwen officiŽle instanties in het V.K., BelgiŽ en Nederland dit model als de gouden standaard.Ze zijn verblind door het gouden kalf.

        Eťn en ander heeft tot gevolg dat publicatie van resultaten van onderzoek naar biologische oorzaken van deze aandoeningen vaak wordt tegengehouden of veel trager wordt gepubliceerd in belangrijke wetenschappelijke tijdschriften daar ze ter beoordeling worden doorgestuurd naar aanhangers van dr. Wessely.Zo ontstaat een erg vertekend beeld over CVS/ME.

        Elke benoeming aan een staatsinstelling in BelgiŽ is een politieke benoeming, dankzij lidmaatschap van een politieke partij of een vrijmetselaarsloge.Het curriculum vitae, de kennis, ervaring en aanzien in het buitenland, zijn van ondergeschikt belang.Ook wetenschappelijke instellingen, zoals universiteiten, zijn in dit bedje ziek.Benoemingen als hoogleraar en ook wetenschappelijke prijzen worden door de loges of de politieke partijen geregeld.Dit is een toestand die de inertie van de politiek en de wetenschap in dit smurfenland mee verklaart.En op deze manier kan men dus ook niet onafhankelijk denken en wordt er niet veel vooruitgang geboekt.Erger nog, men denkt hier dat men niets kan, en wie iets meer kan en doet dan een ander, wie zijn nek uitsteekt, die dient met een bijltje een kopje kleiner gemaakt te worden. Of die dient naar het buitenland te verhuizen om daar onderzoek te doen en patiŽnten op een ernstige wetenschappelijk onderbouwdemanier te behandelen.Ook dit is een vorm van auto-immuniteit: de Belgische staat die delen van zichzelf, en dan nog wel deskundige onafhankelijk denkende artsen en wetenschappers, aanvalt, tegenwerkt, wegpest.En dit terwijl ze oogluikend wandelende kankers en parasieten in onze maatschappij laat betijen en profiteren.Dit is niet hoopgevend voor de toekomst van dit land, waarvan de sociale zekerheid nu al niet meer houdbaar is.

        KB 78 en 79 waarop de geneeskunde is gebaseerd, zijn vervalst.Dit maakt elk medisch handelen in principe onwettig.

        In dit land zijn vele artsen, psychiaters, officiŽle instanties niet alleen blijven steken in het psychosomatiseren van aandoeningen, omdat ze niet op de hoogte zijn van het wetenschappelijk onderzoek en dit zelfs negeren en in de doofpot steken.Ook zijn ze bleven steken in het verouderde en enge concept van ontstekingen.Een anti-inflammatoir dieet bij voorbeeld, waar in Amerika reeds een tiental boeken over zijn geschreven en waar ik als ťťn van de eersten in BelgiŽ zoín 5 jaar geleden een artikel over schreef op mijn website, is hier dan ook voor deze krokodillen totale nonsens. Dat meer dan de helft van mensen met een depressie een tekort aan o.a. omega-3 vetzuren heeft, was ondenkbaar, maar begint nu, door het uitgebreide niet meer te ontkennen internationale wetenschappelijk onderzoek, na 15 jaar stilaan door te dringen in de door politiek en loge versufte hersens van artsen en specialisten in de universiteiten.Het verband met de moderne chemisch-industriŽle landbouw ziet voorlopig nog niemand, daarvoor is het nog 15 jaar te vroeg.Dankzij internet en het verschijnen van een aantal belangwekkende boeken hoeft u als patiŽnt echter geen 15 jaar of langer te wachten om zelf uw gezondheid te verbeteren.

        Psychiaters worden door het RIZIV, de verzekeringsmaatschappijen en rechtbanken gebruikt als experts om valse verklaringen af te leggen, nutteloze testen te doen en verkeerde diagnoses te stellen.††† Net zoals in de Sovjet-Unie waar ze psychiaters gebruikten om opposanten van het regime psychisch gestoord te verklaren.

        De opsplitsing van de geneeskunde in specialisaties leidt ertoe dat mensen met CVS of FM veel tijd verliezen door het lopen van de ene specialist naar de andere, terwijl het bekend is dat hoe langer CVS duurt, hoe slechter de vooruitzichten op verbetering of herstel zijn, door de aan de gang zijnde oxidatieve en nitrosatieve stress, autoimmuunreacties, sluimerende infecties, enz.Door de specialisering ziet niemand nog het volledige beeld.

        De onwetenschappelijke Vereniging tegen Kwakzalverij (VtK) in Nederland, die bewust fraude pleegt door wetenschappelijke resultaten verkeerd voor te stellen, en onrechtmatige methodes gebruikt om andersdenkende artsen te demoniseren in tijdschriften en dagbladen, heeft de minister van Volksgezondheid, de regering en de Nederlandse universiteiten in haar greep.Praktisch betekent dit dat CVS/ME psychosomatische aandoeningen zijn en elke biochemische verklaring bij voorbaat waardeloos is.†† Voordeel is dat deze patiŽnten uit de ziekenzorg kunnen geweerd worden en medische behandeling ontzegd worden, zodat er weer lekker bespaard kan worden.De voorzitter van de VtK, dr. Renckens is intussen in opspraak gekomen door uitspraken over prins Bernhard en door bewust verzwegen medische blunders op zijn afdeling gynecologie waardoor babyís onnodig overleden.Ook de inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg Herre Kingma, een andere bloedhond van de VtK, is opspraak gekomen door fouten te verzwijgen in zijn ziekenhuis. (http://www.leefbewust.com/cees_renckens.html)

        In de CVS-referentiecentra worden aan de lopende band medische fouten gemaakt.Ook als patiŽnten organische aandoeningen hebben, naast CVS/ME of met als gevolg CVS/ME, dan krijgen ze alleen CGT en GET, terwijl deze therapieŽn hun toestand vaak verrslechteren of geen effect hebben.Wetenschappelijk gevalideerde biologische testen voor CVS/ME mogen niet worden gebruikt, noch immunologische of biochemischetherapieŽn, noch voedingssupplementen.Talloze wetenschappelijke artikelen over biologische oorzaken van CVS/ME worden doodgezwegen.De referentiecentra werden door het RIZIV toegewezen aan de partijpoliteke universiteiten, die trouw de opdracht van de overheid uitvoeren, die blij is dat ze een evidence based model kunnen laten uitvoeren, ook al rammelt het wetenschappelijk bewijs hiervoor langs alle kanten.Alleen die patiŽnten worden geselecteerd die een grote kans hebben op verbetering op basis van een lijst met de ziektegeschiedenis en alle klachten, opgesteld en opgestuurd door de patiŽnt.Dit is volgens de medische code strafbaar: een arts mag enkel een diagnose stellen als deze zijn patiŽnt persoonlijk heeft onderzocht.Adviserende geneesheren van RIZIV en private zorgverzekeraars eisen dat de patiŽnt wordt behandeld in ťťn van deze centra, waarbij ze de medische code overtreden want ze mogen geen adviezen geven over behandelingen.Ook al stellen kinesisten in de centra vast dat GET contraproductief is, worden ze verplicht het programma door te zetten.

        Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg stelde in haar evaluatie van de referentiecentra vast dat de behandeling niet effectief is en dat veel patiŽnten erop achteruit gaan.Tot 50% werd meer moe, kreeg meer concentratiestoornissen, meer angst en depressie, een slechtere geestelijke gezondheid, meer lichamelijke klachten, meer pijn, en ervaarde een verslechtering van het sociale en lichamelijke functioneren en van de levenskwaliteit.Uit de publicatie van de resultaten blijken de statistische testen slecht uitgevoerd, ontbreken talrijke gegevens, ontbreekt een controlegroep, wordt geen erkende vragenlijst van CVS/ME gebruikt, niet omschreven wat verstaan wordt onder een goede reactie op de behandeling, en er werd geen wetenschappelijk artikel van betekenis gepubliceerd. En toch bevelen ze aan dat er extra financiŽle middelen zouden komen voor meer onderzoek naar CGT/GET, terwijl meer dan 3500 wetenschappelijke artikelen over biochemische oorzaken van CVS/ME onder de mat worden geveegd.

        Vreemd is dat elke CVS/ME-patiŽnt in de referentiecentra dezelfde standaard behandeling krijgt in plaats van een op maat gemaakte behandeling op basis van de individuele resultaten van bloed-, urine- en ander onderzoek.

        Als een patiŽnt een tekort heeft aan immunoglobulines, komt deze in aanmerking voor een terugbetaling voor de dure IVIg-behandeling (intraveneuze immunoglobulines).Behalve als het RIZIV weet dat het om een CVS/ME-patiŽnt gaat.Dat is onethisch en discriminatie.

        Internationaal erkende Belgische experts op vlak van immunologische afwijkingen worden niet uitgenodigd om aan de CVS-centra deel te nemen, noch krijgen ze financiŽle ondersteuning om biologisch onderzoek te doen in BelgiŽ.

        De commissies in de overheidsorganen die zich bezighouden met CVS/ME, zijn samengesteld uit mensen die internationaal niet relevant zijn in dit gebied, volgens politieke kleur of gepushed door de loges, en in elk geval aanhangers van de biopsychosociale school.Dit zorgt voor onaanvaardbare belangenconflichten.

 

In het domein van de voedingssector :

        De moderne chemisch-industriŽle landbouw maakt de mensen ziek (zie nieuwsbrief 2.14) waardoor de mens niet alleen voedsel binnenkrijgt dat door de kunstmest lang niet meer zoveel vitaminen en mineralen bevat als vroeger, maar ook een hele boel toxische stoffen.

        In heel wat lezingen heb ik uitgelegd hoe de overdaad aan maÔs en soja in de voeding van pluimvee, koeien, varkens, enz. geleid heeft tot een overschot aan de ontstekingsbevorderende omega-6 vetzuren en een tekort aan ontstekingsremmende omega-3 vetzuren in het vlees, de eieren en de melk; hier gaat het in principe niet om een toxische stof, maar om een onevenwicht, veroorzaakt door de graan- en sojaindustrie.Gelukkig zijn er nu een aantal supermarktketens die alvast omega-3 rijke eieren op de markt brengen doordat de kippen hetomega-3 rijke lijnzaad te eten krijgen.

        De voedingsindustrie brengt een oneindig aantal goedkope en overal verkrijgbare voedingsproducten op de markt die wel de buik vullen maar leiden tot een kwalitatieve ondervoeding en ondermijning van de gezondheid en de immuniteit.Dit komt omdat elke levenskracht in deze producten ontbreekt (dood voedsel), door de overschot aan geraffineerd zout, geraffineerd meel, geraffineerde vetten, transvetzuren, geraffineerde suikers, de toevoeging van kunstmatige zoetstoffen, kleurstoffen, geurstoffen, bewaarmiddelen, pesticiden, herbiciden, natriumglutamaat, high fructose corn syrup (glucose-/fructosestroop), enz.Vele toegevoegde stoffen zijn excitotoxines, die ontstekingen in de hersenen veroorzaken en schade aan de hersencellen toebrengen.

        Veel mensen denken dat ze in de supermarkt een rijke keuze hebben, terwijl in werkelijkheid de meeste merken in handen zijn van slechts een tiental spelers: Unilever, Nestlť, Mondelez/Kraft, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Coca Cola, Pepsi Co, Asociated British Foods.Multinationals en supermarkten zetten de boeren onder druk om zo goedkoop en snel mogelijk te producren.Schaalvergroting, winstmaximalisatie, efficiŽntie als principes om de door brood en spelen versufte burger te verdoven met industrieel voedsel.Gevolg: daling van de biodiversiteit, monocultuur, rooflandbouw, massaal gebruik van toxische stoffen, bijensterfte, anonimisering van voedsel, overproductie, dumpingprijzen, monopolisering van de voedselmarkt door een tiental megacorporaties, steeds meer boeren die ermee stoppen of zelfmoord plegen, lobbygroepen bij de Europese Unie, omkoping van beleidsmakers, manipuleren van wetgeving, enz. (https://sarahvanliefferinge.wordpress.com/2015/08/10/wees-revolutionair-eet-ecologisch-en-lokaal/)

        De reclame-industrie en de media waarin deze reclame gepubliceerd wordt die een vals beeld geven over wat we zouden moeten eten

        Het klassieke Westerse voedingspatroon, dat we zonder enige kritische vraagstelling, hebben overgenomen van onze ouders, en resultaat is van de moderne landbouw, de voedingsindustrie, de chemische industrie, en gepropageerd wordt door de officiŽle gezondheidsinstanties, werkt ontstekingsbevorderend.Ontsteking ten gevolge van verhoogde pro-inflammatoire cytokines, is de rode draad van zowat alle Westerse beschavingsziektes.Bovendien werkt het voedingspatroon verzurend en demineraliserend door een slecht zuur-/basenevenwicht, dikmakend en verslavend.De officieel gepromote voedingsdriehoek, schijf van vier of schijf van vijf, is slechts een weerspiegeling en promotie van de bestaande landbouw en economie.

        Het moet gezegd worden dat er veel onenigheid bestaat over wat de oorspronkelijke voeding van de mens is en hoe het voedingspatroon zou moeten of zou kunnen zijn.Nobody agrees on anything anymore.Dit brengt mensen in verwarring, ongeloof, scepticisme, argwaan maar ook onverschilligheid.Het beste lijkt me dat men ergens een gulden middenweg zoekt tussen het vegetarisme (zie www.nutritionfacts.org van dr. Michael Greger, de videoís met lezingen van dr. Caldwell Esselstyn, dr. Michael Kleper, dr. T. Colin Campbell) en het verantwoord en selectief gebruik van dierlijke voedingsmiddelen voor zij die dat willen (zie www.mercola.com van dr. Mercola). Beide kampen hebben ook talrijke overeenkomsten zoals het zich verzetten tegen het gebruik van voedingsproducten, fastfoodindustrie, genetisch gemanipuleerde voeding, geraffineerde suiker, geraffineerde vetten, lege koolhydraten, de overdaad aan gekookt en ander verhit voedsel, enz.

        DiŽtisten zijn blijkbaar niet op de hoogte van een aantal belangrijke werkingsprincipes van het lichaam zoals het zuur-/basenevenwicht, de voedselcombinaties, de kwaliteit van vetten, de ontgiftingscyclus, de waarde van enzymen in levend voedsel, enz.Bedenkelijk is ook dat de beroepsvereniging van diŽtisten gesponsord wordt door Nestlť, Coca Cola, Danone, enz.

 

Andere domeinen :

        Werkgevers persen de citroen steeds verder uit; het zelfde werk of mťťr werk doen met steeds minder mensen leidt onvermijdelijk tot overbelasting en burn-out en tot meer risico op fouten.

        Bedrijven die jarenlang de lucht, het water en de bodem vervuild hebben voor de productie van al dan niet noodzakelijke producten, dragen ook mee de verantwoordelijkheid voor de slechte volksgezondheid

        Politici die de globalisering aanhangen zijn ook mee verantwoordelijk voor de enorme milieuvervuiling in dit land.Vindt u het normaal dat vrachtwagens uit ScandinaviŽ door ons land naar Spanje rijden of uit de Oostbloklanden naar Groot-Brittanie en omgekeerd ? Waarom moeten zoveel producten ingevoerd worden naar BelgiŽ ? Als al deze producten hier in BelgiŽ zouden gemaakt worden, beeld u dan eens in wat voor een groot verschil dit zou maken voor onze overvolle, door vrachtwagens kapotgereden wegen... en voor het milieu en de volksgezondheid.

        Ook de onverschilligheid van de meeste mensen om de auto als eerste transportmiddel te gebruiken ipv als laatste, is niet goed te praten en is een belangrijke oorzaak van de overdaad aan uitlaatgassen en vervuiling.Ook het achteloos gebruik van chemische was-, kuis- en lichaamsverzorgingsproducten is zoín voorbeeld van dagelijks bijdragen tot verslechtering van het milieu en de volksgezondheid.Gelukkig wint de transitiebeweging steeds meer interesse (zie verderop).

        De chemische industrie die tienduizenden onnatuurlijke stoffen in het milieu, de woning, de voeding, de lucht, het drinkwater heeft gebracht gaat niet vrijuit.Wie veel geld heeft, hoeft zich echter niet te verantwoorden en komt niet in de bak.

        De vervuiling is ook de woning binnengedrongen met ongezonde bouwmaterialen, VOCís afgevende vloerbekleding, verf, meubels, matrassen en elektrische en elektronische toestellen; omnog niet te spreken over het gebruik van plastics

        Het massaal sproeien van giftige stoffen zoals aluminiumoxide, barium, strontium, kaliumjodide e.a. door vliegtuigen in het kader van de klimaats- en weersbeÔnvloeding om opwarming van de aarde te verminderen, is voor niemand goed (zie de video: Conspiracy Documentary 2015 GeoEngineering over chemtrails).Het draagt alleen maar bij tot de cumulatie van toxische stoffen in het lichaam: vroeg of laat loopt de emmer over, komt het breekpunt en ontstaan klachten, ziektes, aandoeningen.

        De enorme elektromagnetische vervuiling door talrijke straling afgevende apparatuur heeft ongetwijfeld een nog steeds verwaarloosde invloed op het zenuwstelsel en het immuunsysteem

Michael Persiner, a neuroscientist at Laurentian University, Canada:

ďFor the first time in our evolutioanry history, we have generated an entire, secondary, virtual, densely complex environment, an electromagnetic soup, that essentially overlaps the human nervous system.Ē (D. Icke, Wembley, 7u22.00)

        En laten we ook de banken niet vergeten die Big Food, Big Pharma, Big Oil, Big Farm, enz. financieren

        De immobiliŽnsector heeft er mee voor gezorgd dat woningen overgewaardeerd en de prijzen onrealistisch geworden zijn en onhaalbaar voor mensen met een gewoon inkomen.Hierdoor moeten ze met twee gaan werken, vaak ten koste van de opvoeding van de kinderen en ten koste van het huishouden en alle rompslomp die een huis en een gezin met zich meebrengen.Is het normaal dat men tegenwoordig een hypotheek moet afbetalen tot zijn 70e ? Om zichzelf toch nog iets te kunnen veroorloven, moeten heel wat mensen met een gewoon inkomen daarbovenop ook nog in het zwart gaan werken.Denken we ook nog aan de alleenstaande huisvrouw met kinderen die fulltime moet gaan werken.Fysieke overbelasting en te weinig rust en herstel van de spieren is zoals we weten dikwijls een uitlokkende factor van CVS en fibromyalgie.Door zich suf te werken voor een stapel bakstenen, apparaten en een auto, wordt de Belgische burger onder de knoet gehouden van de grootbezitters en multinationals.

        In het algemeen is de Belgische volksaard ook niet erg bevorderlijk voor hun gezondheid en die van het milieu: zie nieuwsbrief Een stap vooruit 1.5 ††Een betere houding i.v.m. gezondheid vindt u in Een stap vooruit 1.10

        Tot de Belgische volksaard behoort o.a. het bourgondisch karakter, het teveel eten en het eten om het genotscentrum in de hersenen te stimuleren.Het eten omdat het een kleurrijke verpakking heeft en omdat het door de peergroup, de vriendenkring of de familiekring wordt gegeten bij gezamenlijke bijeenkomsten.En eten wanneer men geen honger heeft.Stimulering van het genotscentrum in de hersenen op deze wijze, leidt tot toename van de resistentie voor leptine, insuline en andere stoffen en werkt verslavend,dikmakend en ontstekingsbevorderend.

        In een context van neoliberale politiek en ongebreidelde besparingswoede worden niet mťťr jobs gecreŽerd, maar minder en stijgt de stress op werkvloer en in het kantoor door het toenemende personeelsgebrek.Bovendien neemt door de neoliberale politiek de armoede en de kloof tussen rijk en arm steeds verder toe.Er is een gekend verband tussen armoede en slechte gezondheid en het is dus te verwachten dat nog meer mensen dan nu, alleen al om deze reden, ziek zullen worden, bezoek aan arts en tandarts uitstellen, een slechte voeding gebruiken en op hogere leeftijd de ziekteverzekering extra zwaar zullen belasten met ernstige aandoeningen.Er is ook een gekend verband tussen leven in een sociaal achtergestelde buurt en obesitas: de pertinente aanwezigheid van frietkoten, snackkramen, fastfoodtenten, nacht- en buurtwinkels, gebrek aan sportaccomodaties.

 

Bespreking

In deze context kan u makkelijk begrijpen dat binnen afzienbare tijd niet tienduizenden maar honderdduizenden mensen zullen lijden aan FM en/of CVS.Dit zal, samen met de explosieve toename van andere chronische aandoeningen zoals diabetes, obesitas, allergieŽn, burn-out, depressie, astma, ADHD, autisme, enz. leiden tot een catastrofe in de gezondheidszorg en het compleet uit de pan swingen van het budget.Maar ook tot een instorting van de economie door het grote aantal mensen dat langdurig ziek is en op invaliditeit komt te staan.

Dat medische adviseurs, VDAB- en RVA-dokters de mensen met CVS en/of FM genadeloos terug aan het werk willen krijgen om de economie en het gezondheidsbudget te reden, getuigt van weinig inzicht. Deze mislukte, gefrustreerde en in het vak communicatie gebuisde artsen zouden pas gelukkig geweest zijn als ze in het Nazi-regime hadden kunnen deelnemen aan het T4-programma waarin lichamelijke gehandicapten en psychisch gestoorden medisch werden geŽxecuteerd.Het is wel erg makkelijk om de patiŽnt te beschuldigen van van alles en nog wat, terwijl de structurele oorzaken over het hoofd worden gezien en voorbij wordt gegaan aan de eigen onwetendheid en machteloosheid.Ze leveren geen enkele bijdrage aan een oplossing van het probleem, ze maken het alleen maar erger.

Gelukkig is er de Wake-up Call beweging CVS en Fibromyalgie, die zich erop toelegt om de problematiek aan te kaarten in de politiek en de media.Blijkbaar moeten nog veel belgen wakker worden :

 

††††††††††† BelgiŽ heeft een uitstekende reputatie

BelgiŽ stijgt van de twaalfde naar de tiende plaats, blijkt uit de jaarlijkse Country RepTrakstudie door het Reputation Institute.(...) BelgiŽ wordt gepercipieerd als een ethisch en veilig land, dat goed functioneert.Bovendien wordt het gezien als vooruitstrevend op economisch en sociaal vlak, met de nodige verantwoordelijkheidszin binnen de internationale gemeenschap. (...) Verder werd bij 14.000 Belgen gepeild naar hun mening over enkele Belgische instellingen. De Rode Duivels, het leger en de mutualiteiten scoren het best, gevolgd door de politie, de koninklijke familie, de werkgeversorganisaties en de vakbonden.De belastingsdienst scoort het laagst en ook de federale regering scoort niet al te best.

(Bron: Metro, vrijdag 17 juli 2015)

 

Merkwaardig is het dat onder de CVS- en FM-patiŽnten nooit advocaten of juristen te vinden zijn.Deze mensen genieten blijkbaar van een uitstekende gezondheid.Als er enkele advocaten aan deze aandoening zouden lijden en geconfronteerd worden met de vele wantoestanden die ermee gepaard gaan, dan zou het hoopgevend zijn als er enkele processen zouden aangespannen worden.Ook politici en mensen die werken bij het RIZIV, de mutualiteiten, de Orde van Geneesheren, het Ministerie van Volksgezondheid, de Hoge Gezondheidsraad, de universiteiten, de CVS-referentiecentra, het Kenniscentrum Gezondheid of politieke partijen, zijn vrijgesteld van deze aandoeningen.Ook parlementariŽrs zijn vrijgesteld, wat jammer is, want een parlementaire onderzoekscommissie naar hoe het zo ernstig fout is kunnen lopen, dringt zich op.

 

Vele patiŽnten lopen maanden- of jarenlang van het ene onderzoek naar het andere, van de ene arts of specialist naar de andere, van het ene ziekenhuis naar het andere met als resultaat al te vaak dat men niets ernstigs kan vinden.Hoe het komt dat men niets vindt, is u intussen duidelijk.Door teleurstelling begeven ze zich in het alternatieve circuit.Het is echter nutteloos hier geld, tijd en energie in te steken want ook deze alternatieve therapeuten hebben onvoldoende kennis van immunologie, endocrinologie, biochemie, toxicologie, enz.

Na enige jaren leggen deze patiŽnten zich dan maar neer bij de zaken, ze aanvaarden de ziekte en de beperkingen, leggen de lat zo laag mogelijk, beperken zich tot het nemen van pijnstillers, antidepressiva, ontstekingsremmers om de aandoening min of meer te stabiliseren.Ze settelen zich in de invaliditeit of werkloosheid.Terug gaan werken of ooit nog werk vinden verdwijnt vaak volledig uit het toekomstbeeld. De voordelen van het niet meer werken kunnen echter bijdragen tot een onbewust ziektegewin en weerstand tegen verbetering of genezing, want dit is vaak mogelijk maar men moet het juiste spoor en de juiste artsen weten te vinden en bereid zijn mee te werken aan de nodige veranderingen.

 

Ook de omgeving van de patiŽnt moet bereid zijn mee te werken en de patiŽnt ondersteunen en aanmoedigen.Al te vaak, gelukkig niet altijd, zien we patiŽnten waarvan de omgeving tegenwerkt.Ze stellen onderzoeksresultaten die de oorzaken van CVS/ME of FM aantonen in vraag, trekken alles in twijfel, vinden het te duur (niet terugbetaald door ziekenfonds), kwakzalverij, enz. Plotseling hebben zij blijkbaar meer gestudeerd dan de arts in kwestie, kennen ze er meer van en zijn in staat om te oordelen over de kwaliteit van onderzoek en behandelingen.Als de patiŽnt verbeteringen aanbrengt in zijn voedingspatroon, stilaan anders gaat eten, voedselallergenen vermijdt, snoep en patisserie weigert, enz. dan komt de kat op de koord want de andere gezinsleden hebben geen last van wat ze eten (lees: er is nog geen verband aangetoond, of ze kennen of zien het verband niet tussen wat ze eten en hun klachten die ze minimaliseren of waarvoor ze medicatie nemen) en ze zitten dan kritiek te leveren, te klagen over de ďspeciale voedingĒ, de medicamenten, de supplementen, enz.Ook een dergelijke houding van gezins- of familieleden brengt geen enkele verbetering.

 

Samenvatting:

Het gaat niet op dat ondeskundige artsen CVS of FM een psychosomatische aandoening noemen of deze gaan psychiatriseren en de patiŽnt vertellen dat het tussen de oren zit.Ik heb aangetoond hoe tekortkomingen in de geneeskunde en de academische opleiding het onderbehandelen en mishandelen van deze patiŽnten veroorzaakt.Ik heb uitvoerig de schaduwzijnde van de geneeskunde en de farmacie in de schijnwerpers gezet, omdat veel mensen hier totaal geen idee van hebben.

De toestand wordt ook in stand gehouden door de belangen van de mutualiteiten, de verzekeringen, de budgetaire beperkingen van het RIZIV, de farmaceutische firmaís, de ziekenhuizen, de politieke partijgen, de loges, enz.

We hebben eveneens gezien hoe een aantal spelers in de maatschappij de huidige toestand in stand houden, verbeteringen of doorbraken tegenhouden, en de catastrofe van de slechte volksgezondheid veroorzaken en verergeren in naam van de vooruitgang.Vooruitgang is niet altijd een verbetering.

Resultaat is dat de meeste artsen dweilen met de kraan open in de behandeling van CVS en FM omdat ze de pathologische en de structurele oorzaken niet kennen of niet zien.

Artsen die wel deskundig zijn en hun nek durven uitsteken, worden met alle mogelijke middelen proberen tegengewerkt in plaats van hun werkwijze en de resultaten te bestuderen en met hen samen te werken.De patiŽnt zal zichzelf moeten bijscholen en veel moeten lezen over gezondheid, levenswijze, voeding, relaties, enz. en de nodige verbeteringen en veranderingen moeten aanbrengen en een deskundige arts moeten zoeken om gevorderde onderzoekingen te laten doen, oorzakelijke diagnoses te stellen, de uitlokkende en onderhoudende factoren op een rijtje te zetten, en behandelingen uit te werken.

 

Niets is immers zo makkelijk als met de stroom meeroeien.We zien echter aan de medische statistieken en de ecologische toestand van het milieu waar deze stroom naar toe leidt.Wie gezond wil worden en gezond wil eten en leven, moet echter tegen de stroom inroeien.

 

Analoog aan de klachten van de patiŽnt zien we vaak dat ze het moe zijn.ďHetĒ is dan bvb. het werk, de arbeidsomstandigheden, spanningen op het werk, het huishouden, het vele werk in het gezin, spanningen in het gezinsleven, woonomstandigheden, de tekortkomingen en schaduwzijde van de geneeskunde, enz.Het lijkt soms wel of het lichaam van de patiŽnt zich onbewust verzet tegen deze zaken en weigert nog verder aan het circus mee te doen. Een onbewuste rebellie als het ware.Ze worden blijkbaar geroepen om hun leven een andere vorm en inhoud te geven, die meer aansluit bij hun ware aard, persoonlijkheid, talenten en wensen.

 

Het is mijn indruk en overtuiging dat steeds meer mensen geroepen worden tot verandering.Verandering ontstaat door zich te verzetten tegen de stroom waarin de maatschappij lijkt meegezogen te worden.Deze stroom werkt ziekmakend, getuige de medische statistieken met een sterke toename van chronische aandoeningen en beschavingsziektes.

Bewustwording gaat verandering vooraf.De invaliderende klachten van CVS/ME of FM en ziekte in het algemeen kunnen bijdragen tot bewustwording: wat komt het lichaam mij vertellen, waarom ben ik ziek geworden, zit ik eigenlijk wel op het juiste spoor, doe ik iets op een verkeerde manier ? We zien al te vaak dat deze mensen te veel hooi op de vork hebben genomen, zich teveel met anderen hebben beziggehouden, zichzelf hebben verwaarloosd, hun grenzen hebben overtreden, geen neen durven zeggen, enz.

Ook voor hun omgeving kan dit een bewustwording betekenen: de gezinsleden die teveel van de patiŽnte in kwestie hebben gevraagd en het maar vanzelfsprekend vinden dat zij het hele huishouden op zich neemt; de kinderen die de hele dag spelen, een rommeltje achterlaten en alles vuilmaken; de pubers die een virtueel leven leiden op hun pc, laptop, gsm, iphone en geen poot uitsteken in het huishouden en de bereiding van de maaltijden; familie die de deur platloopt en de patiŽnt geen rust en ruimte voor zichzelf gunt; de partner die haar te weinig ruimte laat en er soms zijn eigen agenda op nahoudt; de collegaís op het werk die haar altijd weten te vinden als er iets extraís moet gedaan worden of als ze een shift willen wisselen of om iets te organiseren buiten het werk, de werkgever die zijn personeel onderbetaalt en overbelast met meer werk dan ze aankunnen ipv extra personeel aan te nemen, enz.

De patiŽnt dient dus te leren grenzen te trekken, neen te zeggen, ruimte te creŽren voor zichzelf, zich af te vragen ďWat hoort bij mij ? Waar voel ik mij goed bij en waarbij niet ? Wie hoort bij mij en wie niet ? Is er wel iemand die luistert naar mij ipv dat ik altijd luister naar een ander ? Ben ik de vuilbak van een ander ? Wat zijn mijn talenten, gaven, roeping en besteed ik hier wel aandacht aan, hoe geef ik mijn leven vorm rond mijn talenten ?Ē, enz.

 

Het gaat niet alleen om verandering in het eigen leven, maar ook om verandering op sociaal en ecologisch vlak.Bijzonder hoopgevend en hartverwarmend in dit verband is de transitiebeweging, een grassrootsmovement, een onderstroom, subcultuur of hoe men het ook wil noemen, van duizenden, tienduizenden mensen die terug meer in harmonie willen leven en een alternatief zoeken voor de globalisering, de uitputting van de fossiele brandstoffen, de vervuiling, de voedselindustrie, de ziekmakende moderne landbouw, het autogebruik, enz.

Voorbeelden van de transitiegedachte zijn:

terug groente in eigen tuin kweken, gemeenschapstuinen, zelfoogstboederijen, geveltuinen, zelf composteren, groentekweekbakken bij rusthuizen, kinderboerderijen, hoevewinkels, zadenbibliotheken, eetparken, zelfplukbloemenweides, kruidenbloembakken in de stad, stadslandbouwprojecten, voedselteams, bio eethuisjes, deeleenkoe.be, fermet.be, rechtvanbijdeboer.be, rekhet.be, melkautomaten, soepbars, smoothiebars, rommelmarkten, de tendens naar terug meer aandacht voor ambachten, biomarktjes, repaircafťís, kringloopwinkels, rekhet.be, LETS, wijk- of buurtfeesten en Ėinitiatieven, bulkwinkels, boekenpleinen, gezelschapsspelbijeenkomsten, crowdfunding, de stijgende verkoop van bakfietsen, elektrische fietsen, enz.Deze initiatieven zorgen voor meer sociale cohesie en verbeteren de omgang met elkaar en de natuur en veraangenamen de woonomgeving.

 

Aanbevolen literatuur:

Dr. Peter Aelbrecht, De homo energeticus

Friedrich Bohlmann, Voeding als medicijn, ziekten voorkomen en genezen dankzij de juiste voeding

Dr. Francis Coucke, De CVS-mythe

Dr. William Davis, Broodbuik

Dr. Kris Gaublomme, Vaccinaties en het immuunsysteem, gewenste en ongewenste effecten van vaccineren

Dr. Thierry Hertoghe & Dr. Jules-Jacques Nabet, Jong en gezond oud worden

Prof. Dr. Michael Maes, Van Freud tot omega-3

Prof. Dr. Michael Maes, Nooit meer moe, CVS ontmaskerd

Hilde Maris, Gluten & koemelk Ė De link met gezondheidsklachten, Therapiewijzer

Dr. Annick Mollen, Waarom je beter weet wat je eet

Dr. David Perlmutter, Het glutengevaar

Dr. Rudy Proesmans, Optimaal gezond zonder medicijnen

Dr. David Servan-Schreiber, Antikanker, een nieuwe levensstijl

Christine Tobback, Eet wat bij je past

Christine Tobback, Gezond of gezondigd ?

Prof. dr. Paul Verhaeghe, De neoliberale waanzin: flexibel, efficiŽnt en gestoord

Jo Wijckmans, Gezond van binnen, mooi van buiten

 

Aanbevolen websites:

beyondmedicin.nl

www.cigmtr.nl

www.leefbewust.com

www.mercola.com

www.naturalnews.com

www.nutritionfacts.org

www.greenmedinfo.com

www.voedingsgeneeskunde.nl

 

Aanbevolen videoís:

 

https://www.youtube.com/watch?v=IwMk1YlGWbA (ME/CVS, Protestactie Wake-up Callbeweging leidt tot gesprek RIZIV)

https://www.youtube.com/watch?v=8Q4yFNXjyTM (Prof. Dr. Maes over zijn boek)

https://www.youtube.com/watch?v=X-uwSxoUqTY&list=PLsQ0FZQ_5JXQPVDLmt1EOgOlf2PAg6TFW (Dr De Meirleir over CVS)

https://www.youtube.com/watch?v=tTSvlGniHok (lezing Dr. Russell Blaylock over excitotoxines)

https://www.youtube.com/watch?v=HYV8laCbNSE (Dr. Russell Blaylock, Vaccines and immunoexcitotoxicity)

https://www.youtube.com/watch?v=MOr-AVAwDms (lezing van Prof. Dr. Paul Verhaeghe over de neoliberale waanzin)

https://www.youtube.com/watch?v=KuIRDzUDO3o (Dr. Tertelbaum: effective treatment of chronic fatigue and fibromyalgia)

https://www.youtube.com/watch?v=wfz7BFkyaBU (Prescription for diseaster, documentaire door Dr. Gary Michael Null)

https://www.youtube.com/watch?v=h0CQrL5nzwo (War on health, Gary Nullís documentary exposing the FDA)

https://www.youtube.com/watch?v=lJGyN3gCsBg (Silent epidemic, The untold story of vaccines, movie directed by Gary Null)

https://www.youtube.com/watch?v=eUd9rRSLY4A (Seeds of death, a Gary Null production)(over genetisch gemanipuleerd voedsel)

https://www.youtube.com/watch?v=fwuyxyBUmwY (Autism, made in the USA, Gary Nullís remarkable documentary)

https://www.youtube.com/watch?v=23rB3vXPDKw (Knocking on devilís door, our deadly nuclear legacy, directed by Gary Null)

https://www.youtube.com/watch?v=EKqdL7A_aUI (Food, Inc., over de Amerikaanse voedingsindustrie en het huidige voedingspatroon)

https://www.youtube.com/watch?v=1EV5XLMpnXg (Farmageddon, the truth about the food and dairy industry)

https://www.youtube.com/watch?v=UbBURnqYVzw (Wheat belly: Wheat, the unhealthy whole grain, dr. William Davis)

 

© Luc Van Oost Ė gezondheidstherapeut Ė 20 aug 2015