Carpaaltunnelsyndroom (CTS)

“herhaaldelijk en langdurig werken achter een toetsenbord kan leiden tot het CTS, een vorm van R.S.I.  De aandoening komt het meest voor bij beroepsmuzikanten en bij beeldschermwerkers die met gebogen polsen achter het toestenbord en de muis zitten.  In de handwortelbeentjes bevindt zich een tunnel waar de mediaanzenuw en de pezen doorlopen.  Als je je vingers en je hand beweegt, wrijven die pezen tegen de rand van de tunnel aan.  Op zich is dat geen probleem, maar door het herhaaldelijk en intensief gebruik van muis en toetsenbord, kunnen de pezen ontsteken en zwellen.  Dit verhoogt de druk op de mediaanzenuw.  Op die manier kunnen chronische spier- en zenuwkwetsuren ontstaan.

Het eerste symptoom is dat je vingers beginnen te tintelen, vaak uren nadat je gestopt bent met werken.  Door dat tijdsverloop wordt vaak niet het verband gelegd met de activiteiten die CTS kunnen veroorzaken.  Als je de problemen laat aanslepen kunnen je vingers en handen op de duur zelfs gevoelloos worden.  Mensen met een vergevorderd geval van CTS hebben vaak erg dunnen polsen omdat spieren en pezen weggekwijnd zijn.”

(Bron: Puttemans, A. & alteri, Gezond zitten en slapen, Leuven)